Krajowe punkty kontaktowe - Malta

Konsumenci

Malta Arbitration Centre
Palazzo Laparelli
33, South Street
MT-VLT 1100 Valletta

Website
Tel.: +356 21 22 25 57
Tel.: +356 21 24 44 97
E-mail: malta.arbitration@mac.com.mt

Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta - 'Manager' Għall-Ilmenti tal-Konsumatur
Malta Financial Services Authority (MFSA) - Consumer Complaints Manager

Notabile Road
MT-BKR 3000 Attard

Website
Tel.: +356 25 48 57 00
E-mail: consumerinfo@mfsa.com.mt

European Consumer Centre Malta
47A, South Street
MT-VLT 1101 Valletta

Website
Tel.: +356 21 22 19 01
E-mail: ecc.malta@gov.mt

Rozwiązywanie sporów konsumenckich

Malta Arbitration Centre
Palazzo Laparelli
33, South Street
MT-VLT 1100 Valletta

Website
Tel.: +356 21 22 25 57
Tel.: +356 21 24 44 97
E-mail: malta.arbitration@mac.com.mt

Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta - 'Manager' Għall-Ilmenti tal-Konsumatur
Malta Financial Services Authority (MFSA) - Consumer Complaints Manager

Notabile Road
MT-BKR 3000 Attard

Website
Tel.: +356 25 48 57 00
E-mail: consumerinfo@mfsa.com.mt

European Consumer Centre Malta
47A, South Street
MT-VLT 1101 Valletta

Website
Tel.: +356 21 22 19 01
E-mail: ecc.malta@gov.mt

Konsumenci – wniesienie sprawy do sądu

Malta Arbitration Centre
Palazzo Laparelli
33, South Street
MT-VLT 1100 Valletta

Website
Tel.: +356 21 22 25 57
Tel.: +356 21 24 44 97
E-mail: malta.arbitration@mac.com.mt

Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta - 'Manager' Għall-Ilmenti tal-Konsumatur
Malta Financial Services Authority (MFSA) - Consumer Complaints Manager

Notabile Road
MT-BKR 3000 Attard

Website
Tel.: +356 25 48 57 00
E-mail: consumerinfo@mfsa.com.mt

European Consumer Centre Malta
47A, South Street
MT-VLT 1101 Valletta

Website
Tel.: +356 21 22 19 01
E-mail: ecc.malta@gov.mt

Nieformalne rozstrzyganie sporów konsumenckich

Malta Arbitration Centre
Palazzo Laparelli
33, South Street
MT-VLT 1100 Valletta

Website
Tel.: +356 21 22 25 57
Tel.: +356 21 24 44 97
E-mail: malta.arbitration@mac.com.mt

Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta - 'Manager' Għall-Ilmenti tal-Konsumatur
Malta Financial Services Authority (MFSA) - Consumer Complaints Manager

Notabile Road
MT-BKR 3000 Attard

Website
Tel.: +356 25 48 57 00
E-mail: consumerinfo@mfsa.com.mt

European Consumer Centre Malta
47A, South Street
MT-VLT 1101 Valletta

Website
Tel.: +356 21 22 19 01
E-mail: ecc.malta@gov.mt

Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich

Malta Arbitration Centre
Palazzo Laparelli
33, South Street
MT-VLT 1100 Valletta

Website
Tel.: +356 21 22 25 57
Tel.: +356 21 24 44 97
E-mail: malta.arbitration@mac.com.mt

Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta - 'Manager' Għall-Ilmenti tal-Konsumatur
Malta Financial Services Authority (MFSA) - Consumer Complaints Manager

Notabile Road
MT-BKR 3000 Attard

Website
Tel.: +356 25 48 57 00
E-mail: consumerinfo@mfsa.com.mt

European Consumer Centre Malta
47A, South Street
MT-VLT 1101 Valletta

Website
Tel.: +356 21 22 19 01
E-mail: ecc.malta@gov.mt

Produkty i usługi finansowe

Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta - 'Manager' Għall-Ilmenti tal-Konsumatur
Malta Financial Services Authority (MFSA) - Consumer Complaints Manager

Notabile Road
MT-BKR 3000 Attard

Website
Tel.: +356 25 48 57 00
E-mail: consumerinfo@mfsa.com.mt

Rachunki bankowe w UE

Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta - 'Manager' Għall-Ilmenti tal-Konsumatur
Malta Financial Services Authority (MFSA) - Consumer Complaints Manager

Notabile Road
MT-BKR 3000 Attard

Website
Tel.: +356 25 48 57 00
E-mail: consumerinfo@mfsa.com.mt

Kredyty konsumenckie i pożyczki

Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta - 'Manager' Għall-Ilmenti tal-Konsumatur
Malta Financial Services Authority (MFSA) - Consumer Complaints Manager

Notabile Road
MT-BKR 3000 Attard

Website
Tel.: +356 25 48 57 00
E-mail: consumerinfo@mfsa.com.mt

Płatności, przelewy i czeki

Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta - 'Manager' Għall-Ilmenti tal-Konsumatur
Malta Financial Services Authority (MFSA) - Consumer Complaints Manager

Notabile Road
MT-BKR 3000 Attard

Website
Tel.: +356 25 48 57 00
E-mail: consumerinfo@mfsa.com.mt

Produkty ubezpieczeniowe

Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta - 'Manager' Għall-Ilmenti tal-Konsumatur
Malta Financial Services Authority (MFSA) - Consumer Complaints Manager

Notabile Road
MT-BKR 3000 Attard

Website
Tel.: +356 25 48 57 00
E-mail: consumerinfo@mfsa.com.mt

Kredyty hipoteczne

Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta - 'Manager' Għall-Ilmenti tal-Konsumatur
Malta Financial Services Authority (MFSA) - Consumer Complaints Manager

Notabile Road
MT-BKR 3000 Attard

Website
Tel.: +356 25 48 57 00
E-mail: consumerinfo@mfsa.com.mt

Zakupy

Malta Arbitration Centre
Palazzo Laparelli
33, South Street
MT-VLT 1100 Valletta

Website
Tel.: +356 21 22 25 57
Tel.: +356 21 24 44 97
E-mail: malta.arbitration@mac.com.mt

European Consumer Centre Malta
47A, South Street
MT-VLT 1101 Valletta

Website
Tel.: +356 21 22 19 01
E-mail: ecc.malta@gov.mt

Informacje w umowie

Malta Arbitration Centre
Palazzo Laparelli
33, South Street
MT-VLT 1100 Valletta

Website
Tel.: +356 21 22 25 57
Tel.: +356 21 24 44 97
E-mail: malta.arbitration@mac.com.mt

European Consumer Centre Malta
47A, South Street
MT-VLT 1101 Valletta

Website
Tel.: +356 21 22 19 01
E-mail: ecc.malta@gov.mt

Gwarancje i zwroty

Malta Arbitration Centre
Palazzo Laparelli
33, South Street
MT-VLT 1100 Valletta

Website
Tel.: +356 21 22 25 57
Tel.: +356 21 24 44 97
E-mail: malta.arbitration@mac.com.mt

European Consumer Centre Malta
47A, South Street
MT-VLT 1101 Valletta

Website
Tel.: +356 21 22 19 01
E-mail: ecc.malta@gov.mt

Ceny, opłaty i formy płatności

Malta Arbitration Centre
Palazzo Laparelli
33, South Street
MT-VLT 1100 Valletta

Website
Tel.: +356 21 22 25 57
Tel.: +356 21 24 44 97
E-mail: malta.arbitration@mac.com.mt

European Consumer Centre Malta
47A, South Street
MT-VLT 1101 Valletta

Website
Tel.: +356 21 22 19 01
E-mail: ecc.malta@gov.mt

Wysyłka i dostawa

Malta Arbitration Centre
Palazzo Laparelli
33, South Street
MT-VLT 1100 Valletta

Website
Tel.: +356 21 22 25 57
Tel.: +356 21 24 44 97
E-mail: malta.arbitration@mac.com.mt

European Consumer Centre Malta
47A, South Street
MT-VLT 1101 Valletta

Website
Tel.: +356 21 22 19 01
E-mail: ecc.malta@gov.mt

VAT– podatek od wartości dodanej

Malta Arbitration Centre
Palazzo Laparelli
33, South Street
MT-VLT 1100 Valletta

Website
Tel.: +356 21 22 25 57
Tel.: +356 21 24 44 97
E-mail: malta.arbitration@mac.com.mt

European Consumer Centre Malta
47A, South Street
MT-VLT 1101 Valletta

Website
Tel.: +356 21 22 19 01
E-mail: ecc.malta@gov.mt

Nieuczciwe traktowanie

Malta Arbitration Centre
Palazzo Laparelli
33, South Street
MT-VLT 1100 Valletta

Website
Tel.: +356 21 22 25 57
Tel.: +356 21 24 44 97
E-mail: malta.arbitration@mac.com.mt

European Consumer Centre Malta
47A, South Street
MT-VLT 1101 Valletta

Website
Tel.: +356 21 22 19 01
E-mail: ecc.malta@gov.mt

Nieuczciwe praktyki handlowe

Malta Arbitration Centre
Palazzo Laparelli
33, South Street
MT-VLT 1100 Valletta

Website
Tel.: +356 21 22 25 57
Tel.: +356 21 24 44 97
E-mail: malta.arbitration@mac.com.mt

European Consumer Centre Malta
47A, South Street
MT-VLT 1101 Valletta

Website
Tel.: +356 21 22 19 01
E-mail: ecc.malta@gov.mt

Nieuczciwe postanowienia umowne

Malta Arbitration Centre
Palazzo Laparelli
33, South Street
MT-VLT 1100 Valletta

Website
Tel.: +356 21 22 25 57
Tel.: +356 21 24 44 97
E-mail: malta.arbitration@mac.com.mt

European Consumer Centre Malta
47A, South Street
MT-VLT 1101 Valletta

Website
Tel.: +356 21 22 19 01
E-mail: ecc.malta@gov.mt

Nieuczciwe ceny

Malta Arbitration Centre
Palazzo Laparelli
33, South Street
MT-VLT 1100 Valletta

Website
Tel.: +356 21 22 25 57
Tel.: +356 21 24 44 97
E-mail: malta.arbitration@mac.com.mt

European Consumer Centre Malta
47A, South Street
MT-VLT 1101 Valletta

Website
Tel.: +356 21 22 19 01
E-mail: ecc.malta@gov.mt

Edukacja i młodzież

Krajowe organy odpowiedzialne za edukację

Ministeru għall-Edukazzjoni, u l-Impjieg
Ministry for Education and Employment

Great Siege Road
MT-FRN 1810 Floriana

Contact form
Website

Tel.: +356 25 98 10 00

 JobsPlus
Birzebbuga Road
MT-BBG 3000 Hal Far

Website
Tel.: +356 21 65 49 40
E-mail: jobsplus@gov.mt

Krajowe organy odpowiedzialne za edukację

National Commission for Further Higher Education (NCFHE)
Alamein Road
MT-PBK 1773 Pembroke

Website
E-mail: ncfhe@gov.mt

Unijne programy wymiany

Agenzija Programmi ta' l-Unioni Ewropea
European Union Programmes Agency - EUPA

Continental Business Centre
Old Railway Track
MT-SVR 9018 Santa Venera

Website
Tel.: +356 25 58 61 30
Fax: +356 25 58 61 39
E-mail: eupa@gov.mt

Ośrodek ds. uznawalności akademickiej i informacji

Centru Malti ghal Rikonoxximent ta' Kwalifiki u ta' Informazzjoni Malta Malta Qualification Recognition Information Centre (Malta QRIC)
Alamein Road
MT-PBK 1773 Pembroke

Website
Tel.: +356 23 81 00 00
E-mail: qric.malta@gov.mt

Malta Competition and Consumer Affairs Authority
Mizzi House
National Road
MT-HMR 9010 Blata l-Bajda

Website
Tel.: +356 23 95 20 00
E-mail: info@mccaa.org.mt

Rodzina

 JobsPlus
Birzebbuga Road
MT-BBG 3000 Hal Far

Website
Tel.: +356 21 65 49 40
E-mail: jobsplus@gov.mt

Dzieci

Uprowadzenie dziecka

Uprowadzenie dziecka

Foundation for Social Welfare Services
212, Cannon Road
MT-SVR 9034 Santa Venera

Website
Tel.: +356 22 58 89 39
E-mail: secretariat.fsws-headoffice@gov.mt

Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne

Social Security Division
38, Ordinance Street
MT-VLT 1021 Valletta

Website
Tel.: +356 25 90 30 00

Związki małżeńskie i partnerskie

Rozwód i separacja

Rozwód i separacja

Foundation for Social Welfare Services
212, Cannon Road
MT-SVR 9034 Santa Venera

Website
Tel.: +356 22 58 89 39
E-mail: secretariat.fsws-headoffice@gov.mt

Związki małżeńskie

Małżeństwo i inne formy związków partnerskich

Foundation for Social Welfare Services
212, Cannon Road
MT-SVR 9034 Santa Venera

Website
Tel.: +356 22 58 89 39
E-mail: secretariat.fsws-headoffice@gov.mt

Zarejestrowane związki partnerskie

Małżeństwo i inne formy związków partnerskich

Foundation for Social Welfare Services
212, Cannon Road
MT-SVR 9034 Santa Venera

Website
Tel.: +356 22 58 89 39
E-mail: secretariat.fsws-headoffice@gov.mt

Związki niezalegalizowane prawnie

Małżeństwo i inne formy związków partnerskich

Foundation for Social Welfare Services
212, Cannon Road
MT-SVR 9034 Santa Venera

Website
Tel.: +356 22 58 89 39
E-mail: secretariat.fsws-headoffice@gov.mt

General Pages

 JobsPlus
Birzebbuga Road
MT-BBG 3000 Hal Far

Website
Tel.: +356 21 65 49 40
E-mail: jobsplus@gov.mt

Zdrowie

Office of the Deputy Prime Minister and Ministry for Health
15, Palazzo Castellania
Merchants Street
MT-VLT 1171 Valletta

Website
Tel.: +356 22 99 23 81
E-mail: crossborderhealth@gov.mt

Office of the Deputy Prime Ministry and Ministry for Health
15, Palazzo Castellania
Merchants Street
MT-VLT 1171 Valletta

Contacts
Website

Tel.: +356 21 22 40 71

Department for Social Security
38, Ordnance Street
MT-VLT 2000 Valletta

Website
Tel.: +356 25 90 30 00
E-mail: social.security@gov.mt

Zakup leków na receptę za granicą

Office of the Deputy Prime Minister and Ministry for Health
15, Palazzo Castellania
Merchants Street
MT-VLT 1171 Valletta

Website
Tel.: +356 22 99 23 81
E-mail: crossborderhealth@gov.mt

Office of the Deputy Prime Ministry and Ministry for Health
15, Palazzo Castellania
Merchants Street
MT-VLT 1171 Valletta

Contacts
Website

Tel.: +356 21 22 40 71

Department for Social Security
38, Ordnance Street
MT-VLT 2000 Valletta

Website
Tel.: +356 25 90 30 00
E-mail: social.security@gov.mt

Recepty za granicą: wydatki i zwrot kosztów

Office of the Deputy Prime Minister and Ministry for Health
15, Palazzo Castellania
Merchants Street
MT-VLT 1171 Valletta

Website
Tel.: +356 22 99 23 81
E-mail: crossborderhealth@gov.mt

Office of the Deputy Prime Ministry and Ministry for Health
15, Palazzo Castellania
Merchants Street
MT-VLT 1171 Valletta

Contacts
Website

Tel.: +356 21 22 40 71

Department for Social Security
38, Ordnance Street
MT-VLT 2000 Valletta

Website
Tel.: +356 25 90 30 00
E-mail: social.security@gov.mt

Realizacja recepty za granicą

Office of the Deputy Prime Minister and Ministry for Health
15, Palazzo Castellania
Merchants Street
MT-VLT 1171 Valletta

Website
Tel.: +356 22 99 23 81
E-mail: crossborderhealth@gov.mt

Office of the Deputy Prime Ministry and Ministry for Health
15, Palazzo Castellania
Merchants Street
MT-VLT 1171 Valletta

Contacts
Website

Tel.: +356 21 22 40 71

Department for Social Security
38, Ordnance Street
MT-VLT 2000 Valletta

Website
Tel.: +356 25 90 30 00
E-mail: social.security@gov.mt

Planowane leczenie za granicą

Office of the Deputy Prime Minister and Ministry for Health
15, Palazzo Castellania
Merchants Street
MT-VLT 1171 Valletta

Website
Tel.: +356 22 99 23 81
E-mail: crossborderhealth@gov.mt

Office of the Deputy Prime Ministry and Ministry for Health
15, Palazzo Castellania
Merchants Street
MT-VLT 1171 Valletta

Contacts
Website

Tel.: +356 21 22 40 71

Department for Social Security
38, Ordnance Street
MT-VLT 2000 Valletta

Website
Tel.: +356 25 90 30 00
E-mail: social.security@gov.mt

Wydatki i zwrot kosztów: planowane leczenie za granicą

Office of the Deputy Prime Minister and Ministry for Health
15, Palazzo Castellania
Merchants Street
MT-VLT 1171 Valletta

Website
Tel.: +356 22 99 23 81
E-mail: crossborderhealth@gov.mt

Office of the Deputy Prime Ministry and Ministry for Health
15, Palazzo Castellania
Merchants Street
MT-VLT 1171 Valletta

Contacts
Website

Tel.: +356 21 22 40 71

Department for Social Security
38, Ordnance Street
MT-VLT 2000 Valletta

Website
Tel.: +356 25 90 30 00
E-mail: social.security@gov.mt

Planowanie leczenia za granicą

Office of the Deputy Prime Minister and Ministry for Health
15, Palazzo Castellania
Merchants Street
MT-VLT 1171 Valletta

Website
Tel.: +356 22 99 23 81
E-mail: crossborderhealth@gov.mt

Office of the Deputy Prime Ministry and Ministry for Health
15, Palazzo Castellania
Merchants Street
MT-VLT 1171 Valletta

Contacts
Website

Tel.: +356 21 22 40 71

Department for Social Security
38, Ordnance Street
MT-VLT 2000 Valletta

Website
Tel.: +356 25 90 30 00
E-mail: social.security@gov.mt

Punkty informacyjne: planowane leczenie za granicą

Office of the Deputy Prime Minister and Ministry for Health
15, Palazzo Castellania
Merchants Street
MT-VLT 1171 Valletta

Website
Tel.: +356 22 99 23 81
E-mail: crossborderhealth@gov.mt

Office of the Deputy Prime Ministry and Ministry for Health
15, Palazzo Castellania
Merchants Street
MT-VLT 1171 Valletta

Contacts
Website

Tel.: +356 21 22 40 71

Department for Social Security
38, Ordnance Street
MT-VLT 2000 Valletta

Website
Tel.: +356 25 90 30 00
E-mail: social.security@gov.mt

Nieplanowane leczenie medyczne

Office of the Deputy Prime Minister and Ministry for Health
15, Palazzo Castellania
Merchants Street
MT-VLT 1171 Valletta

Website
Tel.: +356 22 99 23 81
E-mail: crossborderhealth@gov.mt

Office of the Deputy Prime Ministry and Ministry for Health
15, Palazzo Castellania
Merchants Street
MT-VLT 1171 Valletta

Contacts
Website

Tel.: +356 21 22 40 71

Department for Social Security
38, Ordnance Street
MT-VLT 2000 Valletta

Website
Tel.: +356 25 90 30 00
E-mail: social.security@gov.mt

Wizyta u lekarza i leczenie szpitalne za granicą

Office of the Deputy Prime Minister and Ministry for Health
15, Palazzo Castellania
Merchants Street
MT-VLT 1171 Valletta

Website
Tel.: +356 22 99 23 81
E-mail: crossborderhealth@gov.mt

Office of the Deputy Prime Ministry and Ministry for Health
15, Palazzo Castellania
Merchants Street
MT-VLT 1171 Valletta

Contacts
Website

Tel.: +356 21 22 40 71

Department for Social Security
38, Ordnance Street
MT-VLT 2000 Valletta

Website
Tel.: +356 25 90 30 00
E-mail: social.security@gov.mt

Ubezpieczenie zdrowotne na krótkie wyjazdy

Office of the Deputy Prime Minister and Ministry for Health
15, Palazzo Castellania
Merchants Street
MT-VLT 1171 Valletta

Website
Tel.: +356 22 99 23 81
E-mail: crossborderhealth@gov.mt

Office of the Deputy Prime Ministry and Ministry for Health
15, Palazzo Castellania
Merchants Street
MT-VLT 1171 Valletta

Contacts
Website

Tel.: +356 21 22 40 71

Department for Social Security
38, Ordnance Street
MT-VLT 2000 Valletta

Website
Tel.: +356 25 90 30 00
E-mail: social.security@gov.mt

Nieplanowane leczenie medyczne: koszty i ich zwrot

Office of the Deputy Prime Minister and Ministry for Health
15, Palazzo Castellania
Merchants Street
MT-VLT 1171 Valletta

Website
Tel.: +356 22 99 23 81
E-mail: crossborderhealth@gov.mt

Office of the Deputy Prime Ministry and Ministry for Health
15, Palazzo Castellania
Merchants Street
MT-VLT 1171 Valletta

Contacts
Website

Tel.: +356 21 22 40 71

Department for Social Security
38, Ordnance Street
MT-VLT 2000 Valletta

Website
Tel.: +356 25 90 30 00
E-mail: social.security@gov.mt

Życie za granicą

Office of the Deputy Prime Minister and Ministry for Health
15, Palazzo Castellania
Merchants Street
MT-VLT 1171 Valletta

Website
Tel.: +356 22 99 23 81
E-mail: crossborderhealth@gov.mt

Office of the Deputy Prime Ministry and Ministry for Health
15, Palazzo Castellania
Merchants Street
MT-VLT 1171 Valletta

Contacts
Website

Tel.: +356 21 22 40 71

Department for Social Security
38, Ordnance Street
MT-VLT 2000 Valletta

Website
Tel.: +356 25 90 30 00
E-mail: social.security@gov.mt

Twoje ubezpieczenie zdrowotne

Office of the Deputy Prime Minister and Ministry for Health
15, Palazzo Castellania
Merchants Street
MT-VLT 1171 Valletta

Website
Tel.: +356 22 99 23 81
E-mail: crossborderhealth@gov.mt

Office of the Deputy Prime Ministry and Ministry for Health
15, Palazzo Castellania
Merchants Street
MT-VLT 1171 Valletta

Contacts
Website

Tel.: +356 21 22 40 71

Department for Social Security
38, Ordnance Street
MT-VLT 2000 Valletta

Website
Tel.: +356 25 90 30 00
E-mail: social.security@gov.mt

Formalności związane z pobytem

Formalności związane z pobytem

Identity Malta Agency
Mediterranean Conference Centre
Old Hospital Street
MT-VLT 1645 Valletta

Website
Tel.: Central VISA Unit: +356 25 90 45 50
Tel.: Citizenship: +356 25 90 46 00
Tel.: Expatriates e-Residency Cards: +356 25 90 48 00
Tel.: IIP and Corporate Services: +356 21 22 52 32
E-mail: enquiries@identitymalta.com

Dokumenty i formalności

Pobyt stały (powyżej pięciu lat) obywateli UE

Formalności związane z pobytem

Identity Malta Agency
Mediterranean Conference Centre
Old Hospital Street
MT-VLT 1645 Valletta

Website
Tel.: Central VISA Unit: +356 25 90 45 50
Tel.: Citizenship: +356 25 90 46 00
Tel.: Expatriates e-Residency Cards: +356 25 90 48 00
Tel.: IIP and Corporate Services: +356 21 22 52 32
E-mail: enquiries@identitymalta.com

Pobyt stały (powyżej pięciu lat) członków rodziny niebędących obywatelami UE

Formalności związane z pobytem

Identity Malta Agency
Mediterranean Conference Centre
Old Hospital Street
MT-VLT 1645 Valletta

Website
Tel.: Central VISA Unit: +356 25 90 45 50
Tel.: Citizenship: +356 25 90 46 00
Tel.: Expatriates e-Residency Cards: +356 25 90 48 00
Tel.: IIP and Corporate Services: +356 21 22 52 32
E-mail: enquiries@identitymalta.com

Rejestracja członków rodziny będących obywatelami UE w innym kraju UE

Formalności związane z pobytem

Identity Malta Agency
Mediterranean Conference Centre
Old Hospital Street
MT-VLT 1645 Valletta

Website
Tel.: Central VISA Unit: +356 25 90 45 50
Tel.: Citizenship: +356 25 90 46 00
Tel.: Expatriates e-Residency Cards: +356 25 90 48 00
Tel.: IIP and Corporate Services: +356 21 22 52 32
E-mail: enquiries@identitymalta.com

Rejestracja członków rodziny pochodzących spoza UE w innym kraju UE

Formalności związane z pobytem

Identity Malta Agency
Mediterranean Conference Centre
Old Hospital Street
MT-VLT 1645 Valletta

Website
Tel.: Central VISA Unit: +356 25 90 45 50
Tel.: Citizenship: +356 25 90 46 00
Tel.: Expatriates e-Residency Cards: +356 25 90 48 00
Tel.: IIP and Corporate Services: +356 21 22 52 32
E-mail: enquiries@identitymalta.com

Zarejestrowanie pobytu za granicą

Formalności związane z pobytem

Identity Malta Agency
Mediterranean Conference Centre
Old Hospital Street
MT-VLT 1645 Valletta

Website
Tel.: Central VISA Unit: +356 25 90 45 50
Tel.: Citizenship: +356 25 90 46 00
Tel.: Expatriates e-Residency Cards: +356 25 90 48 00
Tel.: IIP and Corporate Services: +356 21 22 52 32
E-mail: enquiries@identitymalta.com

Zgłaszanie pobytu na krótki czas (poniżej trzech miesięcy)

Formalności związane z pobytem

Identity Malta Agency
Mediterranean Conference Centre
Old Hospital Street
MT-VLT 1645 Valletta

Website
Tel.: Central VISA Unit: +356 25 90 45 50
Tel.: Citizenship: +356 25 90 46 00
Tel.: Expatriates e-Residency Cards: +356 25 90 48 00
Tel.: IIP and Corporate Services: +356 21 22 52 32
E-mail: enquiries@identitymalta.com

Wybory za granicą

Wybory europejskie

Formalności związane z pobytem

Identity Malta Agency
Mediterranean Conference Centre
Old Hospital Street
MT-VLT 1645 Valletta

Website
Tel.: Central VISA Unit: +356 25 90 45 50
Tel.: Citizenship: +356 25 90 46 00
Tel.: Expatriates e-Residency Cards: +356 25 90 48 00
Tel.: IIP and Corporate Services: +356 21 22 52 32
E-mail: enquiries@identitymalta.com

Wybory samorządowe

Formalności związane z pobytem

Identity Malta Agency
Mediterranean Conference Centre
Old Hospital Street
MT-VLT 1645 Valletta

Website
Tel.: Central VISA Unit: +356 25 90 45 50
Tel.: Citizenship: +356 25 90 46 00
Tel.: Expatriates e-Residency Cards: +356 25 90 48 00
Tel.: IIP and Corporate Services: +356 21 22 52 32
E-mail: enquiries@identitymalta.com

Wybory w kraju pochodzenia

Formalności związane z pobytem

Identity Malta Agency
Mediterranean Conference Centre
Old Hospital Street
MT-VLT 1645 Valletta

Website
Tel.: Central VISA Unit: +356 25 90 45 50
Tel.: Citizenship: +356 25 90 46 00
Tel.: Expatriates e-Residency Cards: +356 25 90 48 00
Tel.: IIP and Corporate Services: +356 21 22 52 32
E-mail: enquiries@identitymalta.com

Prawo pobytu dla rodzin

Zarejestrowane związki partnerskie

Formalności związane z pobytem

Identity Malta Agency
Mediterranean Conference Centre
Old Hospital Street
MT-VLT 1645 Valletta

Website
Tel.: Central VISA Unit: +356 25 90 45 50
Tel.: Citizenship: +356 25 90 46 00
Tel.: Expatriates e-Residency Cards: +356 25 90 48 00
Tel.: IIP and Corporate Services: +356 21 22 52 32
E-mail: enquiries@identitymalta.com

Osoby poszukujące pracy - prawa przysługujące członkom rodziny

Formalności związane z pobytem

Identity Malta Agency
Mediterranean Conference Centre
Old Hospital Street
MT-VLT 1645 Valletta

Website
Tel.: Central VISA Unit: +356 25 90 45 50
Tel.: Citizenship: +356 25 90 46 00
Tel.: Expatriates e-Residency Cards: +356 25 90 48 00
Tel.: IIP and Corporate Services: +356 21 22 52 32
E-mail: enquiries@identitymalta.com

Inni członkowie rodziny

Formalności związane z pobytem

Identity Malta Agency
Mediterranean Conference Centre
Old Hospital Street
MT-VLT 1645 Valletta

Website
Tel.: Central VISA Unit: +356 25 90 45 50
Tel.: Citizenship: +356 25 90 46 00
Tel.: Expatriates e-Residency Cards: +356 25 90 48 00
Tel.: IIP and Corporate Services: +356 21 22 52 32
E-mail: enquiries@identitymalta.com

Prawa współmałżonków i dzieci w UE

Formalności związane z pobytem

Identity Malta Agency
Mediterranean Conference Centre
Old Hospital Street
MT-VLT 1645 Valletta

Website
Tel.: Central VISA Unit: +356 25 90 45 50
Tel.: Citizenship: +356 25 90 46 00
Tel.: Expatriates e-Residency Cards: +356 25 90 48 00
Tel.: IIP and Corporate Services: +356 21 22 52 32
E-mail: enquiries@identitymalta.com

Współmałżonkowie i dzieci niebędący obywatelami UE

Formalności związane z pobytem

Identity Malta Agency
Mediterranean Conference Centre
Old Hospital Street
MT-VLT 1645 Valletta

Website
Tel.: Central VISA Unit: +356 25 90 45 50
Tel.: Citizenship: +356 25 90 46 00
Tel.: Expatriates e-Residency Cards: +356 25 90 48 00
Tel.: IIP and Corporate Services: +356 21 22 52 32
E-mail: enquiries@identitymalta.com

Twoi rodzice

Formalności związane z pobytem

Identity Malta Agency
Mediterranean Conference Centre
Old Hospital Street
MT-VLT 1645 Valletta

Website
Tel.: Central VISA Unit: +356 25 90 45 50
Tel.: Citizenship: +356 25 90 46 00
Tel.: Expatriates e-Residency Cards: +356 25 90 48 00
Tel.: IIP and Corporate Services: +356 21 22 52 32
E-mail: enquiries@identitymalta.com

Prawo pobytu

Osoby poszukujące pracy – przepisy dotyczące prawa pobytu

Formalności związane z pobytem

Identity Malta Agency
Mediterranean Conference Centre
Old Hospital Street
MT-VLT 1645 Valletta

Website
Tel.: Central VISA Unit: +356 25 90 45 50
Tel.: Citizenship: +356 25 90 46 00
Tel.: Expatriates e-Residency Cards: +356 25 90 48 00
Tel.: IIP and Corporate Services: +356 21 22 52 32
E-mail: enquiries@identitymalta.com

Emeryci i renciści – prawo pobytu

Formalności związane z pobytem

Identity Malta Agency
Mediterranean Conference Centre
Old Hospital Street
MT-VLT 1645 Valletta

Website
Tel.: Central VISA Unit: +356 25 90 45 50
Tel.: Citizenship: +356 25 90 46 00
Tel.: Expatriates e-Residency Cards: +356 25 90 48 00
Tel.: IIP and Corporate Services: +356 21 22 52 32
E-mail: enquiries@identitymalta.com

Studenci – przepisy dotyczące prawa pobytu

Formalności związane z pobytem

Identity Malta Agency
Mediterranean Conference Centre
Old Hospital Street
MT-VLT 1645 Valletta

Website
Tel.: Central VISA Unit: +356 25 90 45 50
Tel.: Citizenship: +356 25 90 46 00
Tel.: Expatriates e-Residency Cards: +356 25 90 48 00
Tel.: IIP and Corporate Services: +356 21 22 52 32
E-mail: enquiries@identitymalta.com

Pracownicy – przepisy dotyczące prawa pobytu

Formalności związane z pobytem

Identity Malta Agency
Mediterranean Conference Centre
Old Hospital Street
MT-VLT 1645 Valletta

Website
Tel.: Central VISA Unit: +356 25 90 45 50
Tel.: Citizenship: +356 25 90 46 00
Tel.: Expatriates e-Residency Cards: +356 25 90 48 00
Tel.: IIP and Corporate Services: +356 21 22 52 32
E-mail: enquiries@identitymalta.com

Podróże

Ministerstwo spraw zagranicznych

Ministeru għall-Affarijiet Barranin
Ministry of Foreign Affairs

Palazzo Parisio
Merchants Street
MT-VLT 1171 Valletta

Website
Tel.: +356 21 24 21 91
E-mail: info.mfa@gov.mt

Department of Customs
Custom House
Lascaris Wharf
MT-VLT 1920 Valletta

Website
Tel.: +356 25 68 52 50
E-mail: vat@gov.mt

Krajowe organy odpowiedzialne za egzekwowanie przepisów

Malta Competition and Consumer Affairs Authority
Mizzi House
National Road
MT-HMR 9010 Blata l-Bajda

Website
Tel.: +356 23 95 20 00
Fax: +356 21 24 24 06
E-mail: airpassengersrights.ccd.gov.mt

Powadzenie pojazdu za granicą

Prawo jazdy i ubezpieczenie

Prawo jazdy

Transport Malta - Licensing and Testing Directorate
Hornworks Ditch
MT-FRN 1230 Floriana

Website
Tel.: +356 80 07 23 09

Utrata, kradzież i wydanie wtórnika prawa jazdy na wakacjach

Prawo jazdy

Transport Malta - Licensing and Testing Directorate
Hornworks Ditch
MT-FRN 1230 Floriana

Website
Tel.: +356 80 07 23 09

Prawa pasażerów

Prawa pasażerów linii lotniczych

Krajowe organy odpowiedzialne za egzekwowanie przepisów

Malta Competition and Consumer Affairs Authority
Mizzi House
National Road
MT-HMR 9010 Blata l-Bajda

Website
Tel.: +356 23 95 20 00
Fax: +356 21 24 24 06
E-mail: airpassengersrights.ccd.gov.mt

Transport i niepełnosprawność

Unijna karta parkingowa dla osób niepełnosprawnych

Unijna karta parkingowa dla osób niepełnosprawnych

Kummissjoni Nazzjonali Persuni b'Dizabilita (KNPD)
National Commission Persons with Disability

Triq Braille
MT-SVR 1619 Santa Venera

Website
Tel.: +356 21 48 77 89
E-mail: helpdesk@knpd.org

Pojazdy

Prawo jazdy

Transport Malta - Licensing and Testing Directorate
Hornworks Ditch
MT-FRN 1230 Floriana

Website
Tel.: +356 80 07 23 09

Unijna karta parkingowa dla osób niepełnosprawnych

Kummissjoni Nazzjonali Persuni b'Dizabilita (KNPD)
National Commission Persons with Disability

Triq Braille
MT-SVR 1619 Santa Venera

Website
Tel.: +356 21 48 77 89
E-mail: helpdesk@knpd.org

Samochody

Zakup lub leasing samochodu

European Consumer Centre Malta
47A, South Street
MT-VLT 1101 Valletta

Website
Tel.: +356 21 22 19 01
E-mail: ecc.malta@gov.mt

Samochody służbowe

Rejestracja

Transport Malta - Land Transport Directorate
Sa Maison Road
MT-FRN 1612 Floriana

Website
Tel.: +356 25 56 00 00
E-mail: info.tm@transport.gov.mt

Prawo jazdy

Prawo jazdy

Transport Malta - Licensing and Testing Directorate
Hornworks Ditch
MT-FRN 1230 Floriana

Website
Tel.: +356 80 07 23 09

Uznawanie i ważność prawa jazdy

Prawo jazdy

Transport Malta - Licensing and Testing Directorate
Hornworks Ditch
MT-FRN 1230 Floriana

Website
Tel.: +356 80 07 23 09

Przedłużenie okresu ważności i wymiana prawa jazdy

Prawo jazdy

Transport Malta - Licensing and Testing Directorate
Hornworks Ditch
MT-FRN 1230 Floriana

Website
Tel.: +356 80 07 23 09

Uzyskanie prawa jazdy w UE

Prawo jazdy

Transport Malta - Licensing and Testing Directorate
Hornworks Ditch
MT-FRN 1230 Floriana

Website
Tel.: +356 80 07 23 09

Rejestracja

Rejestracja

Transport Malta - Land Transport Directorate
Sa Maison Road
MT-FRN 1612 Floriana

Website
Tel.: +356 25 56 00 00
E-mail: info.tm@transport.gov.mt

Rejestracja samochodu i inne formalności

Rejestracja

Transport Malta - Land Transport Directorate
Sa Maison Road
MT-FRN 1612 Floriana

Website
Tel.: +356 25 56 00 00
E-mail: info.tm@transport.gov.mt

Rejestracja samochodu w innym kraju UE

Rejestracja

Transport Malta - Land Transport Directorate
Sa Maison Road
MT-FRN 1612 Floriana

Website
Tel.: +356 25 56 00 00
E-mail: info.tm@transport.gov.mt

Praca i emerytura

 JobsPlus
Birzebbuga Road
MT-BBG 3000 Hal Far

Website
Tel.: +356 21 65 49 40
E-mail: jobsplus@gov.mt

Department of Social Security
38, Ordnance Street
MT-VLT 1021 Valletta

Website
Tel.: +356 25 90 30 00
E-mail: pensions@gov.mt

Department for Industrial and Employment Relations
121, Melita Street
MT-VLT 1121 Valletta

Website
Tel.: +356 23 97 51 99
Fax: +356 21 24 31 77
E-mail: info.dier@gov.mt

Znalezienie pracy za granicą

Dostęp do miejsc pracy w sektorze publicznym

 JobsPlus
Birzebbuga Road
MT-BBG 3000 Hal Far

Website
Tel.: +356 21 65 49 40
E-mail: jobsplus@gov.mt

Jeśli nie znajdziesz pracy

 JobsPlus
Birzebbuga Road
MT-BBG 3000 Hal Far

Website
Tel.: +356 21 65 49 40
E-mail: jobsplus@gov.mt

Transfer zasiłku dla bezrobotnych

 JobsPlus
Birzebbuga Road
MT-BBG 3000 Hal Far

Website
Tel.: +356 21 65 49 40
E-mail: jobsplus@gov.mt

Emerytura za granicą

Emerytura państwowa za granicą

Department of Social Security
38, Ordnance Street
MT-VLT 1021 Valletta

Website
Tel.: +356 25 90 30 00
E-mail: pensions@gov.mt

Dodatkowe świadczenia emerytalne za granicą

Department of Social Security
38, Ordnance Street
MT-VLT 1021 Valletta

Website
Tel.: +356 25 90 30 00
E-mail: pensions@gov.mt

Bezrobocie i świadczenia społeczne

Renta rodzinna i świadczenia z tytułu śmierci

 JobsPlus
Birzebbuga Road
MT-BBG 3000 Hal Far

Website
Tel.: +356 21 65 49 40
E-mail: jobsplus@gov.mt

Zabezpieczenie społeczne za granicą

 JobsPlus
Birzebbuga Road
MT-BBG 3000 Hal Far

Website
Tel.: +356 21 65 49 40
E-mail: jobsplus@gov.mt

Systemy zabezpieczenia społecznego w UE

 JobsPlus
Birzebbuga Road
MT-BBG 3000 Hal Far

Website
Tel.: +356 21 65 49 40
E-mail: jobsplus@gov.mt

Bezrobocie za granicą

 JobsPlus
Birzebbuga Road
MT-BBG 3000 Hal Far

Website
Tel.: +356 21 65 49 40
E-mail: jobsplus@gov.mt

Prawo do zabezpieczenia społecznego – przydatne formularze

 JobsPlus
Birzebbuga Road
MT-BBG 3000 Hal Far

Website
Tel.: +356 21 65 49 40
E-mail: jobsplus@gov.mt

Praca za granicą

Pracownicy delegowani

Department for Industrial and Employment Relations
121, Melita Street
MT-VLT 1121 Valletta

Website
Tel.: +356 23 97 51 99
Fax: +356 21 24 31 77
E-mail: info.dier@gov.mt

Urzędnicy służby cywilnej pracujący za granicą

 JobsPlus
Birzebbuga Road
MT-BBG 3000 Hal Far

Website
Tel.: +356 21 65 49 40
E-mail: jobsplus@gov.mt

Pracownicy transgraniczni

 JobsPlus
Birzebbuga Road
MT-BBG 3000 Hal Far

Website
Tel.: +356 21 65 49 40
E-mail: jobsplus@gov.mt

Równe traktowanie

 JobsPlus
Birzebbuga Road
MT-BBG 3000 Hal Far

Website
Tel.: +356 21 65 49 40
E-mail: jobsplus@gov.mt

Zezwolenia na pracę

 JobsPlus
Birzebbuga Road
MT-BBG 3000 Hal Far

Website
Tel.: +356 21 65 49 40
E-mail: jobsplus@gov.mt

Wybierz kraj

Udostępnij tę stronę: