Αρμόδιοι επικοινωνίας στα κράτη μέλη - Ισπανία

Coronavirus

Καταναλωτές

Junta Arbitral Nacional de Consumo
National Consumer Arbitration Board

Calle Príncipe de Vergara 54
ES-28006 Madrid


Tel.: +34 91 82 24 41 9
Tel.: +34 91 82 24 50 4
E-mail: junta-nacional@msssi.es

Oficina de Atención al Inversor - Dirección de Inversores de la CNMV Investor Assistance Office - Investors Division of the CNMV
Edison, 4
ES-28006 Madrid

Website
Tel.: +34 90 05 35 01 5

Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición
Spanish Agency for Consumer Affairs, Food Safety and Nutrition

Principe de Vergara, 54
ES-28006 Madrid

Contact form
Website

Tel.: +34 91 82 24 44 0
Tel.: +34 91 82 24 46 3

Centro Europeo del Consumidor
European Consumer Centre Spain

Principe de Vergara, 54
ES-28071 Madrid

Website
Tel.: +34 91 82 24 55 5
E-mail: cec@msssi.es

Επίλυση διαφορών καταναλωτών

Junta Arbitral Nacional de Consumo
National Consumer Arbitration Board

Calle Príncipe de Vergara 54
ES-28006 Madrid


Tel.: +34 91 82 24 41 9
Tel.: +34 91 82 24 50 4
E-mail: junta-nacional@msssi.es

Oficina de Atención al Inversor - Dirección de Inversores de la CNMV Investor Assistance Office - Investors Division of the CNMV
Edison, 4
ES-28006 Madrid

Website
Tel.: +34 90 05 35 01 5

Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición
Spanish Agency for Consumer Affairs, Food Safety and Nutrition

Principe de Vergara, 54
ES-28006 Madrid

Contact form
Website

Tel.: +34 91 82 24 44 0
Tel.: +34 91 82 24 46 3

Centro Europeo del Consumidor
European Consumer Centre Spain

Principe de Vergara, 54
ES-28071 Madrid

Website
Tel.: +34 91 82 24 55 5
E-mail: cec@msssi.es

Επίσημη νομική διαδικασία για τους καταναλωτές

Junta Arbitral Nacional de Consumo
National Consumer Arbitration Board

Calle Príncipe de Vergara 54
ES-28006 Madrid


Tel.: +34 91 82 24 41 9
Tel.: +34 91 82 24 50 4
E-mail: junta-nacional@msssi.es

Oficina de Atención al Inversor - Dirección de Inversores de la CNMV Investor Assistance Office - Investors Division of the CNMV
Edison, 4
ES-28006 Madrid

Website
Tel.: +34 90 05 35 01 5

Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición
Spanish Agency for Consumer Affairs, Food Safety and Nutrition

Principe de Vergara, 54
ES-28006 Madrid

Contact form
Website

Tel.: +34 91 82 24 44 0
Tel.: +34 91 82 24 46 3

Centro Europeo del Consumidor
European Consumer Centre Spain

Principe de Vergara, 54
ES-28071 Madrid

Website
Tel.: +34 91 82 24 55 5
E-mail: cec@msssi.es

Άτυπη επίλυση διαφορών για καταναλωτές

Junta Arbitral Nacional de Consumo
National Consumer Arbitration Board

Calle Príncipe de Vergara 54
ES-28006 Madrid


Tel.: +34 91 82 24 41 9
Tel.: +34 91 82 24 50 4
E-mail: junta-nacional@msssi.es

Oficina de Atención al Inversor - Dirección de Inversores de la CNMV Investor Assistance Office - Investors Division of the CNMV
Edison, 4
ES-28006 Madrid

Website
Tel.: +34 90 05 35 01 5

Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición
Spanish Agency for Consumer Affairs, Food Safety and Nutrition

Principe de Vergara, 54
ES-28006 Madrid

Contact form
Website

Tel.: +34 91 82 24 44 0
Tel.: +34 91 82 24 46 3

Centro Europeo del Consumidor
European Consumer Centre Spain

Principe de Vergara, 54
ES-28071 Madrid

Website
Tel.: +34 91 82 24 55 5
E-mail: cec@msssi.es

Eξωδικαστικές διαδικασίες για τους καταναλωτές

Junta Arbitral Nacional de Consumo
National Consumer Arbitration Board

Calle Príncipe de Vergara 54
ES-28006 Madrid


Tel.: +34 91 82 24 41 9
Tel.: +34 91 82 24 50 4
E-mail: junta-nacional@msssi.es

Oficina de Atención al Inversor - Dirección de Inversores de la CNMV Investor Assistance Office - Investors Division of the CNMV
Edison, 4
ES-28006 Madrid

Website
Tel.: +34 90 05 35 01 5

Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición
Spanish Agency for Consumer Affairs, Food Safety and Nutrition

Principe de Vergara, 54
ES-28006 Madrid

Contact form
Website

Tel.: +34 91 82 24 44 0
Tel.: +34 91 82 24 46 3

Centro Europeo del Consumidor
European Consumer Centre Spain

Principe de Vergara, 54
ES-28071 Madrid

Website
Tel.: +34 91 82 24 55 5
E-mail: cec@msssi.es

Ενεργειακός εφοδιασμός

Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición
Spanish Agency for Consumer Affairs, Food Safety and Nutrition

Principe de Vergara, 54
ES-28006 Madrid

Contact form
Website

Tel.: +34 91 82 24 44 0
Tel.: +34 91 82 24 46 3

Πρόσβαση σε ενεργειακές υπηρεσίες και χρήση τους

Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición
Spanish Agency for Consumer Affairs, Food Safety and Nutrition

Principe de Vergara, 54
ES-28006 Madrid

Contact form
Website

Tel.: +34 91 82 24 44 0
Tel.: +34 91 82 24 46 3

Καταγγελίες και επίλυση διαφορών

Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición
Spanish Agency for Consumer Affairs, Food Safety and Nutrition

Principe de Vergara, 54
ES-28006 Madrid

Contact form
Website

Tel.: +34 91 82 24 44 0
Tel.: +34 91 82 24 46 3

Συμβάσεις και κατανάλωση ενέργειας

Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición
Spanish Agency for Consumer Affairs, Food Safety and Nutrition

Principe de Vergara, 54
ES-28006 Madrid

Contact form
Website

Tel.: +34 91 82 24 44 0
Tel.: +34 91 82 24 46 3

Χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες

Oficina de Atención al Inversor - Dirección de Inversores de la CNMV Investor Assistance Office - Investors Division of the CNMV
Edison, 4
ES-28006 Madrid

Website
Tel.: +34 90 05 35 01 5

Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición
Spanish Agency for Consumer Affairs, Food Safety and Nutrition

Principe de Vergara, 54
ES-28006 Madrid

Contact form
Website

Tel.: +34 91 82 24 44 0
Tel.: +34 91 82 24 46 3

Τραπεζικοί λογαριασμοί στην ΕΕ

Oficina de Atención al Inversor - Dirección de Inversores de la CNMV Investor Assistance Office - Investors Division of the CNMV
Edison, 4
ES-28006 Madrid

Website
Tel.: +34 90 05 35 01 5

Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición
Spanish Agency for Consumer Affairs, Food Safety and Nutrition

Principe de Vergara, 54
ES-28006 Madrid

Contact form
Website

Tel.: +34 91 82 24 44 0
Tel.: +34 91 82 24 46 3

Καταναλωτικές πιστώσεις και δάνεια

Oficina de Atención al Inversor - Dirección de Inversores de la CNMV Investor Assistance Office - Investors Division of the CNMV
Edison, 4
ES-28006 Madrid

Website
Tel.: +34 90 05 35 01 5

Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición
Spanish Agency for Consumer Affairs, Food Safety and Nutrition

Principe de Vergara, 54
ES-28006 Madrid

Contact form
Website

Tel.: +34 91 82 24 44 0
Tel.: +34 91 82 24 46 3

Πληρωμές, μεταφορά χρημάτων και επιταγές

Oficina de Atención al Inversor - Dirección de Inversores de la CNMV Investor Assistance Office - Investors Division of the CNMV
Edison, 4
ES-28006 Madrid

Website
Tel.: +34 90 05 35 01 5

Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición
Spanish Agency for Consumer Affairs, Food Safety and Nutrition

Principe de Vergara, 54
ES-28006 Madrid

Contact form
Website

Tel.: +34 91 82 24 44 0
Tel.: +34 91 82 24 46 3

Ασφαλιστικά προϊόντα

Oficina de Atención al Inversor - Dirección de Inversores de la CNMV Investor Assistance Office - Investors Division of the CNMV
Edison, 4
ES-28006 Madrid

Website
Tel.: +34 90 05 35 01 5

Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición
Spanish Agency for Consumer Affairs, Food Safety and Nutrition

Principe de Vergara, 54
ES-28006 Madrid

Contact form
Website

Tel.: +34 91 82 24 44 0
Tel.: +34 91 82 24 46 3

Ενυπόθηκα δάνεια

Oficina de Atención al Inversor - Dirección de Inversores de la CNMV Investor Assistance Office - Investors Division of the CNMV
Edison, 4
ES-28006 Madrid

Website
Tel.: +34 90 05 35 01 5

Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición
Spanish Agency for Consumer Affairs, Food Safety and Nutrition

Principe de Vergara, 54
ES-28006 Madrid

Contact form
Website

Tel.: +34 91 82 24 44 0
Tel.: +34 91 82 24 46 3

Διαδίκτυο και τηλεπικοινωνίες

Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición
Spanish Agency for Consumer Affairs, Food Safety and Nutrition

Principe de Vergara, 54
ES-28006 Madrid

Contact form
Website

Tel.: +34 91 82 24 44 0
Tel.: +34 91 82 24 46 3

Χρήση του διαδικτύου και πρόσβαση σε αυτό

Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición
Spanish Agency for Consumer Affairs, Food Safety and Nutrition

Principe de Vergara, 54
ES-28006 Madrid

Contact form
Website

Tel.: +34 91 82 24 44 0
Tel.: +34 91 82 24 46 3

Περιαγωγή: Χρήση κινητού τηλεφώνου στην ΕΕ

Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición
Spanish Agency for Consumer Affairs, Food Safety and Nutrition

Principe de Vergara, 54
ES-28006 Madrid

Contact form
Website

Tel.: +34 91 82 24 44 0
Tel.: +34 91 82 24 46 3

Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών

Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición
Spanish Agency for Consumer Affairs, Food Safety and Nutrition

Principe de Vergara, 54
ES-28006 Madrid

Contact form
Website

Tel.: +34 91 82 24 44 0
Tel.: +34 91 82 24 46 3

Αγορές

Junta Arbitral Nacional de Consumo
National Consumer Arbitration Board

Calle Príncipe de Vergara 54
ES-28006 Madrid


Tel.: +34 91 82 24 41 9
Tel.: +34 91 82 24 50 4
E-mail: junta-nacional@msssi.es

Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición
Spanish Agency for Consumer Affairs, Food Safety and Nutrition

Principe de Vergara, 54
ES-28006 Madrid

Contact form
Website

Tel.: +34 91 82 24 44 0
Tel.: +34 91 82 24 46 3

Centro Europeo del Consumidor
European Consumer Centre Spain

Principe de Vergara, 54
ES-28071 Madrid

Website
Tel.: +34 91 82 24 55 5
E-mail: cec@msssi.es

Πληροφορίες για τις συμβάσεις

Junta Arbitral Nacional de Consumo
National Consumer Arbitration Board

Calle Príncipe de Vergara 54
ES-28006 Madrid


Tel.: +34 91 82 24 41 9
Tel.: +34 91 82 24 50 4
E-mail: junta-nacional@msssi.es

Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición
Spanish Agency for Consumer Affairs, Food Safety and Nutrition

Principe de Vergara, 54
ES-28006 Madrid

Contact form
Website

Tel.: +34 91 82 24 44 0
Tel.: +34 91 82 24 46 3

Centro Europeo del Consumidor
European Consumer Centre Spain

Principe de Vergara, 54
ES-28071 Madrid

Website
Tel.: +34 91 82 24 55 5
E-mail: cec@msssi.es

Εγγυήσεις και επιστροφές

Junta Arbitral Nacional de Consumo
National Consumer Arbitration Board

Calle Príncipe de Vergara 54
ES-28006 Madrid


Tel.: +34 91 82 24 41 9
Tel.: +34 91 82 24 50 4
E-mail: junta-nacional@msssi.es

Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición
Spanish Agency for Consumer Affairs, Food Safety and Nutrition

Principe de Vergara, 54
ES-28006 Madrid

Contact form
Website

Tel.: +34 91 82 24 44 0
Tel.: +34 91 82 24 46 3

Centro Europeo del Consumidor
European Consumer Centre Spain

Principe de Vergara, 54
ES-28071 Madrid

Website
Tel.: +34 91 82 24 55 5
E-mail: cec@msssi.es

Τιμολόγηση και πληρωμές

Junta Arbitral Nacional de Consumo
National Consumer Arbitration Board

Calle Príncipe de Vergara 54
ES-28006 Madrid


Tel.: +34 91 82 24 41 9
Tel.: +34 91 82 24 50 4
E-mail: junta-nacional@msssi.es

Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición
Spanish Agency for Consumer Affairs, Food Safety and Nutrition

Principe de Vergara, 54
ES-28006 Madrid

Contact form
Website

Tel.: +34 91 82 24 44 0
Tel.: +34 91 82 24 46 3

Centro Europeo del Consumidor
European Consumer Centre Spain

Principe de Vergara, 54
ES-28071 Madrid

Website
Tel.: +34 91 82 24 55 5
E-mail: cec@msssi.es

Αποστολή και παράδοση

Junta Arbitral Nacional de Consumo
National Consumer Arbitration Board

Calle Príncipe de Vergara 54
ES-28006 Madrid


Tel.: +34 91 82 24 41 9
Tel.: +34 91 82 24 50 4
E-mail: junta-nacional@msssi.es

Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición
Spanish Agency for Consumer Affairs, Food Safety and Nutrition

Principe de Vergara, 54
ES-28006 Madrid

Contact form
Website

Tel.: +34 91 82 24 44 0
Tel.: +34 91 82 24 46 3

Centro Europeo del Consumidor
European Consumer Centre Spain

Principe de Vergara, 54
ES-28071 Madrid

Website
Tel.: +34 91 82 24 55 5
E-mail: cec@msssi.es

ΦΠΑ - Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

Junta Arbitral Nacional de Consumo
National Consumer Arbitration Board

Calle Príncipe de Vergara 54
ES-28006 Madrid


Tel.: +34 91 82 24 41 9
Tel.: +34 91 82 24 50 4
E-mail: junta-nacional@msssi.es

Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición
Spanish Agency for Consumer Affairs, Food Safety and Nutrition

Principe de Vergara, 54
ES-28006 Madrid

Contact form
Website

Tel.: +34 91 82 24 44 0
Tel.: +34 91 82 24 46 3

Centro Europeo del Consumidor
European Consumer Centre Spain

Principe de Vergara, 54
ES-28071 Madrid

Website
Tel.: +34 91 82 24 55 5
E-mail: cec@msssi.es

Άνιση μεταχείριση

Junta Arbitral Nacional de Consumo
National Consumer Arbitration Board

Calle Príncipe de Vergara 54
ES-28006 Madrid


Tel.: +34 91 82 24 41 9
Tel.: +34 91 82 24 50 4
E-mail: junta-nacional@msssi.es

Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición
Spanish Agency for Consumer Affairs, Food Safety and Nutrition

Principe de Vergara, 54
ES-28006 Madrid

Contact form
Website

Tel.: +34 91 82 24 44 0
Tel.: +34 91 82 24 46 3

Centro Europeo del Consumidor
European Consumer Centre Spain

Principe de Vergara, 54
ES-28071 Madrid

Website
Tel.: +34 91 82 24 55 5
E-mail: cec@msssi.es

Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές

Junta Arbitral Nacional de Consumo
National Consumer Arbitration Board

Calle Príncipe de Vergara 54
ES-28006 Madrid


Tel.: +34 91 82 24 41 9
Tel.: +34 91 82 24 50 4
E-mail: junta-nacional@msssi.es

Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición
Spanish Agency for Consumer Affairs, Food Safety and Nutrition

Principe de Vergara, 54
ES-28006 Madrid

Contact form
Website

Tel.: +34 91 82 24 44 0
Tel.: +34 91 82 24 46 3

Centro Europeo del Consumidor
European Consumer Centre Spain

Principe de Vergara, 54
ES-28071 Madrid

Website
Tel.: +34 91 82 24 55 5
E-mail: cec@msssi.es

Καταχρηστικοί όροι συμβάσεων

Junta Arbitral Nacional de Consumo
National Consumer Arbitration Board

Calle Príncipe de Vergara 54
ES-28006 Madrid


Tel.: +34 91 82 24 41 9
Tel.: +34 91 82 24 50 4
E-mail: junta-nacional@msssi.es

Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición
Spanish Agency for Consumer Affairs, Food Safety and Nutrition

Principe de Vergara, 54
ES-28006 Madrid

Contact form
Website

Tel.: +34 91 82 24 44 0
Tel.: +34 91 82 24 46 3

Centro Europeo del Consumidor
European Consumer Centre Spain

Principe de Vergara, 54
ES-28071 Madrid

Website
Tel.: +34 91 82 24 55 5
E-mail: cec@msssi.es

Αθέμιτες τιμολογιακές πρακτικές

Junta Arbitral Nacional de Consumo
National Consumer Arbitration Board

Calle Príncipe de Vergara 54
ES-28006 Madrid


Tel.: +34 91 82 24 41 9
Tel.: +34 91 82 24 50 4
E-mail: junta-nacional@msssi.es

Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición
Spanish Agency for Consumer Affairs, Food Safety and Nutrition

Principe de Vergara, 54
ES-28006 Madrid

Contact form
Website

Tel.: +34 91 82 24 44 0
Tel.: +34 91 82 24 46 3

Centro Europeo del Consumidor
European Consumer Centre Spain

Principe de Vergara, 54
ES-28071 Madrid

Website
Tel.: +34 91 82 24 55 5
E-mail: cec@msssi.es

Εκπαίδευση και Νεολαία

Εθελοντισμός

Instituto de la Juventud
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

C/ José Ortega y Gasset, 71
ES-28071 Madrid

Website
Tel.: +34 91 78 27 60 0
E-mail: informacioninjuve@injuve.es

Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών

Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos (OAPEE)
Paseo del Prado, 28 - 1ª planta
ES-28071 Madrid

Website
Tel.: +34 91 55 06 71 8
Fax: +34 91 55 06 75 0
E-mail: sepie@sepie.es

Κέντρο Αναγνώρισης Ακαδημαϊκών Τίτλων και Πληροφόρησης

Centro NARIC
Ministerio de Educación Cultura y Deporte
Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones

Paseo del Prado, 28
ES-28014 Madrid

Websitees
Tel.: +34 91 327 76 81

Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών

Ministerio de Educación Cultura y Deporte
Ministry of Education, Culture and Sport

Calle de Alcalá, 34
ES-28071 Madrid

Website
Tel.: +34 91 32 77 68 1

Οικογένεια

Παιδιά

Υιοθεσία

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Paseo del Prado, 18-20
ES-28071 Madrid

Website
Tel.: +34 91 59 64 48 0

Απαγωγή παιδιού

Ministerio de Justicia
Ministry of Justice

Calle San Bernardo, 45
ES-28071 Madrid

Website
Tel.: +34 91 83 72 29 5

Ζευγάρια

Διαζύγιο και δικαστικός χωρισμός

Ministerio de Justicia
Ministry of Justice

Calle San Bernardo, 45
ES-28071 Madrid

Website
Tel.: +34 91 83 72 29 5

Γάμος

Ministerio de Justicia
Ministry of Justice

Calle San Bernardo, 45
ES-28071 Madrid

Website
Tel.: +34 91 83 72 29 5

Σύμφωνο συμβίωσης και άλλες μορφές καταχωρισμένης συμβίωσης

Ministerio de Justicia
Ministry of Justice

Calle San Bernardo, 45
ES-28071 Madrid

Website
Tel.: +34 91 83 72 29 5

Ζευγάρια εκτός γάμου

Ministerio de Justicia
Ministry of Justice

Calle San Bernardo, 45
ES-28071 Madrid

Website
Tel.: +34 91 83 72 29 5

Υγεία

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
Ministry of Health, Consumer Affairs and Social Welfare

Paseo del Prado, 18-20
ES-28071 Madrid

Website
E-mail: infoncpspain@mscbs.es

Ministerio de empleo y seguridad social
Ministry of Employment and Social Security
Website

Συνταγογράφηση φαρμάκων στο εξωτερικό

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
Ministry of Health, Consumer Affairs and Social Welfare

Paseo del Prado, 18-20
ES-28071 Madrid

Website
E-mail: infoncpspain@mscbs.es

Ministerio de empleo y seguridad social
Ministry of Employment and Social Security
Website

Συνταγογράφηση φαρμάκων στο εξωτερικό: δαπάνες και επιστροφές

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
Ministry of Health, Consumer Affairs and Social Welfare

Paseo del Prado, 18-20
ES-28071 Madrid

Website
E-mail: infoncpspain@mscbs.es

Ministerio de empleo y seguridad social
Ministry of Employment and Social Security
Website

Προσκόμιση ιατρικής συνταγής σε χώρα του εξωτερικού

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
Ministry of Health, Consumer Affairs and Social Welfare

Paseo del Prado, 18-20
ES-28071 Madrid

Website
E-mail: infoncpspain@mscbs.es

Ministerio de empleo y seguridad social
Ministry of Employment and Social Security
Website

Προγραμματισμένη ιατρική περίθαλψη στο εξωτερικό

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
Ministry of Health, Consumer Affairs and Social Welfare

Paseo del Prado, 18-20
ES-28071 Madrid

Website
E-mail: infoncpspain@mscbs.es

Ministerio de empleo y seguridad social
Ministry of Employment and Social Security
Website

Δαπάνες και επιστροφή δαπανών: προγραμματισμένη ιατρική περίθαλψη στο εξωτερικό

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
Ministry of Health, Consumer Affairs and Social Welfare

Paseo del Prado, 18-20
ES-28071 Madrid

Website
E-mail: infoncpspain@mscbs.es

Ministerio de empleo y seguridad social
Ministry of Employment and Social Security
Website

Οργάνωση προγραμματισμένης ιατρικής περίθαλψης στο εξωτερικό

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
Ministry of Health, Consumer Affairs and Social Welfare

Paseo del Prado, 18-20
ES-28071 Madrid

Website
E-mail: infoncpspain@mscbs.es

Ministerio de empleo y seguridad social
Ministry of Employment and Social Security
Website

Κέντρα πληροφόρησης: προγραμματισμένη ιατρική περίθαλψη στο εξωτερικό

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
Ministry of Health, Consumer Affairs and Social Welfare

Paseo del Prado, 18-20
ES-28071 Madrid

Website
E-mail: infoncpspain@mscbs.es

Ministerio de empleo y seguridad social
Ministry of Employment and Social Security
Website

Μη προγραμματισμένη υγειονομική περίθαλψη

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
Ministry of Health, Consumer Affairs and Social Welfare

Paseo del Prado, 18-20
ES-28071 Madrid

Website
E-mail: infoncpspain@mscbs.es

Ministerio de empleo y seguridad social
Ministry of Employment and Social Security
Website

Ιατρική επίσκεψη ή περίθαλψη σε νοσοκομείο στο εξωτερικό

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
Ministry of Health, Consumer Affairs and Social Welfare

Paseo del Prado, 18-20
ES-28071 Madrid

Website
E-mail: infoncpspain@mscbs.es

Ministerio de empleo y seguridad social
Ministry of Employment and Social Security
Website

Υγειονομική κάλυψη για σύντομη διαμονή στο εξωτερικό

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
Ministry of Health, Consumer Affairs and Social Welfare

Paseo del Prado, 18-20
ES-28071 Madrid

Website
E-mail: infoncpspain@mscbs.es

Ministerio de empleo y seguridad social
Ministry of Employment and Social Security
Website

Μη προγραμματισμένη υγειονομική περίθαλψη: πληρωμή και επιστροφή εξόδων

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
Ministry of Health, Consumer Affairs and Social Welfare

Paseo del Prado, 18-20
ES-28071 Madrid

Website
E-mail: infoncpspain@mscbs.es

Ministerio de empleo y seguridad social
Ministry of Employment and Social Security
Website

Διαμονή στο εξωτερικό

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
Ministry of Health, Consumer Affairs and Social Welfare

Paseo del Prado, 18-20
ES-28071 Madrid

Website
E-mail: infoncpspain@mscbs.es

Ministerio de empleo y seguridad social
Ministry of Employment and Social Security
Website

Η ιατροφαρμακευτική σας κάλυψη

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
Ministry of Health, Consumer Affairs and Social Welfare

Paseo del Prado, 18-20
ES-28071 Madrid

Website
E-mail: infoncpspain@mscbs.es

Ministerio de empleo y seguridad social
Ministry of Employment and Social Security
Website

Διατυπώσεις διαμονής

Ministerio del Interior
Ministry of the Interior

Amador de los Ríos, 7
ES-28010 Madrid

Websitees
Tel.: +34 90 28 87 06 0

Έγγραφα και διατυπώσεις

Μόνιμη διαμονή (> 5 έτη) για υπηκόους της ΕΕ

Ministerio del Interior
Ministry of the Interior

Amador de los Ríos, 7
ES-28010 Madrid

Websitees
Tel.: +34 90 28 87 06 0

Μόνιμη διαμονή (>5 έτη) μελών οικογένειας που είναι υπήκοοι χώρας εκτός ΕΕ

Ministerio del Interior
Ministry of the Interior

Amador de los Ríos, 7
ES-28010 Madrid

Websitees
Tel.: +34 90 28 87 06 0

Εγγραφή σε άλλη χώρα της ΕΕ μελών της οικογένειάς σας που είναι υπήκοοι χωρών της ΕΕ

Ministerio del Interior
Ministry of the Interior

Amador de los Ríos, 7
ES-28010 Madrid

Websitees
Tel.: +34 90 28 87 06 0

Εγγραφή μελών της οικογένειάς σας μη υπηκόων ΕΕ σε άλλη χώρα της ΕΕ

Ministerio del Interior
Ministry of the Interior

Amador de los Ríos, 7
ES-28010 Madrid

Websitees
Tel.: +34 90 28 87 06 0

Δήλωση της διαμονής σας στο εξωτερικό

Ministerio del Interior
Ministry of the Interior

Amador de los Ríos, 7
ES-28010 Madrid

Websitees
Tel.: +34 90 28 87 06 0

Δήλωση παρουσίας για σύντομες περιόδους διαμονής (<3 μήνες)

Ministerio del Interior
Ministry of the Interior

Amador de los Ríos, 7
ES-28010 Madrid

Websitees
Tel.: +34 90 28 87 06 0

Εκλογές σε άλλη χώρα

Ευρωπαϊκές εκλογές

Ministerio del Interior
Ministry of the Interior

Amador de los Ríos, 7
ES-28010 Madrid

Websitees
Tel.: +34 90 28 87 06 0

Δημοτικές εκλογές

Ministerio del Interior
Ministry of the Interior

Amador de los Ríos, 7
ES-28010 Madrid

Websitees
Tel.: +34 90 28 87 06 0

Εκλογές στη χώρα καταγωγής

Ministerio del Interior
Ministry of the Interior

Amador de los Ríos, 7
ES-28010 Madrid

Websitees
Tel.: +34 90 28 87 06 0

Δικαιώματα διαμονής οικογενειών

Καταχωρισμένοι (δηλωμένοι) σύντροφοι

Ministerio del Interior
Ministry of the Interior

Amador de los Ríos, 7
ES-28010 Madrid

Websitees
Tel.: +34 90 28 87 06 0

Μέλη της οικογένειας ατόμων που αναζητούν εργασία

Ministerio del Interior
Ministry of the Interior

Amador de los Ríos, 7
ES-28010 Madrid

Websitees
Tel.: +34 90 28 87 06 0

Λοιποί συγγενείς

Ministerio del Interior
Ministry of the Interior

Amador de los Ríos, 7
ES-28010 Madrid

Websitees
Tel.: +34 90 28 87 06 0

Ο/η σύζυγος και τα παιδιά σας είναι υπήκοοι χώρας της ΕΕ

Ministerio del Interior
Ministry of the Interior

Amador de los Ríos, 7
ES-28010 Madrid

Websitees
Tel.: +34 90 28 87 06 0

Σύζυγος και τέκνα πολίτες χώρας εκτός ΕΕ

Ministerio del Interior
Ministry of the Interior

Amador de los Ríos, 7
ES-28010 Madrid

Websitees
Tel.: +34 90 28 87 06 0

Οι γονείς σας

Ministerio del Interior
Ministry of the Interior

Amador de los Ríos, 7
ES-28010 Madrid

Websitees
Tel.: +34 90 28 87 06 0

Δικαιώματα διαμονής

Δικαίωμα διαμονής ατόμων που αναζητούν εργασία

Ministerio del Interior
Ministry of the Interior

Amador de los Ríos, 7
ES-28010 Madrid

Websitees
Tel.: +34 90 28 87 06 0

Συνταξιούχοι - δικαίωμα διαμονής

Ministerio del Interior
Ministry of the Interior

Amador de los Ríos, 7
ES-28010 Madrid

Websitees
Tel.: +34 90 28 87 06 0

Φοιτητές - δικαίωμα διαμονής

Ministerio del Interior
Ministry of the Interior

Amador de los Ríos, 7
ES-28010 Madrid

Websitees
Tel.: +34 90 28 87 06 0

Εργαζόμενοι - δικαιώματα διαμονής

Ministerio del Interior
Ministry of the Interior

Amador de los Ríos, 7
ES-28010 Madrid

Websitees
Tel.: +34 90 28 87 06 0

Ταξίδια

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperacion
Plaza de la Provincia, 1
ES-28071 Madrid

Website
Tel.: +34 91 37 99 70 0

Agencia Estatal de Seguridad Aérea - División de Calidad y Protección
Spanish Agency for Air Safety - Quality and Protection Division

Avda. General Perón, 40
Acceso B (Recepción planta 1a)
ES-28020 Madrid

Website
Tel.: +34 91 39 68 21 0

Agencia Española de Adminstración Tributaria
Spanish Tax Agency
Website
Tel.: +34 90 12 00 34 5

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad
Ministry of Health, Social Services and Equality

Alcalá 37
ES-28071 MADRID

Websitees
Tel.: +34 90 14 00 10 0
E-mail: dgdiscapacidad@msssi.es

Οδήγηση στο εξωτερικό

Η ισχύς της ασφάλειας του αυτοκινήτου σας όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό

Oficina Española de Aseguradores de Automóviles
Motor Insurers Bureau of Spain

Calle Sagasta, 18
ES-28004 Madrid

Website
Tel.: + 34 91 44 60 30 0
Fax: +34 91 59 40 96 5
E-mail: cartaverde@ofesauto.es

Consorcio de Compensación de Seguros
Insurance Compensation Consortium

Paseo Castellana, 32
ES-28046 Madrid

Website
Tel.: +34 91 33 95 55 5
E-mail: ccs@consorseguros.es

Άδεια οδήγησης και ασφάλιση αυτοκινήτου

Oficina Española de Aseguradores de Automóviles
Motor Insurers Bureau of Spain

Calle Sagasta, 18
ES-28004 Madrid

Website
Tel.: + 34 91 44 60 30 0
Fax: +34 91 59 40 96 5
E-mail: cartaverde@ofesauto.es

Ministerio del Interior - Dirección General de Tráfico
Ministry of the Interior - Directorate General of Traffic

C/ Josefa Valcárcel, 28
ES-28071 Madrid

Websitees
Tel.: +34 90 28 87 06 0

Consorcio de Compensación de Seguros
Insurance Compensation Consortium

Paseo Castellana, 32
ES-28046 Madrid

Website
Tel.: +34 91 33 95 55 5
E-mail: ccs@consorseguros.es

Απώλεια, κλοπή, αντικατάσταση άδειας οδήγησης όταν βρίσκεστε σε διακοπές

Ministerio del Interior - Dirección General de Tráfico
Ministry of the Interior - Directorate General of Traffic

C/ Josefa Valcárcel, 28
ES-28071 Madrid

Websitees
Tel.: +34 90 28 87 06 0

Δικαιώματα επιβατών

Δικαιώματα επιβατών αεροπορικών μεταφορών

Agencia Estatal de Seguridad Aérea - División de Calidad y Protección
Spanish Agency for Air Safety - Quality and Protection Division

Avda. General Perón, 40
Acceso B (Recepción planta 1a)
ES-28020 Madrid

Website
Tel.: +34 91 39 68 21 0

Μεταφορές και αναπηρία

Ευρωπαϊκή κάρτα στάθμευσης για άτομα με αναπηρία

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad
Ministry of Health, Social Services and Equality

Alcalá 37
ES-28071 MADRID

Websitees
Tel.: +34 90 14 00 10 0
E-mail: dgdiscapacidad@msssi.es

Οχήματα

Αυτοκίνητα

Αγορά και χρηματοδοτική μίσθωση αυτοκινήτου

Centro Europeo del Consumidor
European Consumer Centre Spain

Principe de Vergara, 54
ES-28071 Madrid

Website
Tel.: +34 91 82 24 55 5
E-mail: cec@msssi.es

Εταιρικά αυτοκίνητα

Ministerio del Interior - Dirección General de Tráfico
Ministry of the Interior - Directorate General of Traffic

C/ Josefa Valcárcel, 28
ES-28071 Madrid

Websitees
Tel.: +34 90 28 87 06 0

Άδεια οδήγησης

Ministerio del Interior - Dirección General de Tráfico
Ministry of the Interior - Directorate General of Traffic

C/ Josefa Valcárcel, 28
ES-28071 Madrid

Websitees
Tel.: +34 90 28 87 06 0

Αναγνώριση και ισχύς άδειας οδήγησης

Ministerio del Interior - Dirección General de Tráfico
Ministry of the Interior - Directorate General of Traffic

C/ Josefa Valcárcel, 28
ES-28071 Madrid

Websitees
Tel.: +34 90 28 87 06 0

Ανανέωση και ανταλλαγή άδειας οδήγησης

Ministerio del Interior - Dirección General de Tráfico
Ministry of the Interior - Directorate General of Traffic

C/ Josefa Valcárcel, 28
ES-28071 Madrid

Websitees
Tel.: +34 90 28 87 06 0

Απόκτηση άδειας οδήγησης στην ΕΕ

Ministerio del Interior - Dirección General de Tráfico
Ministry of the Interior - Directorate General of Traffic

C/ Josefa Valcárcel, 28
ES-28071 Madrid

Websitees
Tel.: +34 90 28 87 06 0

Ασφάλιση

Oficina Española de Aseguradores de Automóviles
Motor Insurers Bureau of Spain

Calle Sagasta, 18
ES-28004 Madrid

Website
Tel.: + 34 91 44 60 30 0
Fax: +34 91 59 40 96 5
E-mail: cartaverde@ofesauto.es

Consorcio de Compensación de Seguros
Insurance Compensation Consortium

Paseo Castellana, 32
ES-28046 Madrid

Website
Tel.: +34 91 33 95 55 5
E-mail: ccs@consorseguros.es

Ασφαλιστική κάλυψη αυτοκινήτου στο εξωτερικό

Oficina Española de Aseguradores de Automóviles
Motor Insurers Bureau of Spain

Calle Sagasta, 18
ES-28004 Madrid

Website
Tel.: + 34 91 44 60 30 0
Fax: +34 91 59 40 96 5
E-mail: cartaverde@ofesauto.es

Consorcio de Compensación de Seguros
Insurance Compensation Consortium

Paseo Castellana, 32
ES-28046 Madrid

Website
Tel.: +34 91 33 95 55 5
E-mail: ccs@consorseguros.es

Ισχύς της ασφάλειας αυτοκινήτου στην ΕΕ

Oficina Española de Aseguradores de Automóviles
Motor Insurers Bureau of Spain

Calle Sagasta, 18
ES-28004 Madrid

Website
Tel.: + 34 91 44 60 30 0
Fax: +34 91 59 40 96 5
E-mail: cartaverde@ofesauto.es

Consorcio de Compensación de Seguros
Insurance Compensation Consortium

Paseo Castellana, 32
ES-28046 Madrid

Website
Tel.: +34 91 33 95 55 5
E-mail: ccs@consorseguros.es

Ταξινόμηση

Ministerio del Interior - Dirección General de Tráfico
Ministry of the Interior - Directorate General of Traffic

C/ Josefa Valcárcel, 28
ES-28071 Madrid

Website es
Tel.: +34 90 28 87 06 0

Έγγραφα και διατυπώσεις ταξινόμησης αυτοκινήτων

Ministerio del Interior - Dirección General de Tráfico
Ministry of the Interior - Directorate General of Traffic

C/ Josefa Valcárcel, 28
ES-28071 Madrid

Websitees
Tel.: +34 90 28 87 06 0

Ταξινόμηση αυτοκινήτου σε άλλη χώρα της ΕΕ

Ministerio del Interior - Dirección General de Tráfico
Ministry of the Interior - Directorate General of Traffic

C/ Josefa Valcárcel, 28
ES-28071 Madrid

Websitees
Tel.: +34 90 28 87 06 0

Εργασία και συνταξιοδότηση

Dirección General de Empleo Subdirección General de Ordenación Normativa
General Directorate of Employment 

Pío Baroja, 6
ES-28009 Madrid

General Director of Labour (EN) Website (ES)
Tel.: +34 91 36 31 82 5
Fax: +34 91 36 32 03 8

Instituto Nacional de Seguridad Social
National Social Security Institute

C/ Padre Damián, 4-6
ES-28036 Madrid

Website
Tel.: +34 91 56 88 30 0
Fax: +34 91 56 40 48 4

Servicio Público de Empleo Estatal
Spanish Public Employment Service

Calle Condesa de Venadito
ES-28071 Madrid

Contact formes
Websitees

Tel.: +34 91 27 22 79 3

Αναζήτηση εργασίας στο εξωτερικό

Πρόσβαση σε θέσεις εργασίας του δημοσίου

Servicio Público de Empleo Estatal
Spanish Public Employment Service

Calle Condesa de Venadito
ES-28071 Madrid

Contact formes
Websitees

Tel.: +34 91 27 22 79 3

Αν δεν βρείτε εργασία

Servicio Público de Empleo Estatal
Spanish Public Employment Service

Calle Condesa de Venadito
ES-28071 Madrid

Contact formes
Websitees

Tel.: +34 91 27 22 79 3

Μεταφορά παροχών ανεργίας

Servicio Público de Empleo Estatal
Spanish Public Employment Service

Calle Condesa de Venadito
ES-28071 Madrid

Contact formes
Websitees

Tel.: +34 91 27 22 79 3

Συνταξιοδότηση στο εξωτερικό

Κρατικές συντάξεις στο εξωτερικό

Instituto Nacional de Seguridad Social
National Social Security Institute

C/ Padre Damián, 4-6
ES-28036 Madrid

Website
Tel.: +34 91 56 88 30 0
Fax: +34 91 56 40 48 4

Επικουρικές συντάξεις στο εξωτερικό

Instituto Nacional de Seguridad Social
National Social Security Institute

C/ Padre Damián, 4-6
ES-28036 Madrid

Website
Tel.: +34 91 56 88 30 0
Fax: +34 91 56 40 48 4

Ανεργία και παροχές

Συντάξεις επιζώντων και επιδόματα θανάτου

Servicio Público de Empleo Estatal
Spanish Public Employment Service

Calle Condesa de Venadito
ES-28071 Madrid

Contact formes
Websitees

Tel.: +34 91 27 22 79 3

Οικογενειακές παροχές

Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad
Paseo del Prado, 18-20
ES-28071 Madrid

Websitees
Tel.: +34 91 59 64 48 0

Κάλυψη κοινωνικής ασφάλισης στο εξωτερικό

Servicio Público de Empleo Estatal
Spanish Public Employment Service

Calle Condesa de Venadito
ES-28071 Madrid

Contact formes
Websitees

Tel.: +34 91 27 22 79 3

Συστήματα κοινωνικής ασφάλισης στην ΕΕ

Servicio Público de Empleo Estatal
Spanish Public Employment Service

Calle Condesa de Venadito
ES-28071 Madrid

Contact formes
Websitees

Tel.: +34 91 27 22 79 3

Άνεργος στο εξωτερικό

Servicio Público de Empleo Estatal
Spanish Public Employment Service

Calle Condesa de Venadito
ES-28071 Madrid

Contact formes
Websitees

Tel.: +34 91 27 22 79 3

Χρήσιμα έντυπα για τα δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης

Servicio Público de Empleo Estatal
Spanish Public Employment Service

Calle Condesa de Venadito
ES-28071 Madrid

Contact formes
Websitees

Tel.: +34 91 27 22 79 3

Εργασία στο εξωτερικό

Αποσπασμένοι εργαζόμενοι

Dirección General de Empleo Subdirección General de Ordenación Normativa
General Directorate of Employment 

Pío Baroja, 6
ES-28009 Madrid

General Director of Labour (EN) Website (ES)
Tel.: +34 91 36 31 82 5
Fax: +34 91 36 32 03 8

Δημόσιοι υπάλληλοι στο εξωτερικό

Servicio Público de Empleo Estatal
Spanish Public Employment Service

Calle Condesa de Venadito
ES-28071 Madrid

Contact formes
Websitees

Tel.: +34 91 27 22 79 3

Διασυνοριακοί εργαζόμενοι

Servicio Público de Empleo Estatal
Spanish Public Employment Service

Calle Condesa de Venadito
ES-28071 Madrid

Contact formes
Websitees

Tel.: +34 91 27 22 79 3

Ίση μεταχείριση

Servicio Público de Empleo Estatal
Spanish Public Employment Service

Calle Condesa de Venadito
ES-28071 Madrid

Contact formes
Websitees

Tel.: +34 91 27 22 79 3

Άδειες εργασίας

Servicio Público de Empleo Estatal
Spanish Public Employment Service

Calle Condesa de Venadito
ES-28071 Madrid

Contact formes
Websitees

Tel.: +34 91 27 22 79 3

Επιλέξτε χώρα

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: