Εργαλεία εξυπηρέτησης

Επιλογή γλώσσας

Σημαία της ΕΕ

Διαδρομή πλοήγησης

Μενού

Αρμόδιοι επικοινωνίας στα κράτη μέλη - Αυστρία

 • Ταξίδια

  Φορέας αρμόδιος για τη φορολογία και τα τελωνεία

  Bundesministerium für Finanzen
  Federal Ministry of Finance

  Johannesgasse 5
  AT - 1010 Wien

  Tel: +43 0 810 001 228
  E-mail: buergerservice[at]bmf.gv.at
  Website

  Υπουργείο Εξωτερικών

  Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres
  Federal Ministry for Europe, Integration and Foreign Affairs
  Minoritenplatz 8
  AT - 1014 Wien

  Tel: +43 50 11 50-0
  E-mail
  Website

  Εθνικές αρμόδιες αρχές

  Agentur für Passagier- und Fahrgastrechte
  Linke Wienzeile 4/1/6
  A-1060 Wien
  Tel.: +43 1 50 50 707 - 700
  Fax: +43 1 50 50 707 180
  Website

 • Εργασία και συντάξεις

  Συνταξιοδοτικές αρχές

  Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger
  Central Association of Austrian Social Security Institutions
  Postfach 600
  Kundmanngasse 21

  AT - 1031 Vienna
  Tel: +43 1 711 320
  E-mail: posteingang.allgemein[at]hvb.sozvers.at
  Website

  Δημόσια υπηρεσία απασχόλησης

  AMS - Arbeitsmarktservice Österreich
  Public Employment Service Austria (AMS)

  Service für Arbeitsuchende - Geschäftsstellen Österreich
  AMS Ombudsstelle in Ihrem Bundesland
  E-mail
  Website

  Österreichische Sozialversicherung
  Kontakt
  WebsiteDeutsch

  Σύνδεσμος επικοινωνίας για τους αποσπασμένους εργαζομένους

  Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz
  Favoritenstraße 7
  A-1040 Wien

  Contact form
  Словакия

 • Οχήματα

  Εγγραφή

  Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (BMVIT) 
  Federal Ministry for Transport, Innovation and Technology (BMVIT)
  Radetzkystraße 2
  AT - 1030 Wien

  Tel: +43 1 711 62 65 0
  E-mail:  Contact
  Website

  Άδεια οδήγησης

  Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (BMVIT)
  Federal Ministry for Transport, Innovation and Technology (BMVIT)

  Radetzkystraße 2
  AT - 1030 Wien  
  Tel: +43 1 711 62 65 0
  E-mail: Contact
  Website

  Ασφαλιστικός κλάδος

  Information centre

  Verband der Versicherungsunternehmen Österreichs
  Austrian Insurance Association (VVO)

  Schwarzenbergplatz 7
  AT - 1030 Wien
  Tel.: +43 1 711 56-0
  E-mail: http://www.vvo.at/vvo/vvo.nsf/sysPages/kontakt.html
  Website

  Compensation body

  Verband der Versicherungsunternehmen Österreichs
  Austrian Insurance Association (VVO)

  Schwarzenbergplatz 7
  AT - 1030 Wien

  Tel.: +43 1 711 56-0
  E-mail: http://www.vvo.at/vvo/vvo.nsf/sysPages/kontakt.html
  Website

  Ευρωπαϊκή κάρτα στάθμευσης για άτομα με αναπηρίες

  Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologies, Abteilung IV/ST2
  Herrn Mag. Christian Kainzmeier

  Radetzkystrasse 2
  AT - 1030 Wien
  Tel.: +43 1 71165 651800
  E-mail: st2@bmvit.gv.at
   

 • Διατυπώσεις διαμονής

  Διατυπώσεις διαμονής

  BM.I Bundesministerium für Inneres
  Federal Ministry of Interior

  Postfach 100,
  AT - 1014 Wien

  Tel: +43 1 531 26 0
  E-mail: post[at]bmi.gv.at
  Website Deutsch

 • Εκπαίδευση και Νεολαία

  Εθελοντισμός

  Interkulturelles Zentrum
  Österreichische Nationalagentur "Jugend in Aktion"

  Lindengasse 41/10
  AT - 1014 Wien
  Tel.: +43 1 586 75 44 16
  Fax: +43 1 586 75 44 9
  E-mail: iz[at]iz.or.at

  Website

  Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών

  Österreichischer Austauschdienst - Nationalagentur Lebenslanges Lernen
  Austrian Agency for International Cooperation in Education and Research - National Agency for Lifelong Learning
  Schreyvogelgasse 2
  AT - 1010 Wien
  Tel.: +43 1 534 080
  Fax: +43 1 534 0820
  E-mail: lebenslanges-lernen[at]oead.at

  Website

  OeAD-GmbH (Österreichische Austauschdienst-Gesellschaft mit beschränkter Haftung)
  Austrian Agency for International Cooperation in Education and Research
  Alser Strasse 4/1/14/1
  AT - 1090 Wien
  Tel.: +43 1 4277 28182
  Fax: +43 1 4277 28194
  E-mail: martina.friedrich[at]oead.at

  Website

  Εθνικός εκπαιδευτικός φορέας

  Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft
  Federal Ministry of Science, Research
   and Economy
  Minoritenplatz 5
  AT - 1014 Wien
  Tel:+43 1 531 20 DW (0)
  Fax:+43 1 531 20 9099
  E-mail:  infoservice[at]bmwfw.gv.at
  Website

  Κέντρο Αναγνώρισης Ακαδημαϊκών Τίτλων και Πληροφόρησης

  ENIC NARIC Österreich AUSTRIA - Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft
  ENIC NARIC Austria - Federal Ministry for Science, Research and Economy

  Teinfaltstrasse 8
  AT - 1014 Wien
  Tel:+43 1 531 20 5921
  Fax: +43 1 531 20 7890
  E-mail: naric[at]bmwf.gv.at
  Website

 • Υγεία

  Υγειονομική αρχή

  Bundesministerium für Gesundheit und Frauen
  Federal Ministry of Health and Women's Affairs

  Radetzkystraße 2
  AT - 1030 Wien
  Tel: +43 1 711 00 0
  E-mail: buergerservice@bmgf.gv.at
  Website

  Κοινωνική ασφάλιση

  Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger
  Main Association of Austrian Social Insurance Institutions

  Kundmanngasse 21
  AT - 1031 Wien
  Tel.: +43 1 711 32 0
  E-mailDeutsch
  WebsiteDeutsch
   

  Εθνικά σημεία επαφής για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη

  Gesundheit Österreich GmbH
  Health Austria

  Stubenring 6
  AT - 1010 Wien

  E-mail: patientenmobilitaet@goeg.at
  WebsiteDeutsch

 • Οικογένεια

  Διαζύγιο και διάσταση
  Συντήρηση
  Γονική μέριμνα
  Απαγωγή παιδιών

  Bundesministerium für Justiz
  Federal Ministry of Justice

  Museumstr. 7
  AT - 1070 Wien

  Tel.: +43 1 521 52 0
  E-mail
  Website

  Family benefits

  Bundeskanzleramt - Sektion V Familien und Jugend
  Federal Chancellery of Austria - Section V Family and Youth
  Untere Donaustrasse 13-15
  A-1020 Wien
  Tel.: +43 1 53 11 50
   E-mail: officeV@bka.gv.at
  Website

  Γάμος και άλλες μορφές συμβίωσης
  Υιοθεσία

  Bundeskanzleramt - Sektion V Familien und Jugend
  Federal Chancellery of Austria - Section V Family and Youth
  Untere Donaustrasse 13-15
  A-1020 Wien
  Tel.: +43 1 53 11 50
  E-mail: officeV@bka.gv.at
  Website

 • Καταναλωτές

  Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών

  Schlichtungsstelle zur gütlichen Beilegung von Streitigkeiten über Kfz-Reparaturen, Landesinnung Oberösterreich der Kraftfahrzeugtechniker, Sektion Gewerbe und Handwerk der Wirtschaftskammer Oberösterreich
  Conciliation Office for the Amicable Settlement of Disputes Concerning Repairs to Motor Vehicles, Upper Austrian Land Guild of Motor Vehicle Mechanics, Section for Small-Scale Industry and Crafts of the Upper Austrian Economic Chamber

  Hessenplatz 3
  AT - 4020 Linz
  Tel.: +43 (0)5 90 909
  E-mail: service[at]wkooe.at
  Website

  Διασυνοριακός έλεγχος εφαρμογής της νομοθεσίας και συνεργασία

  Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz
  Federal Ministry of Labour, Social Affairs and Consumer Protection

  Stubenring 1
  AT - 1010 Wien

  Tel: +43 1 711 00 -0
  E-mail: briefkasten[at]bmask.gv.at

  Website

  Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτών

  Main office
  Europäisches Verbraucherzentrum
  European consumer centre Austria
  Mariahilfer Straße 81
  AT - 1060 Wien

  Tel: +43 1 588 77 0 (general line) - Europa-Hotline: +43 1 - 588 77 81
  E-mail: info[at]europakonsument.at

  Website

  Φορείς επίλυσης χρηματοοικονομικών διαφορών

  Gemeinsame Schlichtungsstelle der österreichischen Kreditwirtschaft
  Joint Conciliation Board of the Austrian Banking Industry
  Wiedner Hauptstraße 63
  AT - 1040 Wien

  Tel: +43 1 505 42 98
  E-mail: office[at]bankenschlichtung.at

  Website