Uslužni alati

Odabir jezika

Zastava EU-a

Navigacijski put

Izbornik

Ažurirano : 12/10/2017

Posjet liječniku / hospitalizacija u inozemstvu

Ako tijekom putovanja u drugu državu EU-a trebate posjetiti liječnika ili vam je potrebno bolničko liječenje, europska kartica zdravstvenog osiguranja uvelike će vam olakšati administrativne postupke i povrat troškova javnozdravstvenih usluga.

Imajte na umu da se zdravstveni sustavi i sustavi socijalne sigurnosti država EU-a razlikuju. U nekim ćete državama liječenje možda morati platiti izravno liječniku ili bolnici, čak i ako to nije uobičajena praksa u vašoj državi. Informacije o zdravstvenom sustavu države koju želite posjetiti možete dobiti od nacionalne zdravstvene ustanove, od nacionalne kontaktne točke, s pomoću aplikacije za pametne telefone EKZO ili odabirom svoje države s popisa u nastavku:

Odaberite svoju državu:

Europsku karticu zdravstvenog osiguranja (EKZO) prihvaćaju samo liječnici ili bolnice u sustavu javnog zdravstva, ali se ne može koristiti za usluge privatnog zdravstva. Koristite li se uslugama privatnog zdravstva, možda ćete moći zatražiti povrat troškova po povratku kući, no trebali biste najprije provjeriti svoja prava jer se pravila o povratu troškova mogu razlikovati.

Primjer

Zatrebate li liječenje, obratite se liječniku ili bolnici u sustavu javnog zdravstva

Unatoč slomljenoj ruci Ewa je otišla na poslovni put u drugu državu EU-a. Tijekom tog puta ruka ju je počela boljeti pa je otišla liječniku. Kad je stigla kući, dobila je račun za liječenje. Otkrila je da njezino zdravstveno osiguranje neće podmiriti trošak jer ju je liječio privatni liječnik. Ewa je uspjela dobiti povrat određenog dijela troška, ali ne cjelokupnog jer je trošak liječenja u inozemstvu bio viši od onoga u njezinoj državi.

Drugačija pravila vrijede ako u inozemstvo putujete isključivo radi liječenja.

Saznajte više o plaćanjima i povratu troškova.

Public consultations
    Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?
    Pomoć i savjetovanje