Narzędzia serwisu

Wybór języka

Flaga UE

Ścieżka nawigacji

Menu

Ostatnia aktualizacja : 25/04/2017

Najczęściej zadawane pytania - Świadczenia rodzinne

 • Czy mogę złożyć wniosek o świadczenia wypłacane podczas urlopu macierzyńskiego, jeśli 6 miesięcy temu przyjechałam na studia do Anglii?

  NIE – W Wielkiej Brytanii do płatnego urlopu macierzyńskiego lub zasiłków macierzyńskich mają prawo tylko osoby, które są tam zatrudnione lub pracują na własny rachunek.

 • Mieszkam w Holandii, ale pracuję w Niemczech, gdzie przysługuje mi prawo do zasiłku na dzieci. Mój mąż jest bezrobotny, mieszka w Holandii i zgodnie z holenderskimi przepisami też ma prawo do zasiłku na dzieci. Czy możemy otrzymać zasiłki z obu krajów?

  NIE – Powinniście otrzymywać zasiłek tylko z Niemiec. Jeśli masz prawo do świadczeń rodzinnych w więcej niż jednym kraju UE, urzędy z poszczególnych krajów powinny zadecydować, który kraj będzie je wypłacać. Nie można otrzymać pełnych świadczeń z więcej niż jednego kraju. Uprawnienia wynikające z zatrudnienia mają zawsze pierwszeństwo przed uprawnieniami wynikającymi z emerytur i rent oraz zasiłków dla bezrobotnych.
  Jeśli jednak okaże się, że niemieckie świadczenia są niższe niż świadczenia przysługujące Ci w Holandii, władze holenderskie zwrócą Ci różnicę.
 • Jestem Słoweńcem i codziennie dojeżdżam do pracy do Austrii. Czy moja żona i ja mamy prawo otrzymywać świadczenia z Austrii na dzieci, jeśli nasza rodzina mieszka w Słowenii?

  Z ZASADY macie prawo do austriackich świadczeń na dzieci.
  Jeśli jednak Twojej żonie przysługuje prawo do świadczeń rodzinnych, ponieważ pracuje w Słowenii, odpowiednie urzędy zadecydują o tym, który kraj powinien je wypłacić. Nie można otrzymać pełnych świadczeń z więcej niż jednego kraju. Jeśli uprawnienia z obu krajów wynikają z zatrudnienia, otrzymacie świadczenia z kraju, w którym zamieszkują dzieci, czyli ze Słowenii.
  Jeśli jednak okaże się, że słoweńskie świadczenia są niższe niż świadczenia przysługujące Ci w Austrii, władze austriackie zwrócą Ci różnicę.
 • Jestem Portugalczykiem. Sześć miesięcy temu oddelegowano mnie do pracy we Francji. Zostanę tu jeszcze rok. Czy mogę złożyć wniosek o francuski zasiłek dla mojego dziecka, które ma dwa miesiące i mieszka w Porto?

  NIE – Jako pracownik oddelegowany jesteś objęty systemem ubezpieczeń społecznych w swoim kraju rodzinnym, nawet jeśli pracujesz za granicą. Masz prawo do otrzymywania świadczeń tylko w Portugalii.
 • Pracuję w Niemczech, mój mąż – w Szwajcarii. Mieszkamy razem z dziećmi w Austrii. Który kraj powinien nam wypłacić świadczenia?

  Świadczenia na dzieci możesz otrzymać ze Szwajcarii lub Niemiec. Nie można otrzymać pełnych świadczeń z więcej niż jednego kraju. Jeśli uprawnienia z obu krajów wynikają z zatrudnienia, to nawet jeśli dzieci mieszkają w innym kraju, świadczenia wypłaci ten, w którym świadczenia są najwyższe.
 • Wiem, że mój były mąż, który mieszka w Szwecji, wciąż pobiera świadczenia na dzieci. Po rozwodzie przeprowadziłam się z dziećmi do Estonii, skąd pochodzę. Czy mogę otrzymać świadczenia dla dwójki moich dzieci, które mieszkają ze mną?

  TAK – Skontaktuj się z urzędem odpowiedzialnym za świadczenia rodzinne w Estonii i poproś o wypłacanie świadczeń bezpośrednio Tobie, ponieważ to Ty faktycznie utrzymujesz rodzinę.

 

Zobacz najważniejsze informacje na ten temat
Świadczenia rodzinne
Konsultacje publiczne
  Potrzebujesz pomocy lub porady?
  Skontaktuj się z działem pomocy