Verktyg

Språkval

EU-flaggan

Sökväg

Meny

Uppdaterat : 25/04/2017

Vanliga frågor - Familjeförmåner

 • Jag flyttade till Storbritannien för att studera för sex månader sedan. Har jag rätt till moderskapsförmåner?

  NEJ – I Storbritannien är det bara kvinnor som arbetar eller är egenföretagare som har rätt till lagstadgad moderskapsersättning.

 • Jag bor i Nederländerna, men arbetar i Tyskland där jag har rätt till barnbidrag. Min man är arbetslös i Nederländerna och har också rätt till barnbidrag enligt reglerna där. Kan vi få bidrag från både Tyskland och Nederländerna?

  NEJ – Ni får bara barnbidrag från Tyskland. Om ni har rätt till familjeförmåner i mer än ett land beslutar myndigheterna vilket land som ska betala ut dem. Ni kan alltså bara få fullständiga förmåner från ett land. Rättigheter som baseras på arbete går före rättigheter som bygger på pension eller arbetslöshetsförmåner.
  Men om förmånerna från Tyskland visar sig bli lägre än de som ni skulle ha fått från Nederländerna ska de nederländska myndigheterna betala mellanskillnaden.
 • Jag är från Slovenien och pendlar varje dag till mitt jobb i Österrike. Har min fru och jag rätt till österrikiskt barnbidrag för våra barn i Slovenien?

  I PRINCIP har ni rätt till österrikiskt barnbidrag, men om din fru också har rätt till familjeförmåner för att hon arbetar i Slovenien beslutar myndigheterna vilket land som ska betala ut dem. Ni kan alltså bara få fullständiga förmåner från ett land. Om rättigheterna i båda länderna baseras på arbete får ni förmånerna från det land där barnen bor, dvs. Slovenien.
  Men om förmånerna från Slovenien visar sig bli lägre än de som ni skulle ha fått från Österrike ska de österrikiska myndigheterna betala mellanskillnaden.
 • Jag är portugis. För sex månader utstationerades jag till Frankrike och ska nu stanna ytterligare ett år. Kan jag få franska familjeförmåner för mitt barn som är två månader och bor i Porto?

  NEJ – Som utstationerad arbetstagare täcks du av socialförsäkringen i ditt hemland även om du jobbar utomlands. Du har alltså bara rätt till portugisiska familjeförmåner.
 • Jag arbetar i Tyskland, min man arbetar i Schweiz och vi bor med våra barn i Österrike. Vilket land ska betala ut barnbidraget?

  Ni kan få barnbidrag från Schweiz eller Tyskland, men inte från båda länderna. Om rättigheterna i båda länderna baseras på arbete får ni barnbidrag från det land som betalar mest. Det spelar ingen roll att barnen bor i ett tredje land.
 • Min man som bor i Sverige får fortfarande barnbidrag trots att vi är skilda och jag har flyttat tillbaka till mitt hemland Estland. Kan jag få bidrag för våra två barn som bor hos mig?

  JA – Kontakta socialförsäkringsmyndigheterna i Estland och begär att bidraget ska betalas ut direkt till dig istället, eftersom det är du som står för familjens uppehälle.

 

Läs mer på huvudsidan
Familjeförmåner
Offentliga samråd
  Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?
  Få hjälp och råd