Għodod tas-servizz

Selettur tal-lingwa

Il-bandiera tal-UE

Mogħdija tan-navigazzjoni

Menu

Aġġornat : 25/04/2017

Mistoqsijiet frekwenti - Il-benefiċċji tal-familja

 • Nista' nitlob il-benefiċċji tal-maternità jekk ġejt nistudja fir-Renju Unit 6 xhur ilu?

  LE - Fir-Renju Unit, dawk biss li jaħdmu jew li huma impjegati għal rashom huma intitolati għall-ħlas statutorju tal-maternità jew għall-benefiċċju tal-maternità.

 • Ngħix fil-Pajjiżi l-Baxxi, iżda naħdem fil-Ġermanja fejn għandi dritt li jingħatawli l-benefiċċji tat-tfal. Żewġi jinsab bla xogħol fil-Pajjiżi l-Baxxi - u għandu wkoll dritt għall-benefiċċji tat-tfal skont ir-regoli Olandiżi. Nistgħu ningħataw kemm benefiċċji Ġermaniżi u Olandiżi?

  LE - għandek tingħata biss il-benefiċċji Ġermaniżi. Jekk għandek dritt għall-benefiċċji tal-familja f'aktar minn pajjiż wieħed, l-awtoritajiet se jaħdmu min għandu jħallashom; m'intix se tikseb il-benefiċċji sħaħ minn aktar minn pajjiż wieħed. Intitolamenti bbażati fuq xogħol dejjem jieħdu preċedenza fuq dawk ibbażati fuq pensjonijiet jew benefiċċji tal-qgħad.
  Madankollu, jekk il-benefiċċji Ġermaniżi jirriżultaw li jkunu anqas minn dak li int intitolat għalih fil-Pajjiżi l-Baxxi, l-awtoritajiet tal-Pajjiżi l-Baxxi jħallsu d-differenza.
 • Jiena Sloven u naqsam il-fruntiera kuljum biex naħdem fuq in-naħa l-oħra tal-fruntiera fl-Awstrija. Marti u jien intitolati għal benefiċċji Awstrijaċi tat-tfal għall-familja tagħna li tgħix is-Slovenja?

  FIL-PRINĊIPJU intom intitolati għal benefiċċji Awstrijaċi tat-tfal.
  Madankollu, jekk martek intitolata wkoll għall-benefiċċji tal-familja billi hi taħdem fis-Slovenja, l-awtoritajiet se jaħdmu min għandu jħallashom; m'intix se tikseb il-benefiċċji sħaħ minn aktar minn pajjiż wieħed. Jekk l-intitolament fiż-żewġ pajjiżi hu bbażat fuq xogħol, tirċievi l-benefiċċji tiegħek mill-pajjiż fejn jgħixu wliedek, jiġifieri s-Slovenja.
  Madankollu, jekk il-benefiċċji Sloveni rriżultaw li kienu anqas minn dak li int intitolat għalih fl-Awstrija, l-awtoritajiet Awstrijaċi jħallsu d-differenza.
 • Jien Portugiż, ili kollokat biex naħdem fi Franza għal sitt xhur u se nibqa' sena oħra. Nista' ningħata l-benefiċċji tal-familja Franċiżi għat-tifel tiegħi, li twieled xahrejn ilu u jgħix f'Porto?

  LE - bħala ħaddiem kollokat, int assigurat bis-sistema tas-sigurtà soċjali ta' pajjiżek, anke jekk qed taħdem f'pajjiż barrani. Għandek dritt biss għal benefiċċji tal-familja Portugiżi.
 • Jien naħdem fil-Ġermanja, żewġi jaħdem fl-Isvizzera, u ngħixu ma' wliedna fl-Awstrija. Fejn nistgħu ningħataw il-benefiċċji tat-tfal?

  Tistgħu tiksbu l-benefiċċji tat-tfal mill-Isvizzera jew il-Ġermanja; m'intomx se tiksbu l-benefiċċji sħaħ minn aktar minn pajjiż wieħed. Jekk l-intitolament fiż-żewġ pajjiżi hu bbażat fuq xogħol, anke jekk uliedkom jgħixu f'pajjiż ieħor, tirċievu l-benefiċċji tagħkom ikun liema jkun miż-żewġ pajjiżi fejn taħdmu li jħallas l-aktar.
 • Naf li żewġi, li jgħix fl-Isvezja, għadu qed jirċievi l-benefiċċji tat-tfal, anke wara li ddivorzjajna u mort lura f'pajjiżi, l-Estonja. Nista' ningħata l-flus għaż-żewġ uliedna, li jgħixu miegħi?

  IVA - ikkuntattja lill- awtoritajiet tal-benefiċċji tal-familja fl-Estonja u itlob biex il-benefiċċji jitħallsu minflok direttament lilek, billi int il-persuna li fil-fatt qed tmantni lill-familja.

 

Ara l-informazzjoni prinċipali dwar dan is-suġġett
Il-benefiċċji tal-familja
Konsultazzjonijiet pubbliċi
  Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?
  Sib għajnuna u pariri