Pomocné nástroje

Výber jazyka

Vlajka EÚ

Navigačný riadok

Menu

Aktualizované : 25/04/2017

Najčastejšie otázky - Rodinné dávky

 • Mám nárok na dávky vyplácané počas materskej dovolenky, ak som sa pred 6 mesiacmi presťahovala do Spojeného kráľovstva, aby som tu študovala?

  NIE – v Spojenom kráľovstve majú nárok na zákonný materský príspevok a dávky v materstve len osoby, ktoré pracujú alebo sú samostatne zárobkovo činné osoby.

 • Žijem v Holandsku, ale pracujem v Nemecku. V ktorej krajine mám nárok na prídavky na deti? Môj manžel je nezamestnaný v Holandsku – a podľa holandských právnych predpisov má aj on právo na prídavky na deti. Môžeme získať nemecké aj holandské dávky?

  NIE – dostať by ste mali len nemecké dávky. Ak máte nárok na rodinné dávky vo viac než jednej krajine, relevantné orgány musia určiť, ktorá krajina vám ich bude vyplácať; dávky v plnej výške nedostanete z viac ako jednej krajiny. Nároky založené na výkone zárobkovej činnosti majú vždy prednosť pred nárokmi, ktoré sú založené na dôchodku alebo dávke v nezamestnanosti.
  Ak sa však ukáže, že nemecké dávky sú nižšie ako dávky, na ktoré máte nárok v Holandsku, holandské orgány vám budú vyplácať rozdiel.
 • Som Slovinec a denne dochádzam do práce za hranice do Rakúska. Máme s manželkou nárok na rakúske prídavky na deti pre našich rodinných príslušníkov žijúcich v Slovinsku?

  V ZÁSADE máte nárok na rakúske prídavky na deti.
  Ak má však vaša manželka takisto nárok na prídavky na deti, pretože pracuje v Slovinsku, budete poberať dávky v krajine, v ktorej žijú vaše deti, t. j. v Slovinsku.
  Ak sa však ukáže, že prídavky v Slovinsku sú nižšie ako v Rakúsku, rakúske orgány vám budú vyplácať rozdiel.
 • Ako pracovník som bol na šesť mesiacov vyslaný z Portugalska, odkiaľ pochádzam, do Francúzska a zostanem tam ešte ďalší rok. Môžem získať francúzske rodinné dávky na dieťa, ktoré sa nám narodilo pred dvomi mesiacmi a žije v Porte?

  NIE – ako vyslaný pracovník ste poistený v systéme sociálneho zabezpečenia svojej domovskej krajiny, aj keď pracujete v zahraničí. Máte právo len na portugalské rodinné dávky.
 • Pracujem v Nemecku, môj manžel pracuje vo Švajčiarsku a s našimi deťmi žijeme v Rakúsku. Z ktorej krajiny môžeme získať prídavky na deti?

  Máte nárok na prídavky na deti zo Švajčiarska alebo Nemecka; dávky v plnej výške nedostanete z viac ako jednej krajiny. Ak sa nárok v oboch krajinách zakladá na výkone zárobkovej činnosti, tak aj v prípade, že vaše deti žijú v ďalšej (tretej) krajine, budete poberať dávky z tej z uvedených dvoch krajín zárobkovej činnosti, ktorá poskytuje vyššie dávky.
 • Viem, že môj exmanžel, ktorý žije vo Švédsku, ešte stále dostáva prídavky na deti aj po našom rozvode, hoci ja som sa presťahovala s deťmi späť do mojej rodnej krajiny – Estónska. Môžem získať prídavky, ktoré dostáva, pre moje dve deti, ktoré žijú so mnou?

  ÁNO – kontaktujte úrad zodpovedný za vyplácanie rodinných dávok v Estónsku a požiadajte ho, aby rodinné prídavky vyplácali priamo vám, pretože sa o rodinu v skutočnosti staráte vy.

 

Získať hlavné informácie o tejto téme
Rodinné dávky
Právne predpisy EÚ
Verejné konzultácie
  Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
  Pomoc a poradenstvo