Værktøjer

Sprogvælger

EU-flaget

Sti

Menu

Opdateret : 25/04/2017

Spørgsmål og svar - Familieydelser

 • Har jeg ret til barselsdagpenge (maternity leave benefits), når jeg flyttede til England for at læse for et halvt år siden?

  NEJ – I Storbritannien er det kun kvinder, der arbejder eller har været selvstændige, som har ret til barselsydelser.

 • Jeg bor i Holland, men arbejder i Tyskland, hvor jeg har ret til børnepenge. Min mand er arbejdsløs i Holland – og også har ret til børnepenge efter de hollandske regler. Kan vi få både tyske og hollandske ydelser?

  NEJ – I kan kun få tyske børnepenge. Hvis du har ret til familieydelser i mere end ét land, vil myndighederne afgøre, hvem der skal betale dem. Du kan ikke få fulde ydelser fra mere end ét land. Rettigheder, der er baseret på arbejde, har altid forrang for dem, der er baseret på pensioner eller arbejdsløshedsunderstøttelse.
  Men hvis de tyske ydelser viser sig at være lavere end det, du er berettiget til i Holland, vil de hollandske myndigheder udbetale dig forskellen.
 • Jeg er slovener og pendler hver dag til arbejde i Østrig. Er min kone og jeg berettiget til østrigske børnepenge, når vores familie bor i Slovenien?

  I PRINCIPPET har I ret til østrigske børnepenge.
  Hvis din kone imidlertid også har ret til familieydelser, fordi hun arbejder i Slovenien, vil myndighederne afgøre, hvem der skal betale dem. Du kan ikke få fulde ydelser fra mere end ét land. Hvis rettighederne i begge lande er baseret på arbejde, vil du få udbetalt dine ydelser fra det land, hvor dine børn bor, dvs. Slovenien.
  Men hvis de slovenske ydelser viser sig at være lavere end det, du er berettiget til i Østrig, vil de østrigske myndigheder udbetale dig forskellen.
 • Jeg er portugiser og har været udstationeret i Frankrig i seks måneder og bliver endnu et år. Kan jeg få franske familieydelser til mit barn, der blev født for to måneder siden og bor i Porto?

  NEJ – Som udstationeret arbejdstager er du dækket af dit hjemlands sociale sikringssystem, selv om du arbejder i udlandet. Du har kun ret til portugisiske familieydelser.
 • Jeg arbejder i Tyskland. Min mand arbejder i Schweiz, og vi bor med vores børn i Østrig. Hvor kan vi få børnetilskud fra?

  I kan få børnetilskud fra Schweiz eller Tyskland. I kan ikke få fulde ydelser fra mere end ét land. Hvis rettighederne i begge lande er baseret på arbejde, vil I få ydelser fra det af de to lande, hvor I arbejder, der betaler mest, selv om jeres børn bor i et tredje land.
 • Jeg ved, at min mand, der bor i Sverige, stadig får børnepenge, selv om vi er skilt, og jeg er flyttet tilbage til mit hjemland, Estland. Kan jeg få børnepengene for vores to børn, der bor hos mig?

  JA – Kontakt den myndighed, der forvalter familieydelser i Estland, og bed om at få børnepengene udbetalt direkte til dig, da det er dig, der faktisk forsørger familien.

 

Se de vigtigste oplysninger om dette emne
Familieydelser
Offentlige høringer
  Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?
  Få hjælp og rådgivning