Nationella kontaktpunkter - Förenade kungariket

Konsumentskydd

European Consumer Centre UK 
Sylvan Court 1, Sylvan Way
Southfields Business Park, Basildon
UK-SS15 6TH Essex

Website
Tel.: +44 12 68 88 66 90
E-mail: eccs@tsi.org.uk

Office of Fair Trading
Fleetbank House
2-6 Salisbury Square
UK-EC4Y 8JX London

Website
Tel.: +44 84 54 04 05 06
E-mail: enquiries@oft.gsi.gov.uk

Financial Ombudsman Service
Exchange Tower
UK-E14 9SR London

Website
Tel.: +44 20 79 64 10 00
E-mail: complaint.info@financial-ombudsman.org.uk

Centre for Effective Dispute Resolution/IDRS
70 Fleet Street
UK-EC4Y 1EU London

Website
Tel.: +44 20 75 20 38 00
E-mail: applications@cedr.com

Konsumenttvister

European Consumer Centre UK 
Sylvan Court 1, Sylvan Way
Southfields Business Park, Basildon
UK-SS15 6TH Essex

Website
Tel.: +44 12 68 88 66 90
E-mail: eccs@tsi.org.uk

Office of Fair Trading
Fleetbank House
2-6 Salisbury Square
UK-EC4Y 8JX London

Website
Tel.: +44 84 54 04 05 06
E-mail: enquiries@oft.gsi.gov.uk

Financial Ombudsman Service
Exchange Tower
UK-E14 9SR London

Website
Tel.: +44 20 79 64 10 00
E-mail: complaint.info@financial-ombudsman.org.uk

Centre for Effective Dispute Resolution/IDRS
70 Fleet Street
UK-EC4Y 1EU London

Website
Tel.: +44 20 75 20 38 00
E-mail: applications@cedr.com

Rättsmedel för konsumenter

European Consumer Centre UK 
Sylvan Court 1, Sylvan Way
Southfields Business Park, Basildon
UK-SS15 6TH Essex

Website
Tel.: +44 12 68 88 66 90
E-mail: eccs@tsi.org.uk

Office of Fair Trading
Fleetbank House
2-6 Salisbury Square
UK-EC4Y 8JX London

Website
Tel.: +44 84 54 04 05 06
E-mail: enquiries@oft.gsi.gov.uk

Financial Ombudsman Service
Exchange Tower
UK-E14 9SR London

Website
Tel.: +44 20 79 64 10 00
E-mail: complaint.info@financial-ombudsman.org.uk

Centre for Effective Dispute Resolution/IDRS
70 Fleet Street
UK-EC4Y 1EU London

Website
Tel.: +44 20 75 20 38 00
E-mail: applications@cedr.com

Informell tvistlösning för konsumenter

European Consumer Centre UK 
Sylvan Court 1, Sylvan Way
Southfields Business Park, Basildon
UK-SS15 6TH Essex

Website
Tel.: +44 12 68 88 66 90
E-mail: eccs@tsi.org.uk

Office of Fair Trading
Fleetbank House
2-6 Salisbury Square
UK-EC4Y 8JX London

Website
Tel.: +44 84 54 04 05 06
E-mail: enquiries@oft.gsi.gov.uk

Financial Ombudsman Service
Exchange Tower
UK-E14 9SR London

Website
Tel.: +44 20 79 64 10 00
E-mail: complaint.info@financial-ombudsman.org.uk

Centre for Effective Dispute Resolution/IDRS
70 Fleet Street
UK-EC4Y 1EU London

Website
Tel.: +44 20 75 20 38 00
E-mail: applications@cedr.com

Tvistlösning utanför domstol

European Consumer Centre UK 
Sylvan Court 1, Sylvan Way
Southfields Business Park, Basildon
UK-SS15 6TH Essex

Website
Tel.: +44 12 68 88 66 90
E-mail: eccs@tsi.org.uk

Office of Fair Trading
Fleetbank House
2-6 Salisbury Square
UK-EC4Y 8JX London

Website
Tel.: +44 84 54 04 05 06
E-mail: enquiries@oft.gsi.gov.uk

Financial Ombudsman Service
Exchange Tower
UK-E14 9SR London

Website
Tel.: +44 20 79 64 10 00
E-mail: complaint.info@financial-ombudsman.org.uk

Centre for Effective Dispute Resolution/IDRS
70 Fleet Street
UK-EC4Y 1EU London

Website
Tel.: +44 20 75 20 38 00
E-mail: applications@cedr.com

El och gas

Office of Fair Trading
Fleetbank House
2-6 Salisbury Square
UK-EC4Y 8JX London

Website
Tel.: +44 84 54 04 05 06
E-mail: enquiries@oft.gsi.gov.uk

Tillgång till nät och tjänster

Office of Fair Trading
Fleetbank House
2-6 Salisbury Square
UK-EC4Y 8JX London

Website
Tel.: +44 84 54 04 05 06
E-mail: enquiries@oft.gsi.gov.uk

Klagomål och tvistlösning

Office of Fair Trading
Fleetbank House
2-6 Salisbury Square
UK-EC4Y 8JX London

Website
Tel.: +44 84 54 04 05 06
E-mail: enquiries@oft.gsi.gov.uk

Avtal och energiförbrukning

Office of Fair Trading
Fleetbank House
2-6 Salisbury Square
UK-EC4Y 8JX London

Website
Tel.: +44 84 54 04 05 06
E-mail: enquiries@oft.gsi.gov.uk

Bank och försäkring

Office of Fair Trading
Fleetbank House
2-6 Salisbury Square
UK-EC4Y 8JX London

Website
Tel.: +44 84 54 04 05 06
E-mail: enquiries@oft.gsi.gov.uk

Financial Ombudsman Service
Exchange Tower
UK-E14 9SR London

Website
Tel.: +44 20 79 64 10 00
E-mail: complaint.info@financial-ombudsman.org.uk

Bankkonton i EU

Office of Fair Trading
Fleetbank House
2-6 Salisbury Square
UK-EC4Y 8JX London

Website
Tel.: +44 84 54 04 05 06
E-mail: enquiries@oft.gsi.gov.uk

Financial Ombudsman Service
Exchange Tower
UK-E14 9SR London

Website
Tel.: +44 20 79 64 10 00
E-mail: complaint.info@financial-ombudsman.org.uk

Konsumentkrediter och lån

Office of Fair Trading
Fleetbank House
2-6 Salisbury Square
UK-EC4Y 8JX London

Website
Tel.: +44 84 54 04 05 06
E-mail: enquiries@oft.gsi.gov.uk

Financial Ombudsman Service
Exchange Tower
UK-E14 9SR London

Website
Tel.: +44 20 79 64 10 00
E-mail: complaint.info@financial-ombudsman.org.uk

Betalningar, överföringar och checkar

Office of Fair Trading
Fleetbank House
2-6 Salisbury Square
UK-EC4Y 8JX London

Website
Tel.: +44 84 54 04 05 06
E-mail: enquiries@oft.gsi.gov.uk

Financial Ombudsman Service
Exchange Tower
UK-E14 9SR London

Website
Tel.: +44 20 79 64 10 00
E-mail: complaint.info@financial-ombudsman.org.uk

Försäkringar

Office of Fair Trading
Fleetbank House
2-6 Salisbury Square
UK-EC4Y 8JX London

Website
Tel.: +44 84 54 04 05 06
E-mail: enquiries@oft.gsi.gov.uk

Financial Ombudsman Service
Exchange Tower
UK-E14 9SR London

Website
Tel.: +44 20 79 64 10 00
E-mail: complaint.info@financial-ombudsman.org.uk

Bolån

Office of Fair Trading
Fleetbank House
2-6 Salisbury Square
UK-EC4Y 8JX London

Website
Tel.: +44 84 54 04 05 06
E-mail: enquiries@oft.gsi.gov.uk

Financial Ombudsman Service
Exchange Tower
UK-E14 9SR London

Website
Tel.: +44 20 79 64 10 00
E-mail: complaint.info@financial-ombudsman.org.uk

Internet och telefoni

Office of Fair Trading
Fleetbank House
2-6 Salisbury Square
UK-EC4Y 8JX London

Website
Tel.: +44 84 54 04 05 06
E-mail: enquiries@oft.gsi.gov.uk

Roaming i EU

Office of Fair Trading
Fleetbank House
2-6 Salisbury Square
UK-EC4Y 8JX London

Website
Tel.: +44 84 54 04 05 06
E-mail: enquiries@oft.gsi.gov.uk

Telekomtjänster

Office of Fair Trading
Fleetbank House
2-6 Salisbury Square
UK-EC4Y 8JX London

Website
Tel.: +44 84 54 04 05 06
E-mail: enquiries@oft.gsi.gov.uk

Köpa varor och tjänster

European Consumer Centre UK 
Sylvan Court 1, Sylvan Way
Southfields Business Park, Basildon
UK-SS15 6TH Essex

Website
Tel.: +44 12 68 88 66 90
E-mail: eccs@tsi.org.uk

Office of Fair Trading
Fleetbank House
2-6 Salisbury Square
UK-EC4Y 8JX London

Website
Tel.: +44 84 54 04 05 06
E-mail: enquiries@oft.gsi.gov.uk

Centre for Effective Dispute Resolution/IDRS
70 Fleet Street
UK-EC4Y 1EU London

Website
Tel.: +44 20 75 20 38 00
E-mail: applications@cedr.com

Avtalsinformation

European Consumer Centre UK 
Sylvan Court 1, Sylvan Way
Southfields Business Park, Basildon
UK-SS15 6TH Essex

Website
Tel.: +44 12 68 88 66 90
E-mail: eccs@tsi.org.uk

Office of Fair Trading
Fleetbank House
2-6 Salisbury Square
UK-EC4Y 8JX London

Website
Tel.: +44 84 54 04 05 06
E-mail: enquiries@oft.gsi.gov.uk

Centre for Effective Dispute Resolution/IDRS
70 Fleet Street
UK-EC4Y 1EU London

Website
Tel.: +44 20 75 20 38 00
E-mail: applications@cedr.com

Garanti, reklamation och ångerrätt

European Consumer Centre UK 
Sylvan Court 1, Sylvan Way
Southfields Business Park, Basildon
UK-SS15 6TH Essex

Website
Tel.: +44 12 68 88 66 90
E-mail: eccs@tsi.org.uk

Office of Fair Trading
Fleetbank House
2-6 Salisbury Square
UK-EC4Y 8JX London

Website
Tel.: +44 84 54 04 05 06
E-mail: enquiries@oft.gsi.gov.uk

Centre for Effective Dispute Resolution/IDRS
70 Fleet Street
UK-EC4Y 1EU London

Website
Tel.: +44 20 75 20 38 00
E-mail: applications@cedr.com

Priser och betalning

European Consumer Centre UK 
Sylvan Court 1, Sylvan Way
Southfields Business Park, Basildon
UK-SS15 6TH Essex

Website
Tel.: +44 12 68 88 66 90
E-mail: eccs@tsi.org.uk

Office of Fair Trading
Fleetbank House
2-6 Salisbury Square
UK-EC4Y 8JX London

Website
Tel.: +44 84 54 04 05 06
E-mail: enquiries@oft.gsi.gov.uk

Centre for Effective Dispute Resolution/IDRS
70 Fleet Street
UK-EC4Y 1EU London

Website
Tel.: +44 20 75 20 38 00
E-mail: applications@cedr.com

Frakt och leverans

European Consumer Centre UK 
Sylvan Court 1, Sylvan Way
Southfields Business Park, Basildon
UK-SS15 6TH Essex

Website
Tel.: +44 12 68 88 66 90
E-mail: eccs@tsi.org.uk

Office of Fair Trading
Fleetbank House
2-6 Salisbury Square
UK-EC4Y 8JX London

Website
Tel.: +44 84 54 04 05 06
E-mail: enquiries@oft.gsi.gov.uk

Centre for Effective Dispute Resolution/IDRS
70 Fleet Street
UK-EC4Y 1EU London

Website
Tel.: +44 20 75 20 38 00
E-mail: applications@cedr.com

Moms

European Consumer Centre UK 
Sylvan Court 1, Sylvan Way
Southfields Business Park, Basildon
UK-SS15 6TH Essex

Website
Tel.: +44 12 68 88 66 90
E-mail: eccs@tsi.org.uk

Office of Fair Trading
Fleetbank House
2-6 Salisbury Square
UK-EC4Y 8JX London

Website
Tel.: +44 84 54 04 05 06
E-mail: enquiries@oft.gsi.gov.uk

Centre for Effective Dispute Resolution/IDRS
70 Fleet Street
UK-EC4Y 1EU London

Website
Tel.: +44 20 75 20 38 00
E-mail: applications@cedr.com

Otillåtna metoder

European Consumer Centre UK 
Sylvan Court 1, Sylvan Way
Southfields Business Park, Basildon
UK-SS15 6TH Essex

Website
Tel.: +44 12 68 88 66 90
E-mail: eccs@tsi.org.uk

Office of Fair Trading
Fleetbank House
2-6 Salisbury Square
UK-EC4Y 8JX London

Website
Tel.: +44 84 54 04 05 06
E-mail: enquiries@oft.gsi.gov.uk

Centre for Effective Dispute Resolution/IDRS
70 Fleet Street
UK-EC4Y 1EU London

Website
Tel.: +44 20 75 20 38 00
E-mail: applications@cedr.com

Otillåtna affärsmetoder

European Consumer Centre UK 
Sylvan Court 1, Sylvan Way
Southfields Business Park, Basildon
UK-SS15 6TH Essex

Website
Tel.: +44 12 68 88 66 90
E-mail: eccs@tsi.org.uk

Office of Fair Trading
Fleetbank House
2-6 Salisbury Square
UK-EC4Y 8JX London

Website
Tel.: +44 84 54 04 05 06
E-mail: enquiries@oft.gsi.gov.uk

Centre for Effective Dispute Resolution/IDRS
70 Fleet Street
UK-EC4Y 1EU London

Website
Tel.: +44 20 75 20 38 00
E-mail: applications@cedr.com

Oskäliga avtalsvillkor

European Consumer Centre UK 
Sylvan Court 1, Sylvan Way
Southfields Business Park, Basildon
UK-SS15 6TH Essex

Website
Tel.: +44 12 68 88 66 90
E-mail: eccs@tsi.org.uk

Office of Fair Trading
Fleetbank House
2-6 Salisbury Square
UK-EC4Y 8JX London

Website
Tel.: +44 84 54 04 05 06
E-mail: enquiries@oft.gsi.gov.uk

Centre for Effective Dispute Resolution/IDRS
70 Fleet Street
UK-EC4Y 1EU London

Website
Tel.: +44 20 75 20 38 00
E-mail: applications@cedr.com

Illojal prissättning

European Consumer Centre UK 
Sylvan Court 1, Sylvan Way
Southfields Business Park, Basildon
UK-SS15 6TH Essex

Website
Tel.: +44 12 68 88 66 90
E-mail: eccs@tsi.org.uk

Office of Fair Trading
Fleetbank House
2-6 Salisbury Square
UK-EC4Y 8JX London

Website
Tel.: +44 84 54 04 05 06
E-mail: enquiries@oft.gsi.gov.uk

Centre for Effective Dispute Resolution/IDRS
70 Fleet Street
UK-EC4Y 1EU London

Website
Tel.: +44 20 75 20 38 00
E-mail: applications@cedr.com

Utbildning

Centrum för information och erkännande av akademiska betyg

The National Recognition Information Centre for the United Kingdom (UK NARIC)
Oriel House, Oriel Road
UK-GL50 1XP Cheltenham, Gloucestershire

Website
Tel.: +44 87 09 90 40 88
Fax: +44 12 42 25 86 11
E-mail: info@naric.org.uk

EU:s utbytesprogram

UK National Agency ECOTEC (Leonardo da Vinci, Grundtvig, Study visits)
28-34 Albert Street
UK-B4 7UD Birmingham

Website
Tel.: +44 84 51 99 29 29
Fax: +44 12 16 16 37 79
E-mail: llp@ecotec.com

Nationella utbildningsorgan

Department for Children, Schools and Families
Sanctuary Buildings
Great Smith Street
UK-SW1P 3BT London

Website
Tel.: 0870 00 02 28 8
E-mail: info@dcsf.gsi.gov.uk

EU:s utbytesprogram

British Council (Comenius)
10 Spring Gardens
UK-SW1A 2BN London

Website
Tel.: +44 01 61 95 77 75 5
Fax: +44 20 73 89 44 26
E-mail: comenius@britishcouncil.org

Frivilligarbete

Connect Youth
The British Council

10 Spring Gardens
UK-SW1 2BN London 

Website
Tel.: +44 20 73 89 40 30
Fax: +44 20 73 89 40 33
E-mail: connectyouth.enquiries@britishcouncil.org

Min familj

Barn

Adoption

Adoption

Department for Education
Department for Children, Schools and Families

Castle View House, East Lane
UK-WA7 2GJ Runcorn, Cheshire

Website
Tel.: 0870 00 02 28 8
E-mail: info@dcsf.gsi.gov.uk

Bortförda barn

Bortförande av barn

Ministry of Justice
102 Petty France
UK-SW1H 9AJ London

Website
E-mail: general.queries@justice.gsi.gov.uk

Par

Skilsmässa och hemskillnad

Skilsmässa och separation

Ministry of Justice
102 Petty France
UK-SW1H 9AJ London

Website
E-mail: general.queries@justice.gsi.gov.uk

Äktenskap

Äktenskap och andra former av partnerskap

General Register Office
PO Box 2
UK-PR8 2JD Southport

Website
Tel.: +44 84 56 03 77 88
E-mail: certificate.services@ips.gsi.gov.uk

Registrerat partnerskap

Äktenskap och andra former av partnerskap

General Register Office
PO Box 2
UK-PR8 2JD Southport

Website
Tel.: +44 84 56 03 77 88
E-mail: certificate.services@ips.gsi.gov.uk

Samboförhållande

Äktenskap och andra former av partnerskap

General Register Office
PO Box 2
UK-PR8 2JD Southport

Website
Tel.: +44 84 56 03 77 88
E-mail: certificate.services@ips.gsi.gov.uk

Hälsa

National Health Service (NHS)Website

Department of Health
39 Victoria Street
UK-SW1H 0EU London

Contact form
Website

Tel.: +44 20 72 10 48 50

Department for Work and Pensions
Tyneview Park, Whitley Road
UK-NE98 1BA Newcastle upon Tyne

Website
Tel.: +44 19 12 18 77 77
E-mail: TVP-IPC-Customer-Care@thepensionservice.gsi.gov.uk

Receptbelagda läkemedel utomlands

National Health Service (NHS)Website

Department of Health
39 Victoria Street
UK-SW1H 0EU London

Contact form
Website

Tel.: +44 20 72 10 48 50

Department for Work and Pensions
Tyneview Park, Whitley Road
UK-NE98 1BA Newcastle upon Tyne

Website
Tel.: +44 19 12 18 77 77
E-mail: TVP-IPC-Customer-Care@thepensionservice.gsi.gov.uk

Recept utomlands: betalning och ersättning

National Health Service (NHS)Website

Department of Health
39 Victoria Street
UK-SW1H 0EU London

Contact form
Website

Tel.: +44 20 72 10 48 50

Department for Work and Pensions
Tyneview Park, Whitley Road
UK-NE98 1BA Newcastle upon Tyne

Website
Tel.: +44 19 12 18 77 77
E-mail: TVP-IPC-Customer-Care@thepensionservice.gsi.gov.uk

Hämta ut recept utomlands

National Health Service (NHS)Website

Department of Health
39 Victoria Street
UK-SW1H 0EU London

Contact form
Website

Tel.: +44 20 72 10 48 50

Department for Work and Pensions
Tyneview Park, Whitley Road
UK-NE98 1BA Newcastle upon Tyne

Website
Tel.: +44 19 12 18 77 77
E-mail: TVP-IPC-Customer-Care@thepensionservice.gsi.gov.uk

Planerad vård utomlands

National Health Service (NHS)Website

Department of Health
39 Victoria Street
UK-SW1H 0EU London

Contact form
Website

Tel.: +44 20 72 10 48 50

Department for Work and Pensions
Tyneview Park, Whitley Road
UK-NE98 1BA Newcastle upon Tyne

Website
Tel.: +44 19 12 18 77 77
E-mail: TVP-IPC-Customer-Care@thepensionservice.gsi.gov.uk

Planerad vård utomlands – ersättning för vårdkostnader

National Health Service (NHS)Website

Department of Health
39 Victoria Street
UK-SW1H 0EU London

Contact form
Website

Tel.: +44 20 72 10 48 50

Department for Work and Pensions
Tyneview Park, Whitley Road
UK-NE98 1BA Newcastle upon Tyne

Website
Tel.: +44 19 12 18 77 77
E-mail: TVP-IPC-Customer-Care@thepensionservice.gsi.gov.uk

Söka planerad vård utomlands

National Health Service (NHS)Website

Department of Health
39 Victoria Street
UK-SW1H 0EU London

Contact form
Website

Tel.: +44 20 72 10 48 50

Department for Work and Pensions
Tyneview Park, Whitley Road
UK-NE98 1BA Newcastle upon Tyne

Website
Tel.: +44 19 12 18 77 77
E-mail: TVP-IPC-Customer-Care@thepensionservice.gsi.gov.uk

Planerad vård utomlands – kontaktpunkter

National Health Service (NHS)Website

Department of Health
39 Victoria Street
UK-SW1H 0EU London

Contact form
Website

Tel.: +44 20 72 10 48 50

Department for Work and Pensions
Tyneview Park, Whitley Road
UK-NE98 1BA Newcastle upon Tyne

Website
Tel.: +44 19 12 18 77 77
E-mail: TVP-IPC-Customer-Care@thepensionservice.gsi.gov.uk

Oplanerad vård

National Health Service (NHS)Website

Department of Health
39 Victoria Street
UK-SW1H 0EU London

Contact form
Website

Tel.: +44 20 72 10 48 50

Department for Work and Pensions
Tyneview Park, Whitley Road
UK-NE98 1BA Newcastle upon Tyne

Website
Tel.: +44 19 12 18 77 77
E-mail: TVP-IPC-Customer-Care@thepensionservice.gsi.gov.uk

Söka vård utomlands

National Health Service (NHS)Website

Department of Health
39 Victoria Street
UK-SW1H 0EU London

Contact form
Website

Tel.: +44 20 72 10 48 50

Department for Work and Pensions
Tyneview Park, Whitley Road
UK-NE98 1BA Newcastle upon Tyne

Website
Tel.: +44 19 12 18 77 77
E-mail: TVP-IPC-Customer-Care@thepensionservice.gsi.gov.uk

Sjukförsäkring vid korta vistelser

National Health Service (NHS)Website

Department of Health
39 Victoria Street
UK-SW1H 0EU London

Contact form
Website

Tel.: +44 20 72 10 48 50

Department for Work and Pensions
Tyneview Park, Whitley Road
UK-NE98 1BA Newcastle upon Tyne

Website
Tel.: +44 19 12 18 77 77
E-mail: TVP-IPC-Customer-Care@thepensionservice.gsi.gov.uk

Oplanerad vård – ersättning för vårdkostnader

National Health Service (NHS)Website

Department of Health
39 Victoria Street
UK-SW1H 0EU London

Contact form
Website

Tel.: +44 20 72 10 48 50

Department for Work and Pensions
Tyneview Park, Whitley Road
UK-NE98 1BA Newcastle upon Tyne

Website
Tel.: +44 19 12 18 77 77
E-mail: TVP-IPC-Customer-Care@thepensionservice.gsi.gov.uk

Bo utomlands – vård

National Health Service (NHS)Website

Department of Health
39 Victoria Street
UK-SW1H 0EU London

Contact form
Website

Tel.: +44 20 72 10 48 50

Department for Work and Pensions
Tyneview Park, Whitley Road
UK-NE98 1BA Newcastle upon Tyne

Website
Tel.: +44 19 12 18 77 77
E-mail: TVP-IPC-Customer-Care@thepensionservice.gsi.gov.uk

Din sjukförsäkring

National Health Service (NHS)Website

Department of Health
39 Victoria Street
UK-SW1H 0EU London

Contact form
Website

Tel.: +44 20 72 10 48 50

Department for Work and Pensions
Tyneview Park, Whitley Road
UK-NE98 1BA Newcastle upon Tyne

Website
Tel.: +44 19 12 18 77 77
E-mail: TVP-IPC-Customer-Care@thepensionservice.gsi.gov.uk

Bo utomlands – formaliteter

Bo utomlands – formaliteter

UK Visas and Immigration
EU, EEA and Commonwealth
Website
Tel.: +44 15 16 72 56 26

Handlingar och formaliteter

Permanent uppehållsrätt för EU-medborgare – efter fem år

Bo utomlands – formaliteter

UK Visas and Immigration
EU, EEA and Commonwealth
Website
Tel.: +44 15 16 72 56 26

Permanent uppehållsrätt för anhöriga som inte är EU-medborgare – efter fem år

Bo utomlands – formaliteter

UK Visas and Immigration
EU, EEA and Commonwealth
Website
Tel.: +44 15 16 72 56 26

Anmäl anhörigas bosättning i ett annat EU-land

Bo utomlands – formaliteter

UK Visas and Immigration
EU, EEA and Commonwealth
Website
Tel.: +44 15 16 72 56 26

Uppehållskort för anhöriga som inte är EU-medborgare

Bo utomlands – formaliteter

UK Visas and Immigration
EU, EEA and Commonwealth
Website
Tel.: +44 15 16 72 56 26

Anmäl bosättning i ett annat EU-land

Bo utomlands – formaliteter

UK Visas and Immigration
EU, EEA and Commonwealth
Website
Tel.: +44 15 16 72 56 26

Anmäla närvaro vid vistelser upp till tre månader

Bo utomlands – formaliteter

UK Visas and Immigration
EU, EEA and Commonwealth
Website
Tel.: +44 15 16 72 56 26

Rösträtt utomlands

EU-val

Bo utomlands – formaliteter

UK Visas and Immigration
EU, EEA and Commonwealth
Website
Tel.: +44 15 16 72 56 26

Kommunalval

Bo utomlands – formaliteter

UK Visas and Immigration
EU, EEA and Commonwealth
Website
Tel.: +44 15 16 72 56 26

Rösträtt i hemlandet

Bo utomlands – formaliteter

UK Visas and Immigration
EU, EEA and Commonwealth
Website
Tel.: +44 15 16 72 56 26

Uppehållsrätt för anhöriga

Registrerade partner

Bo utomlands – formaliteter

UK Visas and Immigration
EU, EEA and Commonwealth
Website
Tel.: +44 15 16 72 56 26

Arbetssökandes anhöriga

Bo utomlands – formaliteter

UK Visas and Immigration
EU, EEA and Commonwealth
Website
Tel.: +44 15 16 72 56 26

Andra anhöriga

Bo utomlands – formaliteter

UK Visas and Immigration
EU, EEA and Commonwealth
Website
Tel.: +44 15 16 72 56 26

Makar och barn från EU

Bo utomlands – formaliteter

UK Visas and Immigration
EU, EEA and Commonwealth
Website
Tel.: +44 15 16 72 56 26

Makar och barn som inte är EU-medborgare

Bo utomlands – formaliteter

UK Visas and Immigration
EU, EEA and Commonwealth
Website
Tel.: +44 15 16 72 56 26

Dina föräldrar

Bo utomlands – formaliteter

UK Visas and Immigration
EU, EEA and Commonwealth
Website
Tel.: +44 15 16 72 56 26

Uppehållsrätt

Arbetssökande – uppehållsrätt

Bo utomlands – formaliteter

UK Visas and Immigration
EU, EEA and Commonwealth
Website
Tel.: +44 15 16 72 56 26

Pensionärer – uppehållsrätt

Bo utomlands – formaliteter

UK Visas and Immigration
EU, EEA and Commonwealth
Website
Tel.: +44 15 16 72 56 26

Studerande – uppehållsrätt

Bo utomlands – formaliteter

UK Visas and Immigration
EU, EEA and Commonwealth
Website
Tel.: +44 15 16 72 56 26

Arbetstagare – uppehållsrätt

Bo utomlands – formaliteter

UK Visas and Immigration
EU, EEA and Commonwealth
Website
Tel.: +44 15 16 72 56 26

Resa

Nationella tillsynsmyndigheter

Passenger Complaints Unit
Civil Aviation Authority

CAA House
45-59 Kingsway
UK-WC2B 6TE London


Tel.: +44 20 74 53 68 88
Fax: +44 20 72 40 70 71
E-mail: passengercomplaints@caa.co.uk

EU-parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning

Blue Badge helpline
Tel.: +44 30 02 00 78 18 (NI)
Tel.: +44 84 44 63 02 13 (England)
Tel.: +44 84 44 63 02 14 (Scotland)
Tel.: +44 84 44 63 02 15 (Wales)
E-mail: blue.badge@dft.gsi.gov.uk (England)
E-mail: blue.badge@scotland.gsi.gov.uk (Scotland)
E-mail: blue.badge@wales.gsi.gov.uk (Wales)
E-mail: bluebadges@drdni.gov.uk (NI)

HM revenues & customs
Crownhill Court, Tailyour Road
UK-PL6 5BZ Plymouth

Website
Tel.: +44 84 50 10 90 00

Utrikesministeriet

British Foreign and Commonwealth Office
King Charles Street
UK-SW1A 2AH London

Website
Tel.: +44 20 70 08 15 00

Köra bil utomlands

Gäller min bilförsäkring när jag reser i EU?

Skadeersättningsorgan

Motor Insurers' Bureau
6-12 Linford Wood House
Capital Drive, Linford Wood
UK-MK14 6XT Milton Keynes

Website
Tel.: +44 87 02 41 67 32
E-mail: greencard@mib.org.uk

Körkort och försäkring

Skadeersättningsorgan

Motor Insurers' Bureau
6-12 Linford Wood House
Capital Drive, Linford Wood
UK-MK14 6XT Milton Keynes

Website
Tel.: +44 87 02 41 67 32
E-mail: greencard@mib.org.uk

Körkort

Driver and Vehicle Licensing AgencyWebsite
Contact details

Stöld, förlust och nytt körkort på semestern

Körkort

Driver and Vehicle Licensing AgencyWebsite
Contact details

Resa med funktionsnedsättning

EU-parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning

EU-parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning

Blue Badge helpline
Tel.: +44 30 02 00 78 18 (NI)
Tel.: +44 84 44 63 02 13 (England)
Tel.: +44 84 44 63 02 14 (Scotland)
Tel.: +44 84 44 63 02 15 (Wales)
E-mail: blue.badge@dft.gsi.gov.uk (England)
E-mail: blue.badge@scotland.gsi.gov.uk (Scotland)
E-mail: blue.badge@wales.gsi.gov.uk (Wales)
E-mail: bluebadges@drdni.gov.uk (NI)

Min bil

Bilar

Köpa och leasa bil

European Consumer Centre UK 
Sylvan Court 1, Sylvan Way
Southfields Business Park, Basildon
UK-SS15 6TH Essex

Website
Tel.: +44 12 68 88 66 90
E-mail: eccs@tsi.org.uk

Tjänstebil

Körkort

Driver and Vehicle Licensing AgencyWebsite
Contact details

Körkort

Transport, Traffic and Technical Services - Gibraltar
Driver & Vehicle Licensing Department

Eastern Beach Road
Gibraltar

Website
Tel.: +350 20 05 16 03
E-mail: driverinfo@gibraltar.gov.gi
E-mail: vehicledata@gibraltar.gov.gi

Körkort

Körkort

Driver and Vehicle Licensing AgencyWebsite
Contact details

Körkort

Transport, Traffic and Technical Services - Gibraltar
Driver & Vehicle Licensing Department

Eastern Beach Road
Gibraltar

Website
Tel.: +350 20 05 16 03
E-mail: driverinfo@gibraltar.gov.gi
E-mail: vehicledata@gibraltar.gov.gi

Gäller mitt körkort utomlands?

Körkort

Driver and Vehicle Licensing AgencyWebsite
Contact details

Körkort

Transport, Traffic and Technical Services - Gibraltar
Driver & Vehicle Licensing Department

Eastern Beach Road
Gibraltar

Website
Tel.: +350 20 05 16 03
E-mail: driverinfo@gibraltar.gov.gi
E-mail: vehicledata@gibraltar.gov.gi

Förnya och byta ut körkortet

Körkort

Driver and Vehicle Licensing AgencyWebsite
Contact details

Körkort

Transport, Traffic and Technical Services - Gibraltar
Driver & Vehicle Licensing Department

Eastern Beach Road
Gibraltar

Website
Tel.: +350 20 05 16 03
E-mail: driverinfo@gibraltar.gov.gi
E-mail: vehicledata@gibraltar.gov.gi

Ta körkort i EU

Körkort

Driver and Vehicle Licensing AgencyWebsite
Contact details

Försäkring

Skadeersättningsorgan

Motor Insurers' Bureau
6-12 Linford Wood House
Capital Drive, Linford Wood
UK-MK14 6XT Milton Keynes

Website
Tel.: +44 87 02 41 67 32
E-mail: greencard@mib.org.uk

Informationscentrum

Motor Insurers' Bureau
6-12 Linford Wood House
Capital Drive, Linford Wood
UK-MK14 6XT Milton Keynes

Website
Tel.: +44 87 02 41 67 32
E-mail: greencard@mib.org.uk

Vad täcker bilförsäkringen utomlands?

Skadeersättningsorgan

Motor Insurers' Bureau
6-12 Linford Wood House
Capital Drive, Linford Wood
UK-MK14 6XT Milton Keynes

Website
Tel.: +44 87 02 41 67 32
E-mail: greencard@mib.org.uk

Gäller min bilförsäkring i hela EU?

Skadeersättningsorgan

Motor Insurers' Bureau
6-12 Linford Wood House
Capital Drive, Linford Wood
UK-MK14 6XT Milton Keynes

Website
Tel.: +44 87 02 41 67 32
E-mail: greencard@mib.org.uk

Registrering

Registrering

Driver and Vehicle Licensing AgencyWebsite
Contact details

Bilregistrering – handlingar och formaliteter

Körkort

Driver and Vehicle Licensing AgencyWebsite
Contact details

Körkort

Transport, Traffic and Technical Services - Gibraltar
Driver & Vehicle Licensing Department

Eastern Beach Road
Gibraltar

Website
Tel.: +350 20 05 16 03
E-mail: driverinfo@gibraltar.gov.gi
E-mail: vehicledata@gibraltar.gov.gi

Registrera bilen i annat EU-land

Körkort

Driver and Vehicle Licensing AgencyWebsite
Contact details

Körkort

Transport, Traffic and Technical Services - Gibraltar
Driver & Vehicle Licensing Department

Eastern Beach Road
Gibraltar

Website
Tel.: +350 20 05 16 03
E-mail: driverinfo@gibraltar.gov.gi
E-mail: vehicledata@gibraltar.gov.gi

Arbete och pension

Posted Workers National Liaison Office
Department for Business, Energy & Industrial Strategy

1 Victoria Street
UK-SW1H 0ET London

Website
Tel.: +44 20 72 15 50 00
E-mail: postedworkers.enquiries@beis.gov.uk

International Pension Centre
The Pension Service 11
Mail Handling Site A
UK-WV98 1LW Wolverhampton

Contact form
Website

Tel.: +44 19 12 18 77 77

Department for Work and Pensions
Caxton House
Tothill Street
UK-SW1H 9DA London

Website
Tel.: +44 17 12 38 30 00

Jobcentre PlusWebsite
Tel.: +44 84 56 06 02 34
Tel.: 0800 05 56 68 8

Söka jobb utomlands

Tillträde till jobb i den offentliga sektorn

Jobcentre PlusWebsite
Tel.: +44 84 56 06 02 34
Tel.: 0800 05 56 68 8

Om du inte hittar något jobb

Jobcentre PlusWebsite
Tel.: +44 84 56 06 02 34
Tel.: 0800 05 56 68 8

Ta med dig dina arbetslöshetsförmåner

Jobcentre PlusWebsite
Tel.: +44 84 56 06 02 34
Tel.: 0800 05 56 68 8

Pensionärer utomlands

Allmän pension utomlands

International Pension Centre
The Pension Service 11
Mail Handling Site A
UK-WV98 1LW Wolverhampton

Contact form
Website

Tel.: +44 19 12 18 77 77

Department for Work and Pensions
Caxton House
Tothill Street
UK-SW1H 9DA London

Website
Tel.: +44 17 12 38 30 00

Kompletterande pensioner utomlands

International Pension Centre
The Pension Service 11
Mail Handling Site A
UK-WV98 1LW Wolverhampton

Contact form
Website

Tel.: +44 19 12 18 77 77

Department for Work and Pensions
Caxton House
Tothill Street
UK-SW1H 9DA London

Website
Tel.: +44 17 12 38 30 00

Arbetslöshetsförmåner

Efterlevandepension och dödsfallsersättning

Jobcentre PlusWebsite
Tel.: +44 84 56 06 02 34
Tel.: 0800 05 56 68 8

Din socialförsäkring utomlands

Jobcentre PlusWebsite
Tel.: +44 84 56 06 02 34
Tel.: 0800 05 56 68 8

Socialförsäkringssystemen i EU

Jobcentre PlusWebsite
Tel.: +44 84 56 06 02 34
Tel.: 0800 05 56 68 8

Arbetslös utomlands

Jobcentre PlusWebsite
Tel.: +44 84 56 06 02 34
Tel.: 0800 05 56 68 8

Viktiga formulär för sociala förmåner

Jobcentre PlusWebsite
Tel.: +44 84 56 06 02 34
Tel.: 0800 05 56 68 8

Jobba utomlands

Utstationerade arbetstagare

Posted Workers National Liaison Office
Department for Business, Energy & Industrial Strategy

1 Victoria Street
UK-SW1H 0ET London

Website
Tel.: +44 20 72 15 50 00
E-mail: postedworkers.enquiries@beis.gov.uk

Statligt anställda utomlands

Jobcentre PlusWebsite
Tel.: +44 84 56 06 02 34
Tel.: 0800 05 56 68 8

Gränsarbetare

Jobcentre PlusWebsite
Tel.: +44 84 56 06 02 34
Tel.: 0800 05 56 68 8

Likabehandling

Jobcentre PlusWebsite
Tel.: +44 84 56 06 02 34
Tel.: 0800 05 56 68 8

Arbetstillstånd

Jobcentre PlusWebsite
Tel.: +44 84 56 06 02 34
Tel.: 0800 05 56 68 8

Välj land

Dela denna sida: