Uslužni alati

Odabir jezika

Zastava EU-a

Navigacijski put

Izbornik

Ažurirano : 25/04/2017

Često postavljana pitanja - Obiteljske naknade

 • Imam li pravo na naknadu za rodiljni dopust ako sam se radi studija preselila u Ujedinjenu Kraljevinu prije 6 mjeseci?

  NEMATE. Samo osobe koje rade ili obavljaju samostalnu djelatnost u Ujedinjenoj Kraljevini imaju zakonsko pravo na naknadu za rodiljni dopust odnosno naknadu za majčinstvo.

 • Živim u Nizozemskoj, ali radim u Njemačkoj gdje imam pravo na naknade za djecu. Moj muž je u Nizozemskoj i nezaposlen je. Prema nizozemskim pravilima i on ima pravo na naknade za djecu. Imamo li pravo na naknade i iz Njemačke i iz Nizozemske?

  NEMATE. Imate pravo samo na naknade iz Njemačke. Ako imate pravo na obiteljske naknade u više država, nadležna će tijela razjasniti koja vam ih država treba platiti. Potpun iznos naknade isplatit će vam samo jedna država. Prava na temelju rada uvijek imaju prednost pred onima koja se temelje na mirovini ili naknadama za nezaposlenost.
  Međutim, ako se pokaže da su njemačke naknade niže od onih na koje imate pravo u Nizozemskoj, nizozemska će vam tijela platiti razliku.
 • Slovenac sam i svakodnevno putujem na posao u Austriju. Imamo li supruga i ja pravo na naknade za djecu u Austriji za svoju obitelj koja živi u Sloveniji?

  U NAČELU imate pravo na naknade za djecu u Austriji.
  Međutim, ako vaša supruga ima pravo na obiteljske naknade jer je zaposlena u Sloveniji, nadležna će tijela razjasniti tko vam ih treba platiti. Potpun iznos naknade isplatit će vam samo jedna država. Ako se pravo u objema državama temelji na radu, naknade ćete dobiti u državi u kojoj žive vaša djeca, tj. u Sloveniji.
  Ako se pokaže da su slovenske naknade niže od onih na koje imate pravo u Austriji, austrijska će vam tijela platiti razliku.
 • Portugalac sam i radim već šest mjeseci u Francuskoj kao upućeni radnik te ću ostati još jednu godinu. Mogu li od Francuske dobiti obiteljske naknade za svoje dijete koje je staro dva mjeseca i živi u Portu?

  NE MOŽETE. Kao upućeni radnik osigurani ste sustavom socijalnog osiguranja svoje države, čak i kada radite u inozemstvu. Imate pravo samo na portugalske obiteljske naknade.
 • Radim u Njemačkoj, moj muž radi u Švicarskoj, a živimo s djecom u Austriji. Od koje države trebamo zatražiti naknade za djecu?

  Imate pravo na naknade za djecu iz Švicarske i Njemačke. Potpun iznos naknade isplatit će vam samo jedna država. Ako se pravo u objema državama temelji na radnome mjestu te čak i ako vaša djeca žive u nekoj trećoj zemlji, dobit ćete svoje naknade od one države u kojoj radite i koja će vam najviše platiti.
 • Znam da moj muž, koji živi u Švedskoj, još prima naknade za djecu, čak i nakon što sam se razvela od njega i vratila u svoju matičnu državu Estoniju. Mogu li ja dobivati taj novac za svoje dvoje djece koja žive sa mnom?

  MOŽETE. Obratite se tijelu nadležnom za obiteljske naknade u Estoniji i zatražite da se naknade isplaćuju izravno vama, a ne mužu, s obzirom na to da zapravo vi uzdržavate obitelj.

 

Pogledajte najvažnije informacije o ovoj temi
Obiteljske naknade
Public consultations
  Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?
  Pomoć i savjetovanje