Pomocné nástroje

Výber jazyka

Vlajka EÚ

Navigačný riadok

Menu

Aktualizované : 26/04/2017

Registrácia rodinných príslušníkov z EÚ v inej krajine Únie – Slovensko

Náležitosti potrebné na ohlásenie pobytu rodinných príslušníkov občana EÚ na Slovensku

Získať hlavné informácie o tejto téme
Registrácia rodinných príslušníkov z EÚ v inej krajine Únie
Verejné konzultácie
    Potrebujete viac informácií o pravidlách, ktoré platia v konkrétnej krajine?
    Obráťte sa na orgány štátnej správy
    Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
    Pomoc a poradenstvo