Nástroje

Výběr jazyka

Vlajka EU

Cesta

Nabídka

Poslední kontrola : 05/03/2018

Časté otázky – Lékařská a nemocniční péče v zahraničí

 • Je možné někde získat úplný seznam druhů zdravotní péče a ošetření, které jsou kryty evropským průkazem zdravotního pojištění?

  BOHU ŽEL, takový seznam neexistuje. Evropský průkaz zdravotního pojištění kryje náklady na nezbytnou lékařskou péči nebo ošetření, které nelze odložit do vašeho návratu domů a musíte je podstoupit během pobytu v jiné zemi EU.
 • Chystám se do zahraničí a beru si evropský průkaz zdravotního pojištění. Musím kromě toho uzavřít také cestovní pojištění?

  NE, při cestách po Evropské unii nemáte povinnost mít uzavřené cestovní pojištění. Evropský průkaz zdravotního pojištění se však nevztahuje na všechna rizika spojená s cestováním. Nepokryje například:
  • soukromou zdravotní péči v zahraničí
  • zásah horské služby v lyžařských střediscích
  • ztrátu nebo odcizení majetku
  • repatriaci.
  Pokud chcete být proti těmto rizikům pojištěni, měli byste si cestovní pojištění při cestě do zahraničí sjednat.
 • Jsem těhotná. Mohu použít evropský průkaz zdravotního pojištění, když budu chodit na pravidelné kontroly v rámci prenatální péče v jiné zemi EU? Bude krýt náklady i na případný porod v zahraničí?

  ANO. Průkaz se vztahuje na veškeré lékařské kontroly a ošetření během vašeho těhotenství, včetně porodu mimo plánovaný termín (např. pokud začnete během pobytu v zahraničí předčasně rodit).  Jestliže však plánujete, že budete rodit v zahraničí, obraťte se na vaši zdravotní pojišťovnu a požádejte o předběžné povolení ( formulář S2), abyste měla jistotu, že všechny náklady související s porodem budou uhrazeny.
 • Jsem chronicky nemocný a musím chodit na pravidelné kontroly k lékaři. Mohu použít evropský průkaz zdravotního pojištění na lékařskou péči během svého dočasného pobytu v zahraničí?

 • SAMO ZŘEJMĚ. Pokud trpíte chronickým onemocněním (např. diabetem, astmatem, rakovinou nebo potřebujete dialýzu), máte nárok na jakékoli ošetření, které se považuje za nezbytné vzhledem k vaší nemoci a délce vašeho pobytu v zahraničí. Před odjezdem kontaktujte poskytovatele zdravotní péče v zemi, kam jedete, aby schválil léčbu vyžadující speciální vybavení nebo specializovaný personál (např. dialýza, oxygenoterapie, chemoterapie).  Evropský průkaz zdravotního pojištění však nepokrývá léčebné náklady, pokud je léčba nebo plánovaný zdravotní zákrok účelem vaší cesty do zahraničí.
 • Může se stát, že i když předložím evropský průkaz zdravotního pojištění, budu muset za poskytnutí lékařského ošetření v zahraničí zaplatit?

  JE TO MOŽNÉ. Pokud je v zemi, kde se zdržujete, zvykem, že si místní obyvatelé lékařskou péči hradí, budete muset stejnou částku zaplatit i vy. Je-li však lékařská péče poskytována zdarma, ani vy byste neměl nic platit.
 • Při pobytu v jiné zemi EU jsem onemocněl a musel jsem být kvůli neodkladné péči hospitalizován. Evropský průkaz zdravotního pojištění jsem předložil. O měsíc později mi domů přišel účet. Místní ale za ošetření neplatí. Musím tedy za něj platit?

   
  NE. Nemocnice by k vám měla přistupovat stejně jako k místním pacientům, tedy za stejných podmínek a podle stejného ceníku. Náklady by měla uhradit země, v níž jste pojištěn. Pokud jste po svém návratu obdrželi účet, který jste zaplatili, požádejte svou zdravotní pojišťovnu o proplacení výdajů.
Zobrazit obecné informace k tomuto tématu
Lékařská a nemocniční péče v zahraničí
Veřejné konzultace
  Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
  Požádat o poradenství