Инструменти на сайта

Избор на език

знаме на ЕС

Навигационна пътека

Меню

Актуализация : 28/02/2017

Регистриране на членове на вашето семейство, които са граждани на ЕС, в друга страна от Съюза – България

Членовете на вашето семейство трябва да се регистрират до 3 месеца след пристигането си.

Ако са граждани на ЕС, те ще се нуждаят от:

  • валидна лична карта или паспорт;
  • документ, удостоверяващ, че те са членове на вашето семейство (например удостоверение за брак или за раждане) или че живеете на семейни начала;

Ще им бъде издадено удостоверение за регистрация със срок на валидност до 5 години.

За повече информация можете да се обърнете към съответните органи:

Обществени консултации
    Нуждаете се от повече информация за правилата в дадена страна?
    Свържете се с националните администрации
    Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?
    Потърсете помощ и съвети