Αρμόδιοι επικοινωνίας στα κράτη μέλη - Ηνωμένο Βασίλειο

Coronavirus

Καταναλωτές

European Consumer Centre UK 
Sylvan Court 1, Sylvan Way
Southfields Business Park, Basildon
UK-SS15 6TH Essex

Website
Tel.: +44 12 68 88 66 90
E-mail: eccs@tsi.org.uk

Office of Fair Trading
Fleetbank House
2-6 Salisbury Square
UK-EC4Y 8JX London

Website
Tel.: +44 84 54 04 05 06
E-mail: enquiries@oft.gsi.gov.uk

Financial Ombudsman Service
Exchange Tower
UK-E14 9SR London

Website
Tel.: +44 20 79 64 10 00
E-mail: complaint.info@financial-ombudsman.org.uk

Centre for Effective Dispute Resolution/IDRS
70 Fleet Street
UK-EC4Y 1EU London

Website
Tel.: +44 20 75 20 38 00
E-mail: applications@cedr.com

Επίλυση διαφορών καταναλωτών

European Consumer Centre UK 
Sylvan Court 1, Sylvan Way
Southfields Business Park, Basildon
UK-SS15 6TH Essex

Website
Tel.: +44 12 68 88 66 90
E-mail: eccs@tsi.org.uk

Office of Fair Trading
Fleetbank House
2-6 Salisbury Square
UK-EC4Y 8JX London

Website
Tel.: +44 84 54 04 05 06
E-mail: enquiries@oft.gsi.gov.uk

Financial Ombudsman Service
Exchange Tower
UK-E14 9SR London

Website
Tel.: +44 20 79 64 10 00
E-mail: complaint.info@financial-ombudsman.org.uk

Centre for Effective Dispute Resolution/IDRS
70 Fleet Street
UK-EC4Y 1EU London

Website
Tel.: +44 20 75 20 38 00
E-mail: applications@cedr.com

Επίσημη νομική διαδικασία για τους καταναλωτές

European Consumer Centre UK 
Sylvan Court 1, Sylvan Way
Southfields Business Park, Basildon
UK-SS15 6TH Essex

Website
Tel.: +44 12 68 88 66 90
E-mail: eccs@tsi.org.uk

Office of Fair Trading
Fleetbank House
2-6 Salisbury Square
UK-EC4Y 8JX London

Website
Tel.: +44 84 54 04 05 06
E-mail: enquiries@oft.gsi.gov.uk

Financial Ombudsman Service
Exchange Tower
UK-E14 9SR London

Website
Tel.: +44 20 79 64 10 00
E-mail: complaint.info@financial-ombudsman.org.uk

Centre for Effective Dispute Resolution/IDRS
70 Fleet Street
UK-EC4Y 1EU London

Website
Tel.: +44 20 75 20 38 00
E-mail: applications@cedr.com

Άτυπη επίλυση διαφορών για καταναλωτές

European Consumer Centre UK 
Sylvan Court 1, Sylvan Way
Southfields Business Park, Basildon
UK-SS15 6TH Essex

Website
Tel.: +44 12 68 88 66 90
E-mail: eccs@tsi.org.uk

Office of Fair Trading
Fleetbank House
2-6 Salisbury Square
UK-EC4Y 8JX London

Website
Tel.: +44 84 54 04 05 06
E-mail: enquiries@oft.gsi.gov.uk

Financial Ombudsman Service
Exchange Tower
UK-E14 9SR London

Website
Tel.: +44 20 79 64 10 00
E-mail: complaint.info@financial-ombudsman.org.uk

Centre for Effective Dispute Resolution/IDRS
70 Fleet Street
UK-EC4Y 1EU London

Website
Tel.: +44 20 75 20 38 00
E-mail: applications@cedr.com

Eξωδικαστικές διαδικασίες για τους καταναλωτές

European Consumer Centre UK 
Sylvan Court 1, Sylvan Way
Southfields Business Park, Basildon
UK-SS15 6TH Essex

Website
Tel.: +44 12 68 88 66 90
E-mail: eccs@tsi.org.uk

Office of Fair Trading
Fleetbank House
2-6 Salisbury Square
UK-EC4Y 8JX London

Website
Tel.: +44 84 54 04 05 06
E-mail: enquiries@oft.gsi.gov.uk

Financial Ombudsman Service
Exchange Tower
UK-E14 9SR London

Website
Tel.: +44 20 79 64 10 00
E-mail: complaint.info@financial-ombudsman.org.uk

Centre for Effective Dispute Resolution/IDRS
70 Fleet Street
UK-EC4Y 1EU London

Website
Tel.: +44 20 75 20 38 00
E-mail: applications@cedr.com

Ενεργειακός εφοδιασμός

Office of Fair Trading
Fleetbank House
2-6 Salisbury Square
UK-EC4Y 8JX London

Website
Tel.: +44 84 54 04 05 06
E-mail: enquiries@oft.gsi.gov.uk

Πρόσβαση σε ενεργειακές υπηρεσίες και χρήση τους

Office of Fair Trading
Fleetbank House
2-6 Salisbury Square
UK-EC4Y 8JX London

Website
Tel.: +44 84 54 04 05 06
E-mail: enquiries@oft.gsi.gov.uk

Καταγγελίες και επίλυση διαφορών

Office of Fair Trading
Fleetbank House
2-6 Salisbury Square
UK-EC4Y 8JX London

Website
Tel.: +44 84 54 04 05 06
E-mail: enquiries@oft.gsi.gov.uk

Συμβάσεις και κατανάλωση ενέργειας

Office of Fair Trading
Fleetbank House
2-6 Salisbury Square
UK-EC4Y 8JX London

Website
Tel.: +44 84 54 04 05 06
E-mail: enquiries@oft.gsi.gov.uk

Χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες

Office of Fair Trading
Fleetbank House
2-6 Salisbury Square
UK-EC4Y 8JX London

Website
Tel.: +44 84 54 04 05 06
E-mail: enquiries@oft.gsi.gov.uk

Financial Ombudsman Service
Exchange Tower
UK-E14 9SR London

Website
Tel.: +44 20 79 64 10 00
E-mail: complaint.info@financial-ombudsman.org.uk

Τραπεζικοί λογαριασμοί στην ΕΕ

Office of Fair Trading
Fleetbank House
2-6 Salisbury Square
UK-EC4Y 8JX London

Website
Tel.: +44 84 54 04 05 06
E-mail: enquiries@oft.gsi.gov.uk

Financial Ombudsman Service
Exchange Tower
UK-E14 9SR London

Website
Tel.: +44 20 79 64 10 00
E-mail: complaint.info@financial-ombudsman.org.uk

Καταναλωτικές πιστώσεις και δάνεια

Office of Fair Trading
Fleetbank House
2-6 Salisbury Square
UK-EC4Y 8JX London

Website
Tel.: +44 84 54 04 05 06
E-mail: enquiries@oft.gsi.gov.uk

Financial Ombudsman Service
Exchange Tower
UK-E14 9SR London

Website
Tel.: +44 20 79 64 10 00
E-mail: complaint.info@financial-ombudsman.org.uk

Πληρωμές, μεταφορά χρημάτων και επιταγές

Office of Fair Trading
Fleetbank House
2-6 Salisbury Square
UK-EC4Y 8JX London

Website
Tel.: +44 84 54 04 05 06
E-mail: enquiries@oft.gsi.gov.uk

Financial Ombudsman Service
Exchange Tower
UK-E14 9SR London

Website
Tel.: +44 20 79 64 10 00
E-mail: complaint.info@financial-ombudsman.org.uk

Ασφαλιστικά προϊόντα

Office of Fair Trading
Fleetbank House
2-6 Salisbury Square
UK-EC4Y 8JX London

Website
Tel.: +44 84 54 04 05 06
E-mail: enquiries@oft.gsi.gov.uk

Financial Ombudsman Service
Exchange Tower
UK-E14 9SR London

Website
Tel.: +44 20 79 64 10 00
E-mail: complaint.info@financial-ombudsman.org.uk

Ενυπόθηκα δάνεια

Office of Fair Trading
Fleetbank House
2-6 Salisbury Square
UK-EC4Y 8JX London

Website
Tel.: +44 84 54 04 05 06
E-mail: enquiries@oft.gsi.gov.uk

Financial Ombudsman Service
Exchange Tower
UK-E14 9SR London

Website
Tel.: +44 20 79 64 10 00
E-mail: complaint.info@financial-ombudsman.org.uk

Διαδίκτυο και τηλεπικοινωνίες

Office of Fair Trading
Fleetbank House
2-6 Salisbury Square
UK-EC4Y 8JX London

Website
Tel.: +44 84 54 04 05 06
E-mail: enquiries@oft.gsi.gov.uk

Περιαγωγή: Χρήση κινητού τηλεφώνου στην ΕΕ

Office of Fair Trading
Fleetbank House
2-6 Salisbury Square
UK-EC4Y 8JX London

Website
Tel.: +44 84 54 04 05 06
E-mail: enquiries@oft.gsi.gov.uk

Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών

Office of Fair Trading
Fleetbank House
2-6 Salisbury Square
UK-EC4Y 8JX London

Website
Tel.: +44 84 54 04 05 06
E-mail: enquiries@oft.gsi.gov.uk

Αγορές

European Consumer Centre UK 
Sylvan Court 1, Sylvan Way
Southfields Business Park, Basildon
UK-SS15 6TH Essex

Website
Tel.: +44 12 68 88 66 90
E-mail: eccs@tsi.org.uk

Office of Fair Trading
Fleetbank House
2-6 Salisbury Square
UK-EC4Y 8JX London

Website
Tel.: +44 84 54 04 05 06
E-mail: enquiries@oft.gsi.gov.uk

Centre for Effective Dispute Resolution/IDRS
70 Fleet Street
UK-EC4Y 1EU London

Website
Tel.: +44 20 75 20 38 00
E-mail: applications@cedr.com

Πληροφορίες για τις συμβάσεις

European Consumer Centre UK 
Sylvan Court 1, Sylvan Way
Southfields Business Park, Basildon
UK-SS15 6TH Essex

Website
Tel.: +44 12 68 88 66 90
E-mail: eccs@tsi.org.uk

Office of Fair Trading
Fleetbank House
2-6 Salisbury Square
UK-EC4Y 8JX London

Website
Tel.: +44 84 54 04 05 06
E-mail: enquiries@oft.gsi.gov.uk

Centre for Effective Dispute Resolution/IDRS
70 Fleet Street
UK-EC4Y 1EU London

Website
Tel.: +44 20 75 20 38 00
E-mail: applications@cedr.com

Εγγυήσεις και επιστροφές

European Consumer Centre UK 
Sylvan Court 1, Sylvan Way
Southfields Business Park, Basildon
UK-SS15 6TH Essex

Website
Tel.: +44 12 68 88 66 90
E-mail: eccs@tsi.org.uk

Office of Fair Trading
Fleetbank House
2-6 Salisbury Square
UK-EC4Y 8JX London

Website
Tel.: +44 84 54 04 05 06
E-mail: enquiries@oft.gsi.gov.uk

Centre for Effective Dispute Resolution/IDRS
70 Fleet Street
UK-EC4Y 1EU London

Website
Tel.: +44 20 75 20 38 00
E-mail: applications@cedr.com

Τιμολόγηση και πληρωμές

European Consumer Centre UK 
Sylvan Court 1, Sylvan Way
Southfields Business Park, Basildon
UK-SS15 6TH Essex

Website
Tel.: +44 12 68 88 66 90
E-mail: eccs@tsi.org.uk

Office of Fair Trading
Fleetbank House
2-6 Salisbury Square
UK-EC4Y 8JX London

Website
Tel.: +44 84 54 04 05 06
E-mail: enquiries@oft.gsi.gov.uk

Centre for Effective Dispute Resolution/IDRS
70 Fleet Street
UK-EC4Y 1EU London

Website
Tel.: +44 20 75 20 38 00
E-mail: applications@cedr.com

Αποστολή και παράδοση

European Consumer Centre UK 
Sylvan Court 1, Sylvan Way
Southfields Business Park, Basildon
UK-SS15 6TH Essex

Website
Tel.: +44 12 68 88 66 90
E-mail: eccs@tsi.org.uk

Office of Fair Trading
Fleetbank House
2-6 Salisbury Square
UK-EC4Y 8JX London

Website
Tel.: +44 84 54 04 05 06
E-mail: enquiries@oft.gsi.gov.uk

Centre for Effective Dispute Resolution/IDRS
70 Fleet Street
UK-EC4Y 1EU London

Website
Tel.: +44 20 75 20 38 00
E-mail: applications@cedr.com

ΦΠΑ - Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

European Consumer Centre UK 
Sylvan Court 1, Sylvan Way
Southfields Business Park, Basildon
UK-SS15 6TH Essex

Website
Tel.: +44 12 68 88 66 90
E-mail: eccs@tsi.org.uk

Office of Fair Trading
Fleetbank House
2-6 Salisbury Square
UK-EC4Y 8JX London

Website
Tel.: +44 84 54 04 05 06
E-mail: enquiries@oft.gsi.gov.uk

Centre for Effective Dispute Resolution/IDRS
70 Fleet Street
UK-EC4Y 1EU London

Website
Tel.: +44 20 75 20 38 00
E-mail: applications@cedr.com

Άνιση μεταχείριση

European Consumer Centre UK 
Sylvan Court 1, Sylvan Way
Southfields Business Park, Basildon
UK-SS15 6TH Essex

Website
Tel.: +44 12 68 88 66 90
E-mail: eccs@tsi.org.uk

Office of Fair Trading
Fleetbank House
2-6 Salisbury Square
UK-EC4Y 8JX London

Website
Tel.: +44 84 54 04 05 06
E-mail: enquiries@oft.gsi.gov.uk

Centre for Effective Dispute Resolution/IDRS
70 Fleet Street
UK-EC4Y 1EU London

Website
Tel.: +44 20 75 20 38 00
E-mail: applications@cedr.com

Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές

European Consumer Centre UK 
Sylvan Court 1, Sylvan Way
Southfields Business Park, Basildon
UK-SS15 6TH Essex

Website
Tel.: +44 12 68 88 66 90
E-mail: eccs@tsi.org.uk

Office of Fair Trading
Fleetbank House
2-6 Salisbury Square
UK-EC4Y 8JX London

Website
Tel.: +44 84 54 04 05 06
E-mail: enquiries@oft.gsi.gov.uk

Centre for Effective Dispute Resolution/IDRS
70 Fleet Street
UK-EC4Y 1EU London

Website
Tel.: +44 20 75 20 38 00
E-mail: applications@cedr.com

Καταχρηστικοί όροι συμβάσεων

European Consumer Centre UK 
Sylvan Court 1, Sylvan Way
Southfields Business Park, Basildon
UK-SS15 6TH Essex

Website
Tel.: +44 12 68 88 66 90
E-mail: eccs@tsi.org.uk

Office of Fair Trading
Fleetbank House
2-6 Salisbury Square
UK-EC4Y 8JX London

Website
Tel.: +44 84 54 04 05 06
E-mail: enquiries@oft.gsi.gov.uk

Centre for Effective Dispute Resolution/IDRS
70 Fleet Street
UK-EC4Y 1EU London

Website
Tel.: +44 20 75 20 38 00
E-mail: applications@cedr.com

Αθέμιτες τιμολογιακές πρακτικές

European Consumer Centre UK 
Sylvan Court 1, Sylvan Way
Southfields Business Park, Basildon
UK-SS15 6TH Essex

Website
Tel.: +44 12 68 88 66 90
E-mail: eccs@tsi.org.uk

Office of Fair Trading
Fleetbank House
2-6 Salisbury Square
UK-EC4Y 8JX London

Website
Tel.: +44 84 54 04 05 06
E-mail: enquiries@oft.gsi.gov.uk

Centre for Effective Dispute Resolution/IDRS
70 Fleet Street
UK-EC4Y 1EU London

Website
Tel.: +44 20 75 20 38 00
E-mail: applications@cedr.com

Εκπαίδευση και Νεολαία

Κέντρο Αναγνώρισης Ακαδημαϊκών Τίτλων και Πληροφόρησης

The National Recognition Information Centre for the United Kingdom (UK NARIC)
Oriel House, Oriel Road
UK-GL50 1XP Cheltenham, Gloucestershire

Website
Tel.: +44 87 09 90 40 88
Fax: +44 12 42 25 86 11
E-mail: info@naric.org.uk

Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών

UK National Agency ECOTEC (Leonardo da Vinci, Grundtvig, Study visits)
28-34 Albert Street
UK-B4 7UD Birmingham

Website
Tel.: +44 84 51 99 29 29
Fax: +44 12 16 16 37 79
E-mail: llp@ecotec.com

Department for Children, Schools and Families
Sanctuary Buildings
Great Smith Street
UK-SW1P 3BT London

Website
Tel.: 0870 00 02 28 8
E-mail: info@dcsf.gsi.gov.uk

Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών

British Council (Comenius)
10 Spring Gardens
UK-SW1A 2BN London

Website
Tel.: +44 01 61 95 77 75 5
Fax: +44 20 73 89 44 26
E-mail: comenius@britishcouncil.org

Εθελοντισμός

Connect Youth
The British Council

10 Spring Gardens
UK-SW1 2BN London 

Website
Tel.: +44 20 73 89 40 30
Fax: +44 20 73 89 40 33
E-mail: connectyouth.enquiries@britishcouncil.org

Οικογένεια

Παιδιά

Υιοθεσία

Department for Education
Department for Children, Schools and Families

Castle View House, East Lane
UK-WA7 2GJ Runcorn, Cheshire

Website
Tel.: 0870 00 02 28 8
E-mail: info@dcsf.gsi.gov.uk

Απαγωγή παιδιού

Ministry of Justice
102 Petty France
UK-SW1H 9AJ London

Website
E-mail: general.queries@justice.gsi.gov.uk

Ζευγάρια

Διαζύγιο και δικαστικός χωρισμός

Ministry of Justice
102 Petty France
UK-SW1H 9AJ London

Website
E-mail: general.queries@justice.gsi.gov.uk

Γάμος

General Register Office
PO Box 2
UK-PR8 2JD Southport

Website
Tel.: +44 84 56 03 77 88
E-mail: certificate.services@ips.gsi.gov.uk

Σύμφωνο συμβίωσης και άλλες μορφές καταχωρισμένης συμβίωσης

General Register Office
PO Box 2
UK-PR8 2JD Southport

Website
Tel.: +44 84 56 03 77 88
E-mail: certificate.services@ips.gsi.gov.uk

Ζευγάρια εκτός γάμου

General Register Office
PO Box 2
UK-PR8 2JD Southport

Website
Tel.: +44 84 56 03 77 88
E-mail: certificate.services@ips.gsi.gov.uk

Υγεία

National Health Service (NHS)



Website

Department of Health
39 Victoria Street
UK-SW1H 0EU London

Contact form
Website

Tel.: +44 20 72 10 48 50

Department for Work and Pensions
Tyneview Park, Whitley Road
UK-NE98 1BA Newcastle upon Tyne

Website
Tel.: +44 19 12 18 77 77
E-mail: TVP-IPC-Customer-Care@thepensionservice.gsi.gov.uk

Συνταγογράφηση φαρμάκων στο εξωτερικό

National Health Service (NHS)



Website

Department of Health
39 Victoria Street
UK-SW1H 0EU London

Contact form
Website

Tel.: +44 20 72 10 48 50

Department for Work and Pensions
Tyneview Park, Whitley Road
UK-NE98 1BA Newcastle upon Tyne

Website
Tel.: +44 19 12 18 77 77
E-mail: TVP-IPC-Customer-Care@thepensionservice.gsi.gov.uk

Συνταγογράφηση φαρμάκων στο εξωτερικό: δαπάνες και επιστροφές

National Health Service (NHS)



Website

Department of Health
39 Victoria Street
UK-SW1H 0EU London

Contact form
Website

Tel.: +44 20 72 10 48 50

Department for Work and Pensions
Tyneview Park, Whitley Road
UK-NE98 1BA Newcastle upon Tyne

Website
Tel.: +44 19 12 18 77 77
E-mail: TVP-IPC-Customer-Care@thepensionservice.gsi.gov.uk

Προσκόμιση ιατρικής συνταγής σε χώρα του εξωτερικού

National Health Service (NHS)



Website

Department of Health
39 Victoria Street
UK-SW1H 0EU London

Contact form
Website

Tel.: +44 20 72 10 48 50

Department for Work and Pensions
Tyneview Park, Whitley Road
UK-NE98 1BA Newcastle upon Tyne

Website
Tel.: +44 19 12 18 77 77
E-mail: TVP-IPC-Customer-Care@thepensionservice.gsi.gov.uk

Προγραμματισμένη ιατρική περίθαλψη στο εξωτερικό

National Health Service (NHS)



Website

Department of Health
39 Victoria Street
UK-SW1H 0EU London

Contact form
Website

Tel.: +44 20 72 10 48 50

Department for Work and Pensions
Tyneview Park, Whitley Road
UK-NE98 1BA Newcastle upon Tyne

Website
Tel.: +44 19 12 18 77 77
E-mail: TVP-IPC-Customer-Care@thepensionservice.gsi.gov.uk

Δαπάνες και επιστροφή δαπανών: προγραμματισμένη ιατρική περίθαλψη στο εξωτερικό

National Health Service (NHS)



Website

Department of Health
39 Victoria Street
UK-SW1H 0EU London

Contact form
Website

Tel.: +44 20 72 10 48 50

Department for Work and Pensions
Tyneview Park, Whitley Road
UK-NE98 1BA Newcastle upon Tyne

Website
Tel.: +44 19 12 18 77 77
E-mail: TVP-IPC-Customer-Care@thepensionservice.gsi.gov.uk

Οργάνωση προγραμματισμένης ιατρικής περίθαλψης στο εξωτερικό

National Health Service (NHS)



Website

Department of Health
39 Victoria Street
UK-SW1H 0EU London

Contact form
Website

Tel.: +44 20 72 10 48 50

Department for Work and Pensions
Tyneview Park, Whitley Road
UK-NE98 1BA Newcastle upon Tyne

Website
Tel.: +44 19 12 18 77 77
E-mail: TVP-IPC-Customer-Care@thepensionservice.gsi.gov.uk

Κέντρα πληροφόρησης: προγραμματισμένη ιατρική περίθαλψη στο εξωτερικό

National Health Service (NHS)



Website

Department of Health
39 Victoria Street
UK-SW1H 0EU London

Contact form
Website

Tel.: +44 20 72 10 48 50

Department for Work and Pensions
Tyneview Park, Whitley Road
UK-NE98 1BA Newcastle upon Tyne

Website
Tel.: +44 19 12 18 77 77
E-mail: TVP-IPC-Customer-Care@thepensionservice.gsi.gov.uk

Μη προγραμματισμένη υγειονομική περίθαλψη

National Health Service (NHS)



Website

Department of Health
39 Victoria Street
UK-SW1H 0EU London

Contact form
Website

Tel.: +44 20 72 10 48 50

Department for Work and Pensions
Tyneview Park, Whitley Road
UK-NE98 1BA Newcastle upon Tyne

Website
Tel.: +44 19 12 18 77 77
E-mail: TVP-IPC-Customer-Care@thepensionservice.gsi.gov.uk

Ιατρική επίσκεψη ή περίθαλψη σε νοσοκομείο στο εξωτερικό

National Health Service (NHS)



Website

Department of Health
39 Victoria Street
UK-SW1H 0EU London

Contact form
Website

Tel.: +44 20 72 10 48 50

Department for Work and Pensions
Tyneview Park, Whitley Road
UK-NE98 1BA Newcastle upon Tyne

Website
Tel.: +44 19 12 18 77 77
E-mail: TVP-IPC-Customer-Care@thepensionservice.gsi.gov.uk

Υγειονομική κάλυψη για σύντομη διαμονή στο εξωτερικό

National Health Service (NHS)



Website

Department of Health
39 Victoria Street
UK-SW1H 0EU London

Contact form
Website

Tel.: +44 20 72 10 48 50

Department for Work and Pensions
Tyneview Park, Whitley Road
UK-NE98 1BA Newcastle upon Tyne

Website
Tel.: +44 19 12 18 77 77
E-mail: TVP-IPC-Customer-Care@thepensionservice.gsi.gov.uk

Μη προγραμματισμένη υγειονομική περίθαλψη: πληρωμή και επιστροφή εξόδων

National Health Service (NHS)



Website

Department of Health
39 Victoria Street
UK-SW1H 0EU London

Contact form
Website

Tel.: +44 20 72 10 48 50

Department for Work and Pensions
Tyneview Park, Whitley Road
UK-NE98 1BA Newcastle upon Tyne

Website
Tel.: +44 19 12 18 77 77
E-mail: TVP-IPC-Customer-Care@thepensionservice.gsi.gov.uk

Διαμονή στο εξωτερικό

National Health Service (NHS)



Website

Department of Health
39 Victoria Street
UK-SW1H 0EU London

Contact form
Website

Tel.: +44 20 72 10 48 50

Department for Work and Pensions
Tyneview Park, Whitley Road
UK-NE98 1BA Newcastle upon Tyne

Website
Tel.: +44 19 12 18 77 77
E-mail: TVP-IPC-Customer-Care@thepensionservice.gsi.gov.uk

Η ιατροφαρμακευτική σας κάλυψη

National Health Service (NHS)



Website

Department of Health
39 Victoria Street
UK-SW1H 0EU London

Contact form
Website

Tel.: +44 20 72 10 48 50

Department for Work and Pensions
Tyneview Park, Whitley Road
UK-NE98 1BA Newcastle upon Tyne

Website
Tel.: +44 19 12 18 77 77
E-mail: TVP-IPC-Customer-Care@thepensionservice.gsi.gov.uk

Διατυπώσεις διαμονής

UK Visas and Immigration
EU, EEA and Commonwealth




Website
Tel.: +44 15 16 72 56 26

Έγγραφα και διατυπώσεις

Μόνιμη διαμονή (> 5 έτη) για υπηκόους της ΕΕ

UK Visas and Immigration
EU, EEA and Commonwealth




Website
Tel.: +44 15 16 72 56 26

Μόνιμη διαμονή (>5 έτη) μελών οικογένειας που είναι υπήκοοι χώρας εκτός ΕΕ

UK Visas and Immigration
EU, EEA and Commonwealth




Website
Tel.: +44 15 16 72 56 26

Εγγραφή σε άλλη χώρα της ΕΕ μελών της οικογένειάς σας που είναι υπήκοοι χωρών της ΕΕ

UK Visas and Immigration
EU, EEA and Commonwealth




Website
Tel.: +44 15 16 72 56 26

Εγγραφή μελών της οικογένειάς σας μη υπηκόων ΕΕ σε άλλη χώρα της ΕΕ

UK Visas and Immigration
EU, EEA and Commonwealth




Website
Tel.: +44 15 16 72 56 26

Δήλωση της διαμονής σας στο εξωτερικό

UK Visas and Immigration
EU, EEA and Commonwealth




Website
Tel.: +44 15 16 72 56 26

Δήλωση παρουσίας για σύντομες περιόδους διαμονής (<3 μήνες)

UK Visas and Immigration
EU, EEA and Commonwealth




Website
Tel.: +44 15 16 72 56 26

Εκλογές σε άλλη χώρα

Ευρωπαϊκές εκλογές

UK Visas and Immigration
EU, EEA and Commonwealth




Website
Tel.: +44 15 16 72 56 26

Δημοτικές εκλογές

UK Visas and Immigration
EU, EEA and Commonwealth




Website
Tel.: +44 15 16 72 56 26

Εκλογές στη χώρα καταγωγής

UK Visas and Immigration
EU, EEA and Commonwealth




Website
Tel.: +44 15 16 72 56 26

Δικαιώματα διαμονής οικογενειών

Καταχωρισμένοι (δηλωμένοι) σύντροφοι

UK Visas and Immigration
EU, EEA and Commonwealth




Website
Tel.: +44 15 16 72 56 26

Μέλη της οικογένειας ατόμων που αναζητούν εργασία

UK Visas and Immigration
EU, EEA and Commonwealth




Website
Tel.: +44 15 16 72 56 26

Λοιποί συγγενείς

UK Visas and Immigration
EU, EEA and Commonwealth




Website
Tel.: +44 15 16 72 56 26

Ο/η σύζυγος και τα παιδιά σας είναι υπήκοοι χώρας της ΕΕ

UK Visas and Immigration
EU, EEA and Commonwealth




Website
Tel.: +44 15 16 72 56 26

Σύζυγος και τέκνα πολίτες χώρας εκτός ΕΕ

UK Visas and Immigration
EU, EEA and Commonwealth




Website
Tel.: +44 15 16 72 56 26

Οι γονείς σας

UK Visas and Immigration
EU, EEA and Commonwealth




Website
Tel.: +44 15 16 72 56 26

Δικαιώματα διαμονής

Δικαίωμα διαμονής ατόμων που αναζητούν εργασία

UK Visas and Immigration
EU, EEA and Commonwealth




Website
Tel.: +44 15 16 72 56 26

Συνταξιούχοι - δικαίωμα διαμονής

UK Visas and Immigration
EU, EEA and Commonwealth




Website
Tel.: +44 15 16 72 56 26

Φοιτητές - δικαίωμα διαμονής

UK Visas and Immigration
EU, EEA and Commonwealth




Website
Tel.: +44 15 16 72 56 26

Εργαζόμενοι - δικαιώματα διαμονής

UK Visas and Immigration
EU, EEA and Commonwealth




Website
Tel.: +44 15 16 72 56 26

Ταξίδια

Εθνικοί φορείς επιβολής της νομοθεσίας

Passenger Complaints Unit
Civil Aviation Authority

CAA House
45-59 Kingsway
UK-WC2B 6TE London


Tel.: +44 20 74 53 68 88
Fax: +44 20 72 40 70 71
E-mail: passengercomplaints@caa.co.uk

Blue Badge helpline




Tel.: +44 30 02 00 78 18 (NI)
Tel.: +44 84 44 63 02 13 (England)
Tel.: +44 84 44 63 02 14 (Scotland)
Tel.: +44 84 44 63 02 15 (Wales)
E-mail: blue.badge@dft.gsi.gov.uk (England)
E-mail: blue.badge@scotland.gsi.gov.uk (Scotland)
E-mail: blue.badge@wales.gsi.gov.uk (Wales)
E-mail: bluebadges@drdni.gov.uk (NI)

HM revenues & customs
Crownhill Court, Tailyour Road
UK-PL6 5BZ Plymouth

Website
Tel.: +44 84 50 10 90 00

British Foreign and Commonwealth Office
King Charles Street
UK-SW1A 2AH London

Website
Tel.: +44 20 70 08 15 00

Οδήγηση στο εξωτερικό

Η ισχύς της ασφάλειας του αυτοκινήτου σας όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό

Motor Insurers' Bureau
6-12 Linford Wood House
Capital Drive, Linford Wood
UK-MK14 6XT Milton Keynes

Website
Tel.: +44 87 02 41 67 32
E-mail: greencard@mib.org.uk

Άδεια οδήγησης και ασφάλιση αυτοκινήτου

Motor Insurers' Bureau
6-12 Linford Wood House
Capital Drive, Linford Wood
UK-MK14 6XT Milton Keynes

Website
Tel.: +44 87 02 41 67 32
E-mail: greencard@mib.org.uk

Driver and Vehicle Licensing Agency



Website
Contact details

Απώλεια, κλοπή, αντικατάσταση άδειας οδήγησης όταν βρίσκεστε σε διακοπές

Driver and Vehicle Licensing Agency



Website
Contact details

Μεταφορές και αναπηρία

Ευρωπαϊκή κάρτα στάθμευσης για άτομα με αναπηρία

Blue Badge helpline




Tel.: +44 30 02 00 78 18 (NI)
Tel.: +44 84 44 63 02 13 (England)
Tel.: +44 84 44 63 02 14 (Scotland)
Tel.: +44 84 44 63 02 15 (Wales)
E-mail: blue.badge@dft.gsi.gov.uk (England)
E-mail: blue.badge@scotland.gsi.gov.uk (Scotland)
E-mail: blue.badge@wales.gsi.gov.uk (Wales)
E-mail: bluebadges@drdni.gov.uk (NI)

Οχήματα

Αυτοκίνητα

Αγορά και χρηματοδοτική μίσθωση αυτοκινήτου

European Consumer Centre UK 
Sylvan Court 1, Sylvan Way
Southfields Business Park, Basildon
UK-SS15 6TH Essex

Website
Tel.: +44 12 68 88 66 90
E-mail: eccs@tsi.org.uk

Εταιρικά αυτοκίνητα

Driver and Vehicle Licensing Agency



Website
Contact details

Transport, Traffic and Technical Services - Gibraltar
Driver & Vehicle Licensing Department

Eastern Beach Road
Gibraltar

Website
Tel.: +350 20 05 16 03
E-mail: driverinfo@gibraltar.gov.gi
E-mail: vehicledata@gibraltar.gov.gi

Άδεια οδήγησης

Driver and Vehicle Licensing Agency



Website
Contact details

Transport, Traffic and Technical Services - Gibraltar
Driver & Vehicle Licensing Department

Eastern Beach Road
Gibraltar

Website
Tel.: +350 20 05 16 03
E-mail: driverinfo@gibraltar.gov.gi
E-mail: vehicledata@gibraltar.gov.gi

Αναγνώριση και ισχύς άδειας οδήγησης

Driver and Vehicle Licensing Agency



Website
Contact details

Transport, Traffic and Technical Services - Gibraltar
Driver & Vehicle Licensing Department

Eastern Beach Road
Gibraltar

Website
Tel.: +350 20 05 16 03
E-mail: driverinfo@gibraltar.gov.gi
E-mail: vehicledata@gibraltar.gov.gi

Ανανέωση και ανταλλαγή άδειας οδήγησης

Driver and Vehicle Licensing Agency



Website
Contact details

Transport, Traffic and Technical Services - Gibraltar
Driver & Vehicle Licensing Department

Eastern Beach Road
Gibraltar

Website
Tel.: +350 20 05 16 03
E-mail: driverinfo@gibraltar.gov.gi
E-mail: vehicledata@gibraltar.gov.gi

Απόκτηση άδειας οδήγησης στην ΕΕ

Driver and Vehicle Licensing Agency



Website
Contact details

Ασφάλιση

Motor Insurers' Bureau
6-12 Linford Wood House
Capital Drive, Linford Wood
UK-MK14 6XT Milton Keynes

Website
Tel.: +44 87 02 41 67 32
E-mail: greencard@mib.org.uk

Ασφαλιστική κάλυψη αυτοκινήτου στο εξωτερικό

Motor Insurers' Bureau
6-12 Linford Wood House
Capital Drive, Linford Wood
UK-MK14 6XT Milton Keynes

Website
Tel.: +44 87 02 41 67 32
E-mail: greencard@mib.org.uk

Ισχύς της ασφάλειας αυτοκινήτου στην ΕΕ

Motor Insurers' Bureau
6-12 Linford Wood House
Capital Drive, Linford Wood
UK-MK14 6XT Milton Keynes

Website
Tel.: +44 87 02 41 67 32
E-mail: greencard@mib.org.uk

Ταξινόμηση

Driver and Vehicle Licensing Agency



Website
Contact details

Έγγραφα και διατυπώσεις ταξινόμησης αυτοκινήτων

Driver and Vehicle Licensing Agency



Website
Contact details

Transport, Traffic and Technical Services - Gibraltar
Driver & Vehicle Licensing Department

Eastern Beach Road
Gibraltar

Website
Tel.: +350 20 05 16 03
E-mail: driverinfo@gibraltar.gov.gi
E-mail: vehicledata@gibraltar.gov.gi

Ταξινόμηση αυτοκινήτου σε άλλη χώρα της ΕΕ

Driver and Vehicle Licensing Agency



Website
Contact details

Transport, Traffic and Technical Services - Gibraltar
Driver & Vehicle Licensing Department

Eastern Beach Road
Gibraltar

Website
Tel.: +350 20 05 16 03
E-mail: driverinfo@gibraltar.gov.gi
E-mail: vehicledata@gibraltar.gov.gi

Εργασία και συνταξιοδότηση

Posted Workers National Liaison Office
Department for Business, Energy & Industrial Strategy

1 Victoria Street
UK-SW1H 0ET London

Website
Tel.: +44 20 72 15 50 00
E-mail: postedworkers.enquiries@beis.gov.uk

International Pension Centre
The Pension Service 11
Mail Handling Site A
UK-WV98 1LW Wolverhampton

Contact form
Website

Tel.: +44 19 12 18 77 77

Department for Work and Pensions
Caxton House
Tothill Street
UK-SW1H 9DA London

Website
Tel.: +44 17 12 38 30 00

Jobcentre Plus



Website
Tel.: +44 84 56 06 02 34
Tel.: 0800 05 56 68 8

Αναζήτηση εργασίας στο εξωτερικό

Πρόσβαση σε θέσεις εργασίας του δημοσίου

Jobcentre Plus



Website
Tel.: +44 84 56 06 02 34
Tel.: 0800 05 56 68 8

Αν δεν βρείτε εργασία

Jobcentre Plus



Website
Tel.: +44 84 56 06 02 34
Tel.: 0800 05 56 68 8

Μεταφορά παροχών ανεργίας

Jobcentre Plus



Website
Tel.: +44 84 56 06 02 34
Tel.: 0800 05 56 68 8

Συνταξιοδότηση στο εξωτερικό

Κρατικές συντάξεις στο εξωτερικό

International Pension Centre
The Pension Service 11
Mail Handling Site A
UK-WV98 1LW Wolverhampton

Contact form
Website

Tel.: +44 19 12 18 77 77

Department for Work and Pensions
Caxton House
Tothill Street
UK-SW1H 9DA London

Website
Tel.: +44 17 12 38 30 00

Επικουρικές συντάξεις στο εξωτερικό

International Pension Centre
The Pension Service 11
Mail Handling Site A
UK-WV98 1LW Wolverhampton

Contact form
Website

Tel.: +44 19 12 18 77 77

Department for Work and Pensions
Caxton House
Tothill Street
UK-SW1H 9DA London

Website
Tel.: +44 17 12 38 30 00

Ανεργία και παροχές

Συντάξεις επιζώντων και επιδόματα θανάτου

Jobcentre Plus



Website
Tel.: +44 84 56 06 02 34
Tel.: 0800 05 56 68 8

Κάλυψη κοινωνικής ασφάλισης στο εξωτερικό

Jobcentre Plus



Website
Tel.: +44 84 56 06 02 34
Tel.: 0800 05 56 68 8

Συστήματα κοινωνικής ασφάλισης στην ΕΕ

Jobcentre Plus



Website
Tel.: +44 84 56 06 02 34
Tel.: 0800 05 56 68 8

Άνεργος στο εξωτερικό

Jobcentre Plus



Website
Tel.: +44 84 56 06 02 34
Tel.: 0800 05 56 68 8

Χρήσιμα έντυπα για τα δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης

Jobcentre Plus



Website
Tel.: +44 84 56 06 02 34
Tel.: 0800 05 56 68 8

Εργασία στο εξωτερικό

Αποσπασμένοι εργαζόμενοι

Posted Workers National Liaison Office
Department for Business, Energy & Industrial Strategy

1 Victoria Street
UK-SW1H 0ET London

Website
Tel.: +44 20 72 15 50 00
E-mail: postedworkers.enquiries@beis.gov.uk

Δημόσιοι υπάλληλοι στο εξωτερικό

Jobcentre Plus



Website
Tel.: +44 84 56 06 02 34
Tel.: 0800 05 56 68 8

Διασυνοριακοί εργαζόμενοι

Jobcentre Plus



Website
Tel.: +44 84 56 06 02 34
Tel.: 0800 05 56 68 8

Ίση μεταχείριση

Jobcentre Plus



Website
Tel.: +44 84 56 06 02 34
Tel.: 0800 05 56 68 8

Άδειες εργασίας

Jobcentre Plus



Website
Tel.: +44 84 56 06 02 34
Tel.: 0800 05 56 68 8

Επιλέξτε χώρα

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: