Εργαλεία εξυπηρέτησης

Επιλογή γλώσσας

Σημαία της ΕΕ

Διαδρομή πλοήγησης

Μενού

Αρμόδιοι επικοινωνίας στα κράτη μέλη - Ισλανδία

 • Ταξίδια

  Υπουργείο Εξωτερικών

  Ministry for foreign affairs
  Raudararstigur 25
  IS - 150 Reykjavik

  Tel.: + 354 545 9900
  E-mail: external[at]utn.stjr.is
  Website

  Εθνικές αρμόδιες αρχές

  Icelandic Transport Authority
  Ármúli 2
  IS - 108 Reykjavík
  Tel: +354 480 6000

  Email: icetra[at]icetra.is
  Website English (english)

  Φορέας αρμόδιος για τη φορολογία και τα τελωνεία

  Directorate of Internal Revenue
  Laugavegur 166
  IS - 150 Reykjavik

  Tel: +354 442 1000
  E-mail: rsk[at]rsk.is
  Website

 • Εργασία και συντάξεις

  Συνταξιοδοτικές αρχές

  Ministry of Finance and Economic Affairs
  Arnarhvoll vid Lindargotu
  IS - 101 Reykjavik
  Tel.: +354 545 9200
  Fax: +354 545 9299
  Email: postur[at]fjr.is
  Website

  The Social Insurance Administration
  Laugavegur 144
  IS - 105 Reykjavik

  Tel: +354 560 4400
  Fax: +354 560 4451
  Email: tr[at]tr.is
  Website

  Δημόσια υπηρεσία απασχόλησης

  Directorate of Labour
  Kringlunni 1
  IS - 103 Reykjavik
  Tel.: +354 515 4800
  Fax: +354 511 2520
  E-mail: postur[at]vmst.is
  Website

  Σύνδεσμος επικοινωνίας για τους αποσπασμένους εργαζομένους

  Ministry of Welfare
  Hafnarhusinu vid Tryggvagotu
  150 Reykjavik
  Tel.: +35 /45458100
  Fax: +35 /45519165
  E-mail:postur@vel.is
  Website

 • Οχήματα

  Ασφαλιστικός κλάδος

  Information centre

  Alpjódlegar Bifreidatryggingar á Islandi
  International Motor Insurance In Iceland

  Borgartúni 35
  IS - 105 Reykjavík

  Tel.: + 354 568 16 12
  Fax: + 354 591 04 19
  E-mail: abi[at]abi.is
  Website

  Compensation body

  Alpjódlegar Bifreidatryggingar á Islandi
  International Motor Insurance In Iceland
  Borgartúni 35
  IS - 105 Reykjavík
  Tel.: + 354 568 16 12
  Fax: + 354 591 04 19
  E-mail: abi[at]abi.is
  Website

  Εγγραφή

  Samgöngustofa
  Icelandic Transport Authority

  Ármúla 2
  IS - 108 Reykjavík

  Tel: +354 480 6000
  E-mail: icetra@icetra.is
  Website

  Άδεια οδήγησης

  District Commissioner

  Main page of the District Commissioner

  www.syslumenn.is (Only in Icelandic)

 • Διατυπώσεις διαμονής

  Διατυπώσεις διαμονής

  Registers Iceland
  Borgartúni 21
  IS - 105 Reykjavik

  Tel: +354 515 5300
  Fax: +354 515 5310
  E-mail: skra[at]skra.is
  Website


  Ministry of the Interior
  Sölvhólsgötu 7
  IS - 150 Reykjavík
  Tel: +354 545 9000
  E-mail: postur[at]irr.is
  Website English

 • Εκπαίδευση και Νεολαία

  Εθελοντισμός

  Icelandic National Agency of the Youth in Action Programme
  Sigtun 42
  IS - 105 Reykjavik

  Tel: +354 551 9300
  E-mail: euf[at]euf.is
  Website (in icelandic)

  Κέντρο Αναγνώρισης Ακαδημαϊκών Τίτλων και Πληροφόρησης

  ENIC/NARIC Iceland
  Haskolatorg - Saemundargata 4
  IS - 101 Reykjavik

  Tel: +354 525 5452
  E-mail: kei[at]hi.is
  Website English

  Εθνικός εκπαιδευτικός φορέας

  Ministry of Education, Science and Culture
  Solvholsgata 4
  IS - 150 Reykjavik
  Tel.: +354 545 9500
  Fax: +354 562 3068
  E-mail: postur[at]mrn.stjr.is
  Website English

  Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών

  International Office University of Iceland
  Haskolatorg - Saemundargata 4
  IS - 101 Reykjavik

  Tel: +354 525 4311
  E-mail: ask[at]hi.is
  Website English

 • Υγεία

  Υγειονομική αρχή

  Velferðarráðuneytið
  Ministry of Welfare

  Skogarhlid 6
  IS - 150 Reykjavik

  Tel.: +354 545 8100
  E-mail: postur@vel.is
  Website

  Κοινωνική ασφάλιση

  Velferðarráðuneytið
  Ministry of Welfare

  Skogarhlid 6
  IS - 150 Reykjavik

  Tel.: +354 545 8100
  E-mail: postur@vel.is
  Website

  Εθνικά σημεία επαφής για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη

  Sjúkratryggingar Íslands
  Icelandic Health Insurance

  Vínlandsleið 16
  IS -
  150 Reykjavík
  Tel: +354 515 0000
  Fax: +354 515 0057
  E-mail: international@sjukra.is
  Website

 • Οικογένεια

  Γάμος και άλλες μορφές συμβίωσης

  Registers Iceland
  Borgartúni 21
  IS -
  105 Reykjavík
  Tel: +354 515 5300
  Fax: +354 515 5310
  E-mail: skra[at]skra.is
  Website


  Ministry of the Interior
  Solvholsgata 7
  IS - 101 Reykjavik

  Tel: +354 545 9000
  Fax: +354 552 7340
  E-mail: postur[at]irr.is
  Website English(english)

  Family benefits

  Ministry of Welfare
  Hafnarhusinu vid Tryggvagotu
  IS - 150 Reykjavik
  Tel: + 354 545 8100
  Email: postur[at]vel.is
  Website

  Διαζύγιο και διάσταση
  Συντήρηση
  Γονική μέριμνα
  Απαγωγή παιδιών
  Υιοθεσία

  Ministry of the Interior
  Solvholsgata 7
  IS - 101 Reykjavik

  Tel: +354 545 9000
  E-mail: postur[at]irr.is
  Website English

  Government Agency for Child Protection
  Borgartúni 21
  IS - 105 Reykjavík

  Tel: +354 530 2600
  Fax: +354 530 2601
  E-mail:bvs[at]bvs.is
  Website

  The Icelandic Adoption Society
  Skipholt 50b
  IS - 105 Reykjavík

  Tel: +354 588 1480
  E-mail: isadopt[at]isadopt.is
  Website

 • Καταναλωτές

  Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών

  The Consumers' Association of Iceland
  Hverfisgata 105
  IS - 101 Reykjavik

  Tel: +354 545 1200
  E-mail: ns[at]ns.is
  Website

  Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτών

  ECC Iceland
  European Consumer Centre Iceland

  Hverfisgotu 105
  IS - 101 Reykjavik

  Tel: +354 545 1200
  E-mail: ecc[at]eccisland.is
  Website

  Φορείς επίλυσης χρηματοοικονομικών διαφορών

  The Financial Supervisory Authority, Iceland
  Katrínartún 2
  IS - 105 Reykjavik

  Tel: +354 520 3700
  E-mail: fme[at]fme.is
  Website

  Διασυνοριακός έλεγχος εφαρμογής της νομοθεσίας και συνεργασία

  The Financial Supervisory Authority, Iceland
  Katrínartún 2
  IS - 105 Reykjavik

  Tel: +354 520 3700
  E-mail: fme[at]fme.is
  Website