Инструменти на сайта

Избор на език

знаме на ЕС

Навигационна пътека

Меню

Актуализация : 25/04/2017

Често задавани въпроси - Семейни обезщетения

 • Имам ли право на отпуск по майчинство, ако преди 6 месеца съм се преместила във Великобритания, за да уча?

  НЕ — по закон във Великобритания само лицата, които работят или са самостоятелно заети, имат право на отпуск или помощи за майчинство.

 • Живея в Нидерландия, но работя в Германия, където имам право на детски надбавки. Моят съпруг е безработен в Нидерландия и също има право на детски надбавки по нидерландските закони. Може ли да получаваме надбавки и от Германия, и от Нидерландия?

  НЕ — следва да получавате надбавки само от Германия. Ако имате право на семейни обезщетения в повече от една страна, съответните органи ще определят кой трябва да ги плаща. Не можете да получавате пълни обезщетения от повече от една страна. Правата въз основа на работа винаги имат предимство пред тези въз основа на пенсия или на обезщетения за безработица.
  Ако обаче надбавките в Германия се окажат по-ниски от тези, на които имате право в Нидерландия, нидерландските органи ще ви изплащат разликата.
 • Аз съм от Словения и всеки ден пътувам до работата си в Австрия. Имаме ли право с жена ми да получаваме детски надбавки от Австрия, въпреки че семейството ни живее в Словения?

  ПО ПРИНЦИП имате право да получавате детски надбавки от Австрия.
  Ако обаче вашата жена има право на семейни обезщетения, защото работи в Словения, съответните органи ще определят кой трябва да плаща детски надбавки. Не можете да получавате пълни обезщетения от повече от една страна. Ако правата и в двете страни са въз основа на работа, ще получавате надбавки от страната, където живеят децата ви, т.е. от Словения.
  Ако надбавките в Словения се окажат по-ниски от тези, на които имате право в Австрия, австрийските органи ще ви изплащат разликата.
 • Аз съм от Португалия. През последните 6 месеца бях командирован във Франция и ще остана там още 1 година. Мога ли да получавам от Франция семейни помощи за моето дете, което се роди преди 2 месеца и живее в Порто?

  НЕ — като командирован работник вие оставате социално осигурен в страната си по произход, въпреки че работите в чужбина. Имате право на семейни обезщетения само от Португалия.
 • Аз работя в Германия, съпругът ми работи в Швейцария, но живеем с децата си в Австрия. От коя държава можем да получаваме детски надбавки?

  Можете да получават детски надбавки от Швейцария или от Германия. Нямате право на пълни надбавки от повече от една страна. Ако правата и в двете страни са въз основа на работа, дори и децата ви да живеят в трета страна, ще получавате надбавки от тази от двете страни, която плаща по-високи надбавки.
 • Знам, че съпругът ми, който живее в Швеция, все още получава детски надбавки, въпреки че се разведохме и аз се върнах в Естония. Мога ли да получавам тези пари за двете ни деца, които живеят с мен?

  ДА — свържете се с органа, който отговаря за семейните обезщетения в Естония, и поискайте надбавките да бъдат изплащани направо на вас, защото вие сте човекът, който в действителност издържа семейството.

 

Вижте основната информация по темата
Семейни обезщетения
Законодателство на ЕС
Обществени консултации
  Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?
  Потърсете помощ и съвети