Vietnes rīki

Valodu atlasītājs

ES karogs

Navigācijas ceļš

Izvēlne

Atjaunināts : 12/10/2017

Kā izmantot veselības aprūpi, kad dzīvojat citā ES valstī

Apvienotās Karalistes lēmums par LES 50. panta piemērošanu: Vairāk informācijas

Pašreiz šī valsts joprojām ir pilntiesīga ES dalībvalsts, un attiecīgās tiesības un pienākumi joprojām pilnā mērā attiecas uz Apvienoto Karalisti.

  • Jautājumi un atbildes, kuru pamatā ir ES un Apvienotās Karalistes 2017. gada 8. decembra kopīgais ziņojumsEnglish
  • ES publikācijas par "Brexit"English
  • Lielbritānijas valdības informācija un nostādnes par "Brexit"English

Kad pārceļaties uz citu ES valsti, veselības aprūpi varat saņemt ar tādiem pašiem nosacījumiem kā citi vietējie iedzīvotāji. Tas, kuras valsts veselības aprūpes sistēma beigās segs jūsu ārstēšanās izdevumus, būs atkarīgs no jūsu specifiskās situācijas – parasti tā būs jūsu dzīvesvietas valsts, ja uz citu valsti esat pārcēlies, piemēram, lai strādātu.

Ja lietojat recepšu zāles, atcerieties, ka parakstītās zāles, iespējams, nav pieejamas vai tām ir cits nosaukums citā ES valstī.

Veselības aprūpes un sociālās nodrošināšanas sistēmas katrā Eiropas valstī ir atšķirīgas. Piemēram, dažās valstīs jums par ārstēšanu ir jāmaksā tieši ārstam.

Ja pārceļaties uz citu ES valsti un lūkojat pēc veselības aprūpes kādā citā ES valstī, nevis tajā, uz kuru pārcēlāties, tad noteikumi par to, kurš atbild par jūsu veselības aprūpes izdevumiem, ir atkarīgi no

  • jūsu situācijas (piemēram, vai jūs esat pensionārs vai darba ņēmējs),
  • valsts, kurā dzīvojat (dažādās valstīs piemēro atšķirīgus noteikumus).

Lai noskaidrotu, kādi noteikumi attiecas uz jums, vērsieties savas valsts kontaktpunktā.

Sabiedriskās apspriešanas
    Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?
    Vaicājiet, un mēs dosim padomu.