Paslaugų priemonės

Kalbų juosta

ES vėliava

Naršymo kelias

Meniu

Atnaujinta 2017-04-26

Šeimos narių ES piliečių registravimas kitoje ES šalyje – Lietuva

Jūsų šeimos nariai turi užregistruoti savo gyvenamąją vietą tik tuo atveju, jei jie atvykę gyvens Lietuvos Respublikoje ilgiau kaip 3 mėnesius per 6 mėnesių laikotarpį. Jie turi tai padaryti per 3 mėnesius nuo atvykimo.

Pažymėjimo, patvirtinančio jų teisę gyventi Lietuvoje, paraišką reikia pateikti tos vietos, kurioje ketinate deklaruoti gyvenamąją vietą, migracijos tarnybos poskyriui.

Šeimos ryšiams įrodyti reikalingi šie dokumentai:

 • vyras ar žmona – santuokos liudijimas;
 • vaikai (anūkai) – gimimo liudijimas;
 • tėvai (seneliai) – gimimo liudijimas;
 • kiti giminės (dėdės, dukterėčios, sūnėnai, pusbroliai ir t. t.) – patvirtinamieji dokumentai, įrodantys, kad šeimos narys yra ekonomiškai priklausomas;
 • neregistruoti partneriai (sąrašas neišsamus) – dokumentai, patvirtinantys, kad stabilūs santykiai egzistuoja bent 3 metus ir (arba) atitinkamas asmuo yra ekonomiškai priklausomas nuo partnerio arba jie drauge valdo bendrą namų ūkį (pvz., bendra būsto nuomos sutartis, bendros komunalinės išlaidos);
 • registruoti partneriai – registruotos partnerystės pažymėjimas.

Kad įrodytumėte, jog šeimos narys yra ekonomiškai priklausomas, galite, pavyzdžiui, pateikti informacijos apie pinigų pervedimus į jo banko sąskaitą, arba deklaruoti savo įsipareigojimą jį išlaikyti.

Jūsų šeimos nariui bus išduotas pažymėjimas, patvirtinantis jo teisę gyventi Lietuvoje. Šis pažymėjimas galioja 5 metus arba laikotarpį, kurį ketinate gyventi Lietuvoje, jeigu šis laikotarpis trumpesnis nei 5 metai.

Kai pažymėjimas išduotas, apie savo buvimą reikia pranešti gyvenamosios vietos valdžios institucijoms. Tai galima padaryti vietos savivaldybėje ar seniūnijoje. Jeigu jums reikalingas pažymėjimas, kuriuo patvirtinamas jūsų adresas Lietuvoje, tiesiog jo paprašykite.

Už registraciją atsakingos institucijos:

 • Migracijos tarnybaEnglish išduoda pažymėjimą, kuriuo patvirtinama jūsų teisė gyventi Lietuvoje;
 • miesto savivaldybė arba seniūnija užregistruoja jūsų adresą.
Žr. pagrindinę informaciją šia tema
Šeimos narių ES piliečių registravimas kitoje ES šalyje
Viešosios konsultacijos
  Reikia daugiau informacijos apie taisykles konkrečioje šalyje?
  Klauskite nacionalinių administravimo įstaigų
  Pagalbos tarnybos
  Pagalba ir patarimai