Narzędzia serwisu

Wybór języka

Flaga UE

Ścieżka nawigacji

Menu

Krajowe punkty kontaktowe - Szwecja

 • Podróże

  Urząd podatkowy i celny

  Swedish Customs
  Box 12 854
  SE - 112 98 Stockholm

  Tel.: +46 771 520 520
  E-mail
  Website

  Ministerstwo spraw zagranicznych

  Ministry for Foreign Affairs
  Gustav Adolfs torg 1
  SE - 103 39 Stockholm

  Tel.: + 46 8 405 10 00
  E-mail
  Website

  Krajowe organy wykonawcze

  Passenger complaints
  National Board for Consumer Disputes (ARN)

  Box 174
  SE - 10123 Stockholm
  Swedish Transport Agency
  Civil Aviation Department

  Vikboplan 7
  SE - 60173 Norrköping

  Tel: +46 771.50.35.03
  Fax: +46 114.15.22.50
  Email: luftfart[at]transportstyrelsen.se
  Website

 • Praca

  Urząd ds. emerytur

  Pensionsmyndigheten
  The Swedish Pensions Agency
  Box 38190
  SE - 100 64 Stockholm
  Tel: +46 498 200 700
  E-mail: international[at]pensionsmyndigheten.se
  Website

  Publiczne służby zatrudnienia

  The official Sweden website "Work in Sweden"

  Arbetsförmedlingen
  Swedish Public Employment Service
  Postal address:
  SE - 113 99 Stockholm
  Tel.: + 46 771 416 416
          (or main office switchboard: + 46 771 60 00 00)
  E-mail: registrator[at]arbetsformedlingen.se or kundtjanst[at]arbetsformedlingen.se
  Website

  Related website:
  Website

  Biuro łącznikowe dla pracowników delegowanych

  Arbetsmiljöverket
  Swedish Work Environment Authority
  Lindhagensgatan 133
  11279 Stockholm
  Tel.: +46 / 10 730 90 00
  E-mail: arbetsmiljoverket[at]av.se  

  Website

 • Pojazdy

  Prawo jazdy

  Transportstyrelsen
  Swedish Transport Agency

  Address: Transportstyrelsen
  601 73 Norrköping

  Tel.: +46 771 503 503
  E-mail
  Website:
  http://www.transportstyrelsen.se/
  http://www.transportstyrelsen.se/en/road/Driving-licences/
  http://www.korkortsportalen.se/andra-sprak/

  Ubezpieczenie

  Information centre

  Trafikförsäkringsföreningen
  Swedish Motor Insurers

  Post address
  Box 24035
  SE - 104 50 Stockholm

  Office address
  Karlavägen 108
  Stockholm

  Tel.: + 46 852 278 200
  E-mail: ic[at]tff.se
  Website

  Compensation body

  Trafikförsäkringsföreningen
  Swedish Motor Insurers

  Post address
  Box 24035
  SE - 104 50 Stockholm

  Office address
  Karlavägen 108
  Stockholm

  Tel.: + 46 852 278 200
  E-mail: info[at]tff.se
  Website

  Rejestracja

  Transportstyrelsen
  Swedish Transport Agency

  Address: Transportstyrelsen
  601 73 Norrköping

  Tel.: +46 771 503 503
  E-mail
  Website:
  http://www.transportstyrelsen.se/en/road/Vehicles/
  http://www.transportstyrelsen.se/

  Unijna karta parkingowa dla osób niepełnosprawnych

  Transportstyrelsen
  Swedish Transport Agency
    
  P.O. Box 267
  SE - 781 23 Borlänge

  Tel.: +46 771 503 503
  Fax:+46 243 23 66 77
  Website

 • Formalności związane z pobytem

  Formalności związane z pobytem

  Migrationsverket
  The Swedish Migration Board

  SE - 601 70 Norrköping
  Tel.: +46 771 235 235
  E-mail: migrationsverket[at]migrationsverket.se
  Website

 • Edukacja i młodzież

  Unijne programy wymiany

  Internationella programkontoret för utbildningsområdet
  The International Programme Office for Education and Training
  Kungsbroplan 3A, 2 tr (Box 220 07)
  SE - 104 22 Stockholm
  Tel.: +46 8 453 72 00
  Fax: +46 8 453 72 01
  E-mail: registrator[at]programkontoret.se
  Website

  Wolontariat

  Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
  Swedish Agency for Youth and Civil Society

  Postal address:
  Box 17 801
  SE-118 94 Stockholm

  Tel: +46 8 566 219 00
  E-mail: info@mucf.se

  Website (EN): http://eng.mucf.se/

  Website (SE): http://www.mucf.se/


   

  Akademicki Ośrodek Uznawania i Informacji

  Högskoleverket (HSV) [ENIC-NARIC Sweden]
  Swedish National Agency for Higher Education [ENIC-NARIC Sweden]
  P.O. Box 7851
  SE - 103 99 Stockholm
  Tel.: + 46 8 5630 8500
  Fax: + 46 8 563 085 50
  E-mail: hsv[at]hsv.se
  Website

  Krajowe instytucje oświatowe

  The official Sweden website "Study in Sweden"

  Skolverket
  The Swedish National Agency for Education
  Postal address: Skolverket
  SE - 106 20 Stockholm
  Visiting address: Fleminggatan 14
  106 20 Stockholm
  Tel: +46 8 527 332 00
  E-mail: skolverket[at]skolverket.se
  Website


  Universitets- och Högskolerådet
  Postal address:
  Box 45093
  SE-104 30 Stockholm
  Visiting address: Wallingatan 2, Stockholm

  Tel: +46 10 470 03 00
  E-mail: registrator(at)uhr.se
  Website


  Utbildningsdepartementet
  Ministry of Education and Research
  Drottninggatan 16
  SE - 103 33 Stockholm
  Tel.: +46 8 405 10 00
  Website

   

 • Zdrowie

  Urząd ds. zdrowia

  Socialdepartementet
  Ministry of Health and Social Affairs

  Fredsgatan 8
  SE - 103 33 Stockholm

  Tel.: +46 8 405 10 00
  E-mail
  Website

  Socialstyrelsen
  National Board of Health and Welfare

  Postal address: Socialstyrelsen, SE-106 30 Stockholm, Sweden
  Visits: Rålambsvägen 3, Stockholm

  Tel.: +46 (0)75 247 30 00
  E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.se
  Website

  Krajowe punkty kontaktowe ds. transgranicznej opieki zdrowotnej

  Försäkringskassan
  The Swedish Social Insurance Agency

  Postal address: 103 51 STOCKHOLM
  Street address: LM Ericssons väg 30, Hägersten

  Tel.: +46 8 786 90 00
  Fax: +46 8 411 27 89
  E-mail: kundcenter@forsakringskassan.se
  Website

  Socialstyrelsen
  National Board of Health and Welfare

  Postal address: Socialstyrelsen, SE-106 30 Stockholm, Sweden
  Visits: Rålambsvägen 3, Stockholm

  Tel.: +46 (0)75 247 30 00
  E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.se
  Website

  Zabezpieczenia społeczne

  Försäkringskassan
  The Swedish Social Insurance Agency

  Postal address: 103 51 STOCKHOLM
  Street address: LM Ericssons väg 30, Hägersten

  Tel.: +46 8 786 90 00
  Fax: +46 8 411 27 89
  E-mail: kundcenter@forsakringskassan.se
  Website

 • Rodzina

  Adopcja

  Myndigheten för internationella adoptionsfrågor (MIA)
  Swedish Intercountry Adoptions Authority (MIA)

  Vasagatan 38, 5 tr
  Box 308

  SE -101 26 Stockholm
  Tel.: + 46 8 54 55 56 80
  E-mail: info[at]mia.eu
  Website

  Family benefits

  Małżeństwo i inne formy partnerstwa
  Rozwód i separacja
  Zasiłek alimentacyjny
  Obowiązki rodzicielskie
  Uprowadzenie dziecka

  Justitiedepartementet
  Ministry of Justice

  Rosenbad 4
  SE - 103 33 Stockholm

  Tel.: + 46 8 405 10 00
  E-mail
  Website

 • Konsumenci

  Europejskie Centrum Konsumenckie

  Konsument Europa 
  European Consumer Centre Sweden
  Tage Erlandergatan 8A
  Box 48
  SE - 651 02 Karlstad
  Tel.: +46 54 19 41 50
  E-mail: info[at]konsumenteuropa.se
  Website

  Organy ds. rozstrzygania sporów finansowych

  Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
  National Board for Consumer Disputes

  Box 174
  SE - 101 23 Stockholm

  Tel.: +46 8 508 860 00
  E-mail
  Website

  Wykonywanie i współpraca transgraniczna

  Konsumentverket / Konsumentombudsmannen
  Consumer Agency / Consumer Ombudsman

  Visiting address:
  Tage Erlandergatan 8A
  Postal address:
  Box 48
  SE - 651 02 Karlstad

  Tel.: +46 771 42 33 00
  E-mail: konsumentverket[at]konsumentverket.se

  Website (SE)

  Website (other languages): http://www.konsumentverket.se/Other-languages/  

  Alternatywne metody rozwiązywania sporów

  Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
  National Board for Consumer Disputes
  Box 174
  SE - 101 23 Stockholm

  Tel.: +46 8 508 860 00  
  E-mail: arn[at]arn.se
  Website