Storitvena orodja

Izbira jezika

Zastava EU

Navigacijska pot

Meni

Posodobitev : 25/04/2017

Pogosta vprašanja - Družinski prejemki

 • Ali sem upravičena do nadomestila za porodniški dopust, če sem se v Združeno kraljestvo preselila pred šestimi meseci zaradi študija?

  NE – V Združenem kraljestvu so samo zaposleni in samozaposleni upravičeni do nadomestila za porodniški dopust oziroma materinskega dodatka.

 • Živim na Nizozemskem, delam pa v Nemčiji, kjer sem upravičena do otroškega dodatka. Mož je brezposeln in živi na Nizozemskem. V tej državi ima na podlagi nizozemskih pravil tudi pravico do otroškega dodatka. Ali sva upravičena do otroškega dodatka v Nemčiji in na Nizozemskem?

  NE – Upravičeni ste samo do otroškega dodatka v Nemčiji. Če ste upravičeni do družinskih prejemkov iz več kot ene države, se morajo organi dogovoriti o tem, katera država je pristojna za izplačilo. Dodatkov iz več kot ene države ne morete prejemati. Pri določanju upravičenosti do družinskih prejemkov je treba vedno najprej upoštevati pravice, ki izhajajo iz zaposlitve, in šele nato pravice iz pokojnine ali nadomestila za brezposelnost.
  Če pa je znesek prejemkov v Nemčiji nižji od prejemkov, do katerih ste upravičeni na Nizozemskem, bo Nizozemska izplačala razliko.
 • Sem slovenski državljan in se vsak dan vozim na delo čez mejo v Avstrijo. Ali sva z ženo upravičena do avstrijskega otroškega dodatka?

  DA – Načeloma ste upravičeni do avstrijskega otroškega dodatka.
  Če pa je vaša žena upravičena tudi do družinskih prejemkov, ki izhajajo iz njene zaposlitve v Sloveniji, se morajo organi dogovoriti o tem, katera država je pristojna za izplačilo dodatka. Dodatkov iz več kot ene države ne morete prejemati. Če upravičenost do prejemkov v obeh državah izhaja iz zaposlitve, vam bo dodatek izplačala država, v kateri prebivajo vaši otroci, tj. Slovenija.
  Če pa je znesek prejemkov v Sloveniji nižji od prejemkov, do katerih ste upravičeni v Avstriji, vam bodo avstrijski organi izplačali razliko.
 • Sem državljan Portugalske. Kot napoteni delavec delam v Franciji šest mesecev in bom v državi ostal še eno leto. Ali sem upravičen do francoskih družinskih prejemkov za otroka, ki se je rodil pred dvema mesecema in živi v Portu?

  NE – Kot napoteni delavec ste zavarovani v sistemu socialne varnosti domače države, četudi delate v tujini. Upravičeni ste samo do družinskih prejemkov na Portugalskem.
 • Zaposlena sem v Nemčiji, mož dela v Švici, skupaj z otrokom pa živimo v Avstriji. V kateri državi je naša družina upravičena do otroškega dodatka?

  Do otroškega dodatka ste upravičeni v Švici ali Nemčiji, vendar ne v obeh državah hkrati. Če upravičenost do prejemkov v obeh državah izhaja iz zaposlitve in čeprav vaši otroci prebivajo v tretji državi, vam bo dodatek plačala država zaposlitve, ki izplačuje najvišji znesek.
 • Moj mož, ki prebiva na Švedskem, še vedno prejema otroški dodatek, čeprav sva se ločila in sem se preselila nazaj v Estonijo. Ali lahko dodatek izplačujejo samo meni, saj otroka živita z mano?

  DA – Obrnite se na organ, pristojen za družinske prejemke v Estoniji, in zahtevajte, da dodatek izplačujejo neposredno vam, saj nosite glavno breme vzdrževanja družine.

 

Glej osnovne informacije o tem področju
Družinski prejemki
Javna posvetovanja
  Potrebujete pomoč podporne službe?
  Pomoč in svetovanje