Nástroje

Výběr jazyka

Vlajka EU

Cesta

Nabídka

Aktualizováno : 26/04/2017

Registrace rodinných příslušníků ze zemí mimo Unii k pobytu v jiné zemi EU – Česká republika

Rodinní příslušníci občana EU, kteří nejsou státními příslušníky některé ze zemí EU, mají v České republice povinnost zažádat o povolení k přechodnému pobytuEnglish, přesáhne-li jejich pobyt na území tohoto státu 3 měsíce. Žádost mohou podat na kterémkoli pracovišti Ministerstva vnitra České republikyEnglish.

K žádosti musí předložit:

 • cestovní dokladEnglish
 • doklad stvrzující, že jsou rodinným příslušníkem občana EUEnglish (např. originál nebo ověřený opis rodného listu, oddacího listu, dokumentu stvrzujícího svěření dítěte do péče, dokumentu stvrzujícího uzavření registrovaného partnerství mezi osobami stejného pohlaví apod.
 • 2 fotografieEnglish
 • doklad o uzavřeném cestovním zdravotním pojištěníEnglish – není nutné, pokud je účelem pobytu zaměstnání, podnikání nebo jiná výdělečná činnost
 • doklad o zajištění ubytování na území ČR.English

Pokud s vámi (coby s občanem EU, Islandu, Norska, Lichtenštejnska nebo Švýcarska) váš rodinný příslušník ze země mimo EU v České republice nebydlí, vztahují se na něho během pobytu stejné podmínky jako na jiné státní příslušníky nečlenských zemíEnglish.

Osvědčení o registraci pobytu je platné po dobu maximálně 5 let.

Více informací vám poskytne orgán odpovědný za vydávání pobytových karet:

 • Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitraEnglish

Po 5 letech nepřetržitého pobytu na území České republiky se mohou rodinní příslušníci občanů EU ucházet o vydání povolení k trvalému pobytuEnglish.

Veřejné konzultace
  Potřebujete se dozvědět více o pravidlech, která platí v konkrétní zemi?
  Obraťte se přímo na příslušný úřad dané země.
  Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
  Požádat o poradenství