Available languages:

Informacija verslui
Paskutinį kartą tikrinta 2018-12-06

ES pilietybės neturinčių šeimos narių registravimas kitoje ES šalyje – Lietuva

Paveikė „Brexit’as“?

2021 m. sausio 1 d. pasikeis taisyklės ES piliečiams, gyvenantiems Jungtinėje Karalystėje arba persikeliantiems į ją. Tas pats taikoma ir Jungtinės Karalystės piliečiams, gyvenantiems ES šalyje arba persikeliantiems į ją.

Turiu nuolatinę gyvenamąją vietą Jungtinėje Karalystėje / ES arba ją įgysiu pereinamuoju laikotarpiu.

Iš esmės jūs ir jūsų šeimos nariai ir toliau turėsite nuolatinio gyventojo teises priimančiojoje šalyje. Tai galioja ir ES pilietybės neturintiems šeimos nariams. Tačiau Jungtinėje Karalystėje reikia teikti paraišką pagal nuolatinio gyventojo statuso suteikimo ES piliečiams programą, kad būtų suteiktas naujas nuolatinio gyventojo statusas. Europos Sąjungoje kuo greičiau pasiteiraukite savo priimančiosios šalies institucijų, ar privaloma prašyti naujo nuolatinio gyventojo statuso.

Gyvenu Jungtinėje Karalystėje / ES, tačiau dar neturiu teisės į nuolatinio gyventojo statusą

Iš esmės jūs ir jūsų šeimos nariai ir toliau turėsite esamas gyventojo teises priimančiojoje šalyje. Tai galioja ir ES pilietybės neturintiems šeimos nariams. Tačiau Jungtinėje Karalystėje reikia teikti paraišką pagal nuolatinio gyventojo statuso suteikimo ES piliečiams programą, kad būtų suteiktas naujas nuolatinio gyventojo statusas. Europos Sąjungoje kuo greičiau pasiteiraukite savo priimančiosios šalies institucijų, ar privaloma prašyti naujo nuolatinio gyventojo statuso.

Noriu persikelti į Jungtinę Karalystę / ES.

Jūs ir jūsų šeimos nariai galite keltis į Jungtinę Karalystę arba į ES šalį pagal dabartines ES taisykles iki 2020 m. gruodžio 31 d. Tai galioja ir ES pilietybės neturintiems šeimos nariams. Tačiau Jungtinėje Karalystėje jums reikės pateikti paraišką pagal nuolatinio gyventojo statuso suteikimo ES piliečiams programą. Europos Sąjungoje kuo greičiau pasiteiraukite savo priimančiosios šalies institucijų, ar jums reikia registruotis ir ar privaloma prašyti naujo nuolatinio gyventojo statuso.

Noriu nuvykti į JK / ES trumpam laikui

Dabartinės pranešimo apie neilgą buvimą šalyje, gyvenamosios vietos užsienyje registravimo, šeimos narių ES piliečių registravimo, ES pilietybės neturinčių šeimos narių registravimo taisyklės toliau taikomos bent iki 2020 m. gruodžio 31 d.

Man reikia pagalbos

Jeigu manote, kad buvo nepaisyta ES teisės aktais jums suteikiamų teisių, kreipkitės į mūsų pagalbos tarnybas.

Jūsų šeimos nariai turi gauti leidimą gyventi ES tik tuo atveju, jei jie atvykę gyvens Lietuvos Respublikoje ilgiau kaip 3 mėnesius per 6 mėnesių laikotarpį. Jie turi tai padaryti per 3 mėnesius nuo atvykimo.

Leidimo gyventi ES paraišką reikia pateikti tos vietos, kurioje ketinate deklaruoti gyvenamąją vietą, migracijos tarnybos poskyriui.

Šeimos ryšiams įrodyti reikalingi šie dokumentai:

Kad įrodytumėte, jog šeimos narys yra ekonomiškai priklausomas, galite, pavyzdžiui, pateikti informacijos apie pinigų pervedimus į jo banko sąskaitą, arba deklaruoti savo įsipareigojimą jį išlaikyti.

Jūsų šeimos nariui bus išduotas leidimas gyventi Europos Sąjungoje. Šis pažymėjimas galioja 5 metus arba laikotarpį, kurį ketinate gyventi Lietuvoje, jeigu šis laikotarpis trumpesnis nei 5 metai.

Kai leidimas gyventi ES išduotas, apie savo buvimą reikia pranešti gyvenamosios vietos valdžios institucijoms. Tai galima padaryti vietos savivaldybėje ar seniūnijoje. Jeigu jums reikalingas pažymėjimas, kuriuo patvirtinamas jūsų adresas Lietuvoje, tiesiog jo paprašykite.

Už registraciją atsakingos institucijos:

Žr. pagrindinę informaciją šia tema

Pagalbos tarnybos

Specializuotos pagalbos tarnybos

Pasidalyti šiuo puslapiu: