Narzędzia serwisu

Wybór języka

Flaga UE

Ścieżka nawigacji

Menu

Krajowe punkty kontaktowe - Irlandia

 • Podróże

  Ministerstwo spraw zagranicznych

  Department of Foreign Affairs and Trade
  80 St Stephen's Green
  IE - Dublin 2

  Tel.: + 353 1 478 0822
  E-mail
  Website

  Urząd podatkowy i celny

  Office of the Revenue Commissioners
  Dublin Castle
  Dublin 2
  Ireland

  Website

  Krajowe organy wykonawcze

  Commission for Aviation Regulation
  3rd Floor
  Alexandra House
  Earlsfort Terrace
  I - Dublin2
  Tel: +353-166.11.700
  Fax: +353-166.11.269
  Email: info[at]aviationreg.ie
  Internet

 • Praca

  Urząd ds. emerytur

  Department of Social Protection
  Pension Services Office (PSO)
  College Road
  IE - Sligo
  Tel : + 353 71 915 7100
  Website

  Pensions Board
  Verschoyle House
  28-30 Lower Mount Street
  IE - Dublin 2
  Tel.: + 353 1 613 1900
  E-mail: info[a]pensionsboard.ie
  Website

  Department of Public Expenditure and Reform
  Public Service Pensions
  Government Buildings
  Upper Merrion Street
  IE - Dublin 2

  Tel.: + 353 1 676 7571
  Website

  Publiczne służby zatrudnienia

  Biuro łącznikowe dla pracowników delegowanych

  Workplace Relations Customers Service Unit
  Mr. Fran Power
  O'Brien Road
  Carlow Town

  Co. Carlow
  Tel.: +35 / 3 59 917 8956
  Fax: +35 / 3 59 917 8909
  E-mail: fran_power@djei.ie
  Website

  Workplace Contact Unit
  Health and Safety Authority

  Ms. Annette Slater
  Metropolitan Building
  James Joyce House
  Dublin 1

  Tel.: +35 / 3 1 614 7000
  Fax: +35 / 3 1 614 7125
  E-mail: wcu@hsa.ie
  Website

   

 • Pojazdy

  Prawo jazdy

  Motor tax general information
  http://www.ndls.ie

  Motor Taxation Office
  Athy Road, Carlow, County Carlow
  Tel.: + 353 599 170 342
  E-mail: motortax[a]carlowcoco.ie

  Ubezpieczenie

  Information centre

  Motor Insurers' Bureau - Ireland
  Insurance House
  39 Molesworth St
  IRL - Dublin 2

  Tel.: + 353 1 676 99 44
  E-mail: info[at]mibi.ie
  Website

  Compensation body

  Motor Insurers' Bureau - Ireland
  Insurance House

  39 Molesworth St
  IRL - Dublin 2

  Tel.: + 353 1 676 99 44
  E-mail: info[at]mibi.ie
  Website

  Rejestracja

  Information relating to importing a vehicle into Ireland

  Website

  Information relating to all Revenue Contact points

  Website

  Link to National Car Testing Service (NCTS) Centres

  Unijna karta parkingowa dla osób niepełnosprawnych

  Department of Transport, Tourism and Sport, Road Safety Division
  Leeson Lane
  IE - Dublin 2

  E-mail: RoadSafety@dttas.ie

  Irish Wheelchair Association (IWA)
  Parking Section
  National Mobility Centre
  Ballinagappa Road
  Clane
  IE - Co Kildare

  Tel.: + 353 45 893 094/095
  Website
  E-mail: maats@iwa.ie

  Disabled Drivers Association of Ireland
  Parking Card Section
  Ballindine
  Claremorris
  IE - Co. Mayo

  Tel.: + 353 94 936 4054
  Website
  E-mail: parkingcard@ddai.ie

 • Formalności związane z pobytem

  Formalności związane z pobytem

  Irish Naturalisation and Immigration Service Department of Justice and Law Reform
  EU Treaty Rights Section
  13/14 Burgh Quay IE - Dublin 2
  E-mail: eutreatyrights[at]justice.ie
  Website

 • Edukacja i młodzież

  Unijne programy wymiany

  Léargas the Exchange Bureau (Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig, Study visits)
  Fitzwilliam Court, Leeson Close
  Dublin 2

  Tel.: +353 1 873 1411
  Fax: +353 1 873 1316
  E-mail: lifelonglearning[at]leargas.ie
  Websites:
  http://www.llp.ie
  http://www.leargas.ie/

  The Higher Education Authority (Erasmus)
  Brooklawn House, Crampton Avenue, Shelbourne Road
  IE-Dublin 4
  Tel.: +353 1 231 7100
  Fax: +353 1 231 7172
  E-mail:  info[at]hea.ie
  Website

  Wolontariat

  LEARGAS - The Exchange Bureau
  Youth Work Service

  Fitzwilliam Court, Leeson Close
  Dublin 2
  Tel: +353 1 873 1411
  Fax: +353 1 873 1316
  E-mail: youth[at]leargas.ie
  Website

 • Zdrowie

  Zabezpieczenia społeczne

  Health & Safety Authority
  The Metropolitan Building
  James Joyce Street
  Dublin 1
  IE - D01 K0Y8

  Tel.: +353 1 614 7000
  E-mail: wcu@hsa.ie
  Website

  Urząd ds. zdrowia

  Department of Health
  Hawkins House
  Hawkins Street

  Dublin 2
  IE - D02 VW90

  Tel.: +353 1 63 54 000
  E-mail: info@health.gov.ie
  Website

  Krajowe punkty kontaktowe ds. transgranicznej opieki zdrowotnej

  Cross-Border Healthcare Directive Department
  St Canice's Hospital
  Dublin Road
  Kilkenny
  Tel.:
  +353 56 778 4546
  E-mail: crossborderdirective@hse.ie
  Website

 • Rodzina

  Family benefits

  Department of Social Protection
  Information Services

  College Road
  IE - Sligo
  Tel.: + 353 71 919 3313
  Website

  Rozwód i separacja
  Zasiłek alimentacyjny
  Obowiązki rodzicielskie
  Uprowadzenie dziecka
  Adopcja

  Department of Children & Youth Affairs
  43-49 Mespil Road
  IE -Dublin 4

  Tel: +353 1 6473000
  Fax: +353 1 6473101

  E-mail
  Website

 • Konsumenci

  Europejskie Centrum Konsumenckie

  European Consumer Centre (ECC) Ireland
  MACRO Centre
  1 Green St,
  Dublin 7

  Tel.: +353 1 879 76 20
  E-mail:  info[at]eccireland.ie
  Website

  Organy ds. rozstrzygania sporów finansowych

  Biúró an Ombudsman um Sheirbhísí Airgeadais
  Financial Services Ombudsman's Bureau
  (It is also the Irish branch of  FinNet, the European Commission's financial dispute resolution network of national out-of-court complaint schemes in the EU/EEA that are responsible for handling disputes between consumers and financial services providers)
  3rd Floor Lincoln House, Lincoln Place
  IE - Dublin 2

  Low call number/ 1890 88 20 90
  Fax : +353 1 6620890
  E-mail
  Website

  Alternatywne metody rozwiązywania sporów

  Direct Selling Association of Ireland
  19, Herbert Street
  Dublin 2
  IE - Ireland

  Tel.: +353 (0) 87 243 6780
  E-mail 
  Website

  Wykonywanie i współpraca transgraniczna

  The Competition and Consumer Protection Commission
  PO Box 12585
  IE - Dublin 1
  Tel.: +353 1 402 5500
  Fax.: 353 1 402 5501

  Consumer helpline: 1890 432 432

  E-mail
  Website