Nástroje

Výběr jazyka

Vlajka EU

Cesta

Nabídka

Aktualizováno : 25/04/2017

Časté otázky - Rodinné dávky

 • Před šesti měsíci jsem odjela studovat do Velké Británie. Mohu tam zažádat o dávky spojené s mateřskou dovolenou?

  NE – Ve Spojeném království mají na zákonné přídavky v mateřství či dávky vyplácené během mateřské dovolené právo pouze osoby zaměstnané nebo samostatně výdělečně činné.

 • Žiju v Nizozemsku, ale pracuju v Německu, kde mám nárok na přídavky na děti. Můj manžel se mnou v Nizozemsku bydlí, ale je nezaměstnaný. Podle nizozemských právních předpisů má však na pobírání přídavků na děti rovněž nárok. Můžeme tedy pobírat přídavky na děti z Německa i Nizozemska?

  NE – Přídavky na děti byste měli dostávat pouze z Německa. Pokud máte na rodinné dávky nárok ve více než jedné zemi, příslušné vnitrostátní orgány rozhodnou, která strana je bude vyplácet. Celou výši dávek dostanete pouze z jedné země. Nároky vyplývající ze zaměstnání mají vždy přednost před těmi, které jsou odvozeny z důchodů či dávek v nezaměstnanosti.
  Pokud by však dávky z Německa byly nižší než ty, na které máte nárok v Nizozemsku, budou vám nizozemské orgány vyplácet příslušný rozdíl.
 • Jsem ze Slovinska, ale každý den dojíždím za prací do Rakouska. Máme se ženou nárok na přídavky na děti v Rakousku, i když naše rodina žije ve Slovinsku?

  V PRINCIPU ANO.
  Pokud však vaše manželka ve Slovinsku pracuje a má tak na rodinné dávky nárok i ona, příslušné vnitrostátní orgány rozhodnou, která strana je bude vyplácet. Celou výši dávek dostanete pouze z jedné země. Vyplývá-li váš nárok na dávky v obou zemích ze zaměstnání, obdržíte dávky ze země, ve které žijí vaše děti, tj. ze Slovinska.
  Pokud by však dávky ze Slovinska byly nižší než ty, na které máte nárok v Rakousku, budou vám rakouské orgány vyplácet příslušný rozdíl.
 • Pocházím z Portugalska, ale byl jsem na šest měsíců pracovně vyslán do Francie, kde zůstanu ještě rok. Mohu ve Francii zažádat o přídavky na své dítě, které se narodilo před dvěma měsíci a bydlí v Lisabonu?

  NE – Jako vyslaný pracovník jste pojištěn v systému sociálního zabezpečení domovské země, a to i v případě, že pracujete v zahraničí. Na rodinné dávky máte proto nárok pouze v Portugalsku.
 • Pracuju v Německu, manžel ve Švýcarsku, ale žijeme spolu s našimi dětmi v Rakousku. Z které země budeme dostávat přídavky na děti?

  Na pobírání přídavků na děti máte nárok ve Švýcarsku nebo v Německu. Celou výši dávek dostanete pouze z jedné země. Vyplývá-li váš nárok na dávky v obou zemích ze zaměstnání, i když vaše děti žijí ve třetí zemi, budete dávky dostávat z té země, kde pracujete a kde jsou tyto dávky vyšší.
 • Můj manžel, který žije ve Švédsku, pobírá nadále přídavky na děti i poté, co jsme se rozvedli a já jsme se vrátila do Estonska. Mohla bych tyto peníze na naše dvě děti, které žijí se mnou, dostávat já?

  ANO – Obraťte se na úřad zabývající se rodinnými dávkami v Estonsku a požádejte jej, aby dávky vyplácel přímo vám, protože vy jste ta osoba, která rodinu ve skutečnosti živí.

 

Zobrazit obecné informace k tomuto tématu
Rodinné dávky
Veřejné konzultace
  Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
  Požádat o poradenství