Available languages:

Zakendoen
Laatste controle: 15/01/2018

Uw gezinsleden van buiten de EU inschrijven in een ander EU-land – België

Uw gezinsleden moeten zich binnen 3 maanden na aankomst inschrijven.

De volgende documenten zijn nodig om aan te tonen dat er sprake is van een familieband:

Als uw gezinslid financieel van u afhankelijk is, moet u dit aantonen (bijvoorbeeld met bankafschriften). Ook moet u kunnen aantonen dat u uw familielid in België financieel kunt onderhouden.

De verblijfskaart is 5 jaar geldig.

U kunt meer informatie krijgen van de gemeente waar u woont.

Meer over verblijfsrecht en formaliteiten.

Algemene informatie hierover

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Deze bladzijde delen: