Saidi tööriistad

Keelevalik

ELi lipp

Navigatsioonitee

Menüü

Ajakohastatud : 15/01/2018

ELi kodanikest pereliikmete registreerimine teises ELi liikmesriigis – Eesti

Teie pereliikmed peavad end elanikuna registreerima 3 kuu jooksul pärast riiki saabumist. Perekonnaliikmetel on õigus saada kas tähtajaline või alaline elamisõigus.

Perekondlikke sidemeid tõendavad nõutavad dokumendid on järgmised:

 • abikaasa: abielutunnistus (kinnitatud tõlkega)
 • lapsed/lapselapsed:
  • lapse sünnitunnistus
  • lapse ja vanema isikut tõendav dokument
  • kui vanema nimi on muutunud, võrreldes sünnitunnistusel esitatud nimega, siis dokument, mis tõendab vanema nime muutust, näiteks abielutunnistus
 • vanemad/vanavanemad: dokumendid, mis tõendavad, et nad on päritoluriigis ELi kodaniku ülalpidamisel (kas tervislikel või finantspõhjustel).
 • Kaugemad pereliikmed (onud, tädid, nende lapsed, venna/õe lapsed jne) saab registreerida üksnes siis, kui nad on ELi kodaniku ülalpidamisel.
 • Registreeritud ja registreerimata partnereid saab registreerida kas eraldiseisvate üksikisikutena või ELi kodanikest ülalpeetavatena.

Eestis käsitatakse ülalpeetavana isikut, kes elab koos Euroopa Liidu kodanikuga ja nad moodustavad ühise leibkonna ning kellel puudub isiklik sissetulek. Samuti käsitatakse leibkonna liikmena isikut, kes elab koos Euroopa Liidu kodanikuga ja nad moodustavad ühise leibkonna ning kellel on isiklik sissetulek.

Lisateabe saamiseks võtke ühendust elamisõiguse registreerimise eest vastutava asutusega: Eesti Vabariigi Politsei- ja Piirivalveamet

Avalikud arutelud
  Kas vajate lisateavet konkreetses riigis kehtivate eeskirjade kohta?
  Küsige riiklikelt haldusasutustelt
  Vajate nõuandeteenistuse abi?
  Saage abi ja nõuandeid