Available languages:

Ettevõtlus
Viimati ajakohastatud: 24/01/2018

ELi kodanikest pereliikmete registreerimine teises ELi liikmesriigis – Eesti

Teie pereliikmed peavad end elanikuna registreerima 3 kuu jooksul pärast riiki saabumist. Perekonnaliikmetel on õigus saada kas tähtajaline või alaline elamisõigus.

Perekondlikke sidemeid tõendavad nõutavad dokumendid on järgmised:

Eestis käsitatakse ülalpeetavana isikut, kes elab koos Euroopa Liidu kodanikuga ja nad moodustavad ühise leibkonna ning kellel puudub isiklik sissetulek. Samuti käsitatakse leibkonna liikmena isikut, kes elab koos Euroopa Liidu kodanikuga ja nad moodustavad ühise leibkonna ning kellel on isiklik sissetulek.

Lisateabe saamiseks võtke ühendust elamisõiguse registreerimise eest vastutava asutusega: Eesti Vabariigi Politsei- ja Piirivalveamet

Lisateave selle teema kohta

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: