Saidi tööriistad

Keelevalik

ELi lipp

Navigatsioonitee

Menüü

Ajakohastatud : 12/10/2017

Tervishoiuteenuste kasutamine mõnes teises ELi liikmesriigis elades

Kui asute elama mõnda teise ELi liikmesriiki, saate kasutada sealseid tervishoiuteenuseid kohalike elanikega samadel tingimustel. Millise riigi tervishoiusüsteem lõpuks teie ravi eest tasub sõltub teie konkreetsest olukorrast – üldjuhul on see teie uus koduriik, kui olete sinna elama asunud näiteks töötamise eesmärgil.

Pidage silmas, et kui kasutate retseptiravimit, ei pruugi see teises ELi liikmesriigis kättesaadav olla või sellel võib olla teine nimi.

Tervishoiu- ja sotsiaalkindlustussüsteemid on Euroopas riigiti erinevad. Näiteks mõnedes riikides peate ravi eest otse arstile tasuma.

Kui asute elama mõnda teise ELi liikmesriiki ja soovite kasutada tervishoiuteenuseid mõnes muus ELi liikmesriigis (mitte selles, kuhu te elama asusite), siis sõltub see, milline riik teie ravikulud hüvitab, kahest asjaolust:

  • teie olukorrast (kas olete näiteks pensionär või töötu);
  • riigist, kus te elate (erinevates riikides kohaldatakse erinevaid eeskirju).

Selleks et teada saada, milliseid eeskirju teie suhtes kohaldatakse, võtke ühendust oma riikliku kontaktpunktiga.

Avalikud arutelud
    Vajate nõuandeteenistuse abi?
    Saage abi ja nõuandeid