Αρμόδιοι επικοινωνίας στα κράτη μέλη - Γερμανία

Καταναλωτές

Der Online-Schlichter
Internet Ombudsman

c/o Zentrum für Europäischen Verbraucherschutz e.V.
Bahnhofsplatz 3
DE-77694 Kehl

Website Online-SchlichterdefrDas Europäische Verbraucherzentrumdefr
Tel.: +49 78 51 99 14 81 9
E-mail: mail@online-schlichter.de
E-mail: online-schlichter@cec-zev.eu

Europäisches Verbraucherzentrum Deutschland
European Consumer Centre Germany

Bahnhofsplatz 3
DE-77694 Kehl

Website
Tel.: +49 78 51 99 14 80
E-mail: info@cec-zev.eu

Deutscher Sparkassen- und Giroverband
German Savings Banks Association

Office in Berlin
Charlottenstraße 47
DE-10117 Berlin

Contact formWebsite
Tel.: +49 30 20 22 50

Πληροφορίες σχετικά με την αγορά υπηρεσιών στην ΕΕ

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit
Federal Office of Consumer Protection and Food Safety

Bundesallee 50
Gebäude 247
DE-38116 Braunschweig

Website
Tel.: +49 53 12 14 97 0
E-mail: poststelle@bvl.bund.de

Επίλυση διαφορών καταναλωτών

Der Online-Schlichter
Internet Ombudsman

c/o Zentrum für Europäischen Verbraucherschutz e.V.
Bahnhofsplatz 3
DE-77694 Kehl

Website Online-SchlichterdefrDas Europäische Verbraucherzentrumdefr
Tel.: +49 78 51 99 14 81 9
E-mail: mail@online-schlichter.de
E-mail: online-schlichter@cec-zev.eu

Europäisches Verbraucherzentrum Deutschland
European Consumer Centre Germany

Bahnhofsplatz 3
DE-77694 Kehl

Website
Tel.: +49 78 51 99 14 80
E-mail: info@cec-zev.eu

Deutscher Sparkassen- und Giroverband
German Savings Banks Association

Office in Berlin
Charlottenstraße 47
DE-10117 Berlin

Contact formWebsite
Tel.: +49 30 20 22 50

Πληροφορίες σχετικά με την αγορά υπηρεσιών στην ΕΕ

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit
Federal Office of Consumer Protection and Food Safety

Bundesallee 50
Gebäude 247
DE-38116 Braunschweig

Website
Tel.: +49 53 12 14 97 0
E-mail: poststelle@bvl.bund.de

Επίσημη νομική διαδικασία για τους καταναλωτές

Der Online-Schlichter
Internet Ombudsman

c/o Zentrum für Europäischen Verbraucherschutz e.V.
Bahnhofsplatz 3
DE-77694 Kehl

Website Online-SchlichterdefrDas Europäische Verbraucherzentrumdefr
Tel.: +49 78 51 99 14 81 9
E-mail: mail@online-schlichter.de
E-mail: online-schlichter@cec-zev.eu

Europäisches Verbraucherzentrum Deutschland
European Consumer Centre Germany

Bahnhofsplatz 3
DE-77694 Kehl

Website
Tel.: +49 78 51 99 14 80
E-mail: info@cec-zev.eu

Deutscher Sparkassen- und Giroverband
German Savings Banks Association

Office in Berlin
Charlottenstraße 47
DE-10117 Berlin

Contact formWebsite
Tel.: +49 30 20 22 50

Πληροφορίες σχετικά με την αγορά υπηρεσιών στην ΕΕ

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit
Federal Office of Consumer Protection and Food Safety

Bundesallee 50
Gebäude 247
DE-38116 Braunschweig

Website
Tel.: +49 53 12 14 97 0
E-mail: poststelle@bvl.bund.de

Άτυπη επίλυση διαφορών για καταναλωτές

Der Online-Schlichter
Internet Ombudsman

c/o Zentrum für Europäischen Verbraucherschutz e.V.
Bahnhofsplatz 3
DE-77694 Kehl

Website Online-SchlichterdefrDas Europäische Verbraucherzentrumdefr
Tel.: +49 78 51 99 14 81 9
E-mail: mail@online-schlichter.de
E-mail: online-schlichter@cec-zev.eu

Europäisches Verbraucherzentrum Deutschland
European Consumer Centre Germany

Bahnhofsplatz 3
DE-77694 Kehl

Website
Tel.: +49 78 51 99 14 80
E-mail: info@cec-zev.eu

Deutscher Sparkassen- und Giroverband
German Savings Banks Association

Office in Berlin
Charlottenstraße 47
DE-10117 Berlin

Contact formWebsite
Tel.: +49 30 20 22 50

Πληροφορίες σχετικά με την αγορά υπηρεσιών στην ΕΕ

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit
Federal Office of Consumer Protection and Food Safety

Bundesallee 50
Gebäude 247
DE-38116 Braunschweig

Website
Tel.: +49 53 12 14 97 0
E-mail: poststelle@bvl.bund.de

Eξωδικαστικές διαδικασίες για τους καταναλωτές

Der Online-Schlichter
Internet Ombudsman

c/o Zentrum für Europäischen Verbraucherschutz e.V.
Bahnhofsplatz 3
DE-77694 Kehl

Website Online-SchlichterdefrDas Europäische Verbraucherzentrumdefr
Tel.: +49 78 51 99 14 81 9
E-mail: mail@online-schlichter.de
E-mail: online-schlichter@cec-zev.eu

Europäisches Verbraucherzentrum Deutschland
European Consumer Centre Germany

Bahnhofsplatz 3
DE-77694 Kehl

Website
Tel.: +49 78 51 99 14 80
E-mail: info@cec-zev.eu

Deutscher Sparkassen- und Giroverband
German Savings Banks Association

Office in Berlin
Charlottenstraße 47
DE-10117 Berlin

Contact formWebsite
Tel.: +49 30 20 22 50

Πληροφορίες σχετικά με την αγορά υπηρεσιών στην ΕΕ

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit
Federal Office of Consumer Protection and Food Safety

Bundesallee 50
Gebäude 247
DE-38116 Braunschweig

Website
Tel.: +49 53 12 14 97 0
E-mail: poststelle@bvl.bund.de

Χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες

Deutscher Sparkassen- und Giroverband
German Savings Banks Association

Office in Berlin
Charlottenstraße 47
DE-10117 Berlin

Contact formWebsite
Tel.: +49 30 20 22 50

Τραπεζικοί λογαριασμοί στην ΕΕ

Deutscher Sparkassen- und Giroverband
German Savings Banks Association

Office in Berlin
Charlottenstraße 47
DE-10117 Berlin

Contact formWebsite
Tel.: +49 30 20 22 50

Καταναλωτικές πιστώσεις και δάνεια

Deutscher Sparkassen- und Giroverband
German Savings Banks Association

Office in Berlin
Charlottenstraße 47
DE-10117 Berlin

Contact formWebsite
Tel.: +49 30 20 22 50

Πληρωμές, μεταφορά χρημάτων και επιταγές

Deutscher Sparkassen- und Giroverband
German Savings Banks Association

Office in Berlin
Charlottenstraße 47
DE-10117 Berlin

Contact formWebsite
Tel.: +49 30 20 22 50

Ασφαλιστικά προϊόντα

Deutscher Sparkassen- und Giroverband
German Savings Banks Association

Office in Berlin
Charlottenstraße 47
DE-10117 Berlin

Contact formWebsite
Tel.: +49 30 20 22 50

Ενυπόθηκα δάνεια

Deutscher Sparkassen- und Giroverband
German Savings Banks Association

Office in Berlin
Charlottenstraße 47
DE-10117 Berlin

Contact formWebsite
Tel.: +49 30 20 22 50

Αγορές

Der Online-Schlichter
Internet Ombudsman

c/o Zentrum für Europäischen Verbraucherschutz e.V.
Bahnhofsplatz 3
DE-77694 Kehl

Website Online-SchlichterdefrDas Europäische Verbraucherzentrumdefr
Tel.: +49 78 51 99 14 81 9
E-mail: mail@online-schlichter.de
E-mail: online-schlichter@cec-zev.eu

Europäisches Verbraucherzentrum Deutschland
European Consumer Centre Germany

Bahnhofsplatz 3
DE-77694 Kehl

Website
Tel.: +49 78 51 99 14 80
E-mail: info@cec-zev.eu

Πληροφορίες σχετικά με την αγορά υπηρεσιών στην ΕΕ

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit
Federal Office of Consumer Protection and Food Safety

Bundesallee 50
Gebäude 247
DE-38116 Braunschweig

Website
Tel.: +49 53 12 14 97 0
E-mail: poststelle@bvl.bund.de

Πληροφορίες για τις συμβάσεις

Der Online-Schlichter
Internet Ombudsman

c/o Zentrum für Europäischen Verbraucherschutz e.V.
Bahnhofsplatz 3
DE-77694 Kehl

Website Online-SchlichterdefrDas Europäische Verbraucherzentrumdefr
Tel.: +49 78 51 99 14 81 9
E-mail: mail@online-schlichter.de
E-mail: online-schlichter@cec-zev.eu

Europäisches Verbraucherzentrum Deutschland
European Consumer Centre Germany

Bahnhofsplatz 3
DE-77694 Kehl

Website
Tel.: +49 78 51 99 14 80
E-mail: info@cec-zev.eu

Πληροφορίες σχετικά με την αγορά υπηρεσιών στην ΕΕ

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit
Federal Office of Consumer Protection and Food Safety

Bundesallee 50
Gebäude 247
DE-38116 Braunschweig

Website
Tel.: +49 53 12 14 97 0
E-mail: poststelle@bvl.bund.de

Εγγυήσεις και επιστροφές

Der Online-Schlichter
Internet Ombudsman

c/o Zentrum für Europäischen Verbraucherschutz e.V.
Bahnhofsplatz 3
DE-77694 Kehl

Website Online-SchlichterdefrDas Europäische Verbraucherzentrumdefr
Tel.: +49 78 51 99 14 81 9
E-mail: mail@online-schlichter.de
E-mail: online-schlichter@cec-zev.eu

Europäisches Verbraucherzentrum Deutschland
European Consumer Centre Germany

Bahnhofsplatz 3
DE-77694 Kehl

Website
Tel.: +49 78 51 99 14 80
E-mail: info@cec-zev.eu

Πληροφορίες σχετικά με την αγορά υπηρεσιών στην ΕΕ

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit
Federal Office of Consumer Protection and Food Safety

Bundesallee 50
Gebäude 247
DE-38116 Braunschweig

Website
Tel.: +49 53 12 14 97 0
E-mail: poststelle@bvl.bund.de

Τιμολόγηση και πληρωμές

Der Online-Schlichter
Internet Ombudsman

c/o Zentrum für Europäischen Verbraucherschutz e.V.
Bahnhofsplatz 3
DE-77694 Kehl

Website Online-SchlichterdefrDas Europäische Verbraucherzentrumdefr
Tel.: +49 78 51 99 14 81 9
E-mail: mail@online-schlichter.de
E-mail: online-schlichter@cec-zev.eu

Europäisches Verbraucherzentrum Deutschland
European Consumer Centre Germany

Bahnhofsplatz 3
DE-77694 Kehl

Website
Tel.: +49 78 51 99 14 80
E-mail: info@cec-zev.eu

Πληροφορίες σχετικά με την αγορά υπηρεσιών στην ΕΕ

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit
Federal Office of Consumer Protection and Food Safety

Bundesallee 50
Gebäude 247
DE-38116 Braunschweig

Website
Tel.: +49 53 12 14 97 0
E-mail: poststelle@bvl.bund.de

Αποστολή και παράδοση

Der Online-Schlichter
Internet Ombudsman

c/o Zentrum für Europäischen Verbraucherschutz e.V.
Bahnhofsplatz 3
DE-77694 Kehl

Website Online-SchlichterdefrDas Europäische Verbraucherzentrumdefr
Tel.: +49 78 51 99 14 81 9
E-mail: mail@online-schlichter.de
E-mail: online-schlichter@cec-zev.eu

Europäisches Verbraucherzentrum Deutschland
European Consumer Centre Germany

Bahnhofsplatz 3
DE-77694 Kehl

Website
Tel.: +49 78 51 99 14 80
E-mail: info@cec-zev.eu

Πληροφορίες σχετικά με την αγορά υπηρεσιών στην ΕΕ

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit
Federal Office of Consumer Protection and Food Safety

Bundesallee 50
Gebäude 247
DE-38116 Braunschweig

Website
Tel.: +49 53 12 14 97 0
E-mail: poststelle@bvl.bund.de

ΦΠΑ - Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

Der Online-Schlichter
Internet Ombudsman

c/o Zentrum für Europäischen Verbraucherschutz e.V.
Bahnhofsplatz 3
DE-77694 Kehl

Website Online-SchlichterdefrDas Europäische Verbraucherzentrumdefr
Tel.: +49 78 51 99 14 81 9
E-mail: mail@online-schlichter.de
E-mail: online-schlichter@cec-zev.eu

Europäisches Verbraucherzentrum Deutschland
European Consumer Centre Germany

Bahnhofsplatz 3
DE-77694 Kehl

Website
Tel.: +49 78 51 99 14 80
E-mail: info@cec-zev.eu

Πληροφορίες σχετικά με την αγορά υπηρεσιών στην ΕΕ

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit
Federal Office of Consumer Protection and Food Safety

Bundesallee 50
Gebäude 247
DE-38116 Braunschweig

Website
Tel.: +49 53 12 14 97 0
E-mail: poststelle@bvl.bund.de

Άνιση μεταχείριση

Der Online-Schlichter
Internet Ombudsman

c/o Zentrum für Europäischen Verbraucherschutz e.V.
Bahnhofsplatz 3
DE-77694 Kehl

Website Online-SchlichterdefrDas Europäische Verbraucherzentrumdefr
Tel.: +49 78 51 99 14 81 9
E-mail: mail@online-schlichter.de
E-mail: online-schlichter@cec-zev.eu

Europäisches Verbraucherzentrum Deutschland
European Consumer Centre Germany

Bahnhofsplatz 3
DE-77694 Kehl

Website
Tel.: +49 78 51 99 14 80
E-mail: info@cec-zev.eu

Πληροφορίες σχετικά με την αγορά υπηρεσιών στην ΕΕ

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit
Federal Office of Consumer Protection and Food Safety

Bundesallee 50
Gebäude 247
DE-38116 Braunschweig

Website
Tel.: +49 53 12 14 97 0
E-mail: poststelle@bvl.bund.de

Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές

Der Online-Schlichter
Internet Ombudsman

c/o Zentrum für Europäischen Verbraucherschutz e.V.
Bahnhofsplatz 3
DE-77694 Kehl

Website Online-SchlichterdefrDas Europäische Verbraucherzentrumdefr
Tel.: +49 78 51 99 14 81 9
E-mail: mail@online-schlichter.de
E-mail: online-schlichter@cec-zev.eu

Europäisches Verbraucherzentrum Deutschland
European Consumer Centre Germany

Bahnhofsplatz 3
DE-77694 Kehl

Website
Tel.: +49 78 51 99 14 80
E-mail: info@cec-zev.eu

Πληροφορίες σχετικά με την αγορά υπηρεσιών στην ΕΕ

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit
Federal Office of Consumer Protection and Food Safety

Bundesallee 50
Gebäude 247
DE-38116 Braunschweig

Website
Tel.: +49 53 12 14 97 0
E-mail: poststelle@bvl.bund.de

Καταχρηστικοί όροι συμβάσεων

Der Online-Schlichter
Internet Ombudsman

c/o Zentrum für Europäischen Verbraucherschutz e.V.
Bahnhofsplatz 3
DE-77694 Kehl

Website Online-SchlichterdefrDas Europäische Verbraucherzentrumdefr
Tel.: +49 78 51 99 14 81 9
E-mail: mail@online-schlichter.de
E-mail: online-schlichter@cec-zev.eu

Europäisches Verbraucherzentrum Deutschland
European Consumer Centre Germany

Bahnhofsplatz 3
DE-77694 Kehl

Website
Tel.: +49 78 51 99 14 80
E-mail: info@cec-zev.eu

Πληροφορίες σχετικά με την αγορά υπηρεσιών στην ΕΕ

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit
Federal Office of Consumer Protection and Food Safety

Bundesallee 50
Gebäude 247
DE-38116 Braunschweig

Website
Tel.: +49 53 12 14 97 0
E-mail: poststelle@bvl.bund.de

Αθέμιτες τιμολογιακές πρακτικές

Der Online-Schlichter
Internet Ombudsman

c/o Zentrum für Europäischen Verbraucherschutz e.V.
Bahnhofsplatz 3
DE-77694 Kehl

Website Online-SchlichterdefrDas Europäische Verbraucherzentrumdefr
Tel.: +49 78 51 99 14 81 9
E-mail: mail@online-schlichter.de
E-mail: online-schlichter@cec-zev.eu

Europäisches Verbraucherzentrum Deutschland
European Consumer Centre Germany

Bahnhofsplatz 3
DE-77694 Kehl

Website
Tel.: +49 78 51 99 14 80
E-mail: info@cec-zev.eu

Πληροφορίες σχετικά με την αγορά υπηρεσιών στην ΕΕ

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit
Federal Office of Consumer Protection and Food Safety

Bundesallee 50
Gebäude 247
DE-38116 Braunschweig

Website
Tel.: +49 53 12 14 97 0
E-mail: poststelle@bvl.bund.de

Εκπαίδευση και Νεολαία

Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών

Nationale Agentur für EU Hochschulzusammenarbeit - Deutscher Akademischer Austauschdienst e. V. (ERASMUS)
National Agency for EU Higher Education Cooperation

Kennedyallee 50
D-53175 Bonn

Website
Tel.: +49 22 88 82 -0/-578
Tel.: Erasmus+ Info-Hotline: 0800 20 14 02 0
Tel.: Hotline Datenbanken: 0228 88 28 70 0
Fax: +49 22 88 82 55 5
E-mail: erasmus@daad.de

Εθνικοί εκπαιδευτικοί φορείς

Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (KMK)
Standing Conference of the Ministers of Education and Cultural Affairs of the Länder in the Federal Republic of Germany (KMK)

Graurheindorfer Str. 157
DE-53117 Bonn

Website
Tel.: +49 22 85 01 0
Fax: +49 22 85 01 77 7
E-mail: info@kmk.org

Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών

Nationale Agentur für EU-Bildungsprogramme in Schulbereich, Pädagogischer Austauschdienst der KMK (Comenius, Study visits)
National Agency for EU Education Programmes in the Area of Schools, Pedagogical Exchange Programmes of the Minister's Conference on Culture and Education (Comenius, Study visits)

Graurheindorfer Straße 157
DE-53117 Bonn

Website
Tel.: +49 22 85 01 -0/-244
Fax: +49 22 85 01 25 9
E-mail: comenius@kmk.org
E-mail: pad@kmk.org

Εθνικοί εκπαιδευτικοί φορείς

Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (KMK)
Standing Conference of the Ministers of Education and Cultural Affairs of the Länder in the Federal Republic of Germany (KMK)

Taubenstraße 10
DE-10117 Berlin

Website
Tel.: +49 30 25 41 84 99
Fax: +49 30 25 41 84 50
E-mail: info@kmk.org

Κέντρο Αναγνώρισης Ακαδημαϊκών Τίτλων και Πληροφόρησης

Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD)
German Academic Exchange Service

Kennedyallee 50
DE-53175 Bonn

Website
Tel.: +49 22 88 82 0
Fax: +49 22 88 82 44 4
E-mail: studying_in_germany_2@daad.de

Κέντρο Αναγνώρισης Ακαδημαϊκών Τίτλων και Πληροφόρησης

Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen im Sekretariat der Ständigen
Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (ENIC-NARIC Centre)
Central Office for Foreign Education in the Secretariat of the Standing Conference of the Ministers of Education and Cultural Affairs in the Federal
Republic of Germany (ENIC-NARIC Centre)

P.O. Box 2240
DE-53012 Bonn

Website
Tel.: +49 22 85 01 26 4
Tel.: +49 22 85 01 35 2
Fax: +49 22 85 01 22 9
E-mail: zab@kmk.org

Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών

Nationale Agentur Bildung für Europa (Leonardo da Vinci, Grundtvig)
National Agency on Training for Europe (Leonardo da Vinci, Grundtvig)

Robert-Schuman-Platz 3
DE-53175 Bonn

Website
Tel.: +49 22 81 07 16 76
Fax: +49 22 81 07 29 64
E-mail: na@bibb.de

Εθελοντισμός

JUGEND für Europa (JfE)
Youth for Europe
Deutsches Agentur für das EU-Aktionsprogramm JUGEND IN AKTION
German Agency for the EU Action Programme 'Youth in Action'

Godesberger Allee 142-148
DE-53175 Bonn

Website
Tel.: +49 22 89 50 62 20
Fax: +49 22 89 50 62 22
E-mail: jfe@jfemail.de

Εθελοντισμός

Εθελοντισμός

JUGEND für Europa (JfE)
Youth for Europe
Deutsches Agentur für das EU-Aktionsprogramm JUGEND IN AKTION
German Agency for the EU Action Programme 'Youth in Action'

Godesberger Allee 142-148
DE-53175 Bonn

Website
Tel.: +49 22 89 50 62 20
Fax: +49 22 89 50 62 22
E-mail: jfe@jfemail.de

Οικογένεια

Υιοθεσία

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
Federal Ministry for Families, Women, Senior Citizens and Youth
Dienstsitz Bonn

Rochusstraße 8-10
DE-53123 Bonn


Tel.: +49 22 89 30 0
Tel.: +49 30 18 55 50
Fax: +49 30 18 55 54 40 0
E-mail: info@bmfsfj.bund.de

Οικογενειακές παροχές

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
Federal Ministry of Family Affairs, Senior Citizens, Women and Youth
Dienstsitz Bonn

Rochusstraße 8-10
DE-53123 Bonn


Tel.: +49 22 89 30 0
Tel.: +49 30 18 55 50
Fax: +49 30 18 55 54 40 0
E-mail: info@bmfsfj.bund.de

Γάμος και άλλες μορφές συμβίωσης

Bundesministerium des Innern
Federal Ministry of Interior

Alt-Moabit 101D
DE-10559 Berlin

Website
Tel.: +49 30 18 68 10
Fax: +49 30 18 68 12 92 6
E-mail: poststelle@bmi.bund.de

Υιοθεσία

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
Federal Ministry for Families, Women, Senior Citizens and Youth

Dienstsitz Berlin

Glinkastraße 24
DE-10117 Berlin

Website
Tel.: +49 18 01 90 70 50
Tel.: Service telefon: 030 20 17 91 30 (Montag bis Donnerstag von 9.00 bis 18.00 Uhr)
E-mail: info@bmfsfjservice.bund.de

Οικογενειακές παροχές

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
Federal Ministry of Family Affairs, Senior Citizens, Women and Youth
Dienstsitz Berlin

Glinkastraße 24
DE-10117 Berlin

Website
Tel.: +49 30 18 55 50
Fax: +49 30 18 55 54 40 0
E-mail: info@bmfsfj.bund.de

Παιδιά

Υιοθεσία

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
Federal Ministry for Families, Women, Senior Citizens and Youth
Dienstsitz Bonn

Rochusstraße 8-10
DE-53123 Bonn


Tel.: +49 22 89 30 0
Tel.: +49 30 18 55 50
Fax: +49 30 18 55 54 40 0
E-mail: info@bmfsfj.bund.de

Οικογενειακές παροχές

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
Federal Ministry of Family Affairs, Senior Citizens, Women and Youth
Dienstsitz Bonn

Rochusstraße 8-10
DE-53123 Bonn


Tel.: +49 22 89 30 0
Tel.: +49 30 18 55 50
Fax: +49 30 18 55 54 40 0
E-mail: info@bmfsfj.bund.de

Υιοθεσία

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
Federal Ministry for Families, Women, Senior Citizens and Youth

Dienstsitz Berlin

Glinkastraße 24
DE-10117 Berlin

Website
Tel.: +49 18 01 90 70 50
Tel.: Service telefon: 030 20 17 91 30 (Montag bis Donnerstag von 9.00 bis 18.00 Uhr)
E-mail: info@bmfsfjservice.bund.de

Οικογενειακές παροχές

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
Federal Ministry of Family Affairs, Senior Citizens, Women and Youth
Dienstsitz Berlin

Glinkastraße 24
DE-10117 Berlin

Website
Tel.: +49 30 18 55 50
Fax: +49 30 18 55 54 40 0
E-mail: info@bmfsfj.bund.de

Υιοθεσία

Υιοθεσία

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
Federal Ministry for Families, Women, Senior Citizens and Youth
Dienstsitz Bonn

Rochusstraße 8-10
DE-53123 Bonn


Tel.: +49 22 89 30 0
Tel.: +49 30 18 55 50
Fax: +49 30 18 55 54 40 0
E-mail: info@bmfsfj.bund.de

Υιοθεσία

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
Federal Ministry for Families, Women, Senior Citizens and Youth

Dienstsitz Berlin

Glinkastraße 24
DE-10117 Berlin

Website
Tel.: +49 18 01 90 70 50
Tel.: Service telefon: 030 20 17 91 30 (Montag bis Donnerstag von 9.00 bis 18.00 Uhr)
E-mail: info@bmfsfjservice.bund.de

Απαγωγή παιδιού

Απαγωγή παιδιού

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz
Federal Ministry of Justice and Consumer Protection

Mohrenstraße 37
DE-10117 Berlin

Website
Tel.: +49 30 18 58 00
E-mail: poststelle@bmjv.bund.de

Διαζύγιο και διάσταση

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz
Federal Ministry of Justice and Consumer Protection

Mohrenstraße 37
DE-10117 Berlin

Website
Tel.: +49 30 18 58 00
E-mail: poststelle@bmjv.bund.de

Οικογενειακές παροχές

Οικογενειακές παροχές

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
Federal Ministry of Family Affairs, Senior Citizens, Women and Youth
Dienstsitz Bonn

Rochusstraße 8-10
DE-53123 Bonn


Tel.: +49 22 89 30 0
Tel.: +49 30 18 55 50
Fax: +49 30 18 55 54 40 0
E-mail: info@bmfsfj.bund.de

Οικογενειακές παροχές

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
Federal Ministry of Family Affairs, Senior Citizens, Women and Youth
Dienstsitz Berlin

Glinkastraße 24
DE-10117 Berlin

Website
Tel.: +49 30 18 55 50
Fax: +49 30 18 55 54 40 0
E-mail: info@bmfsfj.bund.de

Γονική μέριμνα

Διαζύγιο και διάσταση

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz
Federal Ministry of Justice and Consumer Protection

Mohrenstraße 37
DE-10117 Berlin

Website
Tel.: +49 30 18 58 00
E-mail: poststelle@bmjv.bund.de

Ζευγάρια

Γάμος και άλλες μορφές συμβίωσης

Bundesministerium des Innern
Federal Ministry of Interior

Alt-Moabit 101D
DE-10559 Berlin

Website
Tel.: +49 30 18 68 10
Fax: +49 30 18 68 12 92 6
E-mail: poststelle@bmi.bund.de

Διαζύγιο και δικαστικός χωρισμός

Διαζύγιο και διάσταση

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz
Federal Ministry of Justice and Consumer Protection

Mohrenstraße 37
DE-10117 Berlin

Website
Tel.: +49 30 18 58 00
E-mail: poststelle@bmjv.bund.de

Γάμος

Γάμος και άλλες μορφές συμβίωσης

Bundesministerium des Innern
Federal Ministry of Interior

Alt-Moabit 101D
DE-10559 Berlin

Website
Tel.: +49 30 18 68 10
Fax: +49 30 18 68 12 92 6
E-mail: poststelle@bmi.bund.de

Σύμφωνο συμβίωσης και άλλες μορφές καταχωρισμένης συμβίωσης

Γάμος και άλλες μορφές συμβίωσης

Bundesministerium des Innern
Federal Ministry of Interior

Alt-Moabit 101D
DE-10559 Berlin

Website
Tel.: +49 30 18 68 10
Fax: +49 30 18 68 12 92 6
E-mail: poststelle@bmi.bund.de

Ζευγάρια εκτός γάμου

Γάμος και άλλες μορφές συμβίωσης

Bundesministerium des Innern
Federal Ministry of Interior

Alt-Moabit 101D
DE-10559 Berlin

Website
Tel.: +49 30 18 68 10
Fax: +49 30 18 68 12 92 6
E-mail: poststelle@bmi.bund.de

Υγεία

Bundesministerium für Arbeit und Soziales
Federal Ministry for Labour and Social Affairs

Wilhelmstraße 49
DE-10117 Berlin

Website
Tel.: +49 30 18 52 70
E-mail: info@bmas.bund.de

Bundesministerium für Gesundheit
Federal Ministry for Health

Rochusstr. 1
DE-53123 Bonn

Website
Tel.: +49 22 89 94 41 0
Tel.: +49 30 18 44 10
E-mail: poststelle@bmg.bund.de

Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung - Ausland (DVKA)
German Health Insurance - Overseas (DVKA)

Pennefeldsweg 12c
DE-53177 Bonn

Website
Tel.: +49 22 89 53 08 00
Fax: +49 22 89 53 08 01
E-mail: info@eu-patienten.de

Συνταγογράφηση φαρμάκων στο εξωτερικό

Bundesministerium für Arbeit und Soziales
Federal Ministry for Labour and Social Affairs

Wilhelmstraße 49
DE-10117 Berlin

Website
Tel.: +49 30 18 52 70
E-mail: info@bmas.bund.de

Bundesministerium für Gesundheit
Federal Ministry for Health

Rochusstr. 1
DE-53123 Bonn

Website
Tel.: +49 22 89 94 41 0
Tel.: +49 30 18 44 10
E-mail: poststelle@bmg.bund.de

Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung - Ausland (DVKA)
German Health Insurance - Overseas (DVKA)

Pennefeldsweg 12c
DE-53177 Bonn

Website
Tel.: +49 22 89 53 08 00
Fax: +49 22 89 53 08 01
E-mail: info@eu-patienten.de

Συνταγογράφηση φαρμάκων στο εξωτερικό: δαπάνες και επιστροφές

Bundesministerium für Arbeit und Soziales
Federal Ministry for Labour and Social Affairs

Wilhelmstraße 49
DE-10117 Berlin

Website
Tel.: +49 30 18 52 70
E-mail: info@bmas.bund.de

Bundesministerium für Gesundheit
Federal Ministry for Health

Rochusstr. 1
DE-53123 Bonn

Website
Tel.: +49 22 89 94 41 0
Tel.: +49 30 18 44 10
E-mail: poststelle@bmg.bund.de

Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung - Ausland (DVKA)
German Health Insurance - Overseas (DVKA)

Pennefeldsweg 12c
DE-53177 Bonn

Website
Tel.: +49 22 89 53 08 00
Fax: +49 22 89 53 08 01
E-mail: info@eu-patienten.de

Προσκόμιση ιατρικής συνταγής σε χώρα του εξωτερικού

Bundesministerium für Arbeit und Soziales
Federal Ministry for Labour and Social Affairs

Wilhelmstraße 49
DE-10117 Berlin

Website
Tel.: +49 30 18 52 70
E-mail: info@bmas.bund.de

Bundesministerium für Gesundheit
Federal Ministry for Health

Rochusstr. 1
DE-53123 Bonn

Website
Tel.: +49 22 89 94 41 0
Tel.: +49 30 18 44 10
E-mail: poststelle@bmg.bund.de

Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung - Ausland (DVKA)
German Health Insurance - Overseas (DVKA)

Pennefeldsweg 12c
DE-53177 Bonn

Website
Tel.: +49 22 89 53 08 00
Fax: +49 22 89 53 08 01
E-mail: info@eu-patienten.de

Προγραμματισμένη ιατρική περίθαλψη στο εξωτερικό

Bundesministerium für Arbeit und Soziales
Federal Ministry for Labour and Social Affairs

Wilhelmstraße 49
DE-10117 Berlin

Website
Tel.: +49 30 18 52 70
E-mail: info@bmas.bund.de

Bundesministerium für Gesundheit
Federal Ministry for Health

Rochusstr. 1
DE-53123 Bonn

Website
Tel.: +49 22 89 94 41 0
Tel.: +49 30 18 44 10
E-mail: poststelle@bmg.bund.de

Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung - Ausland (DVKA)
German Health Insurance - Overseas (DVKA)

Pennefeldsweg 12c
DE-53177 Bonn

Website
Tel.: +49 22 89 53 08 00
Fax: +49 22 89 53 08 01
E-mail: info@eu-patienten.de

Δαπάνες και επιστροφή δαπανών: προγραμματισμένη ιατρική περίθαλψη στο εξωτερικό

Bundesministerium für Arbeit und Soziales
Federal Ministry for Labour and Social Affairs

Wilhelmstraße 49
DE-10117 Berlin

Website
Tel.: +49 30 18 52 70
E-mail: info@bmas.bund.de

Bundesministerium für Gesundheit
Federal Ministry for Health

Rochusstr. 1
DE-53123 Bonn

Website
Tel.: +49 22 89 94 41 0
Tel.: +49 30 18 44 10
E-mail: poststelle@bmg.bund.de

Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung - Ausland (DVKA)
German Health Insurance - Overseas (DVKA)

Pennefeldsweg 12c
DE-53177 Bonn

Website
Tel.: +49 22 89 53 08 00
Fax: +49 22 89 53 08 01
E-mail: info@eu-patienten.de

Οργάνωση προγραμματισμένης ιατρικής περίθαλψης στο εξωτερικό

Bundesministerium für Arbeit und Soziales
Federal Ministry for Labour and Social Affairs

Wilhelmstraße 49
DE-10117 Berlin

Website
Tel.: +49 30 18 52 70
E-mail: info@bmas.bund.de

Bundesministerium für Gesundheit
Federal Ministry for Health

Rochusstr. 1
DE-53123 Bonn

Website
Tel.: +49 22 89 94 41 0
Tel.: +49 30 18 44 10
E-mail: poststelle@bmg.bund.de

Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung - Ausland (DVKA)
German Health Insurance - Overseas (DVKA)

Pennefeldsweg 12c
DE-53177 Bonn

Website
Tel.: +49 22 89 53 08 00
Fax: +49 22 89 53 08 01
E-mail: info@eu-patienten.de

Κέντρα πληροφόρησης: προγραμματισμένη ιατρική περίθαλψη στο εξωτερικό

Bundesministerium für Arbeit und Soziales
Federal Ministry for Labour and Social Affairs

Wilhelmstraße 49
DE-10117 Berlin

Website
Tel.: +49 30 18 52 70
E-mail: info@bmas.bund.de

Bundesministerium für Gesundheit
Federal Ministry for Health

Rochusstr. 1
DE-53123 Bonn

Website
Tel.: +49 22 89 94 41 0
Tel.: +49 30 18 44 10
E-mail: poststelle@bmg.bund.de

Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung - Ausland (DVKA)
German Health Insurance - Overseas (DVKA)

Pennefeldsweg 12c
DE-53177 Bonn

Website
Tel.: +49 22 89 53 08 00
Fax: +49 22 89 53 08 01
E-mail: info@eu-patienten.de

Μη προγραμματισμένη υγειονομική περίθαλψη

Bundesministerium für Arbeit und Soziales
Federal Ministry for Labour and Social Affairs

Wilhelmstraße 49
DE-10117 Berlin

Website
Tel.: +49 30 18 52 70
E-mail: info@bmas.bund.de

Bundesministerium für Gesundheit
Federal Ministry for Health

Rochusstr. 1
DE-53123 Bonn

Website
Tel.: +49 22 89 94 41 0
Tel.: +49 30 18 44 10
E-mail: poststelle@bmg.bund.de

Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung - Ausland (DVKA)
German Health Insurance - Overseas (DVKA)

Pennefeldsweg 12c
DE-53177 Bonn

Website
Tel.: +49 22 89 53 08 00
Fax: +49 22 89 53 08 01
E-mail: info@eu-patienten.de

Ιατρική επίσκεψη ή περίθαλψη σε νοσοκομείο στο εξωτερικό

Bundesministerium für Arbeit und Soziales
Federal Ministry for Labour and Social Affairs

Wilhelmstraße 49
DE-10117 Berlin

Website
Tel.: +49 30 18 52 70
E-mail: info@bmas.bund.de

Bundesministerium für Gesundheit
Federal Ministry for Health

Rochusstr. 1
DE-53123 Bonn

Website
Tel.: +49 22 89 94 41 0
Tel.: +49 30 18 44 10
E-mail: poststelle@bmg.bund.de

Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung - Ausland (DVKA)
German Health Insurance - Overseas (DVKA)

Pennefeldsweg 12c
DE-53177 Bonn

Website
Tel.: +49 22 89 53 08 00
Fax: +49 22 89 53 08 01
E-mail: info@eu-patienten.de

Υγειονομική κάλυψη για σύντομη διαμονή στο εξωτερικό

Bundesministerium für Arbeit und Soziales
Federal Ministry for Labour and Social Affairs

Wilhelmstraße 49
DE-10117 Berlin

Website
Tel.: +49 30 18 52 70
E-mail: info@bmas.bund.de

Bundesministerium für Gesundheit
Federal Ministry for Health

Rochusstr. 1
DE-53123 Bonn

Website
Tel.: +49 22 89 94 41 0
Tel.: +49 30 18 44 10
E-mail: poststelle@bmg.bund.de

Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung - Ausland (DVKA)
German Health Insurance - Overseas (DVKA)

Pennefeldsweg 12c
DE-53177 Bonn

Website
Tel.: +49 22 89 53 08 00
Fax: +49 22 89 53 08 01
E-mail: info@eu-patienten.de

Μη προγραμματισμένη υγειονομική περίθαλψη: πληρωμή και επιστροφή εξόδων

Bundesministerium für Arbeit und Soziales
Federal Ministry for Labour and Social Affairs

Wilhelmstraße 49
DE-10117 Berlin

Website
Tel.: +49 30 18 52 70
E-mail: info@bmas.bund.de

Bundesministerium für Gesundheit
Federal Ministry for Health

Rochusstr. 1
DE-53123 Bonn

Website
Tel.: +49 22 89 94 41 0
Tel.: +49 30 18 44 10
E-mail: poststelle@bmg.bund.de

Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung - Ausland (DVKA)
German Health Insurance - Overseas (DVKA)

Pennefeldsweg 12c
DE-53177 Bonn

Website
Tel.: +49 22 89 53 08 00
Fax: +49 22 89 53 08 01
E-mail: info@eu-patienten.de

Διαμονή στο εξωτερικό

Bundesministerium für Arbeit und Soziales
Federal Ministry for Labour and Social Affairs

Wilhelmstraße 49
DE-10117 Berlin

Website
Tel.: +49 30 18 52 70
E-mail: info@bmas.bund.de

Bundesministerium für Gesundheit
Federal Ministry for Health

Rochusstr. 1
DE-53123 Bonn

Website
Tel.: +49 22 89 94 41 0
Tel.: +49 30 18 44 10
E-mail: poststelle@bmg.bund.de

Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung - Ausland (DVKA)
German Health Insurance - Overseas (DVKA)

Pennefeldsweg 12c
DE-53177 Bonn

Website
Tel.: +49 22 89 53 08 00
Fax: +49 22 89 53 08 01
E-mail: info@eu-patienten.de

Η ιατροφαρμακευτική σας κάλυψη

Bundesministerium für Arbeit und Soziales
Federal Ministry for Labour and Social Affairs

Wilhelmstraße 49
DE-10117 Berlin

Website
Tel.: +49 30 18 52 70
E-mail: info@bmas.bund.de

Bundesministerium für Gesundheit
Federal Ministry for Health

Rochusstr. 1
DE-53123 Bonn

Website
Tel.: +49 22 89 94 41 0
Tel.: +49 30 18 44 10
E-mail: poststelle@bmg.bund.de

Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung - Ausland (DVKA)
German Health Insurance - Overseas (DVKA)

Pennefeldsweg 12c
DE-53177 Bonn

Website
Tel.: +49 22 89 53 08 00
Fax: +49 22 89 53 08 01
E-mail: info@eu-patienten.de

Διατυπώσεις διαμονής

Διατυπώσεις διαμονής

Meldebehörden
Registration authorities
Behördenfinder Deutschland /German authority finderde 

Διατυπώσεις διαμονής

Bundesministerium des Innern
Federal Ministry of the Interior

Alt-Moabit 101D
DE-10559 Berlin

Website
Tel.: +49 30 18 68 10
E-mail: poststelle@bmi.bund.de

Έγγραφα και διατυπώσεις

Μόνιμη διαμονή (> 5 έτη) για υπηκόους της ΕΕ

Διατυπώσεις διαμονής

Meldebehörden
Registration authorities
Behördenfinder Deutschland /German authority finderde 

Διατυπώσεις διαμονής

Bundesministerium des Innern
Federal Ministry of the Interior

Alt-Moabit 101D
DE-10559 Berlin

Website
Tel.: +49 30 18 68 10
E-mail: poststelle@bmi.bund.de

Μόνιμη διαμονή (>5 έτη) μελών οικογένειας που είναι υπήκοοι χώρας εκτός ΕΕ

Διατυπώσεις διαμονής

Meldebehörden
Registration authorities
Behördenfinder Deutschland /German authority finderde 

Διατυπώσεις διαμονής

Bundesministerium des Innern
Federal Ministry of the Interior

Alt-Moabit 101D
DE-10559 Berlin

Website
Tel.: +49 30 18 68 10
E-mail: poststelle@bmi.bund.de

Εγγραφή σε άλλη χώρα της ΕΕ μελών της οικογένειάς σας που είναι υπήκοοι χωρών της ΕΕ

Διατυπώσεις διαμονής

Meldebehörden
Registration authorities
Behördenfinder Deutschland /German authority finderde 

Διατυπώσεις διαμονής

Bundesministerium des Innern
Federal Ministry of the Interior

Alt-Moabit 101D
DE-10559 Berlin

Website
Tel.: +49 30 18 68 10
E-mail: poststelle@bmi.bund.de

Εγγραφή μελών της οικογένειάς σας μη υπηκόων ΕΕ σε άλλη χώρα της ΕΕ

Διατυπώσεις διαμονής

Meldebehörden
Registration authorities
Behördenfinder Deutschland /German authority finderde 

Διατυπώσεις διαμονής

Bundesministerium des Innern
Federal Ministry of the Interior

Alt-Moabit 101D
DE-10559 Berlin

Website
Tel.: +49 30 18 68 10
E-mail: poststelle@bmi.bund.de

Δήλωση της διαμονής σας στο εξωτερικό

Διατυπώσεις διαμονής

Meldebehörden
Registration authorities
Behördenfinder Deutschland /German authority finderde 

Διατυπώσεις διαμονής

Bundesministerium des Innern
Federal Ministry of the Interior

Alt-Moabit 101D
DE-10559 Berlin

Website
Tel.: +49 30 18 68 10
E-mail: poststelle@bmi.bund.de

Δήλωση παρουσίας για σύντομες περιόδους διαμονής (<3 μήνες)

Διατυπώσεις διαμονής

Meldebehörden
Registration authorities
Behördenfinder Deutschland /German authority finderde 

Διατυπώσεις διαμονής

Bundesministerium des Innern
Federal Ministry of the Interior

Alt-Moabit 101D
DE-10559 Berlin

Website
Tel.: +49 30 18 68 10
E-mail: poststelle@bmi.bund.de

Εκλογές σε άλλη χώρα

Ευρωπαϊκές εκλογές

Διατυπώσεις διαμονής

Meldebehörden
Registration authorities
Behördenfinder Deutschland /German authority finderde 

Διατυπώσεις διαμονής

Bundesministerium des Innern
Federal Ministry of the Interior

Alt-Moabit 101D
DE-10559 Berlin

Website
Tel.: +49 30 18 68 10
E-mail: poststelle@bmi.bund.de

Δημοτικές εκλογές

Διατυπώσεις διαμονής

Meldebehörden
Registration authorities
Behördenfinder Deutschland /German authority finderde 

Διατυπώσεις διαμονής

Bundesministerium des Innern
Federal Ministry of the Interior

Alt-Moabit 101D
DE-10559 Berlin

Website
Tel.: +49 30 18 68 10
E-mail: poststelle@bmi.bund.de

Εκλογές στη χώρα καταγωγής

Διατυπώσεις διαμονής

Meldebehörden
Registration authorities
Behördenfinder Deutschland /German authority finderde 

Διατυπώσεις διαμονής

Bundesministerium des Innern
Federal Ministry of the Interior

Alt-Moabit 101D
DE-10559 Berlin

Website
Tel.: +49 30 18 68 10
E-mail: poststelle@bmi.bund.de

Δικαιώματα διαμονής οικογενειών

Καταχωρισμένοι (δηλωμένοι) σύντροφοι

Διατυπώσεις διαμονής

Meldebehörden
Registration authorities
Behördenfinder Deutschland /German authority finderde 

Διατυπώσεις διαμονής

Bundesministerium des Innern
Federal Ministry of the Interior

Alt-Moabit 101D
DE-10559 Berlin

Website
Tel.: +49 30 18 68 10
E-mail: poststelle@bmi.bund.de

Μέλη της οικογένειας ατόμων που αναζητούν εργασία

Διατυπώσεις διαμονής

Meldebehörden
Registration authorities
Behördenfinder Deutschland /German authority finderde 

Διατυπώσεις διαμονής

Bundesministerium des Innern
Federal Ministry of the Interior

Alt-Moabit 101D
DE-10559 Berlin

Website
Tel.: +49 30 18 68 10
E-mail: poststelle@bmi.bund.de

Λοιποί συγγενείς

Διατυπώσεις διαμονής

Meldebehörden
Registration authorities
Behördenfinder Deutschland /German authority finderde 

Διατυπώσεις διαμονής

Bundesministerium des Innern
Federal Ministry of the Interior

Alt-Moabit 101D
DE-10559 Berlin

Website
Tel.: +49 30 18 68 10
E-mail: poststelle@bmi.bund.de

Ο/η σύζυγος και τα παιδιά σας είναι υπήκοοι χώρας της ΕΕ

Διατυπώσεις διαμονής

Meldebehörden
Registration authorities
Behördenfinder Deutschland /German authority finderde 

Διατυπώσεις διαμονής

Bundesministerium des Innern
Federal Ministry of the Interior

Alt-Moabit 101D
DE-10559 Berlin

Website
Tel.: +49 30 18 68 10
E-mail: poststelle@bmi.bund.de

Ο/η σύζυγος και τα παιδιά σας είναι υπήκοοι χώρας εκτός ΕΕ

Διατυπώσεις διαμονής

Meldebehörden
Registration authorities
Behördenfinder Deutschland /German authority finderde 

Διατυπώσεις διαμονής

Bundesministerium des Innern
Federal Ministry of the Interior

Alt-Moabit 101D
DE-10559 Berlin

Website
Tel.: +49 30 18 68 10
E-mail: poststelle@bmi.bund.de

Οι γονείς σας

Διατυπώσεις διαμονής

Meldebehörden
Registration authorities
Behördenfinder Deutschland /German authority finderde 

Διατυπώσεις διαμονής

Bundesministerium des Innern
Federal Ministry of the Interior

Alt-Moabit 101D
DE-10559 Berlin

Website
Tel.: +49 30 18 68 10
E-mail: poststelle@bmi.bund.de

Δικαιώματα διαμονής

Δικαίωμα διαμονής ατόμων που αναζητούν εργασία

Διατυπώσεις διαμονής

Meldebehörden
Registration authorities
Behördenfinder Deutschland /German authority finderde 

Διατυπώσεις διαμονής

Bundesministerium des Innern
Federal Ministry of the Interior

Alt-Moabit 101D
DE-10559 Berlin

Website
Tel.: +49 30 18 68 10
E-mail: poststelle@bmi.bund.de

Συνταξιούχοι - δικαίωμα διαμονής

Διατυπώσεις διαμονής

Meldebehörden
Registration authorities
Behördenfinder Deutschland /German authority finderde 

Διατυπώσεις διαμονής

Bundesministerium des Innern
Federal Ministry of the Interior

Alt-Moabit 101D
DE-10559 Berlin

Website
Tel.: +49 30 18 68 10
E-mail: poststelle@bmi.bund.de

Φοιτητές - δικαίωμα διαμονής

Διατυπώσεις διαμονής

Meldebehörden
Registration authorities
Behördenfinder Deutschland /German authority finderde 

Διατυπώσεις διαμονής

Bundesministerium des Innern
Federal Ministry of the Interior

Alt-Moabit 101D
DE-10559 Berlin

Website
Tel.: +49 30 18 68 10
E-mail: poststelle@bmi.bund.de

Εργαζόμενοι - δικαιώματα διαμονής

Διατυπώσεις διαμονής

Meldebehörden
Registration authorities
Behördenfinder Deutschland /German authority finderde 

Διατυπώσεις διαμονής

Bundesministerium des Innern
Federal Ministry of the Interior

Alt-Moabit 101D
DE-10559 Berlin

Website
Tel.: +49 30 18 68 10
E-mail: poststelle@bmi.bund.de

Ταξίδια

Εθνικοί φορείς επιβολής της νομοθεσίας

Luftfahrt-Bundesamt (LBA)
DE-38144 Braunschweig


Website
Tel.: +49 53 12 35 51 15
Fax: +49 53 12 35 59 09 9
E-mail: fluggastrechte@lba.de

Ευρωπαϊκή κάρτα στάθμευσης για άτομα με αναπηρία

Ministerium für Soziales, Integration und Gleichstellung, Mecklenburg-Vorpommern
Werderstrasse 124
DE-19055 Schwerin

Website
Tel.: +49 38 55 88 0

Ευρωπαϊκή κάρτα στάθμευσης για άτομα με αναπηρία

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren, Schleswig-Holstein
Adolf-Westphal-Str. 4
DE-24143 Kiel

Website
Tel.: +49 43 19 88 0

Ευρωπαϊκή κάρτα στάθμευσης για άτομα με αναπηρία

Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration, Hamburg
Hamburger Straße 47
DE-22083 Hamburg

Website

Ευρωπαϊκή κάρτα στάθμευσης για άτομα με αναπηρία

Hessisches Ministerium für Soziales und Integration
Dostojewkistraße 4
DE-65187 Wiesbaden

Website
Tel.: +49 61 18 17 0
Fax: +49 61 18 09 39 9

Ευρωπαϊκή κάρτα στάθμευσης για άτομα με αναπηρία

Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und Integration
Winzererstraße 9
DE-80797 München

Website
Tel.: +49 89 12 61 01

Informations- und Wissensmanagement Zoll
Customs' Information and Knowledge Management (Customs' IKM)

Carusufer 3-5
DE-01099 Dresden

Website
Contact form

Tel.: +49 35 14 48 34 53 0
Fax: +49 35 14 48 34 59 0
E-mail: enquiries.english@zoll.de

Ευρωπαϊκή κάρτα στάθμευσης για άτομα με αναπηρία

Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie, Brandenburg
Henning-von-Tresckow-Straße 2-13
DE-14467 Potsdam

Website

Ευρωπαϊκή κάρτα στάθμευσης για άτομα με αναπηρία

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales, Berlin
Oranienstr. 106
DE-10969 Berlin

Website
Tel.: +49 30 90 28 0

Ευρωπαϊκή κάρτα στάθμευσης για άτομα με αναπηρία

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie, Saarland
Franz-Josef-Röder-Straße 23
DE-66119 Saarbrücken

Website
Tel.: +49 68 15 01 00

Ευρωπαϊκή κάρτα στάθμευσης για άτομα με αναπηρία

Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung
Hannah-Arendt-Platz 2
DE-30159 Hannover

Website
Tel.: +49 51 11 20 0

Ευρωπαϊκή κάρτα στάθμευσης για άτομα με αναπηρία

Sächsisches Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz
Albertstraße 10
DE-01097 Dresden

Website

Υπουργείο Εξωτερικών

Auswärtiges Amt
Federal Foreign Office

Werderscher Markt 1
DE-11017 Berlin

Website
General Information
Contact

Tel.: +49 30 50 00 20 00
E-mail: buergerservice@diplo.de

Ευρωπαϊκή κάρτα στάθμευσης για άτομα με αναπηρία

Thüringer Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie
Werner-Seelenbinder-Straße 6
DE-99096 Erfurt

Website
Tel.: +49 36 13 79 00

Ευρωπαϊκή κάρτα στάθμευσης για άτομα με αναπηρία

Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales, Nordrhein-Westfalen
Fürstenwall 25
DE-40219 Düsseldorf

Website
Tel.: +49 21 18 55 5

Ευρωπαϊκή κάρτα στάθμευσης για άτομα με αναπηρία

Ministerium für Soziales und Integration, Baden- Württemberg
Schellingstr. 15
DE-70174 Stuttgart

Website
Tel.: +49 71 11 23 0

Ευρωπαϊκή κάρτα στάθμευσης για άτομα με αναπηρία

Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration, Sachsen-Anhalt
Turmschanzenstraße 25
DE-39114 Magdeburg

Website

Ευρωπαϊκή κάρτα στάθμευσης για άτομα με αναπηρία

Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen, Bremen
Zweite Schlachtpforte 3
DE-28195 Bremen

Website
Tel.: +49 42 13 61 88 08

Ευρωπαϊκή κάρτα στάθμευσης για άτομα με αναπηρία

Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie, Rheinland-Pfalz
Bauhofstraße 4
DE-55116 Mainz

Website

Οδήγηση στο εξωτερικό

Η ισχύς της ασφάλειας του αυτοκινήτου σας όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό

Φορέας αποζημιώσεων

Verkehrsopferhilfe e.V
Traffic victims organisation

Wilhelmstraße 43/43G
DE-10117 Berlin

Website
Tel.: +49 30 20 20 58 58
E-mail: voh@verkehrsopferhilfe.de

Κέντρο πληροφόρησης

GDV Dienstleistungs-GmbH
Zentralruf der Autoversicherer
Car insurers call center

Glockengießerwall 1
DE-20095 Hamburg

Website
Tel.: +49 (40) 30 03 30 30 0
E-mail: info@gdv-dl.de

Άδεια οδήγησης και ασφάλιση αυτοκινήτου

Άδεια οδήγησης

Kraftfahrt-Bundesamt
Federal Motor Transport Authority

Post address: DE-24932 Flensburg
Office address: Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg

Website
Tel.: +49 46 13 16 0
E-mail: dd@kba.de (Office Dresden)
E-mail: kba@kba.de

Φορέας αποζημιώσεων

Verkehrsopferhilfe e.V
Traffic victims organisation

Wilhelmstraße 43/43G
DE-10117 Berlin

Website
Tel.: +49 30 20 20 58 58
E-mail: voh@verkehrsopferhilfe.de

Κέντρο πληροφόρησης

GDV Dienstleistungs-GmbH
Zentralruf der Autoversicherer
Car insurers call center

Glockengießerwall 1
DE-20095 Hamburg

Website
Tel.: +49 (40) 30 03 30 30 0
E-mail: info@gdv-dl.de

Απώλεια, κλοπή, αντικατάσταση άδειας οδήγησης όταν βρίσκεστε σε διακοπές

Άδεια οδήγησης

Kraftfahrt-Bundesamt
Federal Motor Transport Authority

Post address: DE-24932 Flensburg
Office address: Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg

Website
Tel.: +49 46 13 16 0
E-mail: dd@kba.de (Office Dresden)
E-mail: kba@kba.de

Δικαιώματα επιβατών

Δικαιώματα επιβατών αεροπορικών μεταφορών

Εθνικοί φορείς επιβολής της νομοθεσίας

Luftfahrt-Bundesamt (LBA)
DE-38144 Braunschweig


Website
Tel.: +49 53 12 35 51 15
Fax: +49 53 12 35 59 09 9
E-mail: fluggastrechte@lba.de

Μεταφορές και αναπηρία

Ευρωπαϊκή κάρτα στάθμευσης για άτομα με αναπηρία

Ευρωπαϊκή κάρτα στάθμευσης για άτομα με αναπηρία

Ministerium für Soziales, Integration und Gleichstellung, Mecklenburg-Vorpommern
Werderstrasse 124
DE-19055 Schwerin

Website
Tel.: +49 38 55 88 0

Ευρωπαϊκή κάρτα στάθμευσης για άτομα με αναπηρία

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren, Schleswig-Holstein
Adolf-Westphal-Str. 4
DE-24143 Kiel

Website
Tel.: +49 43 19 88 0

Ευρωπαϊκή κάρτα στάθμευσης για άτομα με αναπηρία

Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration, Hamburg
Hamburger Straße 47
DE-22083 Hamburg

Website

Ευρωπαϊκή κάρτα στάθμευσης για άτομα με αναπηρία

Hessisches Ministerium für Soziales und Integration
Dostojewkistraße 4
DE-65187 Wiesbaden

Website
Tel.: +49 61 18 17 0
Fax: +49 61 18 09 39 9

Ευρωπαϊκή κάρτα στάθμευσης για άτομα με αναπηρία

Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und Integration
Winzererstraße 9
DE-80797 München

Website
Tel.: +49 89 12 61 01

Ευρωπαϊκή κάρτα στάθμευσης για άτομα με αναπηρία

Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie, Brandenburg
Henning-von-Tresckow-Straße 2-13
DE-14467 Potsdam

Website

Ευρωπαϊκή κάρτα στάθμευσης για άτομα με αναπηρία

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales, Berlin
Oranienstr. 106
DE-10969 Berlin

Website
Tel.: +49 30 90 28 0

Ευρωπαϊκή κάρτα στάθμευσης για άτομα με αναπηρία

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie, Saarland
Franz-Josef-Röder-Straße 23
DE-66119 Saarbrücken

Website
Tel.: +49 68 15 01 00

Ευρωπαϊκή κάρτα στάθμευσης για άτομα με αναπηρία

Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung
Hannah-Arendt-Platz 2
DE-30159 Hannover

Website
Tel.: +49 51 11 20 0

Ευρωπαϊκή κάρτα στάθμευσης για άτομα με αναπηρία

Sächsisches Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz
Albertstraße 10
DE-01097 Dresden

Website

Ευρωπαϊκή κάρτα στάθμευσης για άτομα με αναπηρία

Thüringer Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie
Werner-Seelenbinder-Straße 6
DE-99096 Erfurt

Website
Tel.: +49 36 13 79 00

Ευρωπαϊκή κάρτα στάθμευσης για άτομα με αναπηρία

Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales, Nordrhein-Westfalen
Fürstenwall 25
DE-40219 Düsseldorf

Website
Tel.: +49 21 18 55 5

Ευρωπαϊκή κάρτα στάθμευσης για άτομα με αναπηρία

Ministerium für Soziales und Integration, Baden- Württemberg
Schellingstr. 15
DE-70174 Stuttgart

Website
Tel.: +49 71 11 23 0

Ευρωπαϊκή κάρτα στάθμευσης για άτομα με αναπηρία

Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration, Sachsen-Anhalt
Turmschanzenstraße 25
DE-39114 Magdeburg

Website

Ευρωπαϊκή κάρτα στάθμευσης για άτομα με αναπηρία

Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen, Bremen
Zweite Schlachtpforte 3
DE-28195 Bremen

Website
Tel.: +49 42 13 61 88 08

Ευρωπαϊκή κάρτα στάθμευσης για άτομα με αναπηρία

Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie, Rheinland-Pfalz
Bauhofstraße 4
DE-55116 Mainz

Website

Οχήματα

Φορέας αποζημιώσεων

Verkehrsopferhilfe e.V
Traffic victims organisation

Wilhelmstraße 43/43G
DE-10117 Berlin

Website
Tel.: +49 30 20 20 58 58
E-mail: voh@verkehrsopferhilfe.de

Κέντρο πληροφόρησης

GDV Dienstleistungs-GmbH
Zentralruf der Autoversicherer
Car insurers call center

Glockengießerwall 1
DE-20095 Hamburg

Website
Tel.: +49 (40) 30 03 30 30 0
E-mail: info@gdv-dl.de

Αυτοκίνητα

Αγορά και χρηματοδοτική μίσθωση αυτοκινήτου

Europäisches Verbraucherzentrum Deutschland
European Consumer Centre Germany

Bahnhofsplatz 3
DE-77694 Kehl

Website
Tel.: +49 78 51 99 14 80
E-mail: info@cec-zev.eu

Εταιρικά αυτοκίνητα

Άδεια οδήγησης

Kraftfahrt-Bundesamt
Federal Motor Transport Authority

Post address: DE-24932 Flensburg
Office address: Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg

Website
Tel.: +49 46 13 16 0
E-mail: dd@kba.de (Office Dresden)
E-mail: kba@kba.de

Άδεια οδήγησης

Άδεια οδήγησης

Kraftfahrt-Bundesamt
Federal Motor Transport Authority

Post address: DE-24932 Flensburg
Office address: Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg

Website
Tel.: +49 46 13 16 0
E-mail: dd@kba.de (Office Dresden)
E-mail: kba@kba.de

Αναγνώριση και ισχύς άδειας οδήγησης

Άδεια οδήγησης

Kraftfahrt-Bundesamt
Federal Motor Transport Authority

Post address: DE-24932 Flensburg
Office address: Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg

Website
Tel.: +49 46 13 16 0
E-mail: dd@kba.de (Office Dresden)
E-mail: kba@kba.de

Ανανέωση και ανταλλαγή άδειας οδήγησης

Άδεια οδήγησης

Kraftfahrt-Bundesamt
Federal Motor Transport Authority

Post address: DE-24932 Flensburg
Office address: Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg

Website
Tel.: +49 46 13 16 0
E-mail: dd@kba.de (Office Dresden)
E-mail: kba@kba.de

Απόκτηση άδειας οδήγησης στην ΕΕ

Άδεια οδήγησης

Kraftfahrt-Bundesamt
Federal Motor Transport Authority

Post address: DE-24932 Flensburg
Office address: Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg

Website
Tel.: +49 46 13 16 0
E-mail: dd@kba.de (Office Dresden)
E-mail: kba@kba.de

Ασφάλιση

Φορέας αποζημιώσεων

Verkehrsopferhilfe e.V
Traffic victims organisation

Wilhelmstraße 43/43G
DE-10117 Berlin

Website
Tel.: +49 30 20 20 58 58
E-mail: voh@verkehrsopferhilfe.de

Κέντρο πληροφόρησης

GDV Dienstleistungs-GmbH
Zentralruf der Autoversicherer
Car insurers call center

Glockengießerwall 1
DE-20095 Hamburg

Website
Tel.: +49 (40) 30 03 30 30 0
E-mail: info@gdv-dl.de

Ασφαλιστική κάλυψη αυτοκινήτου στο εξωτερικό

Φορέας αποζημιώσεων

Verkehrsopferhilfe e.V
Traffic victims organisation

Wilhelmstraße 43/43G
DE-10117 Berlin

Website
Tel.: +49 30 20 20 58 58
E-mail: voh@verkehrsopferhilfe.de

Κέντρο πληροφόρησης

GDV Dienstleistungs-GmbH
Zentralruf der Autoversicherer
Car insurers call center

Glockengießerwall 1
DE-20095 Hamburg

Website
Tel.: +49 (40) 30 03 30 30 0
E-mail: info@gdv-dl.de

Ισχύς της ασφάλειας αυτοκινήτου στην ΕΕ

Φορέας αποζημιώσεων

Verkehrsopferhilfe e.V
Traffic victims organisation

Wilhelmstraße 43/43G
DE-10117 Berlin

Website
Tel.: +49 30 20 20 58 58
E-mail: voh@verkehrsopferhilfe.de

Κέντρο πληροφόρησης

GDV Dienstleistungs-GmbH
Zentralruf der Autoversicherer
Car insurers call center

Glockengießerwall 1
DE-20095 Hamburg

Website
Tel.: +49 (40) 30 03 30 30 0
E-mail: info@gdv-dl.de

Ταξινόμηση

Καταχώριση

Kraftfahrt-Bundesamt
Federal Motor Transport Authority

Post address: DE-24932 Flensburg
Office address: Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg

Website
Tel.: +49 46 13 16 0
E-mail: dd@kba.de (Office Dresden)
E-mail: kba@kba.de

Έγγραφα και διατυπώσεις ταξινόμησης αυτοκινήτων

Άδεια οδήγησης

Kraftfahrt-Bundesamt
Federal Motor Transport Authority

Post address: DE-24932 Flensburg
Office address: Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg

Website
Tel.: +49 46 13 16 0
E-mail: dd@kba.de (Office Dresden)
E-mail: kba@kba.de

Ταξινόμηση αυτοκινήτου σε άλλη χώρα της ΕΕ

Άδεια οδήγησης

Kraftfahrt-Bundesamt
Federal Motor Transport Authority

Post address: DE-24932 Flensburg
Office address: Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg

Website
Tel.: +49 46 13 16 0
E-mail: dd@kba.de (Office Dresden)
E-mail: kba@kba.de

Εργασία και συνταξιοδότηση

BA - Bundesagentur für Arbeit
Federal Employment Agency

Regensburger Straße 104
DE-90478 Nürnberg

Website
Tel.: +49 91 11 20 31 01 0
Tel.: 0800 45 55 50 0

Deutsche Rentenversicherung
German Statutory Pension Insurance Scheme
Address and telephonede
E-mail
Websitede

Generalzolldirektion Direktion VII - Finanzkontrolle Schwarzarbeit
Central Customs Authority VII - Black Market Financial Control

Wörthstraße 1-3
DE-50668 Köln

Horvātija
Tel.: +49 22 12 22 55 0
Fax: +49 22 12 22 55 39 81
E-mail: DVII.gzd@zoll.bund.de

Αναζήτηση εργασίας στο εξωτερικό

Πρόσβαση σε θέσεις εργασίας του δημοσίου

BA - Bundesagentur für Arbeit
Federal Employment Agency

Regensburger Straße 104
DE-90478 Nürnberg

Website
Tel.: +49 91 11 20 31 01 0
Tel.: 0800 45 55 50 0

Αν δεν βρείτε εργασία

BA - Bundesagentur für Arbeit
Federal Employment Agency

Regensburger Straße 104
DE-90478 Nürnberg

Website
Tel.: +49 91 11 20 31 01 0
Tel.: 0800 45 55 50 0

Μεταφορά παροχών ανεργίας

BA - Bundesagentur für Arbeit
Federal Employment Agency

Regensburger Straße 104
DE-90478 Nürnberg

Website
Tel.: +49 91 11 20 31 01 0
Tel.: 0800 45 55 50 0

Συνταξιοδότηση στο εξωτερικό

Κρατικές συντάξεις στο εξωτερικό

Deutsche Rentenversicherung
German Statutory Pension Insurance Scheme
Address and telephonede
E-mail
Websitede

Επικουρικές συντάξεις στο εξωτερικό

Deutsche Rentenversicherung
German Statutory Pension Insurance Scheme
Address and telephonede
E-mail
Websitede

Ανεργία και παροχές

Συντάξεις επιζώντων και επιδόματα θανάτου

BA - Bundesagentur für Arbeit
Federal Employment Agency

Regensburger Straße 104
DE-90478 Nürnberg

Website
Tel.: +49 91 11 20 31 01 0
Tel.: 0800 45 55 50 0

Κάλυψη κοινωνικής ασφάλισης στο εξωτερικό

BA - Bundesagentur für Arbeit
Federal Employment Agency

Regensburger Straße 104
DE-90478 Nürnberg

Website
Tel.: +49 91 11 20 31 01 0
Tel.: 0800 45 55 50 0

Συστήματα κοινωνικής ασφάλισης στην ΕΕ

BA - Bundesagentur für Arbeit
Federal Employment Agency

Regensburger Straße 104
DE-90478 Nürnberg

Website
Tel.: +49 91 11 20 31 01 0
Tel.: 0800 45 55 50 0

Άνεργος στο εξωτερικό

BA - Bundesagentur für Arbeit
Federal Employment Agency

Regensburger Straße 104
DE-90478 Nürnberg

Website
Tel.: +49 91 11 20 31 01 0
Tel.: 0800 45 55 50 0

Χρήσιμα έντυπα για τα δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης

BA - Bundesagentur für Arbeit
Federal Employment Agency

Regensburger Straße 104
DE-90478 Nürnberg

Website
Tel.: +49 91 11 20 31 01 0
Tel.: 0800 45 55 50 0

Εργασία στο εξωτερικό

Αποσπασμένοι εργαζόμενοι

Generalzolldirektion Direktion VII - Finanzkontrolle Schwarzarbeit
Central Customs Authority VII - Black Market Financial Control

Wörthstraße 1-3
DE-50668 Köln

Horvātija
Tel.: +49 22 12 22 55 0
Fax: +49 22 12 22 55 39 81
E-mail: DVII.gzd@zoll.bund.de

Δημόσιοι υπάλληλοι στο εξωτερικό

BA - Bundesagentur für Arbeit
Federal Employment Agency

Regensburger Straße 104
DE-90478 Nürnberg

Website
Tel.: +49 91 11 20 31 01 0
Tel.: 0800 45 55 50 0

Διασυνοριακοί εργαζόμενοι

BA - Bundesagentur für Arbeit
Federal Employment Agency

Regensburger Straße 104
DE-90478 Nürnberg

Website
Tel.: +49 91 11 20 31 01 0
Tel.: 0800 45 55 50 0

Ίση μεταχείριση

BA - Bundesagentur für Arbeit
Federal Employment Agency

Regensburger Straße 104
DE-90478 Nürnberg

Website
Tel.: +49 91 11 20 31 01 0
Tel.: 0800 45 55 50 0

Άδεια εργασίας

BA - Bundesagentur für Arbeit
Federal Employment Agency

Regensburger Straße 104
DE-90478 Nürnberg

Website
Tel.: +49 91 11 20 31 01 0
Tel.: 0800 45 55 50 0

Επιλέξτε χώρα

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: