Available languages:

Poslovanje
Posljednji put provjereno: 22/06/2017

Prijava članova obitelji koji su građani EU-a u drugoj zemlji EU-a – Hrvatska

Član obitelji državljanina države članice EGP-a koji ima državljanstvo države članice EGP-a, a namjerava boraviti duže od tri mjeseca, dužan je najkasnije u roku od osam dana od isteka tri mjeseca boravka policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji prema mjestu boravka prijaviti privremeni boravak. Ukoliko to ne učini, propisana je novčana kazna u iznosu od 500 do 3000 kuna. 
Uz obrazac Prijava privremenog boravka za državljane EGP-a  prilaže se:  
 • preslika važeće osobne iskaznice ili putne isprave, koju službena osoba ovjerava nakon uvida u original
 • isprava kojom dokazuje da je član obitelji:
  • za dokazivanje braka - izvod iz matične knjige vjenčanih, ne stariji od šest mjeseci
  • za dokazivanje izvanbračne zajednice - izvod iz matičnih knjiga rođenih ne stariji od šest mjeseci odnosno uvjerenje o slobodnom bračnom stanju ako iz izvoda nije vidljivo bračno stanje, izjave izvanbračnih drugova o zajedničkom životu, dokazi o zajedničkom stanovanju zadnje tri godine prije podnošenja zahtjeva, izvod iz registra za izvanbračne zajednice ako se on vodi u zemlji gdje je postojala izvanbračna zajednica. Ukoliko je u izvanbračnoj zajednici rođeno dijete, za dijete i izvanbračne drugove prilaže se izvod iz matične knjige rođenih ne stariji od šest mjeseci, odnosno uvjerenje o slobodnom bračnom stanju ako iz izvoda matične knjige rođenih nije vidljivo bračno stanje
  • za dokazivanje odnosa roditelj-dijete - izvod iz matične knjige rođenih ili odluka nadležnog tijela o posvojenju
 • odgovarajuće isprave kojima dokazuje potrebu spajanja obitelji, jer je zbog svoje materijalne i socijalne situacije u državi iz koje dolazi u osiguranju osnovnih potreba ovisan o državljaninu države članice EGP-a ili da je član njegovog kućanstva ili jer mu je zbog ozbiljnih zdravstvenih razloga potrebna osobna skrb državljanina države članice EGP-a ako je član obitelji iz članka 162. stavka 1. točke 7. Zakona o strancima (medicinska dokumentacija, dokaz o uzdržavanju ili skrbništvu i dr.).    
  Član obitelji državljanina države članice EGP-a koji nema državljanstvo države članice EGP-a, a namjerava boraviti duže od tri mjeseca, dužan je najkasnije u roku od osam dana od isteka tri mjeseca boravka policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji prema mjestu boravka, prijaviti privremeni boravak. Ukoliko to ne učini, propisana je novčana kazna u iznosu od 500 do 3000 kuna. 

Obrazac Zahtjeva za izdavanje boravišne iskaznice za člana obitelji državljana države članice EGP-a koji nije državljanin države članice EGP-a možete preuzeti sa stranica MUP-a

Zahtjev za izdavanje boravišne iskaznice za člana obitelji državljana države članice EGP-a koji nije državljanin države članice EGP-a.
  Uz obrazac prilaže se:
 • preslika važeće putovnice koju službena osoba ovjerava nakon uvida u original i
 • dokaz da je član uže obitelji državljanina države članice EGP-a, i to:
  • za dokazivanje braka – izvod iz matične knjige vjenčanih
  • za dokazivanje izvanbračne zajednice – izvod iz matičnih knjiga rođenih ne stariji od šest mjeseci, odnosno uvjerenje o slobodnom bračnom stanju ako iz izvoda iz matične knjige rođenih nije vidljivo bračno stanje, izjave izvanbračnih drugova o zajedničkom životu, dokazi o zajedničkom stanovanju zadnje tri godine prije podnošenja zahtjeva, izvod iz registra za izvanbračne zajednice ako se on vodi u zemlji gdje je postojala izvanbračna zajednica, izjave svjedoka i drugi dokazi o postojanju i trajanju izvanbračne zajednice. Ukoliko je u izvanbračnoj zajednici rođeno dijete, za dijete i izvanbračne drugove prilaže se izvod iz matične knjige rođenih ne stariji od šest mjeseci, odnosno uvjerenje o slobodnom bračnom stanju ako iz izvoda matične knjige rođenih nije vidljivo bračno stanje
  • za dokazivanje odnosa dijete-roditelj – izvod iz matične knjige rođenih ili odluka nadležnog tijela o posvojenju
 • odgovarajuću ispravu koju je izdalo nadležno tijelo iz države iz koje dolazi, a kojom se službeno potvrđuje da je osoba uzdržavani član obitelji, odnosno član kućanstva državljanina EGP-a ili dokaz o postojanju potrebe zdravstvene skrbi pružene od državljanina države članice EGP-a, ako se radi o članu obitelji iz članka 162. stavka 1. točka 7. Zakona o strancima (medicinska dokumentacija).

Član obitelji hrvatskog državljanina iz članka 162. Zakona o strancima, koji je i sam državljanin države članice EGP-a, može izvršiti prijavu privremenog boravka u svrhu spajanja obitelji na opisan način.

Uz navedenu dokumentaciju, član obitelji hrvatskog državljanina koji nije državljanin države članice EGP-a dužan je priložiti i dokaz da je hrvatski državljanin:
 • zaposlen ili je samozaposlena osoba ili
 • upisan na visoko učilište ili strukovnu izobrazbu, ima zdravstveno osiguranje te da priloži izjavu da posjeduje sredstva za uzdržavanje ili
 • ima sredstva za uzdržavanje i zdravstveno osiguranje.
Članu obitelji hrvatskog državljanina koji nije državljanin države članice EGP-a, a koji ima privremeni boravak izdaje se biometrijska boravišna iskaznica s rokom važenja do pet godina.

Pogledajte najvažnije informacije o ovoj temi

Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?

Obratite se specijaliziranim službama za pomoć

Podijeli: