Nástroje

Výběr jazyka

Vlajka EU

Cesta

Nabídka

Aktualizováno : 28/02/2017

Registrace pobytu rodinných příslušníků z EU v jiné zemi Unie – Česká republika

Jako občané EU nemají vaši rodinní příslušníci povinnost svůj pobyt na území České republiky po svém příjezdu registrovat.

Mohou si však zažádat o potvrzení o přechodném pobytu, pokud chtějí v České republice setrvat déle než 3 měsíce. Nejedná se však o povinnost.

Svůj pobyt mohou registrovat na kterémkoli pracovišti Ministerstva vnitra České republikyEnglish.

Pro podání žádosti o potvrzení o přechodném pobytu je třeba vyplnit tento formulářEnglish.

K této žádosti budou muset rodinní příslušníci občana EU, kteří jsou sami státními příslušníky země EU a hodlají dočasně pobývat na území České republiky po dobu delší než 3 měsíce společně s občanem EU, přiložit:

 • cestovní dokladEnglish (tj. průkaz totožnosti nebo cestovní pas)
 • doklad stvrzující, že jsou rodinným příslušníkem občana EUEnglish , nebo dospělá jím vyživovaná osoba (např. originál nebo ověřený opis rodného listu, oddacího listu, dokumentu stvrzujícího svěření dítěte do péče, dokumentu stvrzujícího uzavření registrovaného partnerství mezi osobami stejného pohlaví apod.)
 • 1 fotografiiEnglish
 • doklad o uzavřeném cestovním zdravotním pojištěníEnglish
 • doklad o zajištění ubytování na území ČR.English

Více informací vám poskytne orgán odpovědný za vydávání osvědčení o registraci:

 • Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra České republikyEnglish
Veřejné konzultace
  Potřebujete se dozvědět více o pravidlech, která platí v konkrétní zemi?
  Obraťte se přímo na příslušný úřad dané země.
  Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
  Požádat o poradenství