Available languages:

Развиване на бизнес
Последна проверка: 28/02/2017

Регистриране на членове на вашето семейство, които са граждани на ЕС, в друга страна от Съюза – България

Членовете на вашето семейство трябва да се регистрират до 3 месеца след пристигането си.

Ако са граждани на ЕС, те ще се нуждаят от:

Ще им бъде издадено удостоверение за регистрация със срок на валидност до 5 години.

За повече информация можете да се обърнете към съответните органи:

Вижте основната информация по темата

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: