Verktyg

Språkval

EU-flaggan

Sökväg

Meny

Nationella kontaktpunkter - Kroatien

 • Resa

  Utrikesministeriet

  Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
  Ministry of Foreign and European Affairs

  Trg N.Š. Zrinskog 7-8
  10000 Zagreb

  Tel.: +385 1 4569 964
  Fax: +385 1 4551 795
  E-mail: ministarstvo@mvep.hr 
  Website

  Skatter och tullar

  Ministarstvo financija
  Ministry of Finances

  Katančićeva 5
  10000 Zagreb

  Tel.: + 385 1 4591 333
  Fax: + 385 1 4922 583
  E-mail: informiranje@mfin.hr
  Website

  Porezna uprava
  Tax Administration

  Boškovićeva 5
  10000 Zagreb

  Tel.: + 385 1 480 9000
  E-mail: ured.ravnatelja@porezna-uprava.hr
  Website

  Carinska uprava
  Customs Administration

  A. Von Humboldta 4a
  10000 Zagreb

  Tel.: 0800 1222
  Tel.: + 385 1 6211 300
  Fax: + 385 1 6211 011
  E-mail: ured-ravnatelja@carina.hr
  javnost@carina.hr
  Website

  Nationella tillsynsmyndigheter

  Croatian Civil Aviation Agency
  Ulica grada Vukovara 284
  HR-10000 Zagreb

  Tel.: +385 1 2369 300
  Fax: +385 1 2369 301
  Email
  Website

   

 • Arbete och pension

  Pensionsmyndigheter

  HZMO - Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
  Croatian Pension Agency
  A. Mihanovića 3
  10000 Zagreb

  Info tel: +385 1 4595 011 +385 1 4595 022 (8am-4pm)
  Tel.: +385 1 4595 500
  Fax: +385 1 4595 063 
  E-mail: pitanja@mirovinsko.hr
  Website

  Arbetsförmedling

  HZZ - Hrvatski zavod za zapošljavanje
  Croatian employment service
  Radnička cesta 1
  10000 Zagreb

  Info tel: + 385 1 6444 000 (8am-5pm)
  Tel.: +385 1 612 6000

  Fax:+385 1 612 6038
  E-mail: hzz@hzz.hr
  Website

  Kontaktkontor för utstationerade arbetstagare

  Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
  Ministry of Labour and Pension System

  Uprava za rad i zaštitu na radu
  Directorate for Labour and Safety at Work
  Ulica grada Vukovara 78
  10 000 Zagreb
  Tel.:
  +385 1 6106 641
  Fax: +385 1 6109 171
  E-mail:info@mrms.hr ; croliaisonoffice@mrms.hr
  Website

 • Min bil

  Registrering

  MUP - Ministarstvo unutarnjih poslova
  Ministry of Internal Affairs

  Ulica grada Vukovara 33
  10000 Zagreb

  Tel.:+385 1 6122 111
  Fax: + 385 1 6122 452
   E-mail: pitanja@mup.hr
  Website hrvatski (hr)

  Körkort

  MUP - Ministarstvo unutarnjih poslova
  Ministry of Internal Affairs

  Ulica grada Vukovara 33
  10000 Zagreb

  Tel.:+385 1 6122 111
  Fax: +385 1 6122 452
  E-mail: pitanja@mup.hr
  Website hrvatski (hr)

  EU-parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning

  Ministry of Health
  Ms Marijana Pavlić
  Tel.:  +385 1 4607 575
  E-mail: marijana.pavlic@miz.hr

 • Bo utomlands – formaliteter

  Bo utomlands – formaliteter

  MUP - Ministarstvo unutarnjih poslova
  Ministry of Internal Affairs

  Ulica grada Vukovara 33
  10000 Zagreb

  Tel.: +385 1 6122 111
  Fax: + 385 1 6122 452
  E-mail: pitanja@mup.hr  
  Website

 • Utbildning

  Nationellt utbildningsorgan

  Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
  Ministry of Science, Education and Sports

  Donje Svetice 38
  10000 Zagreb
  Tel.: +385 1 4569 000
  Fax: + 385 1 4594 301
  E-mail: uzoj@mzos.hr
  Website

  EU:s utbytesprogram

  Agencija za mobilnost i programe EU
  Agency for Mobility and EU Programs
  Frankopanska 26
  10000 Zagreb
  Tel.: +385 1 5005 635
  Fax: +385 1 5005 699
  E-mail: info@mobilnost.hr
  Website

  Centrum för information och erkännande av akademiska betyg

  Agencija za znanost i visoko obrazovanje - Nacionalni ENIC/NARIC ured
  Agency for Science and Higher Education - National ENIC/NARIC Office

  Donje Svetice 38/V
  10 000 Zagreb

  Tel.: +385 1 6274 888
  + 385 1 6274 800
  + 385 1 6274 844
  Fax: +385 1 6274 889
  E-mail:  enic@azvo.hr
  Website

  Frivilligarbete

  Hrvatska mreža volonterskih centara
  Croatian Network of Volunteer Centers

  Regional centers in Zagreb, Osijek, Rijeka, Split
  Tel: 0800 400 005 (11:00 - 15:00)
  Website

 • Hälsa

  Socialförsäkring

  Ministarstvo socijalne politike i mladih
  Ministry of Social Policy and Youth
  Savska cesta 66
  10000 Zagreb

  Tel.: + 385 1 555 7111
  Fax: + 385 1 555 7222
  E-mail: ministarstvo@mspm.hr
  Website hrvatski (hr)

  Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
  Ministry of Work and Pension System
  Ulica grada Vukovara 78
  10000 Zagreb

  Tel.: + 385 1 6106 835
  E-mail: info@mrms.hr
  Website hrvatski (hr)

  Nationell kontaktpunkt för vård utomlands

  Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
  Croatian Health Insurance Fund
  Margaretska 3
  10000 Zagreb

  Tel: + 385 1 6449 090
  Fax: +385 1 4812 606
  E-mail: ncp-croatia@hzzo.hr
  Website

  Hälsomyndigheter

  Ministarstvo zdravlja
  Ministry of Health
  Ksaver 200a
  10000 Zagreb

  Tel.: +385 1 46 07 555
  Fax: +385 1 46 77 076
  E-mail: pitajtenas@miz.hr
  Website

 • Min familj

  Adoption

  Ministarstvo socijalne politike i mladih
  Ministry of Social Policy and Youth

  Savska cesta 66
  10000 Zagreb

  Tel.: + 385 1 555 7111
  Fax: + 385 1 555 7222
  E-mail: ministarstvo@mspm.hr
  Website hrvatski (hr)

  Äktenskap och andra former av partnerskap

  Ministarstvo uprave
  Ministry of Public Administration

  Maksimirska 63
  10000 Zagreb

  Tel.: +385 1 235 75 55
  Fax: +385 1 235 76 07
  E-mail: kontakt-uprava@uprava.hr
  Website

  Skilsmässa och separation
  Underhåll
  Föräldraansvar
  Bortförande av barn

  Ministarstvo pravosuđa
  Ministry of Justice

  Ulica grada Vukovara 49
  10000 Zagreb

  Tel.: + 385 1 371 40 00
  Fax: + 385 1 371 45 07
  E-mail: pitanja@pravosudje.hr

 • Konsument- skydd

  Prövning av finansiella tvister

  Hrvatska udruga poslodavaca - Centar za mirenje u bankarstvu
  Croatian Employers' Association - Banking Disputes Resolution Centre

  Pavla Hatza 12
  10000 Zagreb

  Tel.: +385 1 4897 565
  Fax: +385 1 4897 556
  E-mail: centar-za-mirenja@hup.hr
  Website

  Europeiska konsumentcentrum

  Europski potrošački centar Hrvatska
  European Consumer Centre Croatia

  Ulica grada Vukovara 78
  10 000 Zagreb

  Tel.: 072 414 414
  Fax: +385 1 6109 150
  E-mail: danijela.markovickrstic@mingo.hr
  ecc-croatia@mingo.hr
  Website hrvatski (hr)