Uslužni alati

Odabir jezika

Zastava EU-a

Navigacijski put

Izbornik

Ažurirano : 26/04/2017

Prijava boravka u inozemstvu – Hrvatska

Ako u Hrvatskoj namjeravate boraviti duže od tri mjeseca, dužni ste, najkasnije u roku od osam dana od isteka tri mjeseca boravka, prijaviti privremeni boravak nadležnoj policijskoj upravi ili policijskoj postaji prema mjestu boravka. Ako to ne učinite, nije propisana prekršajna kazna. Obrazac možete preuzeti sa stranica Ministarstva unutarnjih poslova (MUP): Prijava privremenog boravka za državljane države članice EGP-a
U slučaju privremenog boravka ili stalnog boravka, nužno je imati i isprave o prijavi boravka (potvrdu o prijavi privremenog boravka ili boravišnu iskaznicu), u suprotnom, državljanin države članice EGP-a i član njegove obitelji mogu biti kažnjeni novčanom kaznom u iznosu od 100 kuna.

 

Pogledajte najvažnije informacije o ovoj temi
Prijava boravka u inozemstvu
Public consultations
    Trebate više informacija o pravilima u određenoj državi?
    Upitajte nacionalne uprave
    Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?
    Pomoć i savjetovanje