Ettevõtlus
Viimati ajakohastatud : 06/02/2018

Arsti poole või haiglasse pöördumine välismaal

Ühendkuningriigi otsus rakendada Euroopa Liidu lepingu artiklit 50: Rohkem informatsiooni

Ühendkuningriik on praegu endiselt Euroopa Liidu täieõiguslik liige ning Ühendkuningriigi siseselt ja tema suhtes kohaldatakse jätkuvalt täies ulatuses samu õigusi ja kohustusi.

 • ELi ja Ühendkuningriigi 8. detsembri 2017. aasta ühisaruandel põhinevad küsimused ja vastuseden
 • Brexiti-teemalised ELi väljaanded
 • Ühendkuningriigi valitsuse teave ja suunised Brexiti kohtaen

Kui peate mõnes teises ELi liikmesriigis viibides arsti poole pöörduma või vajate seal haiglaravi, siis teeb Euroopa ravikindlustuskaart juhtumi käsitlemise ning kulude hüvitamise riiklike tervishoiuteenuste puhul palju lihtsamaks.

Pidage meeles, et tervishoiu- ja sotsiaalkindlustussüsteemid on ELi liikmesriikides erinevad. Mõnes riigis tuleb arstile või haiglale ravi eest tasuda otse, kuigi üldjuhul te seda oma koduriigis tegema ei pea. Teavet külastatava riigi tervishoiusüsteemi kohta leiate riiklikust tervishoiuasutusest, riiklikust kontaktpunktist, Euroopa ravikindlustuskaardi nutirakenduse vahendusel või valides asjaomase riigi allolevast loendist:

Valige riik:

 • Austriaatet
 • Belgiabeet
 • Bulgaariabget
 • Eestieeet
 • Hispaaniaeset
 • Horvaatiacret
 • Iirimaaieet
 • Islandiset
 • Itaaliaitet
 • Kreekagret
 • Küproscyet
 • Leedultet
 • Liechtensteinliet
 • Luksemburgluet
 • Lätilvet
 • Madalmaadnlet
 • Maltamtet
 • Norranoet
 • Poolaplet
 • Portugalptet
 • Prantsusmaafret
 • Rootsiseet
 • Rumeeniaroet
 • Saksamaadeet
 • Slovakkiasket
 • Sloveeniasiet
 • Soomefiet
 • Taanidket
 • Tšehhi Vabariikczet
 • Ungarihuet
 • Ühendkuningriikuket
 • Šveitschet

Euroopa ravikindlustuskaarti tunnustavad ainult arstid või haiglad, mis kuuluvad kohustusliku tervisekindlustuse süsteemierameditsiini teenused ei ole sellega hõlmatud. Kui kasutate erameditsiini teenuseid, võite koju tagasi jõudes küll taotleda hüvitist, kuid selgitage esmalt välja oma õigused, kuna hüvitamise kord on erinev.

Näide

Veenduge, et saate ravi kohaliku riikliku tervishoiusüsteemi alusel

Vaatamata käetraumale läks Ewa teise ELi liikmesriiki ärireisile. Reisil olles hakkas tema käsi valutama ning ta pöördus arsti poole. Tagasi kodus olles sai ta ravi eest arve. Ta avastas, et osutatud teenused ei olnud tema tervisekindlustusega kaetud, kuna arst oli osutanud abi erameditsiini süsteemi raames. Ewa sai oma kindlustusandjalt osa raha tagasi, kuid mitte kogu summat, kuna ravikulud olid välismaal suuremad kui tema kodumaal.

Kui reisite välismaale konkreetselt ravi saamise eesmärgil, kohaldatakse teie suhtes erinevaid eeskirju.

Lisateave tasude ja nende hüvitamise kohta.

KKK

ELi õigusaktid

Kas vajate lisateavet konkreetses riigis kehtivate eeskirjade kohta?

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: