Εργαλεία εξυπηρέτησης

Επιλογή γλώσσας

Σημαία της ΕΕ

Διαδρομή πλοήγησης

Μενού

Αρμόδιοι επικοινωνίας στα κράτη μέλη - Σλοβενία

 • Ταξίδια

  Υπουργείο Εξωτερικών

  Ministrstvo za zunanje zadeve
  Ministry of Foreign Affairs

  Prešernova cesta 25
  SI - 1001 Ljubljana
  P.P. 481

  Tel.: + 386 1 478 2000
  E-mail: info.mzz[at]gov.si
  Website

  Φορέας αρμόδιος για τη φορολογία και τα τελωνεία

  Carinska uprava RS
  Customs Administration of the Republic of Slovenia
  Šmartinska cesta 55
  SI - 1523 Ljubljana

  E-mail: carina[at]gov.si
  Website

  Εθνικές αρμόδιες αρχές

  Civil Aviation Agency
  Kotnikova 19A
  SL-1000 Ljubljana

  Tel: +386 1 266 66 00
  Fax: +386 1 266 66 99
  Email

   

 • Εργασία και συντάξεις

  Συνταξιοδοτικές αρχές

  Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
  Pension and Disability Institute
  Kolodvorska ul. 15
  SI - 1518 Ljubljana
  Tel.: +386 474 5621
  E-mail: javnost[at]zpiz.si
  Website

  Δημόσια υπηρεσία απασχόλησης

  Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje
  Employment Service of Slovenia
  Rožna dolina, cesta IX / 6, p.p. 2962, 1001 Ljubljana
  Tel.: +386 147 909 67 or +386 147 90 900
  E-mail: Contact
  Website

  Addresses of Local Employment Offices
  Tel.: Free number accessible only in Slovenia 080 2055
  E-mail

  Σύνδεσμος επικοινωνίας για τους αποσπασμένους εργαζομένους

  Ministry of Labour, Family and Social Affairs and Equal Opportunities
  Kotnikove 5
  1000 Ljubljana

  Tel.: +386 1 369 7649
         +386 1 369 7644
  Fax: +386 1 369 7669
  E-mail: sonja.malec@gov.si
            grega.malec@gov.si

  Website

 • Οχήματα

  Άδεια οδήγησης

  Ministrstvo za notranje zadeve
  Ministry of Interior
  Internal Administrative Affairs Directorate
  Beethovnova ulica 3
  SI - 1501 Ljubljana

  Tel.: +386 1 472 47 25; +386 1 472 46 58
  E-mail: dunz.mnzgov.si
  Website

  Ασφαλιστικός κλάδος

  Information centre

  Slovensko Zavarovalno Zdruzenje
  Slovenian Insurance Association
  Zelezna cesta 14
  P.O. Box 2512
  SI - 1001 Ljubljana

  Tel.: + 386 1 437 70 98
  E-mail: info.center[at]zav-zdruzenje.si
  Website

  Compensation body

  Slovensko Zavarovalno Zdruzenje
  Slovenian Insurance Association
  Zelezna cesta 14
  P.O. Box 2512
  SI - 1001 Ljubljana

  Tel.: + 386 1 437 70 98
  E-mail: info.center[at]zav-zdruzenje.si
  Website

  Εγγραφή

  Ministrstvo za notranje zadeve
  Ministry of Interior
  Internal Administrative Affairs Directorate
  Beethovnova ulica 3
  SI - 1501 Ljubljana

  Tel.: +386 1 472 47 25; +386 1 472 46 58
  E-mail: dunz.mnz[at]gov.si
  Website

  Ευρωπαϊκή κάρτα στάθμευσης για άτομα με αναπηρίες

  Ministry of Infrastructure
  Langusova ulica 4
  SI-1000 Ljubljana

  Tel.: +386 1 478 80 00
  Fax: +386 1 478 81 39
  E-mail: gp.mzip@gov.si

  Mr Vojmir Drašler
  E-mail: vojmir.drasler@gov.si
  Tel.: +386 1 478 82 86

 • Διατυπώσεις διαμονής

  Διατυπώσεις διαμονής

  Ministry of the Interior
  Štefanova 2
  SI-1501 Ljubljana

  Tel: +386 1 428 40 00
  E-mail: gp.mnzgov.si
  Website

 • Εκπαίδευση και Νεολαία

  Εθνικοί εκπαιδευτικοί φορείς

  Ministrstvo za šolstvo in šport
  Ministry of Education and Sport
  Masarykova 16
  SI - 1000 Ljubljana
  Tel.: +386 1 400 5200
  E-mail: gp.mss[at]gov.si
  Website

  Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
  Ministry of Higher Education, Science and Technology
  Kotnikova 38
  SI - 1000 Ljubljana
  Tel.: +386 1 478 4600
  E-mail: gp.mvztgov.si
  Website

  Κέντρο Αναγνώρισης Ακαδημαϊκών Τίτλων και Πληροφόρησης

  Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Oddelek za priznavanje izobraževanja (ENIC-NARIC)
  Ministry of Higher Education, Science and Technology, Education Recognition Office (ENIC-NARIC)

  Kotnikova 38
  SI - 1000 Ljubljana,
  Tel.: +386 1 478 47 45
  Fax: +386 1 478 47 24
  E-mail: naric.mszsgov.si
  Website

  Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών

  Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja CMEPIUS
  CMEPIUS - Centre of the Republic of Slovenia for Mobility and European Educational and Training Programmes
  Ob železnici 16
  SI - 1000 Ljubljana
  Tel.: +386 1 5864 251
  Fax: +386 1 5864 231
  E-mail: info[at]cmepius.si
  Website

  Εθελοντισμός

  Zavod MOVIT NA MLADINA
  Dunajska cesta 22
  SI - 1000 Ljubljana
  Tel: +386 1 430 47 47
  Fax: +386 1 430 47 49
  E-mail: info[at]mva.si
  Website

 • Υγεία

  Κοινωνική ασφάλιση

  Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
  Health Insurance Institute of Slovenia

  Miklošičeva cesta 24
  SI - 1507 Ljubljana

  Tel.: +386 1 30 77 296
  E-mail: DI@zzzs.si
  Website

  Υγειονομική αρχή

  Ministrstvo za zdravje
  Ministry of Health
  Štefanova 5
  SI - 1000 Ljubljana

  Tel.: +386 1 478 6000
  E-mail: gp.mz@gov.si
  Website

  Εθνικά σημεία επαφής για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη

  Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
  Health Insurance Institute of Slovenia

  Miklošičeva cesta 24
  SL - 1507 Ljubljana

  Tel.: +386 1 30 77 222
  E-mail: kontakt@nkt-z.si
  Website

 • Οικογένεια

  Γάμος και άλλες μορφές συμβίωσης

  Ministrstvo za notranje zadeve
  Ministry of Interior
  Štefanova 2
  SI - 1501 Ljubljana
  Tel.: + 386 1 428 40 00
  E-mail: gp.mnzgov.si
  Website

  Διαζύγιο και διάσταση
  Συντήρηση
  Γονική μέριμνα
  Απαγωγή παιδιών

  Ministrstvo za pravosodje
  Ministry of Justice
  Župančičeva 3
  SI - 1000 Ljubljana
  Tel.: + 386 1 369 52 00
  E-mail: pr.mpgov.si
  Website

  Υιοθεσία

  Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
  Ministry of Labour, Family and Social Affairs
  Kotnikova 5
  SI - 1000 Ljubljana

  E-mail: gp.mddszgov.si
  Website

  Family benefits

  Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
  Ministry of Labour, Family and Social Affairs
  Kotnikova 5
  SI - 1000 Ljubljana
  Tel.: +386 369 7700
  E-mail: gp.mddsz[at]gov.si
  Website

 • Καταναλωτές

  Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτών

  Evropski Potrošniški Center 
  European Consumer Centre Slovenia

  Frankopanska 5
  SI - 1000 Ljubljana

  Tel.: +386 1 432 30 35
  E-mail: epc[at]epc.si
  Website

  Διασυνοριακός έλεγχος εφαρμογής της νομοθεσίας και συνεργασία

  Ministrstvo za gospodarstvo - Urad RS za varstvo potrošnikov
  Ministry of Economic Affairs -Consumer Protection Office

  Kotnikova 28
  SI-1000 Ljubljana
   
  Tel.: +386 1 478 3618
  E-mail:  uvp.mg[at]gov.si
  Website

  Φορείς επίλυσης χρηματοοικονομικών διαφορών

  No notified bodies

  Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών

  No notified bodies