Saidi tööriistad

Keelevalik

ELi lipp

Navigatsioonitee

Menüü

Ajakohastatud : 18/01/2018

Väljastpoolt ELi pärit pereliikmete registreerimine teises ELi liikmesriigis – Eesti

Teie pereliikmed, kes ei ole ELi kodanikud, peavad end elanikuna registreerima.

Selleks on neil vaja minna isiklikult mõnda Eesti Vabariigi välisesindusse.

Seaduslikul alusel Eestis viibiv välismaalane võib taotluse esitada Eestis politsei- ja piirivalveameti teenindusbüroosse. Elamisloa taotlemiseks teeninduses tuleb eelnevalt broneerida aeg.

Tuleb tasuda riigilõiv; vajalik on ka värvifoto (mõõtmetega 40 x 50 mm).

Pereliikmetele, kes ei ole ELi kodanikud, elamisloa saamiseks vajalikud dokumendid:

 • abikaasa:
  • isikut tõendav dokument
  • elulookirjeldus
  • abielutunnistus
  • abikaasa Eestis elamisõiguse registreerimise tõend
  • abikaasa seaduslikku sissetulekut tõendavad dokumendid
  • üldise ravikindlustuse tõend (kindlustusleping)
  • taotleja kirjalik selgitus
 • lapsed/lapselapsed:
  • sünnitunnistus
  • lapse isikut tõendav dokument
  • perekonna Eestis elamisõiguse registreerimise tõend
  • kui vanemad on lahutatud, siis teise lapsevanema notariaalselt kinnitatud nõusolek
 • vanemad/vanavanemad:
  • isikut tõendav dokument
  • elulookirjeldus
  • sugulussuhet tõendavad dokumendid
  • tõend selle sugulase seadusliku sissetuleku kohta, kellega asutakse koos elama
  • üldise ravikindlustuse tõend (kindlustusleping)
  • Eestis elamisõiguse registreerimise tõend
  • taotleja kinnitus selle kohta, et tal ei ole võimalik saada vajalikku hoolt ja abi oma alalises elukohas
  • tervisetõend, kui hooldusvajadus tuleneb taotleja tervislikust seisundist
  • selgitus, miks taotleja soovib asuda Eestisse
  • taotleja kinnitus selle kohta, et tema ise ja tema lähisugulane elab alaliselt Eestis
 • Kaugemad pereliikmed (onud, tädid, nende lapsed, venna/õe lapsed jne) ei saa elamisluba taotleda, välja arvatud juhul, kui taotletakse ajutist elamisluba hooldajapoolseks eestkoste teostamiseks.
 • Registreeritud ja registreerimata partnerid ei saa elamisluba taotleda.

Elamisloa kehtivus on erinev – olenevalt asjaoludest kuni 5 aastat.

Lisateabe saamiseks võtke ühendust elamisõiguse registreerimise eest vastutava asutusega: Eesti Vabariigi Politsei- ja Piirivalveamet

Avalikud arutelud
  Kas vajate lisateavet konkreetses riigis kehtivate eeskirjade kohta?
  Küsige riiklikelt haldusasutustelt
  Vajate nõuandeteenistuse abi?
  Saage abi ja nõuandeid