Εργαλεία εξυπηρέτησης

Επιλογή γλώσσας

Σημαία της ΕΕ

Διαδρομή πλοήγησης

Μενού

Επικαιροποίηση : 12/10/2017

Υγειονομική περίθαλψη σε περίπτωση διαμονής σε άλλη χώρα της ΕΕ

Όταν μετακομίζετε σε άλλη χώρα της ΕΕ μπορείτε να έχετε υγειονομική περίθαλψη με τους ίδιους όρους όπως οι κάτοικοι της συγκεκριμένης χώρας. Το εθνικό σύστημα υγειονομικής περίθαλψης που θα επιβαρυνθεί τελικά για τη θεραπευτική σας αγωγή θα εξαρτηθεί από την περίπτωσή σας – συνήθως είναι η νέα σας χώρα, αν, για παράδειγμα, πήγατε εκεί για να εργαστείτε.

Αν παίρνετε συνταγογραφούμενα φάρμακα, πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι τα φάρμακα αυτά μπορεί να μην υπάρχουν ή να έχουν διαφορετική ονομασία σε άλλη χώρα της ΕΕ.

Τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικής ασφάλισης στην Ευρώπη διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Για παράδειγμα, σε ορισμένες χώρες πρέπει να πληρώνετε τον γιατρό απευθείας για τη θεραπεία.

Αν μετακομίσετε σε άλλη χώρα της ΕΕ και θέλετε να έχετε υγειονομική περίθαλψη σε χώρα της ΕΕ εκτός εκείνης στην οποία μετακομίσατε, τότε οι κανόνες που θα εφαρμοστούν για το ποιος επιβαρύνεται με το κόστος υγειονομικής περίθαλψης εξαρτώνται από δύο παράγοντες:

  • την προσωπική σας κατάσταση (π.χ. αν είστε συνταξιούχος ή εργαζόμενος)
  • τη χώρα στην οποία ζείτε (διαφορετικές χώρες εφαρμόζουν διαφορετικούς κανόνες).

Για να μάθετε ποιοι κανόνες ισχύουν στην περίπτωσή σας, επικοινωνήστε με το εθνικό σημείο επαφής.

Δημόσιες διαβουλεύσεις
    Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;
    Ζητήστε βοήθεια και συμβουλές