Narzędzia serwisu

Wybór języka

Flaga UE

Ścieżka nawigacji

Menu

Krajowe punkty kontaktowe - Estonia

 • Podróże

  Krajowe organy wykonawcze

  Ministry of Economic Affairs and
  Communications
  11 Harju
  15072 Tallin

  Tel.: +372 6 256 342
  Fax: +372 6 313 660
  Email: info[at]mkm.ee
  Internet

  Urząd podatkowy i celny

  Maksu- ja Tolliamet
  Estonian Tax and Customs Board

  8a Lõõtsa
  15176 Tallinn

  Tel.: +372 1811 (or calling from a foreign country +372 880 0810)
  E-mail: emta[at]emta.ee
  Website

  Ministerstwo spraw zagranicznych

  Välisministeerium
  Estonian Ministry of Foreign Affairs

  1 Islandi väljak 
  15049 Tallinn

  Tel.: +372 6 377 000  
  E-mail: vminfo[at]vm.ee
  Website

 • Praca

  Urząd ds. emerytur

  Sotsiaalkindlustusamet
  Social Insurance Board
  8 Endla
  15092 Tallinn
  Tel.: +372 6121 360
  E-mail: info[at]sotsiaalkindlustusamet.ee
  Website

  Pensionikeskus
  Pension Centre
  Tartu St 2
  10145 Tallinn
  Tel.: +372 6408 886
  E-mail:info[at]pensionikeskus.ee
  Website

  Publiczne służby zatrudnienia

  Eesti Töötukassa
  Estonian Unemployment Insurance Fund
   Tel.: + 372 15501
   E-mail: info[at]tootukassa.ee
   Skype contact: tootukassa
   Website

  Biuro łącznikowe dla pracowników delegowanych

  Tööinspektsioon/Labour Inspectorate
  Ms Liis Naaber-Kalm
  Mäealuse 2/2
  EE - 12618 Tallinn
  Tel.: (+372) 640 6000 (main office)
  E-mail: postingworkersest@ti.ee
  Website
   

 • Pojazdy

  Rejestracja

  Maanteeamet
  Estonian Road Administration

  486a Pärnu mnt
  10916 Tallinn

  Tel.: + 372 6201 200 - at 8.30-15.30
  E-mail: info[at]mnt.ee
  Website

  Ubezpieczenie

  Information centre

  Eesti Liikluskindlustuse Fond 
  Estonian Traffic Insurance Fund

  46 Mustamäe tee
  10621 Tallinn

  Tel.: + 372 6671 800
  E-mail: lkf[at]lkf.ee
  Website

  Compensation body

  Eesti Liikluskindlustuse Fond
  Estonian Traffic Insurance Fund
  46 Mustamäe tee
  10621 Tallinn
  Tel.: + 372 6671 800
  E-mail: lkf[at]lkf.ee
  Website

  Prawo jazdy

  Maanteeamet
  Estonian Road Administration

  463a Pärnu mnt
  10916 Tallinn

  Tel.: +372 6201 200- at 8.30-15.30
  E-mail: info[at]mnt.ee
  Website

  Unijna karta parkingowa dla osób niepełnosprawnych

  Ministry of Social Affairs
  Social Welfare Department
  Gonsiori 29
  EE - 15027 Tallinn

  E-mail: info@sm.ee
  Fax: +327 6992209
  Tel.: +372 6269301

  The Foundation of Estonian Disabled People
  Toompuiestee 10
  EE - Tallinn 10137

  E-mail: epifond@gmail.com
  Website

 • Formalności związane z pobytem

  Formalności związane z pobytem

  Siseministeerium
  Estonian Ministry of the Interior
  61 Pikk
  15065 Tallinn

  Tel: +372 612 5008
  E-mail: info[at]siseministeerium.ee
  Website

  Politsei- ja Piirivalveamet
  Police and Border Guard Board

  139 Pärnu mnt
  15060 Tallin
  Tel.: +372 612 3000
  E-mail: ppa@politsei.ee
  Website

   


   

 • Edukacja i młodzież

  Wolontariat

  Estonian National Agency for Youth in Action Programme
  Sihtasutus Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo

  Koidula 13A
  10125 Tallin

  Tel.: +372 697 92 36
  E-mail: noored[at]noored.ee
  Website

  Krajowa instytucja oświatowa

  Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeerium
  Estonian Ministry of Education and Research

  Munga 18
  50088 Tartu
  Tel.: +372 735 0222
  E-mail: hm[at]hm.ee
  Website

  Unijne programy wymiany

  Centre for Educational Programmes, Archimedes Foundation
  13A Koidula
  10125 Tallinn
  Tel.: +372 696 24 10
  Fax: +372 696 24 26
  E-mail: hkk[at]archimedes.ee
  Website

  Akademicki Ośrodek Uznawania i Informacji

  Akadeemilise Tunnustamise Infokeskus (Eesti ENIC/NARIC Keskus)
  Academic Recognition Information Centre (The Estonian ENIC/NARIC)
  Foundation Archimedes
  13A Koidula
  10125 Tallinn
  Tel.: +372 697 92 14
  Fax: +372 697 92 26
  E-mail: enic-naric[at]archimedes.ee
  Website

 • Zdrowie

  Zabezpieczenia społeczne

  Sotsiaalkindlustusamet
  Social Insurance Board

  8 Endla
  15092 Tallinn

  Tel.: +372 6121360
  E-mail: info@sotsiaalkindlustusamet.ee
  WebsiteEesti

  Krajowe punkty kontaktowe ds. transgranicznej opieki zdrowotnej

  Eesti Haigekassa
  Estonian Health Insurance Fund
  48 Lastekodu
  10144 Tallinn
  Tel.: +372 669 66 30
  Fax: +372 620 84 49
  E-mail: info@haigekassa.ee
  Website

  Urząd ds. zdrowia

  Sotsiaalministeerium
  Ministry of Social Affairs

  Gonsiori 29
  15027 Tallinn

  Tel.: +372 626 93 01
  E-mail: info@sm.ee
  Website

  Eesti Haigekassa
  Estonian Health Insurance Fund
  48 Lastekodu
  10144 Tallinn
  Tel.: +372 669 66 30
  Fax: +372 620 84 49
  E-mail: info@haigekassa.ee
  Website

 • Rodzina

  Adopcja

  Sotsiaalministeerium
  Ministry of Social Affairs

  Gonsiori 29
  15027 Tallinn

  Tel.: +372 626 93 01
  E-mail: infosm.ee
  Website

  Rozwód i separacja
  Zasiłek alimentacyjny
  Obowiązki rodzicielskie
  Uprowadzenie dziecka

  Justiitsministeerium
  Ministry of Justice

  Tõnismägi 5a
  15191 Tallinn

  Tel.: +372 6 208 100
  E-mail: info[at]just.ee
  Website

  Family benefits

  Sotsiaalkindlustusamet
  Social Insurance Board
  8 Endla
  15092 Tallinn
    Tel.: + +372 6121 360
    E-mail: info[at]sotsiaalkindlustusamet.ee
  Website

  Małżeństwo i inne formy partnerstwa

  Siseministeerium
  Estonian Ministry of the Interior

  61 Pikk
  15065 Tallinn

  Tel.: +372 612 5008
  E-mail: info[at]siseministeerium.ee
  Website

 • Konsumenci

  Organy ds. rozstrzygania sporów finansowych

  No notified bodies

  Europejskie Centrum Konsumenckie

  Euroopa Liidu Tarbija Nõustamiskeskus
  European Consumer Centre Estonia

  Rahukohtu 2
  10130 Tallinn
  Tel.: +372 6201 708
  E-mail: consumer[at]consumer.ee
  Website

  Wykonywanie i współpraca transgraniczna

  Tarbijakaitseamet
  Consumer Protection

  Rahukohtu 2
  10130 Tallinn                                                                                        
  Tel.: +372 6 201 707
  E-mail: info[at]tarbijakaitseamet.ee
  Website

  Alternatywne metody rozwiązywania sporów

  Tarbijakaebuste komisjon
  The Consumer Complaints Committee (CCC)

  Rahukohtu 2
  10130 Tallinn                                                                                       
  Tel.: +372 6201 707
  E-mail: info[at]tarbijakaitseamet.ee
  Website