Инструменти на сайта

Избор на език

знаме на ЕС

Навигационна пътека

Меню

Актуализация : 12/10/2017

Използване на здравни услуги, когато живеете в друга страна от ЕС

Решение на Обединеното кралство да се позове на член 50 от Договора за Европейския съюз: Повече информация

За момента Обединеното кралство остава пълноправен член на ЕС и правата и задълженията, свързани с това, продължават да се прилагат изцяло във и по отношение на страната:

  • Въпроси и отговори въз основа на съвместния доклад на ЕС и Обединеното кралство от 8 декември 2017 г.English
  • Публикации на ЕС за БрекзитEnglish
  • Информация на правителството на Обединеното кралство и насоки относно БрекзитEnglish

Когато се местите в друга страна от ЕС, получавате здравни услуги при същите условия като жителите на съответната страна. Здравната система на коя страна в крайна сметка ще заплаща за тези услуги зависи от конкретния случай – обикновено това е страната, в която живеете, ако например сте се преместили там, за да работите.

Ако вземате лекарства с рецепта, имайте предвид, че вашето лекарство може да не е достъпно или да носи различно име в другите страни от ЕС.

Здравните и социалноосигурителните системи в Европа се различават в отделните държави.. Например в някои страни трябва да заплатите директно на лекаря за лечение.

Ако се преместите в дадена страна от ЕС, но се нуждаете от медицинска помощ в друга държава от Съюза, правилата за това кой ще е отговорен за вашите разходи зависят от две неща:

  • вашето положение (например дали сте пенсионер или наето лице)
  • страната, в която живеете (в различните страни правилата са различни).

За да разберете кои правила важат за вас, проверете във вашето национално бюро за контакт.

Обществени консултации
    Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?
    Потърсете помощ и съвети