Narzędzia serwisu

Wybór języka

Flaga UE

Ścieżka nawigacji

Menu

Ostatnia aktualizacja : 08/12/2017

Dostęp do internetu

Dostęp do internetu

Na terenie całej Unii Europejskiej konsumenci muszą mieć możliwość dostępu do usług łączności elektronicznej dobrej jakości po przystępnych cenach – w tym dostępu do internetu. Powinien istnieć co najmniej jeden dostawca usług internetowych świadczący te usługi. Jest to tak zwana zasada usługi powszechnej.

W niektórych szczególnych przypadkach, kiedy występują problemy techniczne utrudniające wykonanie usługi, Twoja prośba może zostać uznana za niewykonalną, więc zamówienie może zostać odrzucone.

Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z organami regulacyjnymi w swoim krajuEnglish . Skontaktują Cię one z operatorem świadczącym usługę powszechną.

Prawdziwa historia

Jack przeprowadził się do odległej szkockiej wsi i chciał założyć internet w swoim nowym domu. Po tym jak kilkoro usługodawców poinformowało go, że ich sieci nie obejmują swoim zasięgiem jego regionu, dowiedział się w końcu, kto jest operatorem świadczącym usługę powszechną na Szkocję. Skontaktował się z tą firmą, która następnie zainstalowała mu w domu łącze internetowe.

Neutralność sieci

Przysługuje Ci prawo do dostępu do wybranych przez Ciebie treści i usług cyfrowych oraz ich rozpowszechniania. Twój dostawca internetu nie może blokować żadnych treści, aplikacji ani usług cyfrowych, spowalniać tempa ich wykorzystywania ani uniemożliwiać Ci do nich dostępu. Wyjątek stanowią trzy sytuacje, kiedy dostawca robi to, aby:

 • wypełnić obowiązek prawny, na przykład zrealizować orzeczenie sądowe blokujące dostęp do określonych treści nielegalnych
 • zachować bezpieczeństwo i integralność sieci, na przykład w celu zwalczania wirusów lub złośliwego oprogramowania
 • zarządzać wyjątkowym lub tymczasowym przeciążeniem sieci.

Te zasady gwarantują neutralność sieci.

Prawdziwa historia

John z Wielkiej Brytanii niedawno zaczął pracować w Niemczech. Aby zaoszczędzić na rozmowach telefonicznych, chciał zainstalować komunikator wideo i za jego pomocą kontaktować się z rodziną. Okazało się, że ma do wyboru dużo różnych aplikacji, z których może korzystać za darmo przez internet.

Unijne przepisy dotyczące neutralności sieci zabraniają dostawcom internetu blokowania aplikacji lub żądania dodatkowych opłat za korzystanie z komunikatorów wideo.

Umowa z dostawcą internetu

Usługodawca jest zobowiązany przekazać Ci następujące informacje:

 • wysokość cen, stawek i opłat, włącznie z dostępnymi opcjami i pakietami
 • standardowe warunki
 • jakość usługi (np. szybkość pobierania).

Prawdziwa historia

Laura z Rumunii chciała założyć łącze internetowe u siebie w domu, jednak nie była zorientowana co do jakości usług oferowanych w ramach różnych pakietów.

Na szczęście – ze względu na wymogi prawa – wszyscy usługodawcy przedstawili na swoich stronach wystarczające informacje. Laura uzyskała jeszcze więcej informacji od rumuńskich organów regulacyjnych odpowiedzialnych za komunikację elektroniczną.

Dostawca usługi jest zobowiązany również do:

 • zawiadomienia Cię z wystarczającym wyprzedzeniem, w przypadku gdy chce zmienić warunki umowy (np. podwyższyć stawki)
 • umożliwienia Ci wycofania się z umowy bez konieczności poniesienia opłat karnych, jeżeli nie zaakceptujesz nowych warunków
 • zaoferowania rozsądnego minimalnego okresu obowiązywania umowy – na wstępny okres do 12 miesięcy. Umowy na okres przekraczający dwa lata są niezgodne z prawem.

Prawdziwa historia

Eric chciał założyć łącze internetowe podczas swojego rocznego pobytu w Londynie w czasie wymiany studenckiej – jednak kilkoro usługodawców powiedziało mu, że minimalny okres obowiązywania umowy wynosi dwa lata.

Po skonsultowaniu się z krajowym urzędem do spraw komunikacji elektronicznej oraz po zapoznaniu się z przysługującymi mu prawami, Eric skontaktował się z dostawcami internetu i udało mu się podpisać umowę tylko na rok.

Specjalna pomoc dla użytkowników niepełnosprawnych

Jeżeli jesteś użytkownikiem niepełnosprawnym, masz prawo do wyboru takich dostawców i usług, do jakich ma dostęp większość konsumentów.

Możesz również być uprawniony do otrzymania specjalnych urządzeń umożliwiających dostęp do internetu, które powinien zapewnić dostawca usług. Są to takie urządzenia, jak np. oprogramowanie powiększające czcionkę lub odczytujące zawartość ekranu na głos.

Krajowe organy regulacyjneEnglish mogą przesłać Ci szczegółowe informacje dotyczące praw dostępu dla osób niepełnosprawnych.

Prawdziwa historia

Véronique z Francji jest osobą niedowidzącą, dlatego potrzebuje urządzenia pomagającego jej odczytać treść stron internetowych.

Za namową znajomych skontaktowała się z francuskim operatorem świadczącym usługę powszechną, aby zapytać o możliwość otrzymania narzędzia odczytującego treść na ekranie. Usługodawca udostępnił Véronique odpowiednie oprogramowanie.

Prawo UE
 • Dyrektywa o usłudze powszechnej – nieoficjalna wersja skonsolidowana (2002/22/WE) pdf English
Konsultacje publiczne
  Potrzebujesz pomocy lub porady?
  Skontaktuj się z działem pomocy