Nástroje

Výběr jazyka

Vlajka EU

Cesta

Nabídka

Kontaktní místa v členských státech - Slovensko

 • Cestování

  Ministerstvo zahraničí

  Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
  Ministry of foreign affairs of the Slovak Republic

  Hlboká cesta 2
  SK - 833 36 Bratislava 37

  Tel.: + 421 2 5978 1111
  E-mail: info[at]mzv.sk
  Website slovenčina

  Daňový a celní úřad

  Colná správa Slovenskej republiky
  Customs Administration of the Slovak Republic

  E-mail: infocrsr[at]colnasprava.sk
  Website

 • Práce a důchod

  úřady důchodového zabezpečení

  Contacts not yet provided by national authorities

  veřejné služby zaměstnanosti

  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
  Central Office for Labour, Social Affairs and Family - Subsidies for self-employed persons
  Špitálska ulica č. 8
  SK - 812 67 Bratislava
  Tel.: +421 2 2046 3053
  E-mail
  Website

  kontaktní místo pro vyslané pracovníky

  National Labour Inspectorate
  Masarykova 10
  040 01 Kosice

  Mr. Rastislav Haluška
  Mr Miroslava Skičková,
  E-mail: rastislav.haluska@ip.gov.sk
            miroslava.skickova@ip.gov.sk
  Tel.: +421 / 55 79 79 937
          +421 / 55 79 79 945
  Fax: +421 / 55 79 79 935
         +421 / 55 79 79 904
  Website slovenčina

 • Vozidla

  Řidičské průkazy

  This information has not yet been confirmed by our national contact person

  Ministerstvo vnútra SR
  Prezídium Policajného zboru odbor dopravnej policie
  Ministry of Interior of the Slovak Republic
  Pribinova 2 or Račianska, 45
  SK - 812 72 Bratislava

  Tel.: +421 09610 11111
  E-mail
  Website

  Pojištění

  Information centre

  Slovenská Kancelária poist'ovatel'ov
  Trnavská cesta 82
  SK - 826 58 Bratislava 29
  Tel.: +421 2444 41 63 013; + 421 244 455 45 234
  E-mail: ic[at]skp.sk
  Website

  Compensation body

  Slovenská Kancelária poist'ovatel'ov
  Trnavská cesta 82
  SK - 826 58 Bratislava 29
  Tel.: +421 2444 41 63 013; + 421 244 455 45 234
  E-mail: ic[at]skp.sk
  Website

  Registrace

  N.A - not available

  Evropská parkovací karta pro osoby se zdravotním postižením

  Ministry of  Labour, Social Affairs and Family of the Slovak Republic
  Špitalska 4, 6, 8
  SK - 816 43 Bratislava

   

 • Pobyt v jiné zemi: formality

  Pobyt v jiné zemi: formality

  Ministerstvo Vnútra Slovenskej Republiky
  Ministry of Interior

  Pribinova 2
  SK - 812 72 Bratislava

  Tel: +421 (0) 2 5094 1111
  Website

 • Vzdělávání a mládež

  Vnitrostátní orgán z oblasti vzdělávání

  Ministerstvo Školstva Slovenskej Republiky
  Ministry of Education of the Slovak Republic
  Stromová 1
  SK - 813 30 Bratislava
  Tel.: +421 2 59374111
  Email slovenčina
  Website

  Informační středisko a středisko uznávání dosaženého vzdělání

  Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní, Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
  Centre for the Recognition of Diplomas, Ministry of Education of the Slovak Republic
  Stromová 1
  SK - 813 30 Bratislava 1, SR
  Tel.: +421 2 59 238 121
  Fax: +421 2 59 238 124
  E-mail: naric[at]minedu.sk
  Website

  Výměnné programy EU

  Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu
  SAAIC

  National Agency of the Lifelong Learning Programme
  Staré grunty 52
  SK - 842 44 Bratislava
  Tel.: +421 2 654 289 11
  Fax: +421 2 654 244 83
  E-mail: llp[at]saaic.sk
  Website

  Dobrovolnická činnost

  IUVENTA - Národná Agentúra Mládež v akciiBúdková 2
  Búdková cesta 2
  SK - 811 04 Bratislava
  Tel: +421 2 59 296 3011
  Fax: +421 2-544 11 421
  E-mail: nkmladez[at]iuventa.sk
  Website

 • Zdraví

  Zdravotní úřad

  Ministerstvo zdravotníctva
  Ministry of Health

  Limbová 2
  P.O. Box 52
  SK - 837 52 Bratislava 37

  Tel.: +421 2 593 73 111
  E-mail: office@health.gov.sk
  WebsiteSlovenčina

  Sociální zabezpečení

  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
  Labour, Social Affairs and Family Services Bureau

  Špitálska 8
  SK - 812 67 Bratislava

  Tel.: +421 22 04 55 914
  E-mail: kancelariagr@upsvar.sk
  Website

  Vnitrostátní kontaktní místo pro přeshraniční zdravotní péči

  Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
  Healthcare Surveillance Authority

  Žellova 2
  SK - 829 24 Bratislava

  Tel.: +421-2-208 56 226
  E-mail: web@udzs-sk.sk
  Website

 • Rodina

  Manželství a ostatní formy partnerství

  Ministerstvo vnútra
  Ministry of Interior
  Pribinova 2
  SK - 812 72 Bratislava
  Tel.: + 421 2 50 94 11 11
  E-mail
  Website

  Rozvod a rozluka
  Údržba
  Rodičovská zodpovědnost
  Únos dítěte

  Ministerstvo spravodlivosti
  Ministry of Justice
  Župné námestie 13
  SK - 813 11 Bratislava
  Tel.: + 421 2 59 35 31 11
  E-mail: tlacove[at]justice.sk
  Website

  Osvojení dítěte

  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
  Minsitry of Labour, Social Affairs and Family
  Špitálska 4-6
  SK - 816 43 Bratislava

  Tel.: + 421 2 204 600 00
  E-mail: podobna[at]employment.gov.sk
  Website

  Family benefits

  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
  Ministry of Labour, Social Affairs and Family of the Slovak Republic
  Špitálska 4
  SK - 816 43 Bratislava 1
  Tel.: + 421 2 5975 2211
  E-mail: minprace[at]employment.gov.sk
  Website

 • Spotřebitelé

  Evropské spotřebitelské centrum

  Európske Spotrebitel'ské Centrum
  European Consumer Centre Slovakia

  Mierová 19
  SK - 827 15 Bratislava
  Tel.: +421 2 4854 2016
  E-mail: ecc[at]economy.gov.sk
  Website

  Přeshraniční prosazování práva a spolupráce

  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
  Ministry of Economy of the Slovak Republic

  Mierová 19
  SK - 827 15 Bratislava 212

  Tel.: +421 2 48541111
  E-mail: info[at]economy.gov.sk
  Website

  Orgány pro řešení finančních sporů

  No notified bodies

  Alternativní řešení sporů

  No notified bodies