Instrumentele site-ului

Selector de limbi

Drapelul UE

Cale de navigare

Meniu

Ultima verificare : 02/08/2017

Înregistrarea membrilor de familie provenind din afara UE, în altă țară din UE – România

În termen de 90 de zile de la sosirea pe teritoriul României, membrii de familie din afara UE trebuie să se înregistreze pe lângă autoritățile locale.

Documentele de care aveți nevoie pentru a obține o carte de rezidență pentru membrii de familie provenind din afara UE sunt:

 • cerere-tip
 • pașaportul (valabil), în original și copie
 • copie a cărții de identitate/a documentului de călătorie
 • copie a documentului care atestă rezidența dvs. pe teritoriul României, în calitate de cetățean al UE
 • dovada mijloacelor de întreținere
 • dovada asigurării de sănătate
 • taxe
 • pentru soți: un act de stare civilă care atestă căsătoria
 • pentru copii/nepoți și părinți/bunici: documente care atestă legătura de rudenie cu dvs.
 • pentru parteneri înregistrați: documente care atestă relația de parteneriat
 • pentru persoane aflate în întreținere: documente care să certifice acest fapt.

În unele cazuri, va trebui să dovediți faptul că membrii de familie sunt în întreținerea dumneavoastră.

Trebuie să dovediți că aveți resurse suficiente pentru membrii familiei dumneavoastră, cu excepția cazului în care aceștia lucrează ca angajați sau lucrători independenți în România și, astfel, sunt în măsură să se întrețină singuri.

Puteți folosi ca documente justificative:

 • un talon de pensie eliberat cu cel mult 3 luni înainte de data intrării pe teritoriul României (sau alt document similar)
 • o declarație privind impozitul pe venitul global pentru anul anterior datei intrării pe teritoriul României (sau alt document similar)
 • un extras de cont bancar sau alte documente echivalente care să ateste faptul că solicitantul obține veniturile necesare pentru a se întreține singur
 • persoanele care vin în România pentru a studia pot depune o declarație pe proprie răspundere din care să rezulte că se pot întreține.

Ca excepție, cetățenii români nu sunt obligați să facă dovada mijloacelor de întreținere pentru membrii de familie.

Cartea de rezidență aferentă certificatului de înregistrare este valabilă până la 5 ani, dar durata sa de valabilitate nu poate depăși perioada de ședere a cetățeanului UE ai cărui membru de familie este solicitantul.

A se vedea, de asemenea:

Consultaţii publice
  Căutați informații despre normele aplicabile într-o anumită țară?
  Contactați administrațiile naționale
  Aveți nevoie de ajutorul serviciilor de asistență?
  Solicitați sprijin și consiliere