Saidi tööriistad

Keelevalik

ELi lipp

Navigatsioonitee

Menüü

Ajakohastatud : 25/04/2017

KKK - Praktiline ettevalmistus vabatahtlikutööks

 • Kas mul on Euroopa vabatahtliku teenistuse juures vabatahtlikuks hakkamiseks vaja mingeid erioskusi?

  EI - Programm on avatud kõigile. Samuti läbite enne minekut asjakohase koolituse.

 • Soovin välismaal vabatahtlikuna töötada. Kust leian sellealast teavet ja nõu?

  Võtke ühendust oma riikliku ametiasutuse Deutsch English français või oma piirkonna SALTO teabekeskusega English järgmiste piirkondade puhul: Ida-Euroopa ja Kaukasus, Kagu-Euroopa ning Euroopa-Vahemere piirkond.

  Samuti võite tutvuda Euroopa vabatahtliku teenistuse Deutsch English français veebisaidiga ja Euroopa vabatahtliku teenistuse suunistega English.

 • Soovin töötada Euroopa vabatahtliku teenistuse liikmena Hispaanias. Kas ma pean sellisel juhul oskama rääkida hispaania keelt?

  EI - Kui keele algtasemel oskamine ei ole just vajalik oma sealsete ülesannete täitmiseks. Projekti ajal on teil olemas ka keeleline tugi - seega õpite seal viibides kindlasti mingil tasemel hispaania keelt.

 • Kas kindlustus on vajalik?

  JAH - kuid Euroopa vabatahtliku teenistuse liikmena on teil õigus tasuta erikindlustusele. Täpsustage asjaomaseid üksikasju teid lähetava organisatsiooniga.

 • Mis saab siis, kui mulle ei meeldi mu projekt Euroopa vabatahtliku teenistuse juures – kas ma võin sellest loobuda?

  Kui teie olukord on väga keeruline ning teie probleeme ei ole võimalik lahendada, on viimase võimalusena võimalik teie leping lõpetada.

 • Kas ma pean Euroopa vabatahtliku teenistuse projektis osalemiseks ka midagi maksma?

  EI - Euroopa vabatahtliku teenistuse juures tegutsemiseks ei pea te midagi maksma.

 • Kas ELi liikmesriigid võivad piirata oma riiklikule vabatahtliku töö kavale juurdepääsu ning võimaldada selles osaleda vaid oma riigi kodanikel?

  JAH - riiklikud vabatahtliku töö kavad ei pruugi mittekodanikele avatud olla. Võtke teabe saamiseks ühendust korraldava asutusega.

 • Sooviksin minna Aasiasse. Kas mul on viisat vaja?

  VÕIMALIK - Vabatahtlikuna projektis osalemine ei vabasta teid riiklike viisaeeskirjade järgimisest. Uurige kõik vajalik kindlasti välja!

Lisateave selle teema kohta
Praktiline ettevalmistus vabatahtlikutööks
ELi õigusaktid
Avalikud arutelud
  Vajate nõuandeteenistuse abi?
  Saage abi ja nõuandeid