Storitvena orodja

Izbira jezika

Zastava EU

Navigacijska pot

Meni

Posodobitev : 12/10/2017

Zdravstvene storitve v drugi državi EU

Odločitev Združenega kraljestva, da uveljavi člen 50 Pogodbe o Evropski uniji: Več informacij

Združeno kraljestvo je še vedno polnopravna članica EU, pravice in obveznosti se še naprej v celoti uporabljajo za Združeno kraljestvo in v njem:

  • Vprašanja in odgovori na podlagi Skupnega poročila Evropske unije in Združenega kraljestva z dne 8. decembra 2017English
  • Publikacije EU o brexituEnglish
  • Informacije in smernice vlade Združenega kraljestva glede brexitaEnglish

Kadar se preselite v drugo državo EU, ste upravičeni do zdravstvenih storitev pod enakimi pogoji kot zavarovanci te države. Kateri sistem zdravstvenega zavarovanja bo dejansko kril stroške vaših zdravstvenih storitev, je odvisno od vašega statusa – običajno je to sistem zdravstvenega zavarovanja v novi domovini, če ste v tej državi denimo zaposleni.

Če jemljete zdravila na recept, morate vedeti, da ta zdravila morda v drugi državi EU niso na voljo ali pa imajo drugačno ime.

Zdravstveni sistemi in sistemi socialne varnosti so po Evropi različni. V nekaterih državah boste morda morali za obisk pri zdravniku plačati neposredno njemu.

Če se preselite v drugo državo EU, zdravite pa se v tretji državi EU, so pravila o tem, kdo krije stroške zdravljenja, odvisna od:

  • vašega statusa (denimo ali ste upokojeni ali zaposleni)
  • države, v kateri živite (različne države uporabljajo različna pravila).

Katera pravila se uporabljajo, lahko preverite pri svoji nacionalni kontaktni točki.

Javna posvetovanja
    Potrebujete pomoč podporne službe?
    Pomoč in svetovanje