Krajowe punkty kontaktowe - Chorwacja

Konsumenci

Hrvatska udruga poslodavaca - Centar za mirenje u bankarstvu
Croatian Employers' Association - Banking Disputes Resolution Centre

Pavla Hatza 12
HR-10000 Zagreb

Website
Tel.: +38 51 48 97 56 5
Fax: +38 51 48 97 55 6
E-mail: centar-za-mirenja@hup.hr

Europski potrošački centar Hrvatska
European Consumer Centre Croatia

Ulica grada Vukovara 78
HR-10000 Zagreb

Websitehr
Tel.: +38 57 24 14 41 4
Fax: +38 51 61 09 15 0
E-mail: danijela.markovickrstic@mingo.hr
E-mail: ecc-croatia@mingo.hr9

Rozwiązywanie sporów konsumenckich

Hrvatska udruga poslodavaca - Centar za mirenje u bankarstvu
Croatian Employers' Association - Banking Disputes Resolution Centre

Pavla Hatza 12
HR-10000 Zagreb

Website
Tel.: +38 51 48 97 56 5
Fax: +38 51 48 97 55 6
E-mail: centar-za-mirenja@hup.hr

Europski potrošački centar Hrvatska
European Consumer Centre Croatia

Ulica grada Vukovara 78
HR-10000 Zagreb

Websitehr
Tel.: +38 57 24 14 41 4
Fax: +38 51 61 09 15 0
E-mail: danijela.markovickrstic@mingo.hr
E-mail: ecc-croatia@mingo.hr9

Konsumenci – wniesienie sprawy do sądu

Hrvatska udruga poslodavaca - Centar za mirenje u bankarstvu
Croatian Employers' Association - Banking Disputes Resolution Centre

Pavla Hatza 12
HR-10000 Zagreb

Website
Tel.: +38 51 48 97 56 5
Fax: +38 51 48 97 55 6
E-mail: centar-za-mirenja@hup.hr

Europski potrošački centar Hrvatska
European Consumer Centre Croatia

Ulica grada Vukovara 78
HR-10000 Zagreb

Websitehr
Tel.: +38 57 24 14 41 4
Fax: +38 51 61 09 15 0
E-mail: danijela.markovickrstic@mingo.hr
E-mail: ecc-croatia@mingo.hr9

Nieformalne rozstrzyganie sporów konsumenckich

Hrvatska udruga poslodavaca - Centar za mirenje u bankarstvu
Croatian Employers' Association - Banking Disputes Resolution Centre

Pavla Hatza 12
HR-10000 Zagreb

Website
Tel.: +38 51 48 97 56 5
Fax: +38 51 48 97 55 6
E-mail: centar-za-mirenja@hup.hr

Europski potrošački centar Hrvatska
European Consumer Centre Croatia

Ulica grada Vukovara 78
HR-10000 Zagreb

Websitehr
Tel.: +38 57 24 14 41 4
Fax: +38 51 61 09 15 0
E-mail: danijela.markovickrstic@mingo.hr
E-mail: ecc-croatia@mingo.hr9

Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich

Hrvatska udruga poslodavaca - Centar za mirenje u bankarstvu
Croatian Employers' Association - Banking Disputes Resolution Centre

Pavla Hatza 12
HR-10000 Zagreb

Website
Tel.: +38 51 48 97 56 5
Fax: +38 51 48 97 55 6
E-mail: centar-za-mirenja@hup.hr

Europski potrošački centar Hrvatska
European Consumer Centre Croatia

Ulica grada Vukovara 78
HR-10000 Zagreb

Websitehr
Tel.: +38 57 24 14 41 4
Fax: +38 51 61 09 15 0
E-mail: danijela.markovickrstic@mingo.hr
E-mail: ecc-croatia@mingo.hr9

Produkty i usługi finansowe

Hrvatska udruga poslodavaca - Centar za mirenje u bankarstvu
Croatian Employers' Association - Banking Disputes Resolution Centre

Pavla Hatza 12
HR-10000 Zagreb

Website
Tel.: +38 51 48 97 56 5
Fax: +38 51 48 97 55 6
E-mail: centar-za-mirenja@hup.hr

Rachunki bankowe w UE

Hrvatska udruga poslodavaca - Centar za mirenje u bankarstvu
Croatian Employers' Association - Banking Disputes Resolution Centre

Pavla Hatza 12
HR-10000 Zagreb

Website
Tel.: +38 51 48 97 56 5
Fax: +38 51 48 97 55 6
E-mail: centar-za-mirenja@hup.hr

Kredyty konsumenckie i pożyczki

Hrvatska udruga poslodavaca - Centar za mirenje u bankarstvu
Croatian Employers' Association - Banking Disputes Resolution Centre

Pavla Hatza 12
HR-10000 Zagreb

Website
Tel.: +38 51 48 97 56 5
Fax: +38 51 48 97 55 6
E-mail: centar-za-mirenja@hup.hr

Płatności, przelewy i czeki

Hrvatska udruga poslodavaca - Centar za mirenje u bankarstvu
Croatian Employers' Association - Banking Disputes Resolution Centre

Pavla Hatza 12
HR-10000 Zagreb

Website
Tel.: +38 51 48 97 56 5
Fax: +38 51 48 97 55 6
E-mail: centar-za-mirenja@hup.hr

Produkty ubezpieczeniowe

Hrvatska udruga poslodavaca - Centar za mirenje u bankarstvu
Croatian Employers' Association - Banking Disputes Resolution Centre

Pavla Hatza 12
HR-10000 Zagreb

Website
Tel.: +38 51 48 97 56 5
Fax: +38 51 48 97 55 6
E-mail: centar-za-mirenja@hup.hr

Kredyty hipoteczne

Hrvatska udruga poslodavaca - Centar za mirenje u bankarstvu
Croatian Employers' Association - Banking Disputes Resolution Centre

Pavla Hatza 12
HR-10000 Zagreb

Website
Tel.: +38 51 48 97 56 5
Fax: +38 51 48 97 55 6
E-mail: centar-za-mirenja@hup.hr

Zakupy

Europski potrošački centar Hrvatska
European Consumer Centre Croatia

Ulica grada Vukovara 78
HR-10000 Zagreb

Websitehr
Tel.: +38 57 24 14 41 4
Fax: +38 51 61 09 15 0
E-mail: danijela.markovickrstic@mingo.hr
E-mail: ecc-croatia@mingo.hr9

Informacje w umowie

Europski potrošački centar Hrvatska
European Consumer Centre Croatia

Ulica grada Vukovara 78
HR-10000 Zagreb

Websitehr
Tel.: +38 57 24 14 41 4
Fax: +38 51 61 09 15 0
E-mail: danijela.markovickrstic@mingo.hr
E-mail: ecc-croatia@mingo.hr9

Gwarancje i zwroty

Europski potrošački centar Hrvatska
European Consumer Centre Croatia

Ulica grada Vukovara 78
HR-10000 Zagreb

Websitehr
Tel.: +38 57 24 14 41 4
Fax: +38 51 61 09 15 0
E-mail: danijela.markovickrstic@mingo.hr
E-mail: ecc-croatia@mingo.hr9

Ceny, opłaty i formy płatności

Europski potrošački centar Hrvatska
European Consumer Centre Croatia

Ulica grada Vukovara 78
HR-10000 Zagreb

Websitehr
Tel.: +38 57 24 14 41 4
Fax: +38 51 61 09 15 0
E-mail: danijela.markovickrstic@mingo.hr
E-mail: ecc-croatia@mingo.hr9

Wysyłka i dostawa

Europski potrošački centar Hrvatska
European Consumer Centre Croatia

Ulica grada Vukovara 78
HR-10000 Zagreb

Websitehr
Tel.: +38 57 24 14 41 4
Fax: +38 51 61 09 15 0
E-mail: danijela.markovickrstic@mingo.hr
E-mail: ecc-croatia@mingo.hr9

VAT– podatek od wartości dodanej

Europski potrošački centar Hrvatska
European Consumer Centre Croatia

Ulica grada Vukovara 78
HR-10000 Zagreb

Websitehr
Tel.: +38 57 24 14 41 4
Fax: +38 51 61 09 15 0
E-mail: danijela.markovickrstic@mingo.hr
E-mail: ecc-croatia@mingo.hr9

Nieuczciwe traktowanie

Europski potrošački centar Hrvatska
European Consumer Centre Croatia

Ulica grada Vukovara 78
HR-10000 Zagreb

Websitehr
Tel.: +38 57 24 14 41 4
Fax: +38 51 61 09 15 0
E-mail: danijela.markovickrstic@mingo.hr
E-mail: ecc-croatia@mingo.hr9

Nieuczciwe praktyki handlowe

Europski potrošački centar Hrvatska
European Consumer Centre Croatia

Ulica grada Vukovara 78
HR-10000 Zagreb

Websitehr
Tel.: +38 57 24 14 41 4
Fax: +38 51 61 09 15 0
E-mail: danijela.markovickrstic@mingo.hr
E-mail: ecc-croatia@mingo.hr9

Nieuczciwe postanowienia umowne

Europski potrošački centar Hrvatska
European Consumer Centre Croatia

Ulica grada Vukovara 78
HR-10000 Zagreb

Websitehr
Tel.: +38 57 24 14 41 4
Fax: +38 51 61 09 15 0
E-mail: danijela.markovickrstic@mingo.hr
E-mail: ecc-croatia@mingo.hr9

Nieuczciwe ceny

Europski potrošački centar Hrvatska
European Consumer Centre Croatia

Ulica grada Vukovara 78
HR-10000 Zagreb

Websitehr
Tel.: +38 57 24 14 41 4
Fax: +38 51 61 09 15 0
E-mail: danijela.markovickrstic@mingo.hr
E-mail: ecc-croatia@mingo.hr9

Edukacja i młodzież

Wolontariat

Hrvatska mreža volonterskih centara
Croatian Network of Volunteer Centres
Regional centres in Zagreb, Osijek, Rijeka, Split
Websitehr
Tel.: 0800 40 00 05 (11:00 - 15:00)

Ośrodek ds. uznawalności akademickiej i informacji

Agencija za znanost i visoko obrazovanje - Nacionalni ENIC/NARIC ured
Agency for Science and Higher Education - National ENIC/NARIC Office

Donje Svetice 38/V
HR-10000 Zagreb

Website
Tel.: +385 16 27 48 00
Tel.: +385 16 27 48 44
Tel.: +385 16 27 48 88
Fax: +385 16 27 48 89
E-mail: enic@azvo.hr

Unijne programy wymiany

Agencija za mobilnost i programe EU
Agency for Mobility and EU Programs

Frankopanska 26
HR-10000 Zagreb

Website
Tel.: +385 15 00 56 35
Fax: +385 15 00 56 99
E-mail: info@mobilnost.hr

Krajowe organy odpowiedzialne za edukację

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
Ministry of Science, Education and Sports

Donje Svetice 38
HR-10000 Zagreb

Website
Tel.: +385 14 56 90 00
Fax: +385 14 59 43 01
E-mail: uzoj@mzos.hr

Wolontariat

Wolontariat

Hrvatska mreža volonterskih centara
Croatian Network of Volunteer Centres
Regional centres in Zagreb, Osijek, Rijeka, Split
Websitehr
Tel.: 0800 40 00 05 (11:00 - 15:00)

Rodzina

Małżeństwo i inne formy związków partnerskich

Ministarstvo uprave
Ministry of Public Administration

Maksimirska 63
10000 Zagreb

Websitehr
Tel.: +385 12 35 75 55
Fax: +385 12 35 76 07
E-mail: kontakt-uprava@uprava.hr

Dzieci

Adopcja

Adopcja

Ministarstvo socijalne politike i mladih
Ministry of Social Policy and Youth

Savska cesta 66
HR-10000 Zagreb

Websitehrhr
Tel.: +385 15 55 71 11
Fax: +385 15 55 72 22
E-mail: ministarstvo@mspm.hr

Uprowadzenie dziecka

Uprowadzenie dziecka

Ministarstvo pravosuđa
Ministry of Justice

Ulica grada Vukovara 49
HR-10000 Zagreb

Website
Tel.: +385 13 71 40 00
Fax: +385 13 71 45 07
E-mail: pitanja@pravosudje.hr

Rozwód i separacja

Ministarstvo pravosuđa
Ministry of Justice

Ulica grada Vukovara 49
HR-10000 Zagreb

Website
Tel.: +385 13 71 40 00
Fax: +385 13 71 45 07
E-mail: pitanja@pravosudje.hr

Odpowiedzialność rodzicielska

Rozwód i separacja

Ministarstvo pravosuđa
Ministry of Justice

Ulica grada Vukovara 49
HR-10000 Zagreb

Website
Tel.: +385 13 71 40 00
Fax: +385 13 71 45 07
E-mail: pitanja@pravosudje.hr

Odpowiedzialność rodzicielska

Ministarstvo pravosuđa
Ministry of Justice

Ulica grada Vukovara 49
HR-10000 Zagreb

Website
Tel.: +385 13 71 40 00
Fax: +385 13 71 45 07
E-mail: pitanja@pravosudje.hr

Związki małżeńskie i partnerskie

Małżeństwo i inne formy związków partnerskich

Ministarstvo uprave
Ministry of Public Administration

Maksimirska 63
10000 Zagreb

Websitehr
Tel.: +385 12 35 75 55
Fax: +385 12 35 76 07
E-mail: kontakt-uprava@uprava.hr

Rozwód i separacja

Rozwód i separacja

Ministarstvo pravosuđa
Ministry of Justice

Ulica grada Vukovara 49
HR-10000 Zagreb

Website
Tel.: +385 13 71 40 00
Fax: +385 13 71 45 07
E-mail: pitanja@pravosudje.hr

Alimenty – świadczenia na rzecz członków rodziny

Utrzymanie

Ministarstvo pravosuđa
Ministry of Justice

Ulica grada Vukovara 49
HR-10000 Zagreb

Website
Tel.: +385 13 71 40 00
Fax: +385 13 71 45 07
E-mail: pitanja@pravosudje.hr

Związki małżeńskie

Małżeństwo i inne formy związków partnerskich

Ministarstvo uprave
Ministry of Public Administration

Maksimirska 63
10000 Zagreb

Websitehr
Tel.: +385 12 35 75 55
Fax: +385 12 35 76 07
E-mail: kontakt-uprava@uprava.hr

Zarejestrowane związki partnerskie

Małżeństwo i inne formy związków partnerskich

Ministarstvo uprave
Ministry of Public Administration

Maksimirska 63
10000 Zagreb

Websitehr
Tel.: +385 12 35 75 55
Fax: +385 12 35 76 07
E-mail: kontakt-uprava@uprava.hr

Związki niezalegalizowane prawnie

Małżeństwo i inne formy związków partnerskich

Ministarstvo uprave
Ministry of Public Administration

Maksimirska 63
10000 Zagreb

Websitehr
Tel.: +385 12 35 75 55
Fax: +385 12 35 76 07
E-mail: kontakt-uprava@uprava.hr

Zdrowie

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
Ministry of Work and Pension System

Ulica grada Vukovara 78
HR-10000 Zagreb

Websitehr
Tel.: +38 51 61 06 83 5
E-mail: info@mrms.hr

Ministarstvo zdravstva
Ministry of Health

Ksaver 200a
HR-10000 Zagreb

Websitehr
Tel.: +38 51 46 07 55 5
Fax: +38 51 46 77 07 6
E-mail: pitajtenas@miz.hr

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
Croatian Health Insurance Fund

Margaretska 3
HR-10000 Zagreb

Website
Tel.: + 38 51 64 49 09 0
Fax: +38 51 48 12 60 6
E-mail: ncp-croatia@hzzo.hr

Zakup leków na receptę za granicą

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
Ministry of Work and Pension System

Ulica grada Vukovara 78
HR-10000 Zagreb

Websitehr
Tel.: +38 51 61 06 83 5
E-mail: info@mrms.hr

Ministarstvo zdravstva
Ministry of Health

Ksaver 200a
HR-10000 Zagreb

Websitehr
Tel.: +38 51 46 07 55 5
Fax: +38 51 46 77 07 6
E-mail: pitajtenas@miz.hr

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
Croatian Health Insurance Fund

Margaretska 3
HR-10000 Zagreb

Website
Tel.: + 38 51 64 49 09 0
Fax: +38 51 48 12 60 6
E-mail: ncp-croatia@hzzo.hr

Recepty za granicą: wydatki i zwrot kosztów

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
Ministry of Work and Pension System

Ulica grada Vukovara 78
HR-10000 Zagreb

Websitehr
Tel.: +38 51 61 06 83 5
E-mail: info@mrms.hr

Ministarstvo zdravstva
Ministry of Health

Ksaver 200a
HR-10000 Zagreb

Websitehr
Tel.: +38 51 46 07 55 5
Fax: +38 51 46 77 07 6
E-mail: pitajtenas@miz.hr

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
Croatian Health Insurance Fund

Margaretska 3
HR-10000 Zagreb

Website
Tel.: + 38 51 64 49 09 0
Fax: +38 51 48 12 60 6
E-mail: ncp-croatia@hzzo.hr

Realizacja recepty za granicą

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
Ministry of Work and Pension System

Ulica grada Vukovara 78
HR-10000 Zagreb

Websitehr
Tel.: +38 51 61 06 83 5
E-mail: info@mrms.hr

Ministarstvo zdravstva
Ministry of Health

Ksaver 200a
HR-10000 Zagreb

Websitehr
Tel.: +38 51 46 07 55 5
Fax: +38 51 46 77 07 6
E-mail: pitajtenas@miz.hr

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
Croatian Health Insurance Fund

Margaretska 3
HR-10000 Zagreb

Website
Tel.: + 38 51 64 49 09 0
Fax: +38 51 48 12 60 6
E-mail: ncp-croatia@hzzo.hr

Planowane leczenie za granicą

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
Ministry of Work and Pension System

Ulica grada Vukovara 78
HR-10000 Zagreb

Websitehr
Tel.: +38 51 61 06 83 5
E-mail: info@mrms.hr

Ministarstvo zdravstva
Ministry of Health

Ksaver 200a
HR-10000 Zagreb

Websitehr
Tel.: +38 51 46 07 55 5
Fax: +38 51 46 77 07 6
E-mail: pitajtenas@miz.hr

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
Croatian Health Insurance Fund

Margaretska 3
HR-10000 Zagreb

Website
Tel.: + 38 51 64 49 09 0
Fax: +38 51 48 12 60 6
E-mail: ncp-croatia@hzzo.hr

Wydatki i zwrot kosztów: planowane leczenie za granicą

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
Ministry of Work and Pension System

Ulica grada Vukovara 78
HR-10000 Zagreb

Websitehr
Tel.: +38 51 61 06 83 5
E-mail: info@mrms.hr

Ministarstvo zdravstva
Ministry of Health

Ksaver 200a
HR-10000 Zagreb

Websitehr
Tel.: +38 51 46 07 55 5
Fax: +38 51 46 77 07 6
E-mail: pitajtenas@miz.hr

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
Croatian Health Insurance Fund

Margaretska 3
HR-10000 Zagreb

Website
Tel.: + 38 51 64 49 09 0
Fax: +38 51 48 12 60 6
E-mail: ncp-croatia@hzzo.hr

Planowanie leczenia za granicą

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
Ministry of Work and Pension System

Ulica grada Vukovara 78
HR-10000 Zagreb

Websitehr
Tel.: +38 51 61 06 83 5
E-mail: info@mrms.hr

Ministarstvo zdravstva
Ministry of Health

Ksaver 200a
HR-10000 Zagreb

Websitehr
Tel.: +38 51 46 07 55 5
Fax: +38 51 46 77 07 6
E-mail: pitajtenas@miz.hr

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
Croatian Health Insurance Fund

Margaretska 3
HR-10000 Zagreb

Website
Tel.: + 38 51 64 49 09 0
Fax: +38 51 48 12 60 6
E-mail: ncp-croatia@hzzo.hr

Punkty informacyjne: planowane leczenie za granicą

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
Ministry of Work and Pension System

Ulica grada Vukovara 78
HR-10000 Zagreb

Websitehr
Tel.: +38 51 61 06 83 5
E-mail: info@mrms.hr

Ministarstvo zdravstva
Ministry of Health

Ksaver 200a
HR-10000 Zagreb

Websitehr
Tel.: +38 51 46 07 55 5
Fax: +38 51 46 77 07 6
E-mail: pitajtenas@miz.hr

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
Croatian Health Insurance Fund

Margaretska 3
HR-10000 Zagreb

Website
Tel.: + 38 51 64 49 09 0
Fax: +38 51 48 12 60 6
E-mail: ncp-croatia@hzzo.hr

Nieplanowane leczenie medyczne

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
Ministry of Work and Pension System

Ulica grada Vukovara 78
HR-10000 Zagreb

Websitehr
Tel.: +38 51 61 06 83 5
E-mail: info@mrms.hr

Ministarstvo zdravstva
Ministry of Health

Ksaver 200a
HR-10000 Zagreb

Websitehr
Tel.: +38 51 46 07 55 5
Fax: +38 51 46 77 07 6
E-mail: pitajtenas@miz.hr

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
Croatian Health Insurance Fund

Margaretska 3
HR-10000 Zagreb

Website
Tel.: + 38 51 64 49 09 0
Fax: +38 51 48 12 60 6
E-mail: ncp-croatia@hzzo.hr

Wizyta u lekarza i leczenie szpitalne za granicą

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
Ministry of Work and Pension System

Ulica grada Vukovara 78
HR-10000 Zagreb

Websitehr
Tel.: +38 51 61 06 83 5
E-mail: info@mrms.hr

Ministarstvo zdravstva
Ministry of Health

Ksaver 200a
HR-10000 Zagreb

Websitehr
Tel.: +38 51 46 07 55 5
Fax: +38 51 46 77 07 6
E-mail: pitajtenas@miz.hr

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
Croatian Health Insurance Fund

Margaretska 3
HR-10000 Zagreb

Website
Tel.: + 38 51 64 49 09 0
Fax: +38 51 48 12 60 6
E-mail: ncp-croatia@hzzo.hr

Ubezpieczenie zdrowotne na krótkie wyjazdy

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
Ministry of Work and Pension System

Ulica grada Vukovara 78
HR-10000 Zagreb

Websitehr
Tel.: +38 51 61 06 83 5
E-mail: info@mrms.hr

Ministarstvo zdravstva
Ministry of Health

Ksaver 200a
HR-10000 Zagreb

Websitehr
Tel.: +38 51 46 07 55 5
Fax: +38 51 46 77 07 6
E-mail: pitajtenas@miz.hr

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
Croatian Health Insurance Fund

Margaretska 3
HR-10000 Zagreb

Website
Tel.: + 38 51 64 49 09 0
Fax: +38 51 48 12 60 6
E-mail: ncp-croatia@hzzo.hr

Nieplanowane leczenie medyczne: koszty i ich zwrot

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
Ministry of Work and Pension System

Ulica grada Vukovara 78
HR-10000 Zagreb

Websitehr
Tel.: +38 51 61 06 83 5
E-mail: info@mrms.hr

Ministarstvo zdravstva
Ministry of Health

Ksaver 200a
HR-10000 Zagreb

Websitehr
Tel.: +38 51 46 07 55 5
Fax: +38 51 46 77 07 6
E-mail: pitajtenas@miz.hr

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
Croatian Health Insurance Fund

Margaretska 3
HR-10000 Zagreb

Website
Tel.: + 38 51 64 49 09 0
Fax: +38 51 48 12 60 6
E-mail: ncp-croatia@hzzo.hr

Życie za granicą

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
Ministry of Work and Pension System

Ulica grada Vukovara 78
HR-10000 Zagreb

Websitehr
Tel.: +38 51 61 06 83 5
E-mail: info@mrms.hr

Ministarstvo zdravstva
Ministry of Health

Ksaver 200a
HR-10000 Zagreb

Websitehr
Tel.: +38 51 46 07 55 5
Fax: +38 51 46 77 07 6
E-mail: pitajtenas@miz.hr

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
Croatian Health Insurance Fund

Margaretska 3
HR-10000 Zagreb

Website
Tel.: + 38 51 64 49 09 0
Fax: +38 51 48 12 60 6
E-mail: ncp-croatia@hzzo.hr

Twoje ubezpieczenie zdrowotne

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
Ministry of Work and Pension System

Ulica grada Vukovara 78
HR-10000 Zagreb

Websitehr
Tel.: +38 51 61 06 83 5
E-mail: info@mrms.hr

Ministarstvo zdravstva
Ministry of Health

Ksaver 200a
HR-10000 Zagreb

Websitehr
Tel.: +38 51 46 07 55 5
Fax: +38 51 46 77 07 6
E-mail: pitajtenas@miz.hr

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
Croatian Health Insurance Fund

Margaretska 3
HR-10000 Zagreb

Website
Tel.: + 38 51 64 49 09 0
Fax: +38 51 48 12 60 6
E-mail: ncp-croatia@hzzo.hr

Formalności związane z pobytem

Formalności związane z pobytem

MUP - Ministarstvo unutarnjih poslova
Ministry of Internal Affairs

Ulica grada Vukovara 33
HR-10000 Zagreb

Websitehr
Tel.: +385 16 12 21 11
Fax: +385 16 12 24 52
E-mail: pitanja@mup.hr

Podróże

Unijna karta parkingowa dla osób niepełnosprawnych

Ministarstvo zdravstva
Ministry of Health
Websitehr
Tel.: +385 14 60 75 75
E-mail: marijana.pavlic@miz.hr (Ms Marijana Pavlić)
PERSONAL CONTACT EMAIL: marijana.pavlic@miz.hr
PERSONAL CONTACT PHONE: +385 1 4607 575
PERSONAL CONTACT NAME: Ms Marijana Pavlić

Carinska uprava
Customs Administration

A. Von Humboldta 4a
10000 Zagreb

Websitehr
Tel.: +385 16 21 13 00
Tel.: 0800 12 22
E-mail: ured-ravnatelja@carina.hr

Ministerstwo spraw zagranicznych

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
Ministry of Foreign and European Affairs

Trg N.Š. Zrinskog 7-8
HR-10000 Zagreb

Website
Tel.: +385 14 56 99 64
Fax: +385 14 55 17 95
E-mail: ministarstvo@mvep.hr

Krajowe organy odpowiedzialne za egzekwowanie przepisów

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo
Croatian Civil Aviation Agency

Ulica grada Vukovara 284
HR-10000 Zagreb

Website
Tel.: +385 12 36 93 00
Fax: +385 12 36 93 01
E-mail: passenger.rights@ccaa.hr

Ministarstvo financija
Ministry of Finances

Katančićeva 5
HR-10000 Zagreb

Website
Tel.: +385 14 59 13 33
Fax: +385 14 92 25 83
E-mail: informiranje@mfin.hr

Porezna uprava
Tax Administration

Boškovićeva 5
HR-10000 Zagreb

Website
Tel.: +385 14 80 90 00
E-mail: ured.ravnatelja@porezna-uprava.hr

Powadzenie pojazdu za granicą

Prawo jazdy i ubezpieczenie

Rejestracja

MUP - Ministarstvo unutarnjih poslova
Ministry of Internal Affairs

Ulica grada Vukovara 33
HR-10000 Zagreb

Websitehr
Tel.: +385 16 12 21 11
Fax: +385 16 12 24 52
E-mail: pitanja@mup.hr

Utrata, kradzież i wydanie wtórnika prawa jazdy na wakacjach

Rejestracja

MUP - Ministarstvo unutarnjih poslova
Ministry of Internal Affairs

Ulica grada Vukovara 33
HR-10000 Zagreb

Websitehr
Tel.: +385 16 12 21 11
Fax: +385 16 12 24 52
E-mail: pitanja@mup.hr

Prawa pasażerów

Prawa pasażerów linii lotniczych

Krajowe organy odpowiedzialne za egzekwowanie przepisów

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo
Croatian Civil Aviation Agency

Ulica grada Vukovara 284
HR-10000 Zagreb

Website
Tel.: +385 12 36 93 00
Fax: +385 12 36 93 01
E-mail: passenger.rights@ccaa.hr

Transport i niepełnosprawność

Unijna karta parkingowa dla osób niepełnosprawnych

Unijna karta parkingowa dla osób niepełnosprawnych

Ministarstvo zdravstva
Ministry of Health
Websitehr
Tel.: +385 14 60 75 75
E-mail: marijana.pavlic@miz.hr (Ms Marijana Pavlić)
PERSONAL CONTACT EMAIL: marijana.pavlic@miz.hr
PERSONAL CONTACT PHONE: +385 1 4607 575
PERSONAL CONTACT NAME: Ms Marijana Pavlić

Pojazdy

Samochody

Zakup lub leasing samochodu

Europski potrošački centar Hrvatska
European Consumer Centre Croatia

Ulica grada Vukovara 78
HR-10000 Zagreb

Websitehr
Tel.: +38 57 24 14 41 4
Fax: +38 51 61 09 15 0
E-mail: danijela.markovickrstic@mingo.hr
E-mail: ecc-croatia@mingo.hr9

Samochody służbowe

Rejestracja

MUP - Ministarstvo unutarnjih poslova
Ministry of Internal Affairs

Ulica grada Vukovara 33
HR-10000 Zagreb

Websitehr
Tel.: +385 16 12 21 11
Fax: +385 16 12 24 52
E-mail: pitanja@mup.hr

Prawo jazdy

Prawo jazdy

MUP - Ministarstvo unutarnjih poslova
Ministry of Internal Affairs

Ulica grada Vukovara 33
HR-10000 Zagreb

Websitehr
Tel.: +385 16 12 21 11
Fax: +385 16 12 24 52
E-mail: pitanja@mup.hr

Uznawanie i ważność prawa jazdy

Rejestracja

MUP - Ministarstvo unutarnjih poslova
Ministry of Internal Affairs

Ulica grada Vukovara 33
HR-10000 Zagreb

Websitehr
Tel.: +385 16 12 21 11
Fax: +385 16 12 24 52
E-mail: pitanja@mup.hr

Przedłużenie okresu ważności i wymiana prawa jazdy

Rejestracja

MUP - Ministarstvo unutarnjih poslova
Ministry of Internal Affairs

Ulica grada Vukovara 33
HR-10000 Zagreb

Websitehr
Tel.: +385 16 12 21 11
Fax: +385 16 12 24 52
E-mail: pitanja@mup.hr

Uzyskanie prawa jazdy w UE

Rejestracja

MUP - Ministarstvo unutarnjih poslova
Ministry of Internal Affairs

Ulica grada Vukovara 33
HR-10000 Zagreb

Websitehr
Tel.: +385 16 12 21 11
Fax: +385 16 12 24 52
E-mail: pitanja@mup.hr

Rejestracja

Rejestracja

MUP - Ministarstvo unutarnjih poslova
Ministry of Internal Affairs

Ulica grada Vukovara 33
HR-10000 Zagreb

Websitehr
Tel.: +385 16 12 21 11
Fax: +385 16 12 24 52
E-mail: pitanja@mup.hr

Rejestracja samochodu i inne formalności

Rejestracja

MUP - Ministarstvo unutarnjih poslova
Ministry of Internal Affairs

Ulica grada Vukovara 33
HR-10000 Zagreb

Websitehr
Tel.: +385 16 12 21 11
Fax: +385 16 12 24 52
E-mail: pitanja@mup.hr

Rejestracja samochodu w innym kraju UE

Rejestracja

MUP - Ministarstvo unutarnjih poslova
Ministry of Internal Affairs

Ulica grada Vukovara 33
HR-10000 Zagreb

Websitehr
Tel.: +385 16 12 21 11
Fax: +385 16 12 24 52
E-mail: pitanja@mup.hr

Praca i emerytura

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava - Uprava za rad i zaštitu na radu
Ministry of Labour and Pension System - Directorate for Labour and Safety at Work


Ulica grada Vukovara 78
HR-10000 Zagreb

Website
Tel.: +385 16 10 66 41
Fax: +385 16 10 91 71
E-mail: croliaisonoffice@mrms.hr
E-mail: info@mrms.hr

HZMO - Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
Croatian Pension Agency

A. Mihanovića 3
HR-10000 Zagreb

Website
Tel.: +385 14 59 55 00
Tel.: Info tel: +385 14 59 50 11
Tel.: Info tel: +385 14 59 50 22
Fax: +385 14 59 50 63
E-mail: pitanja@mirovinsko.hr

HZZ - Hrvatski zavod za zapošljavanje
Croatian Employment Service

Radnička cesta 1
HR-10000 Zagreb

Website
Tel.: +385 16 12 60 00
Tel.: Info tel: +385 16 44 40 00
Fax: +385 16 12 60 38
E-mail: hzz@hzz.hr

Znalezienie pracy za granicą

Dostęp do miejsc pracy w sektorze publicznym

HZZ - Hrvatski zavod za zapošljavanje
Croatian Employment Service

Radnička cesta 1
HR-10000 Zagreb

Website
Tel.: +385 16 12 60 00
Tel.: Info tel: +385 16 44 40 00
Fax: +385 16 12 60 38
E-mail: hzz@hzz.hr

Jeśli nie znajdziesz pracy

HZZ - Hrvatski zavod za zapošljavanje
Croatian Employment Service

Radnička cesta 1
HR-10000 Zagreb

Website
Tel.: +385 16 12 60 00
Tel.: Info tel: +385 16 44 40 00
Fax: +385 16 12 60 38
E-mail: hzz@hzz.hr

Transfer zasiłku dla bezrobotnych

HZZ - Hrvatski zavod za zapošljavanje
Croatian Employment Service

Radnička cesta 1
HR-10000 Zagreb

Website
Tel.: +385 16 12 60 00
Tel.: Info tel: +385 16 44 40 00
Fax: +385 16 12 60 38
E-mail: hzz@hzz.hr

Emerytura za granicą

HZMO - Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
Croatian Pension Agency

A. Mihanovića 3
HR-10000 Zagreb

Website
Tel.: +385 14 59 55 00
Tel.: Info tel: +385 14 59 50 11
Tel.: Info tel: +385 14 59 50 22
Fax: +385 14 59 50 63
E-mail: pitanja@mirovinsko.hr

Emerytura państwowa za granicą

HZMO - Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
Croatian Pension Agency

A. Mihanovića 3
HR-10000 Zagreb

Website
Tel.: +385 14 59 55 00
Tel.: Info tel: +385 14 59 50 11
Tel.: Info tel: +385 14 59 50 22
Fax: +385 14 59 50 63
E-mail: pitanja@mirovinsko.hr

Dodatkowe świadczenia emerytalne za granicą

HZMO - Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
Croatian Pension Agency

A. Mihanovića 3
HR-10000 Zagreb

Website
Tel.: +385 14 59 55 00
Tel.: Info tel: +385 14 59 50 11
Tel.: Info tel: +385 14 59 50 22
Fax: +385 14 59 50 63
E-mail: pitanja@mirovinsko.hr

Bezrobocie i świadczenia społeczne

Renta rodzinna i świadczenia z tytułu śmierci

HZZ - Hrvatski zavod za zapošljavanje
Croatian Employment Service

Radnička cesta 1
HR-10000 Zagreb

Website
Tel.: +385 16 12 60 00
Tel.: Info tel: +385 16 44 40 00
Fax: +385 16 12 60 38
E-mail: hzz@hzz.hr

Zabezpieczenie społeczne za granicą

HZZ - Hrvatski zavod za zapošljavanje
Croatian Employment Service

Radnička cesta 1
HR-10000 Zagreb

Website
Tel.: +385 16 12 60 00
Tel.: Info tel: +385 16 44 40 00
Fax: +385 16 12 60 38
E-mail: hzz@hzz.hr

Systemy zabezpieczenia społecznego w UE

HZZ - Hrvatski zavod za zapošljavanje
Croatian Employment Service

Radnička cesta 1
HR-10000 Zagreb

Website
Tel.: +385 16 12 60 00
Tel.: Info tel: +385 16 44 40 00
Fax: +385 16 12 60 38
E-mail: hzz@hzz.hr

Bezrobocie za granicą

HZZ - Hrvatski zavod za zapošljavanje
Croatian Employment Service

Radnička cesta 1
HR-10000 Zagreb

Website
Tel.: +385 16 12 60 00
Tel.: Info tel: +385 16 44 40 00
Fax: +385 16 12 60 38
E-mail: hzz@hzz.hr

Prawo do zabezpieczenia społecznego – przydatne formularze

HZZ - Hrvatski zavod za zapošljavanje
Croatian Employment Service

Radnička cesta 1
HR-10000 Zagreb

Website
Tel.: +385 16 12 60 00
Tel.: Info tel: +385 16 44 40 00
Fax: +385 16 12 60 38
E-mail: hzz@hzz.hr

Praca za granicą

Pracownicy delegowani

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava - Uprava za rad i zaštitu na radu
Ministry of Labour and Pension System - Directorate for Labour and Safety at Work


Ulica grada Vukovara 78
HR-10000 Zagreb

Website
Tel.: +385 16 10 66 41
Fax: +385 16 10 91 71
E-mail: croliaisonoffice@mrms.hr
E-mail: info@mrms.hr

Urzędnicy służby cywilnej pracujący za granicą

HZZ - Hrvatski zavod za zapošljavanje
Croatian Employment Service

Radnička cesta 1
HR-10000 Zagreb

Website
Tel.: +385 16 12 60 00
Tel.: Info tel: +385 16 44 40 00
Fax: +385 16 12 60 38
E-mail: hzz@hzz.hr

Pracownicy transgraniczni

HZZ - Hrvatski zavod za zapošljavanje
Croatian Employment Service

Radnička cesta 1
HR-10000 Zagreb

Website
Tel.: +385 16 12 60 00
Tel.: Info tel: +385 16 44 40 00
Fax: +385 16 12 60 38
E-mail: hzz@hzz.hr

Równe traktowanie

HZZ - Hrvatski zavod za zapošljavanje
Croatian Employment Service

Radnička cesta 1
HR-10000 Zagreb

Website
Tel.: +385 16 12 60 00
Tel.: Info tel: +385 16 44 40 00
Fax: +385 16 12 60 38
E-mail: hzz@hzz.hr

Zezwolenia na pracę

HZZ - Hrvatski zavod za zapošljavanje
Croatian Employment Service

Radnička cesta 1
HR-10000 Zagreb

Website
Tel.: +385 16 12 60 00
Tel.: Info tel: +385 16 44 40 00
Fax: +385 16 12 60 38
E-mail: hzz@hzz.hr

Wybierz kraj

Udostępnij tę stronę: