Εργαλεία εξυπηρέτησης

Επιλογή γλώσσας

Σημαία της ΕΕ

Διαδρομή πλοήγησης

Μενού

Επικαιροποίηση : 31/07/2017

Εγγραφή σε άλλη χώρα της ΕΕ μελών της οικογένειάς σας που είναι υπήκοοι χωρών της ΕΕ – Κύπρος

Τα μέλη της οικογένειάς σας που είναι επίσης υπήκοοι χώρας της ΕΕ πρέπει να δηλώσουν τον τόπο διαμονής τους εντός 4 μηνών από την άφιξή τους.

Οφείλουν να διαθέτουν τα εξής έγγραφα:

 • έγκυρο διαβατήριο ή δελτίο ταυτότητας, καθώς και αντίγραφο αυτού
 • πιστοποιητικό εγγραφής του υπηκόου χώρας της Ένωσης τον οποίον συνοδεύουν ή πρόκειται να συναντήσουν
 • για συζύγους πολιτών της Ένωσης: αποδεικτικό ύπαρξης οικογενειακού δεσμού
 • για κατιόντες σε ευθεία γραμμή κάτω των 21 ετών, καθώς και εκείνους του/της συζύγου ή του/της συντρόφου: αποδεικτικό ύπαρξης οικογενειακού δεσμού, καθώς και αποδεικτικό ότι είναι κάτω των 21 ετών
 • για κατιόντες σε ευθεία γραμμή άνω των 21 ετών και συντηρούμενους ανιόντες σε ευθεία γραμμή, καθώς και εκείνους του/της συζύγου ή του/της συντρόφου: αποδεικτικό ύπαρξης οικογενειακού δεσμού
 • για τα άλλα μέλη της οικογένειας υπηκόων χωρών της ΕΕ απαιτείται: έγγραφο εκδοθέν από αρμόδια αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, το οποίο να πιστοποιεί ότι πρόκειται για συντηρούμενα πρόσωπα ή μέλη του νοικοκυριού υπηκόου χώρας της ΕΕ, ή αποδεικτικό ύπαρξης σοβαρών λόγων υγείας που καθιστούν απολύτως αναγκαία την παροχή φροντίδας από τον υπήκοο χώρας της ΕΕ, ή αποδεικτικό ύπαρξης μακροχρόνιας σχέσης με τον υπήκοο χώρας της Ένωσης
 • δύο φωτογραφίες διαβατηρίου

Το πιστοποιητικό εγγραφής δεν έχει ημερομηνία λήξης.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον ιστότοπο του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης.

Ενημερωθείτε από τις αρμόδιες αρχές για την έκδοση πιστοποιητικών εγγραφής:

Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης

1457, Λευκωσία

τηλ.: +357 22403919, +357 22403926, +357 22804477

φαξ: +357 22403961

e-mail:migration@crmd.moi.gov.cy

Δημόσιες διαβουλεύσεις
  Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για τους κανόνες που ισχύουν σε συγκεκριμένη χώρα;
  Απευθυνθείτε στις εθνικές διοικητικές υπηρεσίες
  Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;
  Ζητήστε βοήθεια και συμβουλές