Vietnes rīki

Valodu atlasītājs

ES karogs

Navigācijas ceļš

Izvēlne

Dalībvalstu kontaktpunkti - Spānija

 • Ceļošana

  Par nodokļiem un muitu atbildīga iestāde

  Agencia Española de Adminstración Tributaria
  Spanish Tax Agency
  Tel.:+34 901 200 345
  Website

  Ārlietu ministrija

  Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperacion
  Plaza de la Provincia, 1
  ES - 28071 Madrid

  Tel.: + 34 91 379 97 00
  Website

  Consulates
  Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y Migratorios

  C/ Juan de Mena, 4
  ES- 28071 Madrid

  Tel.: +34 91 379 17 00

  Valstu izpildstruktūras

  Agencia Estatal de Seguridad Aérea.
  Dirección de Seguirdad de Aviación civil y Protección al usuario
  Avda. General Perón 40,
  Portal B, (Recepción planta 1ª)

  ES - 28071 MADRID
  Tel.: + 34 91 396 82 10
  Website

 • Darbs un pensionēšanās

  Valsts nodarbinātības dienests

  Servicio Público de Empleo Estatal
  Calle Condesa de Venadito
  ES - 28071 - Madrid
  Tel.: +34 91 272 27 93
  Website

  Par pensijām atbildīgās iestādes

  Instituto Nacional de Seguridad Social
  Ministerio de Empleo y Seguridad Social
  C/ Padre Damián, 4-6
  ES - 28036 MADRID

  Tel: +34 915 68 83 00
  Website

  Iestāde, kuras ziņā ir darbam ārzemēs norīkotie darba ņēmēji

  Dirección General de Empleo
  Subdirección General de Ordenación Normativa

  Pío Baroja, 6
  ES - 28071 Madrid
  Tel.: +34 913 63 18 25
  Fax: +34 913 63 20 38
  E-mail
  Website

 • Auto

  Reģistrācija

  Ministerio del Interior
  Dirección General de Tráfico
  C/ Josefa Valcárcel, 28
  ES
  - 28071 Madrid
  Tel.: +34 902 887 060
  Website

  Apdrošināšana

  Information centre

  Consorcio de Compensación de Seguros
  Paseo Castellana 32
  ES - 28071 Madrid

  Tel.: + 34 91 339 55 55
  E-mail: ccs@consorseguros.es
  Website


  Compensation body

  Oficina Española de Aseguradores de Automóviles
  Calle Sagasta 18
  ES - 28004 Madrid

  Tel.: + 34 91 446 03 00
  E-mail: cartaverde@ofesauto.es
  Website

  Autovadītāja tiesības

  Ministerio del Interior
  Dirección General de Tráfico
  C/ Josefa Valcárcel, 28
  ES - 28071 Madrid

  Tel.: +34 902 88 70 60
  Website

  ES invalīdu stāvvietu izmantošanas karte

  Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
  Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad
  Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad
  Alcalá 37
  ES - 28071 MADRID

  E-mail: dgdiscapacidad@msssi.es

 • Uzturēšanās noteikumi

  Uzturēšanās noteikumi

  Ministerio del Interior
  Amador de los Ríos, 7
  ES - 28071 Madrid

  Tel.: +34 902 887 060
  Website

 • Izglītība un jaunatne

  Par izglītību atbildīga valsts iestāde

  Ministerio de Educación Cultura y Deporte
  C/Alcalá, 34
  ES - 28071, Madrid

  Tel: +34 91 327 76 81

  Website

  ES apmaiņas programmas

  Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos (OAPEE)
  Paseo del Prado, 28 - 1ª planta
  ES - 28071 Madrid

  Tel.: +34 91 550 67 18
  Fax: +34 91 550 67 50
  E-mail: sepie@sepie.es
  Website


  Ministerio de Educación Cultura y Deporte
  C/Acalá, 34
  ES - 28071 Madrid
  Tel.: +34 91 327 76 81
  Website

  Akadēmiskās kvalifikācijas atzīšanas un informācijas centrs

  Centro NARIC
  Ministerio de Educación Cultura y Deporte
  Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones
  Paseo del Prado, 28
  ES - 28014 Madrid, España

  Tel.: +34 91 327 76 81
  Website

  Brīvprātīgo darbs

  Instituto de la Juventud
  Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
  C/ José Ortega y Gasset, 71
  ES - 28071 Madrid

  Tel: +34 91 782 76 00
  E-mail: informacioninjuve@injuve.es
  Website

 • Veselība

  Veselības aprūpes iestāde

  Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
  Ministry of Health, Social Services and Equality

  Paseo del Prado 18-20
  ES
  - 28014 Madrid
  Tel.: + 34 91 596 10 00
  E-mail: oiac@msssi.es
  Websiteespañol

  Sociālā apdrošināšana

  Ministerio de empleo y seguridad social
  Ministry of Employment and Social Security

  Website

  Valsts kontaktpunkts veselības pārrobežu aprūpei

  Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales y Igualdad
  Ministry of Health, Social Services and Equality

  Paseo del Prado, 18-20
  ES - 28014 Madrid

  E-mail: oiac@msssi.es
  Website

 • Ģimene

  Family benefits

  Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad
  Paseo del Prado, 18-20, planta baja, esquina con Lope de Vega.
  E-28071 Madrid
  Tel.+34 91 596 44 80
  Website español

  Šķiršanās un laulāto dzīvošana atsevišķi
  Alimenti
  Vecāku atbildība
  Bērnu nolaupīšana

  Ministerio de Justicia
  Calle de San Bernardo, 45
  ES - 28071 Madrid

  Tel.: +34 91 837 22 95
  Website

   

  Laulība un citi partnerattiecību veidi

  Ministerio de Justicia
  Calle San Bernardo, 45
  ES - 28071 Madrid

  Tel.: +34 91 837 22 95
  Website

  Adopcija

  Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
  Paseo del Prado, 18-20
  ES - 28071 Madrid

  Tel.: +34 91 596 44 80
  Website

 • Patērētāji

  Iestādes, kas nodarbojas ar finanšu strīdu izšķiršanu

  Oficina de Atención al Inversor - Dirección de Inversores de la CNMV
  Investor Assistance Office - Investors Division of the CNMV

  Investors Division Miguel Ángel 11
  ES - 8010 Madrid
  Tel.: +34 902 149 200
  E-mail
  Website

  Alternatīva strīdu izšķiršana

  Junta Arbitral Nacional de Consumo
  National Consumer Arbitration Board

  Príncipe de Vergara 54
  ES - 28006 Madrid

  Tel.: +34 91 431 1836 288 or +34 91 431 8225
  E-mail: junta-nacional[at]consumo-inc.es
  Website español

  Eiropas patērētāju informēšanas centrs

  Centro Europeo del Consumidor
  Principe de Vergara 54
  ES - 28071 Madrid

  Tel. : +34 91 822 45 55
  Websiteespañol

  Pārrobežu izpildes mehānismi un sadarbība

  Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición
  Principe de Vergara 54
  ES - 28006 Madrid

  Tel.: +34 91 822 45 55
  Website