Saidi tööriistad

Keelevalik

ELi lipp

Navigatsioonitee

Menüü

Ajakohastatud : 25/04/2017

KKK - Perehüvitised

 • Kas saan nõuda rasedus- ja sünnituspuhkusega kaasnevaid toetusi, kui kolisin kuus kuud tagasi Ühendkuningriiki õppima?

  EI − Ühendkuningriigis on õigus rasedus- ja sünnituspuhkuse hüvitistele või toetustele vaid neil inimestel, kes on töötanud või olnud füüsilisest isikust ettevõtjad.

 • Elan Madalmaades, kuid töötan Saksamaal, kus mul on õigus saada lastetoetust. Minu abikaasa on Madalmaades registreeritud töötuna ning tal on Madalmaade eeskirjade kohaselt samuti õigus saada lastetoetust. Kas meil on õigus saada toetusi nii Saksamaal kui ka Madalmaades?

  EI − te peaksite saama toetust vaid Saksamaal. Kui teil on õigus saada perehüvitisi rohkem kui ühes riigis, selgitavad ametiasutused välja, milline riik peaks teile hüvitisi maksma. Te ei saa täielikku hüvitist rohkem kui ühes riigis. Töökoha alusel saadavad õigused on vanaduspensioni või töötushüvitistega võrreldes alati ülimuslikud.
  Kui aga Saksamaa hüvitised on võrreldes Madalmaade omadega väiksemad, maksavad Madalamaade ametiasutused teile vahe kinni.
 • Ma olen sloveen ja sõidan iga päev üle piiri tööle Austriasse. Kas minu naisel ja minul on õigus meie Sloveenias elava pere jaoks saada lastetoetust Austrias?

  PÕHIMÕTTELISELT on teil õigus Austria lastetoetusele.
  Kui aga ka teie abikaasal on õigus saada perehüvitist, kuna ta töötab Sloveenias, siis selgitavad ametiasutused välja, milline riik peaks teile hüvitisi maksma. Te ei saa täielikku hüvitist rohkem kui ühes riigis. Kui mõlemas riigis on hüvitiste saamise aluseks töökoht, on teil õigus saada hüvitisi riigis, kus elavad teie lapsed, st Sloveenias.
  Kui aga Sloveenia hüvitised on võrreldes Austria omadega väiksemad, maksavad Austria ametiasutused teile vahe kinni.
 • Olen Portugali kodanik ning olen kuus kuud töötanud lähetatud töötajana Prantsusmaal, kuhu jään veel üheks aastaks. Kas mul on õigus saada Prantsusmaa perehüvitisi oma lapsele, kes sündis kaks kuud tagasi ja elab Portos?

  EI − lähetatud töötajana olete kindlustatud oma päritoluriigi sotsiaalkindlustussüsteemis, isegi juhul, kui töötate välismaal. Teil on õigus üksnes Portugali perehüvitistele.
 • Töötan Saksamaal ja minu abikaasa töötab Šveitsis ning me elame oma lastega Austrias. Millises riigis on meil õigus saada perehüvitisi?

  Te võite saada lastetoetust Šveitsis või Saksamaal. Te ei saa täielikku hüvitist rohkem kui ühes riigis. Kui mõlemas riigis on hüvitiste saamise aluseks töökoht, isegi kui teie lapsed elavad omakorda kolmandas riigis, võite saada hüvitisi ühes riigis, kus te töötate (vastavalt sellele, milline neist maksab suuremaid hüvitisi).
 • Ma tean, et minu Rootsis elav abikaasa saab endiselt lastetoetust, isegi pärast seda, kui lahutasime ja ma kolisin tagasi oma koduriiki Eestisse. Kas mul on õigus saada seda hüvitist meie kahele lapsele, kes elavad koos minuga?

  JAH − võtke ühendust perehüvitistega tegeleva asutusega Eestis ja paluge neil maksta hüvitised otse teile, kuna teie olete see, kes perekonda tegelikult ülal peab.

 

Lisateave selle teema kohta
Perehüvitised
Avalikud arutelud
  Vajate nõuandeteenistuse abi?
  Saage abi ja nõuandeid