Εργαλεία εξυπηρέτησης

Επιλογή γλώσσας

Σημαία της ΕΕ

Διαδρομή πλοήγησης

Μενού

Αρμόδιοι επικοινωνίας στα κράτη μέλη - Δανία

 • Ταξίδια

  Υπουργείο Εξωτερικών

  Udenrigsministeriet
  Danish Ministry of Foreign Affairs

  Asiatisk Plads 2
  DK - 1448 København K
  Tel.: +45 33 92 00 00
  E-mail: um[at]um.dk 
  Website

  Εθνικές αρμόδιες αρχές

  Danish Transport Authority
  Civil Aviation Administration

  P.O. Box 744
  Ellebjergvej 50
  DK - 2450 Copenhagen
  Tel: +45-3618.60.00
  Fax: +45-3618.60.01
  Email: dcaa[at]slv.dk
  Internet

  Φορέας αρμόδιος για τη φορολογία και τα τελωνεία

  Skatteministeriet
  Danish ministry of taxation

  Nicolai Eigtveds Gade 28
  DK - 1402 København K

  Tel.: + 45 33 92 33 92
  E-mail: skm[at]skm.dk
  Website

 • Εργασία και συντάξεις

  Συνταξιοδοτικές αρχές

  Udbetaling Danmark - International Social Sikring
  Kongens Vænge 8
  DK - 3400 Hillerød

  Tel.: +45 70 12 80 51
  Website

  Arbejdsmarkedets Tillægspension
  Supplementary pension scheme for employed persons
  Kongens Vænge 8
  DK - 3400 Hillerød
  Tel.: +45 70 11 12 13
  E-mail dansk
  Website dansk

  Δημόσια υπηρεσία απασχόλησης

  The official Danish job database
  Website dansk

  Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
  Danish Agency for Labour Market and Recruitment

  Njalsgade 72 A
  2300 København S.

  Tel.: +45 33 96 36 00
  E-mail: star@star.dk
  Website dansk

  Σύνδεσμος επικοινωνίας για τους αποσπασμένους εργαζομένους

  Arbejdstilsynet
  Ms Dorte Harning
  Landskronagade 33
  2100 Copenhagen

  Tel.: +45 / 721 212 89
  E-mail
  Website

  Udbetaling Danmark - International Social Sikring
  Kongens Vænge 8
  DK-3400 Hillerød

  Tel.: +45 / 70 12 80 51
  E-mail
  Website

 • Οχήματα

  Άδεια οδήγησης

  Danish Transport Authority
  Edvard Thomsens Vej 14
  2300 Copenhagen S
  Denmark
  Tel.:+45 7221 8800
  E-mail
  Website dansk
  Website

  Εγγραφή

  SKAT
  Nykøbingvej 76
  Bygning 45
  24990 Sakskøbing
  Denmark
  Tel.:+45 72 22 27 96
  Website

  Ασφαλιστικός κλάδος

  Information centre

  Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring
  Danish Motor Insurers' Bureau
  Amaliegade 10
  DK - 1256 Kobenhavn K

  Tel.: + 420 221 413 111
  E-mail: dfim[at]forsikringogpension.dk
  Website
  Website

  Compensation body

  Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring
  Danish Motor Insurers' Bureau
  Amaliegade 10
  DK - 1256 Kobenhavn K
  Tel.: + 420 221 413 111
  E-mail: dfim[at]forsikringogpension.dk
  Website

  Ευρωπαϊκή κάρτα στάθμευσης για άτομα με αναπηρίες

  Disabled People's Organisations Denmark (DPOD) on behalf of the Danish National Police
  Blekinge Boulevard 2
  DK - 2630 Taastrup

  E-mail: service@handicap.dk
  Tel.: +45 36 75 17 93

 • Διατυπώσεις διαμονής

  Διατυπώσεις διαμονής

  Danish Immigration Service
  Citizen Service
  Ryesgade 53
  DK - 2100 Copenhagen Ø

  Tel.: +45 35 36 66 00
  E-mail: us[at]us.dk  
  Website

 • Εκπαίδευση και Νεολαία

  Εθελοντισμός

  Danish agency for Higher Education
  Bredgade 43
  DK-1260 Copenhagen K

  Tel: +45 7231 7800
  E-mail: uds[at]uds.dk
  Facebook
  Website

  Εθνικός εκπαιδευτικός φορέας

  Undervisningsministeriet
  Danish Ministry of Education

  Frederiksholms Kanal 21
  DK - 1220 Copenhagen K
  Tel.: +45 33 92 50 00
  Fax: +45 33 92 55 47
  E-mail: uvm[at]uvm.dk
  Website

  Κέντρο Αναγνώρισης Ακαδημαϊκών Τίτλων και Πληροφόρησης

  Danish agency for Higher Education
  Bredgade 43
  DK-1260 Copenhagen K
  Tel: + 45 7231 7800
  E-mail: uds[at]uds.dk
  Facebook
  Website

  Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών

  Danish agency for Higher Education
  Bredgade 43
  DK-1260 Copenhagen K

  Tel: +45 7231 7800
  E-mail: uds[at]uds.dk
  Facebook
  Website

 • Υγεία

  Κοινωνική ασφάλιση

  Udbetaling Danmark
  International Pension & Social Sikring
  Sortemosevej 2
  DK-3450 Allerød
  Tel.: +45 70 12 80 51
  E-mail: ipos@atp.dk
  Website

  Υγειονομική αρχή

  Ministeriet for Sundhed of Forebyggelse
  Ministry of Health

  Holbergsgade 6
  1057 København K

  Tel.: +45 72 26 90 00
  Email citizen inquiries
  Email other inquiries

  Website

  Patientombuddet
  National Agency for Patient Rights and Complaints

  E-mail: pob@patientombuddet.dk
  Website

  Εθνικά σημεία επαφής για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη

  Styrelsen for Patientsikkerhed
  Danish Patient Safety Authority

  Finsensvej 15
  DK- 2000 Frederiksberg

  Tel.: + 45 72 28 66 00
  E-mail: pob@patientombuddet.dk
  Website

 • Οικογένεια

  Family benefits

  You need to contact the local municipality of residence
  Regarding Health insurance: Contact your municipality
  Regarding Maternity: Contact your municipality
  Regarding Sickness benefit: Contact your municipality

  Website

  Γάμος και άλλες μορφές συμβίωσης
  Διαζύγιο και διάσταση
  Συντήρηση
  Γονική μέριμνα
  Απαγωγή παιδιών
  Υιοθεσία

  The State Administration
  Storetorv 10
  DK-6200  Aabenraa

  Tel.:+45 72 56 70 00
  Website

 • Καταναλωτές

  Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών

  Forbrugerstyrelsen
  Consumer Agency of Denmark

  Amagerfælledvej 56
  DK - 2300 København S
  Tel.: +45 32 66 9000
  E-mail: kfst[at]kfst.dk
  Website

  Φορείς επίλυσης χρηματοοικονομικών διαφορών

  Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber
  Complaint Board of Danish Securities and Brokering Companies

  Carl Jacobsens Vej 35  
  2500 Valby  
  Tel.: +45 41 71 50 00  
  E-mail: kfst[at]kfst.dk
  Website

  Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτών

  European Consumer Centre
  Forbruger Europa

  Carl Jacobsens Vej 35
  2500 Valby
  Tel.: +45 41 71 50 00
  E-mail: info[at]forbrugereuropa.dk
  Website

  Διασυνοριακός έλεγχος εφαρμογής της νομοθεσίας και συνεργασία

  Forbrugerombudsmanden
  Consumer Ombudsman

  Carl Jacobsens Vej 35  
  2500 Valby
    
  Tel.: +45 41 71 51 51  
  E-mail: forbrugerombudsmanden[at]kfst.dk
  Website