Instrumentele site-ului

Selector de limbi

Drapelul UE

Cale de navigare

Meniu

Actualizare : 02/08/2017

Înregistrarea în altă țară din UE a membrilor de familie provenind din UE – România

Membrii de familie care sunt cetățeni europeni trebuie să-și înregistreze rezidența în termen de 90 de zile de la sosirea pe teritoriul României.

Pentru a dovedi că sunt membri ai familiei dvs., aceștia trebuie să prezinte următoarele documente:

 • pentru soț/soție: act de stare civilă care atestă căsătoria
 • pentru copii/nepoți, părinți/bunici și membrii familiei extinse (unchi, mătuși, nepoate, nepoți, veri etc.): documentele care atestă legătura de rudenie cu dvs., emise de autoritatea competentă din țara dvs. de origine
 • pentru parteneri neînregistrați: o declarație pe proprie răspundere și documentele care atestă că ați locuit împreună ca și cuplu (conviețuire faptică)
 • pentru parteneri înregistrați: documentele care atestă relația dvs., emise de autoritatea competentă din țara dvs. de origine.

În unele cazuri, va trebui să dovediți că membrii de familie sunt în întreținerea dvs..

Dumneavoastră trebuie să faceți dovada mijloacelor de întreținere a membrilor de familie, cu excepția cazului în care aceștia desfășoară activități dependente sau independente în România și au, prin urmare, propriile mijloace de întreținere.

Mijloacele de întreținere pot fi dovedite prin:

 • un cupon de pensie emis cu cel mult 3 luni înainte de data intrării pe teritoriul României (sau alt document similar)
 • o declarație privind impozitul pe venitul global pentru anul anterior intrării pe teritoriul României (sau alt document similar)
 • extras de cont bancar ori alte documente echivalente care atestă obținerea veniturilor necesare asigurării întreținerii
 • persoanele care vin în România pentru a studia pot prezenta o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că se pot întreține.

Ca excepție, cetățenii români nu sunt obligați să facă dovada mijloacelor de întreținere pentru membrii de familie.

Certificatul de înregistrare este valabil pentru o perioadă de până la 5 ani, dar nu mai mică de 1 an.

A se vedea, de asemenea:

Consultaţii publice
  Căutați informații despre normele aplicabile într-o anumită țară?
  Contactați administrațiile naționale
  Aveți nevoie de ajutorul serviciilor de asistență?
  Solicitați sprijin și consiliere